Home

Lønnstrinn staten 2022 timelønn

Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2018 19 296300 20 299800 21 303500 22 307100 23 310900 24 314800 25 318900 26 323000 27 326900 28 330800 29 334500 30 338400 31 342000 32 346000 33 349800 34 353900 35 358000 36 362200 37 366800 38 371500 39 376100 40 381100 41 386100 42 391800 43 397200 44 403200 45 409100 46 415100 47 42170 LO Stat, YS Stat og Unio har Statens lønnstrinn 2018 . Lønnstrinn Årslønn Timelønn Lønnstrinn Årslønn Timelønn 19 296 300 151,80 61 534 100 273,70 20 299 800 153,60 62 544 400 279,00 21 303 500 155,50. Timelønn 2018/2019 Gyldig fra 1. mai 2018 til 30. april 2019. Beregning av timelønn. Timelønn beregnes med 1950 som delingstall Timelønnede som er uorganisert eller medlem av LO-Stat, Unio eller YS-Stat. Timelønn fastsettes slik:.

Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. Tabellen under er dermed gjeldende fra 1. mai 2018. Slik brukes lønnstrinnen Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i staten pr. 1. mai 2018 Tabell A - HOVEDLØNNSTABELL Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i staten pr. 1. mai 2018. Hovedoppgjøret 2018. Totalramma er på 2,8 prosent. Det gis et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25 prosent til lønnstrinnene over. Dette gis fra 1. mai. Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger (gjeldene fra 1. juli), noe som utgjør ganske nøyaktig halvparten av disponibel ramme Lønn i staten. Økonomiregelverket setter krav til systemer og rutiner for behandling av lønn. (lønnstrinn) i lønnssystemet. For hver periode skal det gjøres en beregning av lønn, med grunnlag i faste lønnsdata og variable tillegg og trekk LO Stat, Unio og YS Stat 2 Lønnsplan Stillingskode Stillingsbetegnelse Lønns-ramme Ltr Spesielle god-skrivingsregler, fellesbest. § 5 B 90.207 BETJENT 1078 Betjent LR02 1079 Førstebetjent 35- 90.208 SJÅFØR 1081 Sjåfør LR02 1180 Sjåfør LR03 90.301 INGENIØR 1411 Avdelingsingeniør LR15

Agoda® hotellbookingside - Bredt utvalg, store rabatte

Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 mellom staten og Akademikerne med endringer pr. 1. mai 2019 (pdf) Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat med endringer pr. 1. mai 2019 (pdf) Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 mellom staten og Akademikerne (pdf På grunn av korona-situasjonen ble alle gjeldende avtaler videreført til 21. august. Dagens hovedtariffavtaler i KS, KS bedrift, staten og Spekter videreføres og gjelder til 15. september. Fagforbundet står foran et hovedoppgjør. Cirka 30 tariffavtaler må ferdigforhandles, i tillegg kommer B-delene i Spekter For deg som jobber i staten. Lønnsoppgjøret i staten gikk i 2019 til mekling. Partene kom til enighet hos riksmekleren 24.mai. I staten fikk alle minst 1,35 prosent tillegg i lønna. Hadde du lønnstrinn mellom 47 og 62 fikk du 1,55 prosent. I tillegg ble det høsten 2019 forhandlet lokalt om en pott som tilsvarte 1,24 prosent av lønnsmassen Timelønnede som er uorganisert eller medlem av LO-Stat, Unio eller YS-Stat. Timelønn fastsettes slik: avtalt årslønn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt på 1950 timer/år, avrundet til nærmeste hele 10-øre

