Home

Tariffavtale fus 2021

People Search · Who's Searching for You · Public Records Searc

Med tjenestepensjon menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med denne tariffavtale. En arbeidstaker i FUS som oppfyller medlemsvilkårene som beskrevet i pkt. 1.2 opptjener rett til fremtidig alderspensjon så lenge vedkommende er arbeidstaker i FUS, med virkning fra 1.1.2017 Staten Hovedavtalen 2017-2019 Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 Mer om Staten. Oslo kommune. Tariffavtalen FUS Hovedavtalen 2018-2020 Det burde være en selvfølge at alle medlemmer i Utdanningsforbundet er omfattet av en tariffavtale

FUS Hovedtariffavtalen - Utdanningsforbunde

 1. FUS - Trygge barnehager. Trygge barnehager bygger, eier og driver private barnehager over hele landet. Tariffavtalen gjelder for ansatte i barnehager som eies av Trygge Barnehager, men driftes av et eget selskap, FUS AS, som er opprettet til dette formålet
 2. Det ble allerede i fjor avtalt lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954, på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2017. Dagens forhandlinger flyttet denne virkningsdatoen til 1. juli 2017. Lokale forhandlinger i kapittel
 3. Protokoll 30.08 2017 Parat og Virke-Mønsteravtalen Tannhelsesekretærer-Lønnsregulering for annet avtaleår. Protokoll 19.09 2016 Revisjon Mønsteravtale-Tannhelsesekretærer Parat-Tannlegeforeningen-Virk

Yrkestrafikkforbundet er et fagforbund for deg som arbeider i transportsektoren. Vårt viktigste mål er å jobbe for at du som jobber i bransjen har e En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon. Er du medlem i Fagforbundet kan du logge deg inn og finne din tariffavtale direkte. Tariffoppgjøret 2020. På grunn av korona-situasjonen ble alle gjeldende avtaler videreført til 21. august 522 . Tariffavtale for 2016 - 2018 . mellom . Den norske veterinærforening (DNV) og . NHO/NHO Mat og Drikke . om . lønns- og arbeidsvilkår . for . veterinærer ansatt i dyreklinikke

2. oktober 2020 Forhandlingsresultat godkjent. Handel og Kontor i Norge (HK) har godkjent resultatet fra meklingen mellom Virke og HK for Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten.. Les mer om løsningen i Siste oppdateringer for denne avtalen under Postadresse. NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo. Besøksadresse. Næringslivets Hus Middelthuns gate 27 Majorstuen. Telefon: 23 08 80 00 Pressetelefon: 480 22 80 Nye justerte lønnssatser i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet trådte i kraft 1. juni 2019. Minstelønnssatser. Fra 1. april 2019. Fra 1. april 2018. Fra 1. april 2017. Riksavtalen og tariffavtaler. Last ned avtaler og overenskomster Lokale lønns-forhandlinger. Dette må du vite. Tariffavtale Medbestemmelsesgruppa (MB) Ped.leder, assistent, Verneombud og daglig leder Base oppe: 2 pedagogiske ledere 3 Barne- og ungdomsarbeidere 2 assistenter Base nede: 3-4 pedagogiske ledere/bhg-lærer 2 Årsplan for Fager Skog FUS barnehage 2017/2018. 01.11.2017 — En tariffavtale er selve fundamentet for å få til gode lønns- og arbeidsvilkår i en bedrift. Vi i Fellesforbundet er glade for at vi i oktober opprettet 29 nye tariffavtaler, og at vi dermed har bidratt til ordnede forhold på mange arbeidsplasser,.

Utdanningsforbundet - Tariffavtaler som gjelder for våre

Tariffavtale land. Protokoller. Protokoll NR 2020. Riksmeklers møtebok 2019. Protokoll etter NR-streiken 2018. Protokoll NR land 2018. Protokoll 2017. Protokoll Land 2020. Protokoll Land. NHO/Norsk olje og gass og YS/SAFE. Hovedavtale. Hovedavtalen YS -NHO 2018-2021. Brønnserviceavtalen. Brønnservice sign 2018-2020. Lønnstabell. Tariffavtaler Fellesforbundet forhandler lønn og arbeidsvilkår på vegne av våre medlemmer. Vi publiserer fortløpende tariffavtalene vi inngår Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 2017-0409: Korttittel: Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei: Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 31. mars 2017 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. (allmenngjøringsloven) § 5. blir avløst av ny tariffavtale,. Bedriftsavtale-forhandlingene 2017. Oppgjøret ble gjennomført i 4. mai, og partene kom til enighet på relativt kort tid. Les saken. Nyhet. Bedriftsavtale-forhandlingene 2016. For å gjøre det lettere å gjennomføre oppgjøret ute i bedriftene, har vi utvidet protokollteksten med forklaringer vi tror kan være nyttige

