Home

Olav den hellige saga analyse

Den består av 17 sagaer hvor sagaen om Olav den hellige er den mest omfattende av dem og utgjør 1/3 av hele verket. Sagaen om Olav Tryggvason er nummer to. Kongesagaene har mange fellestrekk med ættesagaene som stofflig og innholdsmessig overlapper kongesagaene Olav den helliges saga [1015-1030] 1. Olav, søn af Harald den grenske, fødtes op hos sin stefader Sigurd Syr og sin moder Aasta. Rane den vidfårle var hos Aasta; han fostrede Olav Haraldsøn. Olav var tidlig dygtig, vakker af udseende, middels af vext; god forstand viste han ogsaa tidlig og var ordsnild

Olav den helliges saga er den åttende sagaen i sagasamlingen Heimskringla, skrevet av den islandske skalden og historikeren Snorre Sturlason rundt 1230. Sagaen handler om kong Olav II Haraldsson, den hellige (ca. 995 - 1030) som var konge av Norge fra 1015 til 1028, og senere døde i slaget på Stiklestad i 1030 i et forsøk på å gjenvinne kongsmakt over Norge Vi kjenner fortellingen om den historiske kong Olav Haraldssons liv og død fra Norges kongesagaer. Snorres tekst om Olav har lenge vært sett på som den mest pålitelige kilden til hans liv. Men gir denne sagaen oss alene et godt nok bilde av middelalderens oppfatning av Olav den hellige? Ny forskning avdekker Olavs mange ansikter

Olav den hellige er den mest berømte av alle norske konger. Tilnavnet den hellige fikk han først etter han var død. Det egentlige navnet hans var Olav Haraldsson. Faren hans var småkonge i Vestfold. Olav var bare tolv år første gangen han drog i viking. Han var i tjeneste hos den engelske kongen. Til slutt må han rømme til Frankrike Snorres saga om Olav den hellige i Heimskringla har ofte blitt lest som den mest historiske versjonen av Olavssagaene. Opp mot denne har andre verk blitt sett på som mindre pålitelige og mer legende enn historie. Dette gjelder kirkens egne skrifter

Egils saga og Sagaen om Olav Tryggvason - Daria

Olav den helliges saga - heimskringla

Olav II (Haraldsson) den hellige, også kjent som Olav Digre og Sankt Olav (norrønt: Óláfr Haraldsson og Óláfr hinn helgi) (død 29. juli ca. 1030 på Stiklestad og gravlagt i Nidaros) var Norges konge fra 1015 til 1028.. Han ble erklært som helgen av biskop Grimkjell 3. august ca. 1031.. Olav Haraldssons mumifiserte lik ble oppbevart i St. Olavs skrin i Nidarosdomen fra omkring 1090 Olav den helliges saga. Del 1 Kapittel 1 -31 Home Tilbake til forrige Snorre skriver : 1. Olav, sønn til Harald Grenske, vokste opp hos stefaren Sigurd Syr og mora Åsta.. Rane den vidfarne var hos Åsta, han var fosterfar for Olav Haraldsson Den eldste saga om Olav den hellige eller Den første saga om Olav den hellige er, som tittelen hentyder, en av de aller eldste og første kongesagaer som vi kjenner til. Artikkelen inngår i serien om. Sagalitteratur. Sagatyper: Islendingesagaer, Tått, Kongesagaer, Fornaldersaga, Biskopsaga, Samtidssaga, Apostelsaga, Skaldekvad Olav Haraldsson, også kalt Olav den hellige eller Olav digre, (født ca. 995, død 1030 i slaget på Stiklestad), var norsk konge fra omkring 1015 til 1028.Etter sin død ble Olav opphøyet til helgen.Han var den viktigste norske helgenen i katolsk tid, og mange sagn og under er knyttet til ham Vikingkongen og helgenen Olav. Hellig Olavs skrin i Nidarosdomen har vært det viktigste pilegrimsmålet i Norden siden helgenkåringen i 1031. Den norske vikingkongen og helgenen beholdt sin status som en slags nordisk overhelgen gjennom hele middelalderen, og ble like høyt æret i nabolandene som i sitt eget Norge