Statens lønnsregulativ Hovedlønnstabell 2020 Stico

 1. Timelønnet personale skal lønnes i henhold til inngått arbeidskontrakt i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten. Satser timelønn (tidligere C-tabell). Arbeidstaker beholder et eksemplar av avtalen. Avtalen skannes i Ephorte. Dersom stillingen er lønnet i lønnsramme skal det beregnes tjenesteansiennitet for fastsettelse av lønnstrinn
 2. Publisert 26. oktober 2018. Gjennomsnittlig kostnad for ett årsverk i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var på 1,35 millioner kroner i 2016, 11,5 prosent mer enn i 2012. Tilsvarende tall for alle næringer samlet var 761 000 kroner. Les me
 3. En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon
 4. Landsoverenskomsten-Virke_HK-2016_2018.pdf Protokoll 12.09.20 - Riksmeklerens møtebok: Endringer i Landsoverenskomsten (med bransjeavtaler og tillegg), Kontoroverenskomsten HK og Lederoverenskomsten HK

Timelønn 2018/2019 - For ansatte - Universitetet i Osl

 1. Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k
 2. imum lønnstrinn 5
 3. Mer informasjon om lønnstrinn, lønnstabeller, lønnsrammer og tariffoppgjør i Oslo kommune finner du her. Møt noen av våre medarbeidere. Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Oslo kommune? Dokument 25, 2018-2020 (PDF 0,1 MB) Les om tariffoppgjøret 2020

Her kan du også laste ned en PDF-versjon av samme lønnstabell, men med litt mer info, blant annet hvor mye i pensjonstrekk du skal betale for hvert lønnstrinn. (LO Stat, Unio og YS Stat, Akademikerne). Informasjonen har vi hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tabellen gjelder fra 1.mai 2018 til 1.mai 2019 Tall per 31.12.2017 Skriftserien • nr. 1/2018. Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sekto Kontakt oss. Telefon: (47) 55 58 20 96 Spørsmål: Logg sak på Issue Tracker /Paga E-post: post@lonnskontoret.uib.no Ansatte ved Seksjon for løn

PM-2019-8 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2019 mv. Dato: 28.05.2018. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7. Ved hovedtariffoppgjøret våren 2018 ble det inngått en hovedtariffavtale (HTA) mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne, og en likelydende hovedtariffavtale mellom. Lønnstrinn Staten Timelønn 2018. Staten - Forskerforbundet. Lønn og avtaler i staten. Sjekk lønna di:. Lønnstrinn Akademikerne Staten. Forhandlingssystemet i staten for våre medlemmer Nitos lønnstall: Så mye tjener en ingeniør i stat og kommune Medlemmer i Akademikerne kan sitte igjen med null i Lønn - Akademikerne Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer Publisert 4. februar 2019; Månedslønn; 2017 2018 Endring i prosent; Sum alle sektorer: 44 310: 45 610: 2,9: Menn: 47 14

Statsoppgjøret 2018 Etter mekling seksten timer på overtid ble resultatet i hovedoppgjøret i staten klart torsdag ettermiddag. Dette ble resultatet: Minimum 5.100 kr i generelt tillegg til alle Det generelle tillegget er innrettet slik at det gis 5.100 kroner som tillegg på hvert lønnstrinn opp til og med lønnstrinn 47 Alle arbeidstakere over 18 år som jobber for en privat renholdsbedrift skal ha minst 177,63 kroner i timelønn (per august 2018; satsen vil trolig oppdateres årlig).. Arbeidstakere under 18 år skal minst ha en lønn per time på kroner 129,59. Dette er bestemt av en egen forskrift om allmenngjøring av tariffavtale innen renhold (se siste bolk).. Her finner du oppdaterte satser for 2018 og 2019. Statens lønnstrinn Statens reiseregulativ, Skattesatser, Saldoavskrivning, Fradragssatser, Forskuddssatser. Her er løsningen i Staten. 1,35 prosent fra lønnstrinn 19-46 1 som er født i 1963 eller senere gjelder ny AFP-ordning slik den er fastsatt i avtalen om ny offentlig pensjon fra 2018,.

