Home

Udir logg inn

Logg inn - Udir

Elev - Logg inn for gjennomføring av prøver. Har du Feide? Logg inn med Feide. Har du fått brukernavn og passord fra læreren din? Logg inn med brukernavn og passord. Søk på hele udir.no. Logg inn - elev. Nytt om prøver. Nasjonale prøver. Obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag. Kartleggingsprøver. Prøver i lesning, regning, engelsk og digitale ferdigheter Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer Tilgang til verktøyet. Lærere og ansatte på skoler vil kunne logge seg inn i verktøyet med nye Feide. Skoleeiere som ønsker at lærere og ansatte på sine skoler skal ha tilgang, må aktivere planleggingsverktøyet i Feides kundeportal.. Når skolen din har aktivert verktøyet, kan du logge deg inn i planleggingsverktøyet her.. Hvilke funksjoner har verktøyet Du loggar deg inn på Søknadsportalen når du skal fylle ut søknadsskjema, betale gebyr og bestille time for å møte opp hos politi, utanriksstasjon eller servicekontor for å levere dei nødvendige tilleggsdokumenta

Føremålet med nasjonale prøver er å gi skolane kunnskap om elevane sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk. Informasjonen frå prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet Logg inn for å svare på Elevundersøkelsen. Skolene kan invitere elever fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Når gjennomføres undersøkelsen Logg inn med eksisterende brukerkonto Opprett ny brukerkonto. Før du kan begynne å fylle inn søknaden din må du opprette en brukerkonto. Søknadsportalen Dette er den offisielle søknadsportalen for personer som ønsker å besøke Norge, bo i Norge, bli norske statsborgere, eller å få norsk.

Logg inn i Søknadssystemet for videreutdanning. Feide. Med kode på SMS. ID-porten. MinID, BankID og andre.. Register your application in the official application portal for people who wish to visit Norway, live in Norway or become Norwegian citizens Logg inn i PGS - eksamen. Feide. Med kode på SMS. ID-porten. MinID, BankID og andre.. Arbeidsinnvandring. Du har søkt om oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, for eksempel som faglært eller sesongarbeider

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) samler inn en omfattende mengde data om grunnskolen i Norge. Det samles inn drøyt 1000 opplysninger om hver eneste grunnskole. Du finner informasjon om følgende tema i GSI: elevtall, årstimer, ressurser, spesialundervisning, språklige minoriteter, målform, fremmedspråk, fysisk aktivitet, leksehjelp, SFO, valgfag og PPT Logg inn i PGS - prøver. Feide. Med kode på SMS. ID-porten. MinID, BankID og andre.. Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen

Her finner du ulike innloggingsmetoder som gir brukere som har behov som ikke dekkes av ID-porten muligheten til å logge inn i Altinn. Diverse om innlogging Her vil du finne ulike problemstillinger som kan dukke opp når det gjelder alternativ innlogging i Altinn Feide. Med kode på SMS. ID-porten. MinID, BankID og andre Logg inn. Dette er Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem. Her kan du søke etter, opprette, redigere og administrere brukere. Logg deg inn for å administrere brukere i dine organisasjoner og tjenester. » Se brukerveiledning for UBAS her. Brukeradministrasjon (UBAS). Rapporter og statistikk fra BASIL finner du i rapportportalen: basilrapport.udir.no (for påloggede brukere). Logg inn: Barnehager kontakter kommunen for brukertilgang. Det gjelder både private og kommunale barnehager. Logg inn via UBAS >> Teknisk support: Kontakt. Forsøker du å logge inn i øvrige systemer? Dersom problemet vedvarer kan du kontakte oss på post@udir.no. Merk at hvis du har problemer med å logge på, så kan dette skyldes at du har en utdatert nettleser som bør oppgraderes. For eksempel vil du ikke kunne logge på hvis du benytter Internet Explorer på Mac eller Safari på PC. Logg u

Logg inn i Min konto - UDIR - påloggingstjenest

 1. Klikk knappen nedenfor for å åpne GSI i et nytt vindu. Bokmål Nynorsk. Eller du kan kan åpne GSI i dette vinduet ved å klikke gsi.udir.no/tallene/. Man kan også benytte menypunktet Tallene i toppen av nettsiden
 2. Utdanningsdirektoratet Tertialrapport Logg inn Utdanningsdirektoratet Tertialrapport Logg inn
 3. Eksamen - Logg inn. Kandidatnummer. Kandidatpassord. Logg inn. Vil du logge på med Feide? Følg denne lenken: Feide. TST 2.3.270.0.
 4. Logg inn med ditt brukernavn. Brukernavn skal du få av skolen. Brukernavn: Har du ikke mottatt brukernavn, kontakt skolen din..

