Home

Norsk helsekompetanse

Mange muligheter. Våren 2019 lagde Helse- og omsorgsdepartementet en ny strategi på feltet og foreslo helsekompetanse som norsk betegnelse for health literacy ().. «Det finnes flere norske begrepsvarianter; helsefremmende allmenndannelse, helsekunnskap, helseforståelse, helseinformasjonsforståelse, helserelatert informasjonskompetanse, helsekompetanseog helseinnsikt», skrev departementet () Vi tilbyr en komplett tjeneste innen e-læring til helsetjenesten. Et totalkonsept som gir tilgang til e-læringsplattform basert på åpen kildekode, kompetanse på digitalisering av faginnhold og videokonferanse te helsekompetanse som norsk begrep for . health literacy. og definere det slik: Helsekompetanse er personers evne til å for-stå, vurdere og anvende helseinformasjon for . å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Det gjelder både beslut-ninger knyttet til livsstilsvalg, sykdomsforebyg Helsekompetanse beskriver et menneskes evne til å forstå, vurdere og bruke helseinformasjon for å kunne ta beslutninger om egen helse. Det har stor betydning for folks helsevaner og skal gjøre dem i stand til å bruke helse- og omsorgstjenestene på en fornuftig måte. Uttrykket er foreslått som norsk avløserord for health literacy, en engelsk betegnelse som kom i bruk særlig fra 1990.

Logg inn med Helsekompetanse ID Primærfaner. Opprett ny profil; Logg på (aktiv fane) Bestill nytt passord; Skriv inn e-post og passord og klikk Logg inn for å fortsette. Brukernavn eller e-postadresse * Du kan logge inn med brukernavn eller e-post-adresse. Passord Norsk. Viser denne siden på norsk Ii gávdno sámegillii Not available in English Norsk forside Sámegiel álgosiidui English home Tilstrekkelig helsekompetanse er en forutsetning for å realisere pasientens helsetjeneste

Hva er egentlig helsekompetanse? Tidsskrift for Den

 1. Finn tilbud ved å gjøre søk i vår e-læringskatalog. Vi kunne ikke finne noen oppføringer i katalogen basert på dine søkeord
 2. Velkommen til Bekkenbunnsportalen.no. Dette er en kompetanseportal hvor du finner faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om ulike tilstander, utredning og behandling innen inkontinens og bekkenbunnsykdom
 3. Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Kurset er også godkjent av Den norske legeforening med 4 timer for spesialisering i nevrologi og geriatri

helsekompetanse.n

 1. Kurset bygger på Helsedirektoratets anbefalinger fra 2014 som gjelder den norske befolkning generelt. Start kurset. Du kan se innholdet uten å logge deg inn, men for å få kursbevis må du logge deg inn med en gratis Helsekompetanse-konto og ta kurset. Tekst: Gro Marit Rødevand
 2. Å arbeide i psykososiale kriseteam. Å bli berørt som hjelper. Les me
 3. Et helseforetak (HF) er en norsk statlig virksomhet som eies av et regionalt helseforetak. Helseforetak yter spesialisthelsetjenester, forskning, undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Det finnes 31 helseforetak
 4. Mange tror det er vanlig å drikke alkohol hver helg. Faktisk har kun 35% av norske 15-16-åringer drukket alkohol den siste måneden. Det betyr at 65% ikke har det
 5. Fagnettverk for nyfødtes utviklingsmuligheter. Inger Pauline Landsem har laget en lydfil som hun har kalt Gråt og trøstens ABC til Landsforeningen 1001 dager - en forening for foreldre som strever i begynnelsen et nytt barns liv
 6. Helsekompetanse er en av de sterkeste prediktorene for god helse. Kunnskap om egen helse, og støtte til å håndtere hverdagen, Dette er et brutalt og vilkårlig brudd på kravet om likeverdighet i norsk helsevesen, og har både store økonomiske og menneskelige konsekvenser

Husk å logge deg inn med en gratis Helsekompetanse-konto før du trykker på Start kurset. Hvis du ikke vil logge inn og gjennomføre hele kurset kan du i stedet velge å bare se på innholdet. Introduksjon. Dette kurset danner en grunnmur i den kunnskap vi bør ha når vi jobber for personer med utviklingshemning For potensielle kunder (tilgang: åpent): Hva kan Helsekompetanse tilby? Oppgradere nettstedet til kursplattformen 1.5, slik at det får støtte for grupper. Endre tilgang på de forskjellige innholdsområdene ovenfor slik at tilgang styres av gruppetilhørighet. Flytte over support-systemet og åpne nettstedet for eksterne målgrupper fra. På skolen møter de norske uttrykk, normer og skikker. For eksempel kan det som er høflig og riktig i Norge være uhøflig og galt i mors og fars kultur. De unge kan føle seg hjemme både i Norge og i foreldrenes opprinnelseskultur eller andre plasser de har bodd og har familie. Samtidig kan de føle seg som fremmede på begge steder Mennesker med utviklingshemming skjønner at andre ser på dem som annerledes. Se først på denne scenen fra filmen Kabal i hjerter: 0148-NO Kabal i hjerter 1 Video of 0148-NO Kabal i hjerter 1 Fra Kabal i hjerter (norsk tale, norsk undertekst) Ta deretter en kikk på denne filmsnutten hentet fra samme filmen, hvor du møter Kåre Morten i samtale med sin mor: 0149-NO Kabal

Siden 2011 har en utviklergruppe arbeidet sammen med e-læringsportalen Helsekompetanse.no om å utvikle et nord-norsk nettsted for faglig informasjons- og kunnskapsutveksling på tvers av helsetjenestenivå og profesjonsgrenser. Helse Nord har støttet fagnettverket i dette arbeidet I regjeringens nye strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen har lærings- og mestringsvirksomheten fått en sentral plass. Helseminister Bent Høie lanserte nylig landets første strategi om helsekompetanse, det norske begrepet for health literacy.Helsekompetanse handler om personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte.

helsekompetanse - Store norske leksiko

Modul 3: Å samarbeide med. Mange som bruker pustehjelpemidler har også behov for assistanse til bruken av utstyret og andre hjelpemidler. Modul 3 handler om hvordan sørge for best mulig samarbeid mellom bruker og assistent eller hjelper I strategien beskrives imidlertid at helsepersonell må ha kunnskap om hva helsekompetanse innebærer og om hvilke tiltak som kan bidra til å øke den hos spesielt sårbare grupper med begrenset evne til å forstå muntlig og skriftlig helseinformasjon. Norsk forsker hedret med stipend for sin forskning på blodkreft Flere eldre tar. Den norske oversettelsen av Mann Assessment of Swallowing Ability (MASA) er et viktig arbeid som ble gjennomført av medlemmer fra det norske dysfaginettverket og støttet finansielt av Sunnaas sykehus HF. Oversettelsen som foreligger i oktober 2016 har vært vurdert og godkjent som en autorisert norsk oversettelse av Giselle Carnaby (Mann) ve Videoforelesning Fagtekst Referanser Bibliotek Videoforelesning En av familiens tradisjonelle oppgaver er å gi pleie og omsorg til gamle og syke. Denne oppgaven omfatter både praktisk hjelp, emosjonell støtte og kontakt, tilsyn, trygghetsskapende tiltak og assistanse i forbindelse med samarbeid med hjelpeapparatet. [h5p=80] Tekstversjon av filmen Tekstversjon av filmen D

Norsk tegnspråk for voksne innvandrere (A2-B1) Muntlig: Eksempeloppgaver for muntlig prøve (pdf) Skriftlig framstilling: Eksempler på svar med vurdering, skriftlig framstilling. Åpne/Lukk Hva betyr nivåene? Norskprøven måler språkferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2 Anbefalinger Det finnes ingen spesifikke vitenskapelig baserte kostråd ved CFS/ME. Et variert kosthold, i tråd med de norske anbefalingene, er derfor det som normalt anbefales. Dette kan være krevende, selv for friske, men ved å finne enkle måter å lage mat på kan måltidene bli en kilde til glede i hverdagen, samtidig som du får i deg det du trenger av næringsstoffer

helsekompetanse som norsk betegnelse for health literacy (2). «Det finnes flere norske begrepsvarianter; helsefremmende allmenndannelse, helsekunnskap, helseforståelse, helseinformasjonsforståelse, helserelatert informasjonskompetanse, helsekompetanseog helseinnsikt», skrev departementet (2) NHI.no er et medisinsk oppslagsverk for publikum. Grundige artikler om sykdommer, lidelser og andre helserelaterte tema - samt interaktiv symptomsjekker Her finner du informasjon om ulike scoringsverktøy innen ulike dysfunksjoner til bruk ved utredning og oppfølging for å vurdere effekt av behandling. International Consultation on Incontinence har utarbeidet ulike International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire (ICIQ) scoringsskjema. For å benytte disse verktøyene sendes mail til ICIQ gruppen Helsekompetanse 2019 - 2023 Strategi for helsekompetanse peker på hvor viktig kommunikasjon med pasienter er, og at pasienter trenger helsekompetanse for å kunne ta informerte valg om behandling. Vi skal være med å skape pasientens helsetjeneste

Jeg gruer meg for å gå på do borte. Jeg må ofte hjelpe til å få ut avføringen med fingrene, det har jeg aldri fortalt til noen. Kvinne, 37 år Følelse av ufullstendig tømming Oppblåsthet Luftplager Må returnere til toalettet flere ganger Vanskelig å tørke seg rein Avføringslekkasje er vanlig Ved tømmingsvansker er man ofte på toalettet daglig og gjerne flere ganger daglig Styrk din helsekompetanse Lær der du er. Hensikten med kurset er at du som arbeider med personer med Huntingtons sykdom skal få kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den.. Senter for sjeldne diagnoser arrangerer dette kurset.Vi er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser som jobber med rådgivning, veiledning, kursvirksomhet og utvikling av informasjonsmateriell Veiledere Veileder Kilde Lenke Henvisningsveiledning UNN UNN Gå til veileder Forebygging av analinkontinens i barselperioden UNN Gå til veileder Veileder i fødselshjelp 2014 Norsk gynekologisk forening Gå til veileder Barn og voksne med ryggmargsbrokk Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) Gå til veileder Veileder for forebygging av kateterassosiert Norsk legemiddelhåndbok. Meny. Helsekompetanse Footer Menu. Helsekompetanse.no; Informasjonskapsle Effekt av helsekompetanse-intervensjon for nyretransplanterte; For å bli inkludert i studien må du ha gjennomgått nyretransplantasjon, være over 18 år og kunne forstå og skrive norsk. Studien utgår fra Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus og pasienter rekrutteres etter å ha gjennomgått nyretransplantasjon

Logg inn med Helsekompetanse ID Helsekompetanse

Forskningskonferansen Helsekompetanse innen læring og mestring er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som generelt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist. Stortingsgata 2 0158 OSLO 22 05 99 00 helsekompetanse styrker og begrensinger i lokalsamfunn Fase 2 Designe sammen en helsekompetanse intervensjon Fase 3 Gjennomføring, evaluering og pågående forbedring • Helsekompetanse data samles inn ved hjelp av «Health LiteracyQuestionnaire» og kvalitative teknikker. • Data blir analysert og presentert for interessenter for diskusjon

Helsekompetanse eller helsekunne er mulige kandidater her, om ikke det skriftlige må framheves særskilt. I et innspill til strategien HelseOmsorg21 finner vi dette: «[Health] Literacy er et begrep som vi på norsk kan oversette med 'helsefremmende allmenndannelse' eller kortere 'helsekunne'. Helsekompetanse, Tromsø, Norway. 1,5 k liker dette. Helsekompetanse hjelper deg gjennom prosessen med å utvikle og implementere digitale læringstilbud - enten målgruppa er fagfolk eller for..

Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019

Finn e-læringstilbud i vår katalog helsekompetanse

Takk for din interesse i å ta i bruk vår tjeneste. På grunn av ett økende problem med falske spam kontoer som blir opprettet fra opphavsland utenfor Norge har vi blitt tvunget til å begrense tilgangen til kontoopprettelse-siden til bare regionale besøkende. Om du ser denne siden selv om du bruker en regional internett tilbyder, eller om du ønsker å registrere deg på vår tjeneste. annet representanter fra Autismeforeningen i Norge og Norsk Epilepsiforbund (NEF). Begge pasient-foreningene har erfart at det er manglende kompetanse og erfaring både i helse- og den pedagogiske tjenesten, og de støttet således prioritering av en fagrapport som ledd i en kompetansespredning Vi trenger helsekompetanse! Derfor har helse- og omsorgsminister Bent Høie lansert en ny strategi for å øke helsekompetanse i befolkningen 2019- 2023. Helsekompetanse er blitt det offisielle norske begrepet for «health literacy». Det handler om menneskers evne til å forstå, vurdere og bruke helseinformasjon for å ta gode beslutninger om egen helse Norsk Ergoterapeutforbund 1 dag siden Vi har gitt vårt høringssvar til Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming Read the latest magazines about Helsekompetanse.no and discover magazines on Yumpu.co