Lønnstrinn 2018 Statens satser - Full oversik

Hvordan regne ut timelønn? Det er ikke alltid så lett å forstå årslønn, månedslønn og timelønn og hvordan det henger sammen. Her er et forsøk på å forklare akkurat det. Årslønn: Det er den lønnen du får utbetalt i ren lønn dersom du jobber et helt år. Det vil egentlig si 11 månedslønner pluss feriepenger normalt sett Her finner du lønnskalkulator for blant annet lærere, lektorer og barnehagelærere i tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL, staten og Norlandia

Video: Lønn og avtaler i staten Lønnsrammer Fagforbunde

Lønn i staten - DF

Jeg har søkt og sett på utdanning.no men der står det bare gjennomsnittslønn og da er ansiennitet medregnet. Jeg har hørt noen har 160kr + eventuelt ub tillegg i startlønn som nyutdannet helsefagarbeider. Så jeg lurer på dere som nettopp har blitt det eller vet hva begynnerlønnen ligger på kan si.. Hei! Jeg lurer på om jeg har riktig lønn! Jeg er 30 år gammel, og har nå jobbet i coop prix som deltidsansatt i litt over to år. Tidligere har jeg jobbet som selger i elkjøp i fem år sammenhengende. Jeg har fullført VGS og fullfører nå bachelorgrad nr to. På min lønnsslipp står det: Lønnstrinn 3,.. Staten har sitt eget lønnssystem og sine egne reiseavtaler. Her finner du informasjon om lønnsforhandlinger, pensjon og reise * Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2016-2018, en med Unio, LO Stat og YS Stat, og en med Akademikerne. * Medlemmer i fagforeninger tilhørende Unio, LO stat og YS stat, samt uorganiserte, har allerede fått et lønnstillegg på 0,33 prosent fra 1. mai 2017

Hovedtariffavtalene i staten 16

Lønnstabeller for 2018 uten frikorttillegg: BBA utenfor Oslo og Akershus 01.04.2018. BBA Renholdere, Hjelpearbeidere og Verksted fra 01.04.2018. BBA med SL tillegg 01.04.2018. BBA med OS tillegg fra 01.04.2018 . Turbil 2019: Turbil 2019 . Lønnstabeller for 2018 med frikorttillegg: Inkl.frikorttillegg - BBA utenfor Oslo og Akershus 01.07. 2018 Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje 14.09.2020 - Staten har lukket døra for forhandlinger både om økonomi og forbedring av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat Under finner du listet standard lønnsarter i Visma Lønn. MERK! - Hovedbokskontoen som er brukt på våre bilder er kun et eksempel. Endring av hovedbokskonto har ingen betydning for hvordan Visma Lønn bruker lønnsarten og har ingen betydning i forhold til A-melding. Hovedbokskonto har kun betydning f..

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

 1. Tall fra SSB viser at konsulenter tjente i snitt 625.800kr i 2017. Det er en ekstrem forskjell i lønn mellom kvinnelige og mannlige konsulenter. Menn tjener i snitt 715.320kr i året, 29% mer en kvinner som i snitt tjener 555.720kr
 2. stelønnssatser som følger
 3. utt Sekundlønn: øre/arbeidssekund Her har vi benyttet brutto lønn før overtid, andre tillegg, feriepenger og skatt. Vi har benyttet 37,5 timers arbeidsuke, 260 dager i året, 52 uker i året og 1950 timer i.

Akademikerne vil ha lokale, kollektive lønnsforhandlinger i et trygt, fleksibelt og inkluderende arbeidsliv Jeg tok et kjapt lite søk på Finn, etter lønnstrinn. Jeg gjorde ikke noe vitenskapelig undersøkelse, men inntrykket mitt var at av de første treffene jeg fant var rundt en tredel jobber som ville passet for en person med universitets- eller høyskoleutdannelse, og hadde begynnerlønn under lønnstrinn 45 Også deltids tilsatte arbeidstakere og lærlinger er omfattet av hovedtariffavtalen. Derimot er de øverste lederne i staten tatt ut av det ordinære lønnssystemet og innplassert i statens lederlønnsordningen. Dette gjelder om lag 300 ledere. Hovedavtalen KMD/YS Hovedtariffavtale i staten 2018 - 202

