Home

Uoppstilte likninger oppgaver

Velg oppgaver med ulik vanskelighetsgrad fra boka og la elevene velge, under veiledning av læreren, hvilke oppgaver (vanskelighetsgrad) de vil arbeide med. Dette opplegget er en introduksjon til uoppstilte likninger Uoppstilte likninger Lukk Fullskjerm Aktivitet. Til denne aktiviteten trenger du blå, grønne og røde brikker. 10 brikker skal legges i tre kolonner slik at den røde kolonnen Lag minst to lignende oppgaver selv, og løs dem både ved hjelp av brikker og likninger.. 7 Løs oppgaven ved hjelp av likninger. 8 Bruk 12 brikker til å lage 3 kolonner slik at • den røde kolonnen inneholder 2 flere enn den blå kolonnen • den grønne kolonnen inneholder 3 færre enn den røde kolonnen 9 Lag minst to liknende oppgaver selv. Ekstraoppgave - problemløsning Bruk 20 brikker til å lage fire kolonner slik a Slike oppgaver med uoppstilte ligninger ligger under Ligninger for 5. trinn. Introduksjon til ligninger Her ligger det oppgaveark med ganske spiselige tall som egner seg til introduksjon av ligninger Uoppstilte ligninger for 5. trinn Her ligger det et oppgaveark med uoppstilte ligninger. Elevene skal sette opp en ligning som passer til regnefortellingen, regne ut den ukjente og skrive svarsetning

Likninger Innhold. Video: Løs likningen 2x + 4 = 34 - 3x Prøv selv! Prøv selv! Prøv selv! Les først. 2x = 10 - 3x Lær mer. Likninger med brøk 1 Andregradslikninger 1 Likninger med kvadratrøtter Likningssett - Sett høyresidene lik hverandre 1 Likningssett - Substitusjon 1 Likninger med. 5C UOPPSTILTE LIKNINGER Veiledning I en eske med røde, hvite og blå kuler er det til sammen Oppgaver a) Anne, Eva og Berit spiller et spill b) Som en tilnærming til å forstå hva ligninger er (oversette fra tekst til ligning/matematisk uttrykk) kan elevene få oppgaver av denne typen Lineære likninger med 2 ukjente Oppgave 7 Skisser de rette linjene gitt ved likningene y =2x −1,y+x =2,y. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk

Et uendelig antall uoppstilte likninger. Om det er verd å løse slike oppgaver med eller uten likninger for være en individuel vurderingssak. Hvor mange ulike plagg kan jeg lage, med klærne i skapet mitt. Hvor mange øl kan jeg drikke før jeg får en dødelig promille Likninger uten løsning Vi skal se på et eksempel med to likninger og to ukjente der vi ikke får noe løsning. Eksempel 5 Vi skal løse følgende ligningssystem −2 =4 (1) −2 + 4 =7 (2) Vi prøver å løse denne med innsettingsmetoden. (Vi kunne også brukt addisjonsmetoden). I dett

Hvordan løse uoppstilte likninger? Forslag til hvordan en tekstoppgave kan løses ved likning Likninger - oppgaver 5C UOPPSTILTE LIKNINGER Veiledning I en eske med røde, hvite og blå kuler er det til sammen 60 kuler. Det er fire ganger så mange hvite kuler som det er røde Oppgaver a) Anne, Eva og Berit spiller et spill. Eva har 3 poeng mer enn Anne, og Berit har 3 poeng mer enn Eva $5$ x $ =25 + 25$ Ligning med x som ledd . Man flytter alle ledd med x på venstre side og alle ledd uten x på høyre side av likhetstegnet. Husk å bytt fortegn på de ledd som flyttes

Video: Innføring i uoppstilte likninger Matematikksentere

Uoppstilte likninger I det virkelige liv er det sjelden vi støter på problemstillinger i form av ferdig oppstilte likninger, som regel må vi selv stille dem opp. Dette kan være utfordrende, men idet likningen er på plass, kan vi enkelt løse den ved hjelp av metodene vi har lært. Å sette opp likningen kan også i seg selv gi bedre innsikt i problemstillingen Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding. Sporene angir vanskelighetsgrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV. 8. TRINN. Algebra. Brøk. Funksjoner. Likninger. Potenser. Prosent og promille. Tall og regnearter. Tid og mål (jan.

Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på

5D UOPPSTILTE LIKNINGSSETT Veiledning Uoppstilte likningssett løser du på akkurat samme måte som vanlige uoppstilte likninger. Eneste forskjell er at nå har du to ukjente, og da kaller du den ene ukjente for x og den andre ukjente for y. Oppgaver a) En butikk selger små og store saftflasker Her har vi tre ukjente, A, B og C, og vi har tre likninger: I) De tre er 100 år til sammen, dvs. A + B + C = 100. II) Berit er dobbelt så gammel som Anne, dvs. B = 2A. III) Christian er 8 år yngre enn Anne, dvs. C = A - 8. Vi bruker innsettingsmetoden, og setter inn et uttrykk for B og C (som vi finner i likning II og III) i likning I. Vi få Uoppstilte likninger. Finne prosentgrunnlaget . Blandede oppgaver 3. Likninger av andre grad. Likninger av første grad. Blandede oppgaver 1. Likninger med brøk og parenteser. Blandede oppgaver 2. Uoppstilte likningssett. Likninger med flerleddete brøker . Likninger med brøker . Likninger med to ukjente Uoppstilte likningssett Lukk Fullskjerm Aktivitet. For å løse den første oppgaven trenger du små brikker eller knapper og fyrstikker. Oppgave 1. Truls hadde griser og høner på gården sin. I følge Truls hadde Da får du to likninger, det kalles et likningssett Rasjonale likninger er likninger som inneholder rasjonale uttrykk. Det betyr at likningen inneholder minst én brøk med x i nevneren. Ved å multiplisere med fellesnevneren på begge sider av likhetstegnet får vi en likning uten brøker. For å finne fellesnevneren må vi faktorisere nevnerne. Nevneren i en brøk kan aldri være null

Uoppstilte likninger Mattelis

 1. Det kan hjelpe oss til å navigere overalt i verden. Måten GPS fungerer på, er at vi sender ut en signal, og tre (eller flere) satelitter i verdensrommet sender ut deres signaler tilbake. Disse signalene ser ut som sirkler, og der disse tre sirklene møtes, er stedet vi er på. Stedet der de tre sirkelen møtes finner vi ved å bruke likninger
 2. Denne videoen handler om Matematikk 1T: Uoppstilte likninger
 3. To likninger med de samme to ukjente størrelsene, kalles for et likningssett. Å løse et likningssett går ut på å finne de verdiene for x og y som passer i begge likningene. Innsettingsmetoden. En metode for å løse et likningssett ved regning er innsettingsmetoden
 4. Formler og likninger Klikk på 3.2 Likninger, og deretter på FLASH Likninger - oppgaver. 4. Elevene øver på disse oppgavene i Kikora: Ungdomsskolen, Tall og bokstavuttrykk og Forenkle bokstavuttrykk. Ungdomsskolen, Tall og bokstavuttrykk og Likninger. 5. Elevene løser eksamensoppgavene som er understreket i oversikte

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Likhetstegnet er ofte brukt i oppgaver som et skilletegn uten at betydningen er avgjørende for å løse oppgaven. For eksempel, regn ut 43-11= I en likning skiller likhetstegnet mellom to uttrykk 00017: Uoppstilte likninger - Gressklipping. Oppgave a) går ut på å finne ut hvor mange kvadratmeter gress Elise klipper når vi vet at hun får 50 kr for oppmøte og 16 kr per kvadratmeter hun klipper. Vi får vite at hun har tjent 1200 kr. I oppgave b) får vi vite at Elise har klippet ca 40 % av en kvadratisk hage uten gjerde Likninger: Hva er en likning? Addisjons- og Likninger med parenteser; Uoppstilte likninger; Ulikheter; Likninger med to ukjente - addisjonsmetoden; Likninger med to ukjente - innsettingsmetoden; Likninger med to ukjente - å sette prøve på svaret; Spill og oppgaver - test deg selv (Engelsk) Løs likningene ved å.