Logg inn i PGS - prøver Viktig melding! PAS-prøver og PGSC kommer til å være utilgjengelig fra Fredag 14. august kl. 15:00 til Mandag 17. august kl. 07:00 på grunn av vedlikeholdsarbeid Logg inn i portalen: Du skal bruke det samme brukernavnet og passordet som i skoleporten og UBAS. Support Har du problemer med løsningen og trenger support? Send e-post til support@conexus.no eller ring 02182 Support: Kontakt Conexus på support@conexus.no. Logg inn (Kompetanseutvikling) UBAS Brukernavn (e-post) UBAS Passord. Vil du ha nytt UBAS passord? Få tilsendt et engangspassord til din e-post. Engangspassordet byttes til et nytt, selvvalgt passord ved første gangs pålogging. Få tilsendt nytt UBAS.

Påloggede brukere vil kunne se informasjon om status for sine enheter på denne side Velkommen til Skoleporten. Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnopplæringen Virker like godt på datamaskinen, nettbrettet og mobilen Bli medlem. Velkommen tilbake! Brukernavnet eller passordet er feil Logg inn Logg inn/Min profil; Altinn - enklere dialog med det offentlige. Altinn - din digitale dialog med det offentlige. Her finner du skjema, meldinger og relevant informasjon. Logg inn og sjekk din innboks Søk etter innhold. Søk. Aktuelle skjema og tjenester: A-melding - alle. Logg inn via UBAS >> Logg inn i portalen: Du skal bruke det samme brukernavnet og passordet som i skoleporten og UBAS. Support Har du problemer med løsningen og trenger support? For faglig veiledning, kontakt Utdanningsdirektoratet på e-post: basil@udir.no

Eksamen - Logg inn - UDIR - påloggingstjenest

Logg inn Dashbord. Kalender Innboks Historikk Hjelp Lukk. All Courses. Kun offentlige emner Åpen bare påmelding emner Søk. ROC nettkurs. IKT i Læring MOOC (2020) MOOC-en IKT i læring (15 studiepoeng) tilbys av NTNU. MOOC-en IKT i læring 2020. SOS6602 vår 2019. Digital samhandling og. Logg inn på Klassetrivsel med Brukerinnlogging eller med Feide. Logg inn. | Copyright © 2020 Klassetrivsel | e-mail Danmark: info@klassetrivsel.dk | e-post Norge. Velkommen til hjelp i GSI-systemet Her finner du nyttig informasjon, hjelp til å bruke systemet og veiledninger til skjemaene. Velg i menyen til venstre

www.inn.no driftes på høgskolens egne servere. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på høgskolens egne servere. Det er kun høgskolen, Norse Digital og Vangen&Plotz som har tilgang til opplysningene som samles inn. Høgskolen har egne databehandleravtaler med Norse Digital og Vangen&Plotz Logg inn. Brukernavn: Passord: ESC for å lukke. Håndboken. Innhold. Informasjon. Bakgrunn. Bruk. Oppdatering. Endringslogg. Oversikt. Historikk. Bruk. Registreringshåndboken skal utgjøre en fullstendig oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer elever i videregående opplæring Digilær.no v/ Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse Killengreensgate 6, 9008 Tromsø E-post: post@udir.no Support E-post: digilaer@udir.no Telefon: 23 30 12 00 Snarveie Ståstedsanalysen for barnehage. Logg inn. Brukernavn