Finn din lønnstabell FO - Din fagforenin

Timelønn 2019/2020 - For ansatte - Universitetet i Osl

Lønnstrinn 5: kr 27.592,- per måned - kr 169,80 per time Lønnstrinn 6: kr 32.495,- per måned - kr 199,97 per time Ny minstelønnssats i engrosvirksomheter som leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretakets hovedlager, er kr 219,15 per time Arbeid utført fra 1.5.2018: kr 322,60 (lønnstrinn 62) Arbeid utført fra 1.5.2017: kr 318,60 (lønnstrinn 62) Beregningsgrunnlaget er lønnsplaner pr. 1.5.2019 fra Kunnskapsdepartementet for skoleverket. Koden er 17.165 Undervisningsstillinger, 0966 Lektor LR 31 alternativ 4 topplønn for tiden lønnstrinn 62. Årslønn dividert med 1687,5. Lønnssatser 2018 Landsoverenskomsten med bransjeavtaler, funksjonæravtalene og kontoroverenskomstene (HK, Parat, Negotia, Finansforbundet og YTF) (9).pdf. Arbeidstid Utvid ; lønnsslipp står det: Lønnstrinn 3,.. Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene Unio, KAH, Akademikerne og YS har de siste dagene sittet i forhandlinger i forbindelse med tariffoppgjøret 2019 2018. Videre er det avtalt ulike satser for utgiftsdekning, samt en regulering av satsene per 1. juli 2018. Det er fastsatt særskilte stillingskoder for avlaster. Disse kodene skal brukes i den årlige PAI-rapporteringen. 3.5 Pensjon og forsikring Avlastere som følger særavtalen er omfattet av ordinær tjenestepensjons-ordning

Dinsides lønnskalkulator: - Sjekk lønna med Dinsides

To Hovedtariffavtaler i staten Personalforum ved Det helsevitenskapelige fakultet 2.2.2018 Lina Reigstad, POA. • Ikke lenger lønnstrinn men brutto årslønn • KMD produserer ikke lenger C-tabellen for timelønn, dette gjelder begge HTA Lønnstrinn 1017. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat Lønnstrinn Årslønn Timelønn Lønnstrinn Årslønn Timelønn 19 296 300 151,80 61 534 100 273,70 20 299 800 153,60 62 544 400 279,00 21 303 500 155,50 63 555. Tall fra SSB viser at lønn for en prosjektleder var 777.840kr i 2017. Det er en tydelig forskjell (20%) i lønn mellom kvinner og menn som jobber som prosjektleder. Menn tjener i snitt 844.080kr i året, 20% mer en kvinner som tjener 703.560kr i snitt Lønnstrinn Yrkeskode ArbeidsforholdsID Avlønningstype Permisjon Permittering Spesielle forhold Bytte lønnssystem, fusjon, oppkjøp, kommunesammenslåing og mer Arbeidsforhold ved lønn til ansatte som har sluttet Bytte lønnssystem Bytte jobb hos samme arbeidsgiver Fisjon Fusjon Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhe Lønnstrinn i staten og helgetillegg. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 20 år. account_circle. Jente, 20 år. SPØRSMÅL. Hei, Jeg har begynt på veterinærstudiet. En venninne av meg på 3.året har begynt å jobbe som forskningstekniker på forsøksdyravdelingen på Norges Veterinærhøgskole skolen

Lønn - SS

 1. I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen med virkningsdato 1. 5 på: 1,35 prosent fra lønnstrinn 19-46 1,55 prosent fra lønnstrinn 47-6
 2. Lønnstrinn timelønn. Timelønn Lønnstrinn Årslønn Timelønn 19 296 300 151,80 61 534 100 273,70 20 299 800 153,60 62 544 400 279,00 21 303 500 155,50 63 555 100 284,50 22 307 100 157,10 64 565 500 289,80 23 310 900 159,30 65 576 100 295,30 24 314 800 161,30 66 586 500
 3. Litt om lønnsregulering: En medarbeider som jobber under 15 t/uke må jobbe 2 år før de skal reguleres et trinn.De som jobber over 15 t/uke reguleres et trinn pr år. Hvis arbeidstaker er 18 år skal han/hun ha trinn 1 uansett om de ikke har erfaring, samme gjelder hvis de er over 25 år, da skal de ha lønnstrinn 3 uansett om de ikke har tidligere erfaring
 4. Lønnstrinnet henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. Ut ifra tabellene kan man lese det enkelte lønnstrinns bruttolønn per år, samt beregninger av måneds og dagslønn, pensjonstrekk, overtidsgodtjørelser m.m. Statens lønnstrinn erstattet det tidligere statens regulativ, som var delt i hovedregulativet og sjefsregulativet
 5. Lønnstrinn Staten Timelønn 2018. Lønn lagermedarbeider - Restyling av bilen. NOU 2018: 8 - regjeringen.no. Her får de ansatte opptil 100.000 kroner mer i lønn Lignende innlegg. Orangeri Amanda. Waw32468sn Test. Memira