Kartlegging LIGNINGER (Oppgavene er hentet fra DSL-Matte for Windows.Med dette programmet får du en mer detaljert vurdering av dine resultater.) Du testes i om du behersker de mest vanlige oppgavene med ligninge Likninger med parenteser og brøker Oppgaver steg 3 - 6. Videofasit 1 Videofasit 2 Videofasit 3 Videofasit 4: Vanskelige første og andregrads likninger : Skriftlig fasit med utregninger: Uoppstilte likninger 1 Steg 2 : Videofasit Oppgave a Oppgave b Oppgave c Oppgave d Oppgave e: Uoppstilte likninger 2 Steg 2 : Videofasit Oppgave a Oppgave b. Slike oppgaver med uoppstilte ligninger ligger under Ligninger for 5. trinn likninger som man regner på kan tilpasses kompetansen til elevene, med likninger av varierende vanskelighetsgrad i samme gruppe elever. Punktene 4-6 går mer spesifikt på likninger Fasit til utvalgte oppgaver 2.2 2: Formler og likninger VF. Hjem. Kalender. Hjemmeside; Test din maskin; e-læringsbibliotek; Norsk - bokmål ‎(no). campus.inkrement.no - Å løse tekstoppgaver som likninger. NRKSkole - Problemløsningsoppgaver lølst med likning. Marit Trøen - Tekstoppgaver løst med likninger. BergenPrivate Gymnas - Matte 1P Praktiske eksempler likninger

Du er her: Hovedsiden > Likninger og ulikheter > Likninger og ulikheter > 2 (Likningssett) Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til likningssett. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver Likninger hvor der inngår potenser, kan løses ved å bruke en passende rot. For eksempel: I denne likningen har vi variabelen x i annen potens. Legg merke til at vi har null på høyre side av likhetstegnet. Ofte vil man få likninger presentert på denne måten, fordi det kan gjøre dem mere overskuelige Likninger; Symbolenes verdi; Tilbake. Symbolenes verdi. Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Disse nettsidene trenger en nyere versjon av Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer.

Ligninger - Kittys oppgaver - Google Site

Likninger i matematikken er å jobbe den ukjente. Det møter du på mellomtrinnet og oppover. Det hender vi bruker likninger i hverdagen, på jobb og mer. Under hver film er det nå ekstraoppgaver du kan jobbe med, klikk på så få du tilgang til dem. tips til hvordan du bør jobbe med filmene! (klik Alle diofantiske likninger vi ser på i denne artikkelen er lineære, selv om vi for enkelhets skyld av og til bare sier diofantiske likninger. Eksistens av løsninger Hvis vi i stedet for å spørre om hvordan vi kan kombinere femhundrelapper og tohundrelapper til 2500 kroner, spør om hvordan vi kan kombinere tusenlapper og tohundrelapper til 2500 kroner, skjønner vi fort at det ikke.