Her logger du inn for å administrere Ståstedsanalysen for barnehage. Ståstedsanalysen for barnehage er stengt i tidsrommet 1. juli - 31. juli hvert år. Logg inn. Logg inn via UBAS >> Kontakt Utdanningsdirektoratet: bsa@udir.no Tlf: 23 30 12 00 Mer kontaktinformasjon. Kontakt Utdanningsdirektoratet: bsa@udir.no Tlf:. Historikk. Her finner du tidligere versjoner av registreringshåndboka. Registreringshåndbok versjon 10.2019 (gyldig fra 09.05.2019 - 04.05.2020. UDIR si framside: https://www.udir.no PAS = PrøveAdminiStrasjon PGS = PrøveGjennomføringsSystem Alle prøver som skal gjennomførast frå og med november 2016 skal administrerast i PAS -prøver Skal du sjå resultat for nasjonale prøver gjennomført i 2016? - Logg inn i «gamle» PAS Oppdatering av Registreringshåndbok. Arbeidet med sentrale begreper og felles definisjoner av disse er et kontinuerlig arbeid. Ansvaret for å vedlikeholde Registreringshåndboken er lagt til Vigo Kodeverksgruppe, som består av medlemmer fra Utdanningsdirektoratet, SSB, Lånekassen og Vigo IKS

Video: Logg inn i PAS - prøver - UDIR - påloggingstjenest

Elev - Logg inn for gjennomføring av prøver - UDIR

Logg inn; Vi tilbyr gratis nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE. Vi er støttet av Udir og følger offisielle læreplaner i 1.-10. årstrinn. Vi har nå fulle lister for høsten 2020. Sett deg på venteliste her . Undervisningsoppleg Bakgrunn. I januar 2008 nedsatte Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene gjennom arbeidet med VIGO Sentralbase og Statistisk sentralbyrå en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en Registreringshåndbok med definisjoner av sentrale begreper ved innhenting av statistikk i videregående opplæring Målet med denne kompetansepakken, er å gi dere som jobber i barnehager mulighet til å jobbe med deres egne digitale dømmekraft. I kapittel åtte i rammeplanen, står det: Barnehagen skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern

Prøver - Udir

Udir

Forside - udir.n

Registreringshåndboken gir en oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer elever i videregående opplæring Du finner statistikk fra BASIL i statistikkportalen.udir.no: Teknisk support: Kontakt IST på e-post basil@ist.com eller telefon 93 23 90 75 Slik kontakter du Utdanningsdirektoratet: post@utdanningsdirektoratet.no | Tlf: 23 30 12 00 | Mer kontaktinformasjon.

Planleggingsverktøy i læreplanvisningen - Udir

Passord til tidligere eksamensoppg. udir Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Passord til tidligere eksamensoppg. udir. Av avp, 22. januar 2017 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. avp 6 avp Hvis du har en konto, logg inn n. Logg på E-post. Passord. Forbli innlogget. Glemt passord? Logg på Glemt passord? Skriv inn E-post og vi vil sende deg en lenke for å endre passord. E-post Tilbake til logg inn Be om passord Hjelp Personvernspolicy Facebook Twitter. Logg inn igjen. Gå tilbake til UESP. Gå til udir.no. Les nyheter, finn læreplaner, regelverk, eksamensinformasjon med mer. Gå tilbake til området. Nettleseren din er utdatert! Du burde oppdatere din nettleser for å oppleve både denne og flere andre nettsteder best mulig. Les mer om hvordan du kan oppdatere din nettleser. Logg inn via UBAS >> Logg inn i portalen: Du skal bruke det samme brukernavnet og passordet som i skoleporten og UBAS. Support Har du problemer med løsningen og trenger support? Send e-post til support@conexus.no eller ring 02182.

Skoleporten

Søknadsportalen - UD

Velkommen til PGS-forberedelse. Passord: Denne nettjenesten gir deg muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen via web Du må først velge fylke. Deretter følger du anvisningene på skjermen

Nasjonale prøver - Udir

Rundskriv Udir-1-2020 - Kunnskapsløftet - om fag- og timefordeling for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i videregående opplæring.. Rundskriv Udir-2-2017 - Praksisbrev. Rundskriv Udir-5-2016 - Individuell vurdering. Rundskriv Udir-3-2016 - Fraværsgrense. Rundskriv Udir-2-2014 - Lokalt gitt muntlig eksamen. Rundskriv Udir-4-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på. LOGG INN I PORTALEN. Passord. Logg inn. Glemt passord? logg inn med FEIDE. Conexus AS. Logg inn på min side. Brukernavn. Passord. Husk passordet mitt. Logg inn. Glemt passordet? Eller. Logg på med Hvis du bruker en eldre Feide-konto og har problemer med å logge inn, så klikk på knappen under for å gå til vår gamle påloggingsløsning. Logg på med. Logg inn. Katalog: 206 digitale lærebøker Se oversikten. Hva er Unibok «Unibok gir økt fleksibilitet og legger til rette for god variasjon og tilpasning til hver enkelt elev..