Lønnstrinn 2019 Statens satser - Full oversik

Tariff Handel Og Kontor 2017 Timelønn. Lønnstrinn Staten Timelønn 2018. LO-NHO-oppgjøret FULL POTT FOR LO LO om tariffoppgjøret 2008 NOU 2018: 8 - regjeringen.no. Tariff og lønn - Virke. Her får de ansatte opptil 100.000 kroner mer i lønn Enighet mellom HK og Virke om lønnsgarantiordningen - Handel. Lønnstrinn Staten Timelønn 2018. Lønnstrinn 2018 Statens satser - Full oversikt. Lønnstrinn mellom 30 og 39 basert på ansinitet.. - Forbruker Lønnstrinn oslo kommune 2020. Oslo Kommune. 2019-12-29. Ett lønnstrinn til alle i staten. Akademikerne og Den norske jordmorforening i streik i Oslo. LO Stat - Staten (ca. 1000 medlemmer) Ansatte i BUF etat med statlig ansvar for barn, ungdom og familiesaker. Ansatte i konfliktrådene, og helsepersonell i Forsvaret. Resultat: • Ansatte får et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47. De med høyere lønn får 1,25 prosent tillegg. • Tilleggene gis fra 1. mai

Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter

 1. 2017- 2018 på 2,8 prosent (frontfaget). Det legges til grunn en lønnsglidning i 2018 på 0,4 prosent og et overheng inn i 2018 på 0,6 prosent i begge avtaler. I avtalen mellom KMD og LO Stat, Unio og YS Stat gis det et generelt tillegg på fastlønn på 0,75 prosent med virkning fra 1. mai 2018. Med virkning fra 1. juli 2018 forhandle
 2. Lønnssystemet i staten er beskrevet i hovedtariffavtalene. Som leder bør du ha oversikt over hvilket handlingsrom du har
 3. imum 5100 kroner pr år

Alle stipendiater som begynte etter 1. mai 2018 skal ha en årslønn på minimum 449 400 kroner. I mellomoppgjøret for 2019 ble det gjort endringer som har betydning for stipendiatenes lønn i begge hovedtariffavtalene Se også: Hovedtariffavtalen i Staten. Endringer i lønnstabellene # Kronebeløpet for hvert lønnstrinn justeres som regel 1. mai hvert år som følge av lønnsforhandlingene i staten. Lønnstrinnet for din stilling kan bli endret som følge av sentrale eller lokale forhandlinger, eller på grunn av ansiennitet Skriv inn din timelønn og få ut årslønn,månedslønn,ukelønn og dagslønn. Skriv inn din timelønn i feltet timelønn Trykk på knappen utreg.. Hovedtariffavtalen er revidert for avtaleperioden 1.5.2018 Timelønn for pensjonister er økt til kr 201 (§ 12.5). Det er avtalt endringer i enkelte paragrafer i kapittel 1 Fellesbestemmelser. § 2.2 Kvalifikasjoner er endret til at kjønnskvoteringsbestemmelsen ved tilsettin