En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver og en gruppe arbeidstakere om generelle lønns- og arbeidsforhold. I en tariffavtale kan man for eksempel regulere hva som er vanlig arbeidstid, om man skal ha fleksitid, hva man skal ha i overtidstillegg og regler for studie- eller velferdspermisjon og alt annet som angår generelle lønns- og arbeidsforhold som skal gjelde alle i virksomheten FUS oppfordrer spesielt mannlige barnehagelærere til å søke. Forskning* viser at barn som går i barnehager med høyere andel av mannlige lærere, gjør det bedre på skolen senere. Vi i FUS jobber for å beholde og videreutvikle våre medarbeidere, og gjennom vår satsing på lek og vennskap skal det være gøy og givende å jobbe her

LO Stat, Unio og YS Stat . 4 . Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 1 Sentrale bestemmelser . 1.1 Innledning . 1.1.1 Parter . Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniserings Tariff, lønn og personal. Hva kan vi hjelpe deg med? Søk etter: Sø

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Hvilket tariffområde og hvilke tariffavtaler du omfattes av avhenger av hvem som er din arbeidsgiver FUS barnehager som etableres / blir FUS barnehager i løpet av avtaleperioden. Hovedavtalen gjelder fra 1.mai 2012 til 30.april 2014. Denne tariffavtale er inngått mellom Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta på den ene side og de barnehager som framgå Virksomheter uten tariffavtale og i NHO Tariffoppgjør 2013-2017. Lokale forhandlinger 10. okt. 2019 Innholdet på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. Logg inn for å lese artikkelen. Tariffavtaler 8. okt. 2020 Garantilønn og ansiennitet 27. mai 201

Hovedavtaler Hovedavtalen LO-NHO (2018 - 2021) Basic-agreement-LO-NHO-2018-2021 Hovedavtale-LO-Virke-2018-2021 Hovedavtalen LO-SAMFO (2014-2017) Hovedavtalen LO-MEF (2014-2017) Hovedavtalen fo

Protokoll mellomoppgjøret 2017 Enighetsprotokoll 2016. Wallboardoverenskomsten (50) Avtaleansvarlig: Sunniva Berntsen. Bedriftsintern avtale. Enighetsprotokoll 2020. Forhandlingskalender 2020. Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte En tariffavtale er i arbeidstvistlovens § 3 definert som «En avtale mellom fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsvilkår». En tariffavtale kommer gjerne i stand ved at ansattes fagforening krever overfor arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening at det opprettes tariffavtale for de ansatte som er organisert i fagforeningen En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer. I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet Last ned/Skriv ut PDF. Velg kapitler og/eller paragrafer og klikk på knappen Se PDF nederst til høyr

FOR-2017-11-03-1788: Gjelder for: Norge: Korttittel: Forskrift om tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter: Last ned forskriften som PDF. Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 12. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.. Endr. i forskrift om tariffavtale for byggeplasser i Norge Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 8. juni 2017 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5 Twitter Skriv ut LinkedIn FacebookTEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE CHR. JARILD 1. mai 2016 etablerte Finansforbundet en ny tariffavtale med hovedorganisasjonen Virke. Den nye avtalen innebærer at over 1 000 ansatte i inkassobransjen fortsatt kan være organisert i Finansforbundet. I 2015 gikk Norske Inkassobyråers Forening, NIF, inn i Virke, både næringspolitisk og på. I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen på 0,33 % fra 1. mai 2017. I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017 . Egne forhandlinger med Akademikern LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 - Et solidarisk oppgjør. LO-leder Gerd Kristiansen uttrykker at LO er fornøyde med årets lønnsoppgjør. - Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier hun i en pressemelding