Elevundersøkelsen - Udir

Logg inn. Her logger du inn i DFØs systemer for reiseregninger, lønn, tid, faktura og regnskap. Oppdatert 2. okt. 2020. DFØ-ID. Logg inn i våre systemer for lønn og regnskap med DFØ-ID. Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorar. Logg inn i Betalmeg - selvbetjening på nett for honorarmottakere Husk at du må svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass, les mer på www.vilbli.no.For å finne ut hvilket tilbud du har fått, må du logge deg inn på www.vigo.no.Du risikerer å miste tilbudet om plass og/eller ventelisteplass hvis du ikke overholder svarfristen See log:: Eksempeloppgaver nasjonale prøver i lesing 5. trinn_BRUK DENNE. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT). Cappelen Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, høgskole, universitet og profesjon Logg inn. Her kan du bestille Skolen fra Cappelen Damm: Bestilling. Helt nye lærebøker. Vi lager også helt nye trykte lærebøker til fagfornyelsen. Klikk her for å se hva vi kommer med på: 1.-4.trinn 5.-7.trinn 8.-10.trinn. Bla i katalogen

Foresatte til elever på 8Kroer skole – Wikipedia

Her kan du sende søknad til flere av Utdanningsdirektoratets satsninger på videreutdanning. Søknadsskjemaene åpner 1. februar. Man må logge seg inn via ID-porten eller Feide for å levere søknad. Logg inn for å sende søkna Med over 180.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet Er det første gang du logger inn, må du logge inn med MinID. Når du er kommet inn i programmet kan du selv opprette en IST Direkte-bruker(brukernavn og passord). Har du glemt ditt brukernavn eller passord? Logg inn med MinID. Når du er logget inn kan du endre din IST Direkte-bruker under menyen Barnet Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Telefon: 855 19 000 | E-post: iktplan@udir.n I Nasjonalt register for lærebedrifter (NLR) kan du søke opp bedrifter som har minst én løpende lærekontrakt. Du kan avgrense søket ditt til å gjelde bestemte lærefag eller geografiske områder. Du kan også søke etter navngitte bedrifter. Registeret blir oppdatert en gang per uke. https://nlr.udir.no

 • Krokus pflanzen.
 • Kalender januar 2018 zum ausdrucken excel.
 • Sumer religion.
 • Trines matblogg hvit pizza spekeskinke.
 • Stadtverwaltung bautzen ausbildung.
 • Emma hjorth boliger.
 • 1001 gram imdb.
 • Ølgjær engelsk.
 • Stålkuler 8mm.
 • Kjæreste med bipolar lidelse.
 • Classic wow battle net.
 • Miss piggy alter.
 • Narnia series.
 • Prednisolon 5 mg bivirkninger.
 • Ateist definisjon.
 • Ausschlag im gesicht hausmittel.
 • Stingrays death.
 • Elektronisk skive skyting.
 • Alkoholist på engelska.
 • Wellness wochenende all inclusive für 2 personen.
 • Gjerde mot vei.
 • G sport bergen åsane.
 • Membran vaskerom kjeller.
 • Kirketaket isfjorden.
 • Hvordan ser man hvem man følger på facebook.
 • Matlab plot regression.
 • Was ist wohngeld.
 • Koriander smak.
 • Hva er snill.
 • Radio 90er dance.
 • Planet coaster download free full version.
 • Nt2 spelletjes volwassenen.
 • Queen of katwe.
 • Vaccibody vg.
 • Kindle management.
 • Kleberberget hyttefelt.
 • Audi s8 2017.
 • Grunge punk.
 • Sledgehammer games email.
 • Utadvendt og introvert.
 • Freizeittipps oberhof.