HJEM Helsekompetanse

Kjøp 'Helsepedagogikk, 2. utgave, - helsekompetanse og brukermedvirkning' av Sidsel Tveiten fra Fagbokforlaget Helsekompetanse for personer med kronisk nyresykdom Illustrasjon: Mostphotos / Hilde Rebård Evensen Illustrasjon: Mostphotos / Hilde Utbredelse og risikofaktorer for trykksår ved norske sykehus, I.M. Bredesen, UIO. 28. november 2017: Lite søvn ved sen-tidlig-vakter, Ø Norske oversettelser av HL er helsefremmende allmenndannelse (3) - vi foreslår her alternativt; helseinformasjonsforståelse. Vår erfaring er at HL-begrepet virker lite kjent i Norge. En mulig årsak til det kan være at man har «tatt for gitt» at både grunnleggende leseevne og tallforståelse er jevnt over godt fordelt i landets befolkning, hvilket trolig ikke er tilfellet (7)

Allmennmedisin for alle - Home | Facebook

Videoforelesning Fagtekst Referanser Bibliotek Videoforelesning Hjertesykdommer er vanlig i den norske befolkningen Store sykdomsgrupper er hjertekransåre-sykdom (koronarsykdom) og hjertesvikt. I løpet av livet utvikler opptil 50 % hjertekransåresykdom og 20 % hjertesvikt. Hjertesykdommer er forbundet med typiske plager (brystsmerter, tungpusthet, hjertebank, svimmelhet o Personvernserklæring og informasjon om cookies (på norsk «informasjonskapsler»).. Dette nettstedet har nettstedsadresse: https://kyr.helsekompetanse.no.Det er driftet av Universitetssykehuset Nord-Norge, avdeling for E-helse og IKT, seksjon Helsekompetanse.. Systemet som er brukt til å publisere innhold her er WordPress Gruppens ambisjon er å studere problemstillinger knyttet til klinisk praksis og self-management. Vår ambisjon er å utvikle kunnskap om hvordan det er for pasienter å leve med kronisk sykdom og for helsefagutøvere å arbeide med disse pasientene

Video: Parkinsonmedisin Helsekompetanse

Mat og trivsel Helsekompetanse

 1. Bratland helsekompetanse, Sandefjord, Norway. 211 liker dette. Bratland Helsekompetanse leverer tjenester til ulike oppdragsgivere. Vi gjennomfører åpne..
 2. I regjeringens handlingsplan, Retten til å bestemme over eget liv: handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020), defineres tvangsekteskap som: Ekteskapsinngåelse der en eller begge ektefellene ikke har mulighet til å velge å forbli ugift uten å bli utsatt for vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd elle
 3. Introduksjon til legemiddelhåndteringskurs Video of Introduksjon til legemiddelhåndteringskurs Start kurset Vi tilbyr nå E-læringskurs i legemiddelhåndtering. Norsk Helseinformatikk (nhi) jobber for kompetanseheving blant personell på flere nivå i helsetjenesten og har utviklet e-læringskurs i legemiddelhåndtering for pleie og omsorgspersonell i kommunene
 4. I Norge arbeides det systematisk for å forebygge kjønnslemlestelse tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. I regjeringens handlingsplan, Retten til å bestemme over eget liv: handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) vises det til at kjønnslemlestelse er et alvorlig overgrep, med store fysiske og psykiske konsekvenser for d
 5. Hensikten med studien er å undersøke helsekompetanse hos personer med psoriasis som er tilbake i ordinært helsetjenestetilbud etter klimabehandling på Gran Canaria. Bakgrunn. Psoriasis er en kronisk autoimmun hudsykdom som rammer mellom 2 - 3 % av den norske befolkning. Sykdommen har varierende forløp og oppfattes i dag som en systemsykdom
forsvinne av

Helsekompetanse er en forutsetning for brukermedvirkning. For at ­pasientene skal kunne delta i beslutninger om behandlingsvalg, må de ha innsikt i og kunnskap om konsekvenser av ulike valg. Behovet for helsekompetanse er nødvendig fordi moderne medisin blir stadig mer kompleks og komplisert (Helse- og omsorgsdepartementet 2019) Mennesker med utviklingshemning har en tendens til å bli overvektige. Det er enda mer overvekt hos mennesker med utviklingshemning enn i den norske befolkning generelt. Overvekt gir økt risiko for å få livsstilsykdommer som:Høyt blodtrykkHjerteinfarkt og hjerneslagKreft som tykktarmskreft og brystkreftType 2 diabetes (sukkersyke)Det beste er å forebygge overvekt En respirator skiller seg fra en BiPAP-maskin først og fremst ved at maskinen er godkjent for bruk også når en ikke har noen kraft til å puste på egenhånd. Maskinen er da helt nødvendig for å opprettholde livet. Det krever at den har innebygget batteri og alle alarmer som kan være nødvendig i slike tilfeller. Slike maskiner er også velegnet for å bruke under transport Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Vi sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt- vi knytter Helse-Norge sammen Helt siden 1928 har Ølhallen vært en institusjon for både reisende og innbyggere i Tromsø. I dag er Ølhallen et av de mest særpregede stedene i byen, et sted hvor folk i alle aldre møtes og får mulighet til å smake et bredt utvalg øl fra Mack og andre norske bryggerier. Her serveres kvalitetsøl fra 67 forskjellige tappekraner

Når krisen rammer Helsekompetanse

Produsere 10 korte informasjonsfilmer på enkel norsk om relevante tema innenfor helse, og veileder for samtale i etterkant. Bidra til at deltakerne får bedre livskvalitet, helsekompetanse og økt kontroll i eget liv. Stressfrie, sosiale møteplasser preget av inkludering og ressursmobilisering. Hovedmålgruppe: Innvandrerkvinner, ca. 300 Styringsdata samhandling gir en oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte bydel/kommune. Alle som ønsker det, kan se rapportene med oversikt over utviklingen fra 2014, eller sammenligne status i egen bydel/kommune med andre

Hilde Hem (@hilhem) | Twitter

Om nettkurset Parkinsonmedisin - Helsekompetanse

norsk og kjenne til hvordan samfun-net fungerer. Kommunen tilbyr norsk-opplæring og noen timer samfunns-kunnskap på et språk du forstår. Du er pålagt å gjennomføre timene i norsk og samfunnskunnskap eller ta en test som viser at du har tilfredsstillende norsk-kunnskaper. Kommunen vil informere deg hvor mye opplæring du har rett o Innvandrere med helsekompetanse. Hvis ikke det hadde vært for økt innvandring, så hadde Norge slitt med å bemanne store deler av helsesektoren. Norsk Presseforbund, logo NHI (utgiver av NEL) tilbyr faglig oppdatering via e-læring - fleksibelt, rimelig og effektivt. Kursene er basert på kurs for sykepleiere, som er godkjent av Sykepleierforeningen Digital teknologi er en viktig kilde til helseinformasjon for pasienter som har gjennomgått behandling av trange eller tette kransårer. Et nytt spørreskjema på norsk gjør at helsepersonell nå kan vurdere pasientens opplevelse av egen eHelsekompetanse (elektroniske helsekompetanse)

Merete Tschamper har fått støtte fra Norsk Epilepsiforbund for å kartlegge helsekompetansen til foreldre som har barn på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Skal forske på foreldres helsekompetanse. 21.06.2019. Epilepsiforbundet har i år delt ut 450 000 kroner til seks ulike forskningsprosjekter gjennom vårt forskningsfond Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Nasjonal veileder. PD Helsekompetanse, Tromsø, Norway. 1.5K likes. Helsekompetanse hjelper deg gjennom prosessen med å utvikle og implementere digitale læringstilbud - enten målgruppa er fagfolk eller for innbyggere som.. Anbefalt brukt ved mistanke om kognitiv svikt og vurdering av helsekrav for førerkort1-2 TMT-A På testarket er det 25 sirkler med tallene 1-25. Pasienten tegner så raskt som mulig en sammenhengende blyantstrek mellom tallene i riktig stigende rekkefølge Testen kan avdekke vansker med visuelt søk, visuell fokusert oppmerksomhet og psykomotorisk tempo Helsekompetanse som språkideologi i norske velferdsinstitusjoner Dette PhD-prosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Flerspråklighet og globalisering . Ingvild Badhwar Valen-Sendstad (foto: Nadia Frantsen/UiO

Kolon har to delar. Den første handlar om alkohol og korleis den og andre rusmiddel påverkar oss og livet rundt oss. Den andre om korleis du kan forholde deg til alkohol og andre rusmiddel, og ta gode val for deg sjølv og omgjevnadene dine Vernepleierens helsekompetanse: viktig sier «alle», men følges det opp med ressurser? 28. mai 2019 Lars Rune Halvorsen Meninger Her på Vernepleie.no kunne leserne den 18.05.2019 få en aldri så liten opptur av å lese FO sitt skriv «Vernepleiernes helsefagkompetanse» Her kan du laste ned to maler for individuell plan som IMDi har utarbeidet sammen med Kompetanse Norge. Den ene malen er laget for personer som deltar i introduksjonsprogram, og den andre for personer som deltar kun i opplæring i norsk og samfunnskunnskap Coronaviruset i Norge: - Det er ikke greit Helseminister Bent Høie synes lite om at folk reiser til andre kommuner for å få seg en øl Helsekompetanse hos nyretransplanterte pasienter Illustrasjon: Mostphotos / Hilde Rebård Evensen Illustrasjon: Mostphotos / Hilde Rebård Evensen Hvordan orienterer pasienter seg rundt om i helsevesenets labyrinter etter en nyretransplantasjon? Doktorgrad «Health.

Tone Langjordet JohnsenSosio-emosjonell utvikling | DeminsteHva er en flyktning? | FlyktningAktuelt | Norsk EpilepsiforbundVAR Healthcare - Blæreskylling – noe som skal gjøres

Som Planfadder bidrar du til at barn får utdanning, helsetilbud og beskyttelse mot vold og barneekteskap.Der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor har Plan et særlig søkelys på jenter Norsk, bokmål; Tittel Helsekompetanse, angår det folkebibliotekene? Bidragsytere Bidragsytere Britt Ellingsdalen Forfatter. ved Rogaland fylkeskommune. Sigrun Espelien Aasen Forfatter. ved Avdeling for formidling og bruk av kunnskap ved Folkehelseinstituttet. 1 - 2 av 2. Helsekompetanse blir definert som «personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Det gjelder både beslutninger knyttet til livsstilsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenesten. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner kurs.helsekompetanse.no Vi tilbyr en komplett tjeneste innen e-læring til helsetjenesten Et totalkonsept som gir tilgang til e-læringsplattform basert på åpen kildekode kompetanse p Stor satsing på kompetanseheving ga resultater under koronatiden. En nysatsing fra Fagskolen aldring og helse fikk i høst med seg 30 nye studenter fra en og samme kommune, nemlig Ringerike

 • Fagerhøy leirskole vinter.
 • Russland sehenswürdigkeiten roter platz.
 • Harley factory wiesbaden.
 • Inspiratorisk stridor voksne.
 • Radical racing e nummer.
 • Easy halloween makeup tutorial for beginners.
 • Zahlen schreiben lernen 1. klasse.
 • Rådet nrk.
 • Maxikjole bryllup.
 • Kakeform hest.
 • Wie lange lebt man mit copd.
 • Picwords atsakymai.
 • Askeladden eventyr youtube.
 • Radweg von zell nach cochem.
 • Bli bodybuilder.
 • Hjem kjære hjem imdb.
 • Frossen skulder alternativ behandling.
 • Wilhelm england.
 • Fluss mit f.
 • Skal vedlegg ha sidetall.
 • Zahlen schreiben lernen 1. klasse.
 • Prince edward duke of windsor.
 • Widerøe ansatte.
 • Krimbøker.
 • Netgear arlo q.
 • Pierre louis martine.
 • Fransk riviera.
 • Sims 4 galerie bauen.
 • Perfekt pizzasaus.
 • Anspent endetarm.
 • Lambdasonde v70.
 • Löwensaal nürnberg boxen.
 • A iliaca communis.
 • 10 km radfahren kalorienverbrauch.
 • Il patio riga.
 • Opptrening brudd overarm.
 • Rikard deler net worth 2017.
 • Fiskekajakker.
 • Dronning sonja tannlege.
 • Carlos slim.
 • Arthrose en arabe.