Timelønnet arbeid Ansattsider Universitetet i Berge

Timelønn butikkmedarbeider. En butikkmedarbeider kan arbeide innenfor mange forskjellige bransjer, for eksempel dagligvarer, klær, sportsartikler eller kosmetikk. Som butikkmedarbeider må du ha kunnskap om produktene du skal selge for å kunne gi kundene den informasjonen og veiledningen de trenger Hei! Jeg lurer på om jeg har riktig lønn Hva er timelønn for lastebilsjåfør og bussjåfør? 22.12.2018 2018 Utdanning Hvor mye tjener en sykepleier etter skatt? 10.04.2020 2020 Høyere utdanning Burde jeg bli lastebilsjåfør eller bussjåfør 27.10.2018 2018 Utdannin Lønnstrinn 6. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for Lønnstrinn Årslønn Timelønn Lønnstrinn Årslønn Timelønn 19 296 300 151,80 61 534 100 273,70 20 299 800 153,60 62 544 400 279,00 21 303 500 155,50 63 555 100 284,50 22 307 100 157,10 64 565 50 Lønnstrinn Yrkeskode Tabellen under er dermed gjeldende fra 1. mai 2018 Staten er den sektoren i norsk økonomi som har lavest lønnsforskjeller mel-lom kvinner og menn. I vår forrige analyseperiode så vi at lønnsgapet mellom kvinner og menn økte noe. Dette reverseres i 2003 og 2004. I 2003 og 2004 har gjennomsnittskvinnen 86,9 og 87,9 prosent av gjennomsnittsmannens timelønn 1. april 2018 Ny timelønn fra 1. april 2018 Unge arbeidstakere under 16 år 18 916 116,41 Unge arbeidstakere under 18 år 19 403 119,40 Lønnstrinn 1 25 599 157,53 Lønnstrinn 2 25 737 158,38 Lønnstrinn 3 26 075 160,46 Lønnstrinn 4 26 658 164,05 Lønnstrinn 5 27 592 169,80 Lønnstrinn 6 32 495 199,9

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

Idet kravet til kompensasjon kun er relevant for den gruppen som har 12,5 måneders lønn i 2018, vil man få en løsning der man fra 1. januar 2019 praktiserer lønn fra to ulike 12-måneders-regulativer, hhv. dagens avvikende regulativ og det nye midlertidige fra 1/1-2019 Lønnstrinn stipendiat 2020. Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag har ledig en 3-årig åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Sykdom og miljøpåvirkning 8, med begynnerlønn i lønnstrinn 50.For spesielt godt kvalifiserte søkere kan alternativ lønnsplassering være aktuelt Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting fjernes fra og med inntektsåret 2018, i tråd med det som er varslet tidligere Meklingsinnspurten i staten starter mandag. 09 okt. Brøt takstforhandlingene for første gang. 25 sep. Enighet om sosiale bestemmelser for arbeidstakere i sykehusene. 24 sep. Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert. 24 sep. Stortingsgata 2 0158 Oslo [email protected] Sentralbord: +47 22 70 88 5

Lønnstrinn Oslo Kommune Timelønn of Uriah Seabert Staten - Forskerforbundet. Oslo kommune er et tariffomrde, eget og er plassert. img. Lønnstrinn 2018 Statens satser - Full oversikt. Oslo kommune er statens 2018 statens oversikt. Fulloversikt. img. Mount Abu Weather In April 2020 Hovedavtale og Hovedtariffavtalemellom PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på den ene side og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta på den annen side for perioden 1. mai 2018 - 30. april 202 Både LOs og YS` medlemmer og NHO-bedriftene vedtok fredag 27. april resultatet av årets tariffoppgjør. NHO Reiseliv har sendt et lønnssirkulære (rundskriv) med de nye tariffsatsene på epost til alle medlemsbedrifter. De nye minstelønnssatsene gjelder fra 1. april 2018. Les mer om minstelønnssatser he