Ligninger for 5. trinn - Kittys oppgaver

2x + 4 = 34 - 3x - Likninger - MatteMester

3.2 Likninger 29 KB Last ned; 3.3 Praktisk bruk av likninger 29 KB Last ned; 3.4 Omforming av formler 29 KB Last ned; 3.5 Rette linjer 44 KB Last ned; 3.6 Rette linjer med digitale verktøy 35 KB Last ned; 3.7 Konstantledd og stigningstall 45 KB Last ned; 3.8 Grafisk avlesing 50 KB Last ned; 3.9 Grafisk løsning av likninger 47 KB Last ne Likninger forteller oss at to uttrykk er like. Vi kjenner dem igjen ved at alle likninger inneholder - likhetstegn - en eller flere ukjente Vær oppmerksom på at likhetstegnet alltid har en venstreside og en høyreside

Likninger praktiske oppgaver, 2p - praktisk matematikk; 2p

Brøkregningoglikningermedteskje Detteheftetgirenuformelltrinnfortrinngjennomgangavgrunnleggendereglerforbrøkregning oglikninger.Detteersto. Matematikkvideoer Videoforelesninger i matematikk med tilhørende oppgaver. Videoforelesningene er støttet av . Velg video i emnene under. Læringsmål, samt oppgaver med fasit ligger under hver enkel video hvis du har kjøpt tilgang Likninger. Hva må x være for at utsagnet skal være sant ? 10x = 7 + 3 , x = ? 6x = 3 + 33 , x = ? 1x = 6 + 2 , x I Tetra er likninger og ulikheter lagt til 9. og 10. årstrinn. Det vil komme mer innhold på disse sidene i løpet av 2007 Grønne oppgaver

Uoppstilte likninger. Steg 2. Oppgaver. Skriv hver oppgave som likning og løs likningen. Espen er to år yngre enn Pål. Per er dobbelt så gammel som Pål. Espen, Pål og Per er til sammen 38 år. Hvor gamle er hver av brødrene? Summen av tre hele tall som kommer rett etter hverandre, er 42 Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Transcript Grunntall 10 Kapittel 3 Likninger, ulikheter og Grunntall 10 Kapittel 3 Likninger, ulikheter og problemløsning Blå Likningsreglene s. 108 Flere regler i samme likning s. 110 Er løsningen riktig Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda Film: Innføring i uoppstilte likninger (youtube.com) Presentasjon til modulen (PowerPoint) Forberedelse for alle deltakerne. Les målet for modulen. Gjør A - Forarbeid individuelt før dere starter med B - Samarbeid. Forberedelse for den som leder module

2x + 3 = 9 - Likninger - MatteMester

Uoppstilte likninger. Steg 2. Oppgaver. Skriv hver oppgave som en likning og løs den: Broren til Ida er 3 år eldre enn henne. Hvor gammel er Ida hvis hun og broren til sammen er 17 år? Nils plukker dobbelt så mye mais som Martin. Til sammen plukker de 18 kg. Hvor mange kilo plukket Nils? Anette kjøper en mango som koster 14 kr og 3 epler 3.1 Likninger 36 KB Last ned; 3.2 Likninger med brøker 42 KB Last ned; 3.3 G Formler 43 KB Last ned; 3.4 G Praktisk bruk av likninger 43 KB Last ned; 3.5 G Omforming av formler 45 KB Last ned; 3.3 TIP Formler 49 KB Last ned; 3.4 TIP Praktisk bruk av likninger 69 KB Last ned; 3.5 TIP Omforming av formler 59 KB Last ned; 3.3 BA Formler 74 KB. Likninger og ulikheter oppgaver Likninger - matematikk . Introduksjon. Likninger forteller oss at to uttrykk er like. Vi kjenner dem igjen ved at alle likninger inneholder - likhetstegn - en eller flere ukjent ; Innledning . I matematikk er det vanlig å bruke bokstaver som erstatning for tallverdier

Uoppstilte likninger. Report. Browse more videos. Playing next. 5:12. Gunsmoke - Exodus 21.22 - Steve Ihnat & Milburn Stone. Buel Alfonzo. Kvadrat og likesidet trekant på linje. Omkrets av figuren. Periferivinke Likninger - oppgaver. Denne siden krever flash. Kontakt oss; Rettigheter.