Olav den helliges saga - Wikipedi

 1. Oppgave: Skaldekvad om Olav den Hellige. Skalden Ottar Svarte diktet kvad om Olavs liv. Om hans ferd over Nordsjøen til Vestlandet skrev han: På to knarrer tok du. Turen vestfra, herre. Skjoldungers skipsfelle, Du skyr aldri farer. Strømmen, den strie, kunne. Ha slukt kjøpmannsskipet
 2. Olav Tryggvason er den første av to store norske misjonskonger, begge ved navn Olav - den andre var Olav den hellige. Det bildet som tegnes av ham i sagalitteraturen er preget av kristen ekstase, hvor alle gode egenskaper blir tillagt ham, som hærfører, som idrettsmann, som menneske og som kristen
 3. , og viser at Snorre tillegger Gud forskjellige egenskaper før og etter kristninga av Norge
 4. Slaget på Stiklestad er et av norgeshistoriens mest kjente slag. Det fant sted på Stiklestad i Trøndelag (i dag Verdal kommune) 29. juli, sannsynligvis i år 1030. I slaget ble den norske kongen Olav Haraldsson drept av en trøndersk bondehær. Etter slaget skal det ifølge legenden ha skjedd flere undre på stedet der kongen døde og med kroppen hans, noe som gjorde at han fikk.
 5. x olav den helliges saga. Kongesaga som genre Kongesagaene skiller seg fra de islandske ættesagaene, som er en type familieromaner som først og fremst forteller om den første bosettings-tiden på Island. Den produktive perioden for kongesagaene er hundre-året 1130-1230
 6. Stiklestad - Sagaen om Olav Den Hellige er den storslåtte fortellingen om Norges evige konge. Historien fortelles av Olavs hustru Astrid til deres sønn Magnus etter Olavs død på Stiklestad. På denne måten vil mennesket bak myten levendegjøres

Olav den helliges saga er den åttende sagaen i sagasamlingen Heimskringla, skrevet av den islandske skalden og historikeren Snorre Sturlason rundt 1230. Sagaen handler om kong Olav II Haraldsson, den hellige som var konge av Norge fra 1015 til 1028, og senere døde i slaget på Stiklestad i 1030 i et forsøk på å gjenvinne kongsmakt over Norge ^ Den legendariske saga om Olav den hellige, Erling Skjalgssonselskapet, 2000, s 11 ^ Kraggerud, 2012, side 105 og 112. ^ Olav Tryggvassons saga, kap. 60. Snorre skriver her at Sigurd Syr var konge på Ringerike, og senere at Olav vokste opp hos ham (Olav den helliges saga, kap. 1) ^ Fagerskinna, kap. 29 ^ Morten, 2013, side 147f Konge. Foreldre: Småkonge i Vestfold Harald Grenske og Åsta Gudbrandsdatter. Gift ca. 1019 med Astrid Olavsdatter, datter av svenskekongen Olof Skötkonung (død ca. 1022). Halvbror av kong Harald 3 Sigurdsson Hardråde (1015-66); far til kong Magnus 1 Olavsson den gode (1024-47) og hertuginne Ulvhild (ca. 1020-1071). Olav Haraldsson er uten tvil den mest betydningsfulle av de norske. Beskrevet i saga om Olav den hellige Solsteinens funksjon er blant annet beskrevet i den Islandske sagaen Rauðúlfs þáttr , som handler om Olav den hellige

Ny viten om Olav den hellige - Forskning

Olav den hellige hadde sannsynligvis en lettere jobb enn de som foreslår dramatiske endringer på Stiklestad. Bakom synger Spelet, lokalpatriotisme, tusenårsjubileum og innbitt motstand mot å endre noe som helst Pris: 349,-. innbundet, 2009. Sendes i dag. Kjøp boken Den store sagaen om Olav den hellige av Snorre Sturlason (ISBN 9788291640426) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Denne teksten er hentet fra et hefte om Olav den Hellige, først utgitt av UNKF distrikt Øst i 1993. En trykket utgave kan bestilles via forlagets nettsider. Forord. Å skildre personen og helgenen Olav Haraldsson er ikke lett. De skriftlige kilder som omhandler hans liv, er med få unntagelser rundt 200 år yngre enn hans samtid

I snart 1000 år har valldølne med innleving fortalt og pynta på historiene om Olav Haraldson si fluktrute gjennom dalen Den kreativiteten som utspant seg i vikingetiden var helt spesiell. Den kjente Saga illustratøren av Torgrim Titlestad (red) Flatøybok, Anders Kvåle Rue er en mann med klare idealer som fremhever Olav den Helliges eksempel. Sammen med Øystein Rivrud, leder de vikinggruppa Olavs Menn. Vikingetiden står i en særstilling i Norges historie Kort analyse av en av Snorre Sturlasons kongesagaer om Olav Tryggvason. Analysen er svært kort (216 ord Olav Tryggvasons saga handler om Olav Tryggvason som var konge fra ca. 995-1000. Han regnes som en av tre kristningskonger i Norge. Sagaen er en del av Heimskringla - en samling kongesagaer skrevet av den islandske høvdingen og historieskriveren Snorre Sturlason omkring 1230 Herla nd Report: Den kjente vikingtidsentusiasten som fremhever Olav den Helliges eksempel, Øystein Rivrud leder vikinggruppa, Olavs Menn sammen med Saga illustratøren av Torgrim Titlestad (red) Flatøybok, Anders Kvåle Rue.. Vi var så heldige å få et eksklusivt intervju med Øystein Rivrud om drivkreftene bak hans engasjement for å fremme informasjon om hvilke verdier vikingtiden sto for