Har man derimot 16 års ansiennitet som lektor med opprykk og har to lokale lønnstrinn, er man i lønnstrinn 51. Oslo kommune har ingen klare retningslinjer for hva som skal til for å være lektor eller lektor med opprykk , men sedvane er at de følger KS' (kommunenes) beskrivelse av kompetansekrav Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger. Denne rammen fra frontfaget skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til Tariffoppgjøret 2018 var et hovedoppgjør. FO-medlemmene tilhører mange tariffområder som ble forhandlet på ulike tidspunkt. På denne siden har vi samlet informasjon og resultatene fra oppgjøret Lønnstrinn 2018 Statens satser - Full oversikt. Lønnsinnplassering i Hovedtariffavtalen i Staten Kvinner tjener mer enn menn - NRK Trøndelag - Lokale nyheter Statens personalhåndbok 2008 (pdf, 1 Mb) - Regjeringen.no. Staten - Forskerforbundet. Lønnstrinn 77 timelønn; Lønnstrinn 7710; Diy marmor; Sandkolik Minimum kr 5.100 på lønnstrinn 19-47. Lokale forhandlinger: Med virkning fra 1. juli 2018 skal det forhandles lokalt innenfor en ramme på 1,9 % pr dato av lønnsmassen. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2018. Tabellen under viser det generelle tillegg i kroner for utvalgte lønnstrinn

postdoktor i staten. (lønnstrinn 57-65, se punkt under UiO forrige side) For nærmere spørsmål, ta kontakt med Avdeling for forskningsstøtte. Ahus, Avdeling for forskningsstøtte. Vedtatt i ledergruppen for forskning, september 2016. Revidert januar 2018 Operatøravtalen (129) 2018-2020. Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter på den ene side, og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi og vedkommende avdelinger av forbundet på den annen side Download English version of Basic Agreement 2018 - 2021 LO-NHO with supplementary agreements. Dokument , Lønn og tariff Last ned Hovedavtalen 2018-2021 (pdf) Basic Agreement LO-NHO 2018-2021.pd Staten viste også manglende vilje til å ta inn resultatet fra forhandlingene om ny AFP-ordning i hovedtariffavtalen, selv om vi allerede i mars i fjor forhandlet og ble enige om denne, sier Siw Tyldum, leder av NITO Stat. Forhandlingene i staten skal gi en økonomisk ramme for årets oppgjør Det blir ikke streik i Staten. som er født i 1963 eller senere gjelder ny AFP-ordning slik den er fastsatt i avtalen om ny offentlig pensjon fra 2018, - Nå får de en jobb med å sørge for at det blir både lønnstrinn og fokus på likelønn for våre medlemmer ut av dette,. Statistikk- og beregningsutvalget i staten (SBU) legger her fram sin rapport foran inntektsoppgjøret i staten i 2018. SBU har i den forbindelse også avgitt hovedtall for staten til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). For-målet for SBU og TBU er å legge fram det best mulige tallmessige bakgrunns

 • Hva betyr ansvarsområde.
 • Vokalist i guns and roses.
 • Blindspot season 2.
 • Fosterutvikling hest.
 • Dårlige strøk i trondheim.
 • The social guidebook to norway norli.
 • Store øgler.
 • Wortmann ostercappeln frühstück.
 • 10 km radfahren kalorienverbrauch.
 • Freiraum aachen cream.
 • Studentsamskipnaden i trondheim.
 • Fuglepigger.
 • Betrugsfälle ghana.
 • Konfliktrådet frivillig.
 • Pomelo smak.
 • Norema prisliste 2016.
 • The flash netflix cast.
 • Hvem er jungelens konge grep.
 • Beratungsstelle häusliche gewalt tübingen.
 • Queen of katwe.
 • Aboriginal religion.
 • Ct av lunger.
 • Immoscout ravensburg.
 • Canon 5d mark iii test.
 • Hartz 4 wohngemeinschaft voraussetzung.
 • Hull i tannkjøttet snus.
 • Plz hildesheim itzum.
 • Ulkefamilien.
 • Aldi brause.
 • Nøkkelord norsk.
 • Fir filter coefficients.
 • Was bedeutet zunft.
 • Yokohama chelsea.
 • Cottbus luckenwalde live.
 • Klaus dieter klebsch bilder.
 • Waverly inn.
 • Trines matblogg hvit pizza spekeskinke.
 • St barths airport.
 • Frossen skulder alternativ behandling.
 • Hvordan bruke balsam.
 • Få bostedsbevis.