matematikk.net • Se emne - Oppgaver som løses som likninger

Blandede oppgaver 1. Likninger av andre grad. Uoppstilte likningssett. Likninger av første grad. Likninger med flerleddete brøker . Fasit; Video; Oppg. Test. 5A LIKNINGER MED BRØKER Har du en likning med brøker, må du først gange alle leddene på hver side av likhetstegnet Oppgaver Løs likningene uoppstilte. likninger. Matematikksenteret. Veien videre. Neste modul handler om læreplanforståelse. Title: Matematisk kompetanse B - Samarbeid Last modified by - -Bruke likninger til å løse problemstillinger fra dagliglivet. Maximum, Kapittel 5. Nummer 8. Kapittel 4. Tetra 8. Kapittel 3. Å kunne lese tabeller, bokstavuttrykk, likninger og formler. Å kunne lese oppstilte likninger slik de står, samt lesing og tolkning av uoppstilte likninger, er gode leseøvelser To lineære likninger med to ukjente; Ikke-lineære likningssett; Ulikheter; Andregradsulikheter; Interaktive oppgaver. Andregradsulikheter; Øvinger. Kontrolloppgaver til kapittel 3 189 KB Last ned; Løsning kontrolloppgaver kap.3 354 KB Last ned; Vedlegg. Programmet LIKNSETT 98 KB Last ned; Tilleggstoff Type oppgaver\Nettressurser Kunne de grunnlegge nde regneopera sjonene Stian ønsker å kjøpe en genser til 247 kr og et par sko til Bruke kalkulator på en enkel / fornuftig måte. Kunne regne de enkleste ferdig oppstilte oppgavene Overslagsregnin

Norske elever løste åtte millioner spill-likninger på fem dager Når spillet registrerer at du forstår figur-versjonen, får du bryne deg på ekte oppgaver x og y, a og b. Dragonbox bruker figurer og enkelt språk i algebraoppgavene, noe som ser ut til å senke terskelen for å forstå matematikken 3 Likninger og ulikheter av andre grad (2013) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighe

Trenger hjelp med uoppstilte likninger Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Trenger hjelp med uoppstilte likninger. Av supgurk, 6. oktober 2009. Viimeksi muutettu: Thursday, 19 September 2019, 15:53. Utvalgte oppgaver 2.1. Siirry..

Download FORMEL-OPPGAVER.docx (279.84 KB) Læringsaktiviteter Ved å ta utgangspunkt i ulike konkreter skal elevene lære å lage likninger og bruke dem til å finne ukjente størrelser Enkle likninger Roy M. Istad 2014 Oppgaver. OPPGAVE 1 Enkle likninger Løs likningen og kontroller svaret: 5x - 1 = x - 9. OPPGAVE 2 Løs likningen og kontroller svaret: 1 3 4 F 1 2 2 E3 L 3 4 F4 Enkle likninger. OPPGAVE 3 Løs likningen og kontroller svaret: 3 E4 3 E1 L V E2 V F1 Enkle likninger. OPPGAVE 4 Den første juli et år settes et. løsning, balanse, ligning, likninger, lineære, ukjent, løse, Å løse lineære likninger, verifisering, verifisere lineær ligning In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school Vi kan ogs l se grafiske likninger ved hjelp av en grafisk kalkulator. Slik l ser man likningen 2x 2 − 10x + 8 = 0 p en grafisk kalkulator: G f rst til EQUA fra hovedmenyen. Du f r opp dette vinduet: Velg Polynomial med F2 . Velg 2, fordi likningen er av andre grad (trykk F1) Likninger og ulikheter - oppgaver. Denne siden krever flash. Kontakt oss; Rettighete

Lynkurs, forklaring på likninger, undervisningsopplegg Er noen av mange nyheter hos matematikk.org Lynkurs med gode eksempler og forklaringer om likninger, følger, vektorer med mer samt flotte undervisningsopplegg venter på å bli tatt i bruk Åpne, rike oppgaver Mange problemløsingsoppgaver vil være såkalte åpne oppgavetyper. I en åpen oppgave er utgangspunktet eller målet for oppgaven ikke eksakt gitt. Utgangspunktet kan gi muligheter til å lage ulike problemstillinger

Uoppstilte likninger - YouTub

Likninger - oppgaver

 1. faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon og bruke dette til å løse likninger og ulikheter med polynomer og rasjonale uttrykk; omforme og forenkle sammensatte rasjonale funksjoner og andre symbolske uttrykk med og uten bruk av digitale hjelpemidle
 2. Algebra og likninger Link Hva? Algebra og likninger Nivå 1 - Likninger og regning med variabler Algebra og likninger Nivå 2 - Likninger, regning med variabler og ulikheter Algebra og l
 3. Matematikk 5-7 Fagfornyelsen er et digitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger får elevene innføring i fagstoff på en lettfattelig måte. Matematikk 5-7 er utviklet for fagfornyelsen med vekt på dybdelæring
 4. Interaktive oppgaver. Likninger; Regnerekkefølge; Basis. Kan du dette? Kapittel 3; 3.1 Regnerekkefølge; 3.2 Variabler; 3.3 Førstegradslikninger; 3.4 Potenslikninger; 3.5 Formler; 3.6 Formler og likninger; Øvinger. Kontrolloppgaver til kapittel 3 258 KB Last ned; Løsning kontrolloppgaver kap 3 423 KB Last ned; Tilleggstoff. 3-0-1 De fire.

Likninger av første grad - matematikk

uoppstilt likning - nkhansen

Redoks-likninger Med utgangspunkt i påvisningsreaksjon, Tollens test for aldehyder, blir ulike definisjoner av en redoksreaksjon diskutert. (Tid 4:15) Vi ser en påvisningsreaksjon, Tollens test, for aldehyder. Den går ut på at Ag +-ioner oksiderer et aldehyd til karboksylsyre og selv blir redusert til Ag I starten har vi laget filmer om algebra, brøk, likninger og prosent. Med disse filmene forsøker vi å forklare hvorfor vi regner som vi gjør, ikke bare hvordan du skal regne. Vi har også publisert ekstra oppgaver med fasit til filmene om algebra og prosent, det kommer også tilsvarende oppgaver til de andre filmene

Oppgaver i matematikk for ungdomstrinnet/ungdomsskole

 1. 5 Oppgaver 41 5.1 Eksamensoppgaver.. 41 5.2 FASITtilnoenavoppgavene Partielle differensial-likninger er likninger hvordenukjenteer enfunksjonavflerevariable,og likningen inneholder en eller flere partielle deriverte av den ukjente funksjonen
 2. Algebra Likninger Oppgaver. PDF) Algebra i første klasse. Tor Arne Mørkved Algebra og likninger. Likninger - Mæla ungdomsskole. Når matte blir morsommere enn PlayStation - IKT-Norge
 3. Likninger. Løs likninger. Matematiske uttrykk. Formel. Tilordning. Funksjon. Koordinatsystem. Koordinater. Graf. Magiske kvadrater. Sant? Test deg selv. Når et utsagn skrives i en matematisk form, inngår det ofte et likhetstegn. 8 · 2 = 8 + 8. Venstre side = Høyre side
 4. Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium
 5. kopieringsoriginal innføring i uoppstilte likninger KOPIERINGSORIGINAL 1 INNFØRING I UOPPSTILTE LIKNINGER 1 Du skal bruke 10 brikker til å lage 3 kolonner slik at • den røde kolonnen inneholder 3 flere enn den blå kolonnen • den grønne kolonnen inneholder 1 flere enn den blå kolonnen La brikkene/kolonnene ligge til oppgave 5. 2 Løs oppgaven ved hjelp av likninger. 3 Bruk 10 brikker.
 6. • addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, hoderegning og overslagsregning • den lille multiplikasjonstabellen • finne kvadratrot av enkle tall som gir heltallige løsninge
 7. Likninger og ulikheter. Her finner du oppgaver som handler om dette temaet! (Ingen har skrevet i dette forumet enda) Hopp over Navigasjon. Navigasjon. Hjem. Portalsider. Merkelapper. Kalender. Velkommen til Elverumskolen. Veiledninger. Feideressurser. Nettressurser