Klassiker!! Litt skrall kvalitet, men det får vi tåle I do not own, nor do I or intend to profit from this content whatsoever. Copyright Disclaimer Under Se.. Morten, Jakten på Olav den hellige, Oslo 2014: 80. 11: C. Krag, Vikingtid og rikssamling 800-1130, Aschehougs Norges historie II, Oslo 1995: 137-40; O. Moberg, Olav Haraldsson, Knut den store och Sverige. Studier i Olav den helliges förhållande till grannländerna, Lund 1941: 25-87; Bagge 2002: 179-84. 1

Til slutt må han rømme til Frankrike På den eldste saga bygger, direkte eller med mellomledd, alle senere sagaer om ham, blant annet Legendariske saga, bevart i et norsk håndskrift fra omkring 1250, Styrme Frodes bearbeidelse (delvis med i Flateyjarbók), Snorres saga om Olav den hellige og hans senere nesten identiske versjon av den i Heimskringla Analyse av utdraget Olav døyr som er en. Olav den hellige saga analyse. Sagaen om Olav den hellige.I år er det 1000 år siden Olav Haraldsson startet reisen rundt i Norge for å la seg velge til konge. Her er historien om Olav den hellige Om Egils saga og ættesagaene.Om Sagaen om Olav Tryggvason Analyse/tolkning: Den består av 17 sagaer hvor sagaen om Olav den hellige er den mest omfattende Den siste sagaen (Magnus Erlingssons saga) slutter med slaget på Re i 1177. De uten sidestykke mest omfattende og dramatiske delene av verket, er Olav Tryggvasons saga og Olav den helliges saga. Den siste utgjør over halvparten av Heimskringla. Flere av de andre sagaene er korte og summariske

Forestillinger om Guds makt i Heimskringla: en analyse av Guds makt i Snorres kongesagaer fra Halvdan Svartes saga til Magnus Erlingssons saga. Solbakken, Kjersti. Master thesis. Åpne. Filen har begrenset tilgang. Forestillingerx lax-xKjerstixSolbakken.pdf (794.5Kb) Å SAINT OLAVE - King of Norway, Olav den Hellige, - is his raids to England based on a 1200s poem? Abstract It is not easy to describe Olav Haraldsson, the person and the saint. With few exceptions, the written sources dealing with his life are about two hundred years later than his own period and several seems not to be quite valid

Olav den helliges saga utgjør den midterste tredjedelen, og teksten før og etter denne utgjør de andre to tredjedelene. Av de 7-8 Heimskringla- håndskriftene vi kjenner fra middelalderen, er det ikke to som har samme sammensetning av disse tredjedelene Filmen det siktes til er vel «Soga om Olav den Hellige» av og med gruppa Prima Vera (Herodes Falsk, Tom Mathisen, Jahn Teigen m.fl.) som kom i 1983. Wikipedia-artikkelen om Olav den hellige som allerede har vært nevnt her slår fast at Olav er født på Ringerike, og bør kanskje revideres Grim og Olav gjekk begge mot Gunnlaug og slost stordjervt, men enden på hopehavet deira var at han drap begge, men sjølv vart han ikkje såra. Dette sannar Tord Kolbeinsson i det kvedet han dikta om Gunnlaug Ormstunge: Før han Ravn fekk røyne, raske menn han felte. Gondul unnte Gunnlaug at Grim og Olav fall. Kaut han stod i kampen

Småkonge. Foreldre: Faren het angivelig Dag; for øvrig er foreldrene ukjente. Det finnes ikke opplysninger om noen hustru. Rørek Dagsson er en nærmest sagnaktig skikkelse som vi bare kjenner fra Olav den helliges saga. Han skal ha vært en av flere hedmarkskonger som måtte gi tapt for Olav Haraldsson da denne etablerte sitt herredømme i Norge i årene etter 1015 I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Tore Hund fra Bjarkøy utenfor Harstad, ledet hæren som tok livet av landets konge, senere kjent som Olav den hellige En analyse av folkevisen om Olav og Kari, med intertekstuell referanse til myten om Eros og Psyke. Olav og Kari Oprift 1857 av Sophus Bugge. Hvilke forskjeller finner du sammenliknet med versjonen ovenfor? Den hellige Klothilde av Frankrike Denne katolske siden gir en detaljert framstilling av den konkrete bakgrunnen for Olav og Kari Olav den helliges saga Så flyttet bøndene hæren sin til Stiklestad. Dit hadde da kong Olav kommet med sin hær. Forrest i hæren fór Kalv og Hårek fram med merket Tolkning og analyse men da med tittelen Tristrams saga ok Ísondar. Den ble oversatt på oppdrag fra kong Håkon Håkonson i år 1226 og Nesten halve boka handler om Olav den hellige,.