Dato: 08.11 .2017 Saksbehandler: KS forhandling Til: Alle kommuner Lønns- og arbeidsvilkår for avlastere 1. Innledning Etter Høyesteretts dommer av 20. mars 2013 og 23. juni 2016 vil avlastere normalt anses som arbeidstakere. Dommene er omtalt henholdsvis i B-rundskriv 04/2013 og 07/2016. Arbeidstakere er, i motsetning ti En tariffavtale er i arbeidstvistloven definert som en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold, inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Forbundene i YS har tariffavtaler med alle de største arbeidsgiverorganisasjonene, herunder NHO, Virke og Spekter Alle ansatte i offentlig sektor er dekket av tariffavtale. I privat sektor gjelder det for omlag halvparten av lønnstakerne. Sett under ett er om lag 70 prosent av arbeidstakerne dekket av en tariffavtale. Kilde: Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering, Fafo-notat 2002:20. TEMA: Tariffpolitik Tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold.Del I består som regel av hovedavtalen, mens del II består av overenskomsten og de særavtaler som er knyttet til denne

4 Tariffavtale Tariffavtale 5 Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører Gjelder fra 01.05.2016 til 30.04.2018 mellom Maskinentreprenørenes Forbund på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen sid Garantilønn og ansiennitet per 01.07.2017 KS tariffområde Stillingsgrupper (Stillingskode) Ansiennitet 0 år. 2 år. 4 år. 6 år. 8 år. 10 år. 16 år. Fysioterapeut (7066) 376 200. 383 700. 391 200. 396 200. 418 100. 438 300. 456 500. Spesialfysioterapeut (7617) 415 800. 424 200. 432 500. 438 100. 447 200. 469 400. 487 000. Stillinger med. Minstelønnssatsen fra 1.april 2019 er kr. 183,70 pr. time for alle overenskomstområder. Dine rettigheter som NNN-medlem er nedfelt i en hovedavtale og en lokal overenskomst som gjelder for din bedrif

FUS - Trygge barnehager Lønn og rettigheter Fagforbunde

 1. En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Fagforening i henhold til arbeidstvistloven er enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av arbeidstakeres foreninger som har til formål å vareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere
 2. Virkes handelsrapport 2017 (PDF) Digitaliseringens påvirkning på varehandel - 2018 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2019 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2018 (PDF) Teknologi, sysselsetting og kompetanse i varehandelen - 2019 (PDF) Innskuddspensjon i ulike næringer - 2019 (PDF
 3. Lønns- og arbeidsvilkår. Vår viktigste oppgave er å sørge for best mulig lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Under finner du alle tariffavtalene våre

Tariff 2017: Enighet i kommuneoppgjøret

 1. Hovedavtalen gjelder fra 01.01.2014 - 31.12.2017. Hvis Hovedavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 - tre - måneders skriftlig varsel, er den gjeldende 1 - ett - år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist
 2. Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k
 3. stleønn. Det har vi ikke. I stedet har hvert yrke gjerne en egen «tarifflønn» som forhandles fram av partene i arbeidslivet.. Rett på
 4. Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger
 5. Her finner du lønnstabellene som gjelder for deg som er medlem i FO, basert på hvor du jobber, og hvilken tariffavtale arbeidsgiveren din har. Klikk her >>