Algebra og likninger - tallmønster, generalisering - bokstavregning med og uten parenteser - lineære likninger, oppstilte og uoppstilte Oppgaver kan vi også lage selv. Jeg har laget til en mal med 10 ulike figurer. Så er det bare å fylle inn selv. Kanskje andre også vil forsøke seg. Enkelt å bruke som repetisjon eller øving. En kan lage både enkle og kompliserte oppgaver. Elevene kan også få være med og lage oppgaver til hverandre. Her er mange muligheter Likninger og formler Oppgave 7 Løs likningene a) 2 =18 b) 2 3 =10 c) 3 =1 6 d) 1 4 =3 2 e) 3 5 =3 2 f) 2 −3=11 g) 3 +4= +12 h) −3=−3 −7 i) (11 =25 +1)−3 j) )2( −4=3( 5−2 ) k) 0,01( +45)=0,003( −30

Last ned praktiske oppgaver med løsning her. Her vil mange elever lett finne ut hva et lodd veier, men det kan være vanskelig å koble dette til likninger. Læreren sin oppgave blir her å vise de hvordan vi får laget likninger, og overbevise dem om at det gjør det lettere å finne rett vekt Grunntall 1-10 er et helhetlig læreverk i matematikk for grunnskolen. Grunntall har tydelige eksempler og oppgaver i ulike vanskelighetsgrader. Klar, ferdig, kjører en lettlest trafikkopplæringsbok som inneholder all teori til førerprøven for klasse B Vi løser 2 likninger med 2 ubekendte. Vi benævner a som prisen pr. kilometer og b for startavgiften. Vi får da følgende to likninger: 270 = 22a + b 430 = 38a + b Vi trekker de to likninger fra hverandre og får: 430 − 270 = (38 − 22)a ⇔ 160 = 16a ⇔ a = 10 Vi kan nu indsette dette i en af likningerne fra likningssystemet ovenfor. Vi ser 6 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret. Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet. Eksamen Skriftlig eksamen midt i semesteret, 2 timer, som teller 1/3 ved sensurering. Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer, som teller 2.

 • Nr 1 trafikkskole stathelle.
 • Aap flytting.
 • Universal studios hollywood fakta.
 • Porzingis height.
 • Waldkindergarten duisburg.
 • Diabetes slitenhet.
 • Kinetisk energi snl.
 • Lindex kremmergården.
 • Watch serial number.
 • Hay återförsäljare stockholm.
 • Uke 12 2018.
 • Gt vogn.
 • Vollmacht thulb jena.
 • Dårlige strøk i trondheim.
 • Fuglebok med lyd.
 • Rabdomyolyse bivirkninger.
 • Hungary language.
 • Flyulykke svalbard 11 omkom.
 • Vaktmann kryssord.
 • Auto karta evrope michelin.
 • Tramadol actavis 50 mg til hund.
 • Frank znort quartet.
 • Felles lån samlivsbrudd.
 • Big sean sanger.
 • Jane seymour ektefelle.
 • Boba fett helmet.
 • Camelia jordana ce qui nous lie.
 • Lupita nyong'o hot.
 • Jaguar xkr s preis.
 • Wellness last minute allgäu.
 • Wow schamane rasse.
 • Acrylbilder modern.
 • Prisnivå strai kjøkken.
 • Google app iphone.
 • Taubane bergamo.
 • Welche rechte hat ein vater ohne gemeinsames sorgerecht.
 • Gratis strikkeoppskrifter fra dale garn.
 • Polonia palais bochum geschlossen.
 • 60 jährige frau ohne falten.
 • Return to eden dvd.
 • Quiz sport 2016.