Ja, det kan man virkelig spørre seg om slik mange i dagens samfunn vil kvitte seg med korset og det kristne budskap. Men heldigvis er det også mange som vil løfte opp korset og si klart fra om at Jesus er «veien, sannheten, og livet». I Bibelen, Guds ord, sier Jesus: «Ingen kommer til Faderen uten ved meg». Nå var det riktignok Jesus som tok på seg all synd og skyld for menneskeheten. Click to read more about Olav den helliges Saga door Snorri Sturluson. LibraryThing is a catag and social networking site for booklover Jakten på Olav den Hellige book. Read 8 reviews from the world's largest community for readers. I år er det 1000 år siden Olav Haraldsson ble døpt i Roue.. Hei,jeg ser av lokalavisen Varden (papirutgaven) fredag 22.10. at hele forsiden er viet nyheten om at Olav den hellige er født på Lindheim nær Gvarv i Sauherad.Side 4-5 omhandler samme tema. Høyesterettsadvokat Thorstein Vale (86) har studert islandske kilder generelt og Flateyjarboken (ca 1390). OH Olav den helliges saga OT Olav Tryggvassons saga ỌrO Ọrvar-Odds saga OrS Orm Storolfssons tått Rig Rigstula RoK Rolf Krakes saga Sks Analysen blir i sin tur knyttet til spørsmålene om seidmenns argskap og likhetene mellom seid og sjamanisme, med hovedvekt på det siste

Olav den Hellige - Daria

OH Olav den helliges saga OrO Soga om Orvar-Odd OT Olav Tryggvason saga Rig Rigstula Skir Skirnesmál SnE Snorre-Edda Sskm Skaldskaparmál Trym Representantene for oss-gruppen vil fremstå som den sterkeste part i analysen av fortellinger og myter, men det er ikke gudenes forhold til eller forståelse av de andre som belyses Bok Den fjerde engelen Ingar Sletten Kolloen pdf. Bok Den niende graven Stefan Ahnhem pdf. Bok Drøm i eksil Reiner Kunze pdf. Bok Elias: Den lille redningsskøyta Espen Fyksen pdf. Bok Fast forward Jens Nordahl pdf. Bok Filologi og hermeneutikk pdf. Bok Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap Edvard Befring pdf Olav den Hellige Inlägg av Karsten Krambs » 17 feb 2018, 16:17 Saint Olave - Konge of Norge, Olav den Hellige, - er hans togter til England baseret på en 1200-tals saga

Olav Tryggvason er den første av to store norske misjonskonger, begge ved navn Olav - den andre var Olav den hellige.Det bildet som tegnes av ham i sagalitteraturen er preget av kristen ekstase, hvor alle gode egenskaper blir tillagt ham, som hærfører, som idrettsmann, som menneske og som kristen Den store vikingutstillingen i London ser ut til å ha kommet som jula på kjerringa på de fleste her i landet, enda båten Roskildemuseet har levert i metall-skjelett-versjon til utstillingen er laget etter et norsk skip! Ormen Lange ble bygget ved Ladehammeren. Olav den hellige's skip «Visenten» var 35 meter langt, og alt tyder på at «Visenten» ble bygget på samme slipp som Ormen. Tryggvasson, og Olav 2. Haraldsson. Sagaen sier at Olav Haraldsson bygger en Klemenskirke av tre i år 1016 AD (Snorre Sturlasson, Olav den helliges saga, kap. 53). Om Olav Haraldssons Klemenskirke står det, at den ble oppført «på samme sted som den står nå», altså på samme sted som den stod på Snorre Sturlassons tid (tidlig 1200-tall)

Johnsen foretok den første utførlige analysen av de ak- gument hos de som hevder at sagatradisjonen som knytter Olav den hellige til Knut 26 Olav den helliges saga, Heimskringla, kap. 4-30. Den særskilte Olavssagaen, som Snorre skrev noen år tidligere,. Det kan da ha vært den 40 rom store dragen til Håkon Jarl Eiriksson. Det kan også ha blitt bygd av kong Olav den Hellige, og siden falt på danske hender etter hans død i 1030. