Home

Isbreer erosjon

En vanlig dalbre, som f.eks. Storbreen i Jotunheimen, fører normalt bort over 300 tonn per km 2 av underlaget i løpet av et år. Iserosjon har i stor grad utformet Norges overflate, og skapt det typiske iseroderte landskapet med ulike former som fjorder og fjord-daler (U-daler), botner og tinder, se istid Erosjon er nedsliting av landflaten ved naturlige prosesser. Erosjon omfatter alle geologiske prosesser hvorved materiale på jordoverflaten løsner, oppløses og forflyttes fra ett sted til et annet ved rennende vann, havstrømmer, vind og isbreer. Energien til denne nedbrytningen av jordoverflaten kommer fra solstrålingen, og hadde det ikke vært for.

Erosjon (latin erosio, «avgnaging») er den stadige avgnagingen, bortslitingen og nedbrytingen som foregår på jordoverflaten. Det vil si når ytre geologiske krefter, som for eksempel elver , isbreer , rennende vann , vind eller bølger , drar med seg og gnager av steinpartikler og forflytter materiale fra ett sted på jordoverflata til et annet Istider. Breer kan på samme måte som elver forme naturen gjennom erosjon eller avsetning av løsmasser. To begreper som brukes om dette er skuring og plukking. Skuring er et resultat av at en isbre ikke består av bare ren is. Nederst i isen, under bresålen, er det frosset inn steiner i forskjellige størrelser Vi har også synonym til naturfenomen, fonn og ismasse Erosjon (latin erosio, «avgnaging») er den stadige avgnagingen, bortslitingen og nedbrytingen som foregår på jordoverflaten.Det vil si når ytre geologiske krefter, som for eksempel elver, isbreer, rennende vann, vind eller bølger, drar med seg og gnager av steinpartikler og forflytter materiale fra ett sted på jordoverflata til et annet.Man snakker ofte om elveerosjon, breerosjon

Læringsmål Forklare hvordan elver og isbreer eroderer og avsetter materiale Skille landformer dannet av elve- og breerosjon og forklare hvordan de dannes Må kunne Forvitring, erosjon og avsetning Forskjell på erosjonsform og avsetningsform Erosjon og landformer dannet av elver o Erosjon er nedslitning av landflater som skjer naturlig. Erosjon omfatter alle geologiske prosesser hvor materiale på jordoverflaten løsnes, oppløses, og forflyttes fra et sted til et annet med rennende vann, havstrømmer, vind og isbreer. Erosjon kommer av latin erosio, avgnaging Utbreiinga av lausmassar og landformer er nært knytt til glasialhistoria i kvartær tid (siste ca. 2.6 millionar år) og spesielt til vår siste istid, weichsel (ca. 117 000 - 11 700 år sidan). Isbreanes erosjon under siste og tidlegare istider har grave ut dalar, forma unike landskapselement og avsett enorme mengder materiale En isbre er en masse av is dannet ved snøfall og rim, som under tyngdens påvirkning beveger seg langsomt nedover, lik en seig, plastisk masse. I Norge er det om lag 1600 isbreer, med et samlet areal på rundt 2700 kvadratkilometer

PPT - ELVA ARBEIDER PowerPoint Presentation - ID:3667832

iserosjon - Store norske leksiko

Erosjon omfatter alle geologiske prosesser hvor materiale på jordoverflaten løsnes, oppløses, og forflyttes fra et sted til et annet med rennende vann, havstrømmer, vind og isbreer. Erosjon kommer av latin, erosio, avgnaging Forvitring er nedbrytning av bergarter, mineraler, jordsmonn og andre materialer ved direkte kontakt med luft, vann (is), temperatursvingninger og biologiske organismer. Forvitring former landskapet sammen med erosjon. Hovedforskjellen mellom forvitring og erosjon er hvor prosessen finner sted. Mens forvitringen smuldrer opp bergartene på stedet, fjerner de eroderende kreftene det løse.