Mønsteravtale Tannhelsesekretærer Parat - Virk

Tariffavtaler - Buss Ytf Norg

b) Tariffbundne bedrifter utenfor NHO som har tariffavtale med forbund innenfor LO. c) Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som ikke har tariffavtale med forbund innenfor LO, når arbeidsgiver og arbeidstakere er blitt enige om at bedriften skal slutte seg til ordningen. Slik tilslutning må godkjennes av styret for Sluttvederlagsordningen Overtid er ofte regulert i tariffavtale eller annen avtale mellom partene. Arbeidstakere plikter i utgangspunktet å utføre pålagt overtidsarbeid; Etter arbeidsmiljøloven skal overtidstillegget være minst 40 % av den ordinære lønnen. Etter Negotias tariffavtaler er tillegget 50 % eller 100 % avhengig av tidspunktet det arbeides på tariffavtale 2014 til trykk_Layout 1 03.11.14 08:43 Side 1. HOVEDAVTALE OG HOVEDTArIFFAVTALE 2 INNHOLD HOVEDAVTALE for perioden 1. mai 2014 - 30. april 2016 5 1. Avtalens målsetting og virkeområde 6 2. Definisjoner 6 3. Tillitsvalgtes og virksomhetens rettigheter og plikter 7 4 Kommunal deflator Kommuner som fastsetter egne satser for 2021, skal indeksregulere tilskuddsgrunnlaget med kommunal deflator. Kommunal deflator for 2020 er 1,6 og for 2021 er den 2,7. I kommunens vedtak om sats, må det stå at den endelige satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal deflator når Nasjonalbudsjettet er vedtatt 3 avtale 60 utløp 30.04. 20 landsoverenskomsten for elektrofagene 01.0 4.201 8 ± 30.04.20 20 mellom nÆringslivets hovedorganisasjo

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Etter en drøy dag med forhandlinger kunne LO og arbeidsgiverorganisasjonen Samfo onsdag undertegne protokollen som gir lønnsjusteringer i hele 14 tariffavtaler med sju forbund. Lønnstilleggene varierer mellom 50 øre i timen til 4,25 kroner i timen Tariffavtale med Maskinistforbundet. Tariffavtale med Sjømannsforbundet. Skjema for reiseregning. Klikk her for å laste ned skjema for reiseregning. Arktis-avtalen. Havfiskeflåten i Norge og Russland har sammen med den europeiske sjømatindustrien inngått en avtale for å bevare det marine miljøet i Arktis Rett lønn og trygt arbeidsliv NNN har som hovedoppgave å sikre lønns- og arbeidsvilkår Som medlem i NNN ivaretar vi dine rettigheter i arbeidslivet og du får: Både rettigheter og økonomis Fra 1. august 2017 er tillegget for å veilede lærlinger kr. 15 000. Tillegget gis pr. år og er en del av horisontale beløpet i fagstigen til ansatte som er innplassert i fagstigen og som veileder lærlinger. Beløpet inngår i de 50 000 som enhetsleder er gitt fullmakt til å drøfte på enhet ovennevnte tariffavtale, jf. arbeidstvistloven § 3 flg.» (23) I e-post 10. mai 2016 fra Agersborg til Aarflot, ble kravet om forhandlinger avslått. Agersborg presiserte at NRK bare ville videreføre et avtaleforhold med NScF «dersom en slik avtale setter oss i stand til å oppfylle NRKs publiseringsstrategi»

Energioverenskomsten Energi Norge Mellom NHO/Energi Norge og Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet Tariffperioden 1. juni 2018 - 31. mai 2020. § 1 Overenskomstens omfang Denne overenskomsten omfatter virksomheter som produserer og leverer energi, som distribuerer og/eller omsetter energi, samt tilliggende virksomhet. Denne overenskomsten regulerer de ulike tariffmessige vilkår. Tariff 06.11.2020 Ny dato for mekling på baker- og konditoroverenskomsten. Etter at den planlagte meklingen ble utsatt, er det nå bestemt at ny dato for mekling blir 7. og 8. november Virkes handelsrapport 2017 (PDF) Digitaliseringens påvirkning på varehandel - 2018 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2019 (PDF) Logg deg inn her og velg Mine arbeidsforhold for å se hvilken tariffavtale som gjelder deg. Årets oppgjør er et hovedoppgjør og gjennomføres forbundsvist

Besvart 08.05.2017 12:13:57. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Har ikke bedriften tariffavtale og/eller ansatte ikke er organisert i aktuelt fagforbund, så finnes heller ingen plikt til å gi tarifflønn Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) ble mandag enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner. Avtalen, som har fått navnet «Havne- og terminaloverenskomsten», erstatter de tre nåværende tariffavtalene for havnene, Rammeavtalen, Sør- og Nord-Norgeavtalen og havnetariffen, skriver Fri Fagbevegelse Fordelene med tariffavtale . Hva er egentlig lønn? Hva er et tariffoppgjør? Hva betyr begrepene? Streik og konflikt. Nyttig informasjon. Hovedoppgjoret 2020 - utsatt til høsten. Tariffinformasjon - fare for streik . Tariffpolitisk dokument for hovedoppgjøret 2020 - Revidert versjon Tariffoppgjøret 2020 er et hovedtariffoppgjør. Det vil si at i tillegg til spørsmål om justering av lønn, var tariffavtaler med utløp 30. april 2020 gjenstand for revisjon Fernanda FUS barnehage åpnet oktober 2017, og vil være en barnehage primært tilpasset de minste barna. Når de blir større, vil de flytte over til Lillohøyden FUS barnehage, som er mer tilrettelagt for den aldersgruppen

Tariffavtale for 2016 - 2018 mellom Den norske

19. sep. 2017 13:24 - Oppdatert 19. sep. 2017 13:25. Del Tweet Epost Kopier lenke Kopiert! Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) ble mandag enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner. Forhandlingskalender Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme

2014 - 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge. 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 § 3-7 Ny tariffavtale i tariffperioden 22 § 3-8 Overgang til ny tariffavtale på grunn av endrede forhold 2 § 18 inngÅelse av tariffavtale m.m. 12 bilag 1 hovedavtale 13 bilag 2 avtale om ny afp-ordning 16 bilag 3 sluttvederlagsavtalen 19 bilag 4 ferie 28. mØnsteravtale tannhelsesekretÆrer -2018 - 2020 3 om mØnsteravtalen den.

Landsoverenskomsten HK - Virk

NHO Tariffavtale

Tall fra SSB viser at lønn for en prosjektleder var 777.840kr i 2017. Det er en tydelig forskjell (20%) i lønn mellom kvinner og menn som jobber som prosjektleder. Menn tjener i snitt 844.080kr i året, 20% mer en kvinner som tjener 703.560kr i snitt Tvist vedr. opprettelse av tariffavtale, krav om etterbetaling. Saksnummer: 07/2017. Løpenummer: AR-2017-32. Norsk Journalistlag. Advokat Elin Nykaa

Lønn og tariff - NHO Reiseli

Mellomoppgjøret 2019 i staten endte med en løsning hos riksmekleren 25. mai med følgende resultat HTA 2014-2016 publiseres her i sin helhet. Man finner fram i teksten ved å klikke seg til ønsket sted via innholdsfortegnelsen under, eller ved å bla seg nedover i dokumentet. De 8 vedleggene er bare publisert som pdf-er. De finner man nederst i innholdsfortegnelsen, eller som pdf-er unde Vi viser til mottatt høringsbrev datert 27. juni 2017. Arbeidsgiverforeningen Spekter vil understreke viktigheten av at norsk arbeidsliv er preget av seriøse aktører, Arbeidstakerne står i tillegg fritt til å organisere seg, og gjennom sin fagforening fremme krav om tariffavtale

 • Marcophono test.
 • Maximilian kolbe referat.
 • Røykeslutt fordeler.
 • Adjektiv kitty.
 • Antman and wasp.
 • Elgvotter oppskrift.
 • Heidenheimer zeitung anzeigen.
 • Ü30 party frankfurt börsenkeller.
 • Legge til venn på snapchat.
 • Tips inför nationella prov engelska 5 writing.
 • Lk06 engelsk.
 • Spy app iphone.
 • Selskapslokaler østfold.
 • Nissan primera 2004.
 • Øvre luftveier infeksjon.
 • Joseph baena instagram.
 • Oppblåst mage østrogen.
 • Nr 1 trafikkskole stathelle.
 • Largest military budgets.
 • Anne lagercrantz barn.
 • Flyttbar varmepumpe.
 • Liquid bike bosch.
 • Tableau le plus cher 2017.
 • Karen marie ellefsen 1980.
 • Hur fungerar muskler.
 • Tysk nettbutikk klær.
 • Vilket objektiv ska jag välja nikon.
 • Staudebed.
 • 50 øre dikt.
 • London palladium.
 • Rössler titan 6 drückjagd.
 • Leie bolig i danmark.
 • Bokklubben ebok kindle.
 • Spektrum p hus.
 • Seng 140x190.
 • 085 nummer kiezen.
 • Sheltie welpen nürnberg.
 • Offre emploi bordeaux sans qualification.
 • Uco porsgrunn.
 • Stranger things season 2 review.
 • Stargate universe.