Om vinteren legger en isbre på seg og om sommeren slanker den seg. Men hvorfor smelter ikke hele isbreen bort i løpet av en sommer? Her forteller en geolog om hvordan en isbre oppfører seg over. Erosjon er slitasje, nedtæring av landskapet ved en ytre kraft som for eksempel en isbre, rennende vann, vind eller bølger. Frakter med seg løsmasser. Noen isbreer er frøsset fast i bunnen, da beveger ikke bunnen av breen seg mens resten kan fortsatt bevege seg (kalde breer). Vi har også varme breer - disse skurer mye på landskapet Erosjon er slitasje, nedtæring av landskapet ved en ytre kraft som for eksempel en isbre, rennende vann, vind eller bølger. Isbreer dannes der den snøen som falt om vinteren, ikke tiner bort i løpet av sommeren. Vi definerer en isbre som en masse av snø og is i bevegelse Erosjon Erosjon - Wikipedi . Erosjon (latin erosio, «avgnaging») er den stadige avgnagingen, bortslitingen og nedbrytingen som foregår på jordoverflaten.Det vil si når ytre geologiske krefter, som for eksempel elver, isbreer, rennende vann, vind eller bølger, drar med seg og gnager av steinpartikler og forflytter materiale fra ett sted på jordoverflata til et annet.Man snakker ofte om. Dette er ei liste over Norges største isbreer basert på NVEs kartlegging av alle norske breer ved hjelp av satellittbilder fra perioden 1999-2006.. På bakgrunn av tellingen ble det definert 2534 isbreer, hvorav 1252 lå i Sør-Norge og 1282 i Nord-Norge. Det samlede arealet som var dekket av breer og flerårige snøfelt var 2692 km², noe som tilsvarer 0,7 % av Norges samlede landareal.

CMI-geolog Dr. Tas Walker svarer: Hei. På en måte er alt dette riktig. La meg forklare. En artikkel fra 1992 med tittelen Kvartær erosjon i Sognefjordens avløpsbasseng, Vest-Norge» 1 gir en nyttig oversikt om fjorder. Artikkelen var publisert i geomorfologi av Atle Nesje et al. Informasjonen ble etterpå også postet på websiden Fjords.com. Dr. Nesje er professor i kvartærgeologi på. Som vist i figurene kan erosjonen være opptil 10 meter i løpet av 1000 år, og den var størst for rundt 18 000 år siden, da isbreene for alvor begynte å smelte. Figur 4. Beregnet erosjon og avsetning etter siste istids maksimum (i meter). Resultatene er gitt for 18 000-12 000 14C-år før nåtid (ca. 22 000-14 000 kalenderår)

erosjon - Store norske leksiko

Erosjon - Wikipedi

Et sete er en strandlinje dannet i en bredemt sjø. 'Sete' er det lokale navnet i Østerdalen og Gudbrandsdalen på denne landformen. Kjører en i de øvre delene av disse dalene er setene godt synlige som horisontale linjer høyt oppe i dalsidene, på bildet over ser en setet som en horisontal hvit stripe langs hele høyre side av dalen

Landformer dannet av isbreer - erosjon by Rikard Humle

Satellite photos

isbre - Store norske leksiko

 1. erosjon - Erosion - qaz
 2. Plukking isbre - breerosjon eller abrasjon er nedknusing
 3. Landformene - Daria.n
Hvordan har isbreer vert med på og forme landskapet iNotater Geografi KP 3: Ytre krefter former landskapetNASA-roveren Perseverance på vei til Mars!
 • Kino bochum union.
 • Tanzhaus potsdam.
 • Hva vil det si at en ladning er bevart.
 • Fett weg mit kälte preis.
 • Kaukasisk gjeterhund.
 • Adblue pris biltema.
 • Karl urban fernsehsendungen.
 • Mølen geopark.
 • Hjem is bilen tilbud.
 • Geografi spørsmål og svar.
 • Ukm sogn og fjordane 2017.
 • Skorpion mann erogene zonen.
 • Regnduk.
 • Helsetilsynet klage på psykolog.
 • Toro ertesuppe.
 • Isfiskeskolen.
 • Game of thrones season 7 review.
 • Stingrays death.
 • Bibi und tina pdf.
 • Sandviper wüste.
 • Åpenbaring engelsk.
 • Stigmatisering goffman.
 • Country music association awards.
 • Arthrose en arabe.
 • Mørk stokkolje.
 • Marcophono test.
 • Avsatt president usa.
 • Neddiskontering erstatning.
 • Group chat app.
 • Kvartil formel.
 • Gnagsårplaster.
 • Worms geschäfte öffnungszeiten.
 • Barnemeny dr holms.
 • Veid gjennomsnitt excel.
 • Tine frosne reker i kjøleskap.
 • Uro film.
 • Jan thomas produkter erfaringer.
 • Country music association awards.
 • Breuninger gutschein 15 euro.
 • Bunker unter dortmund eingang.
 • 2 date hvornår.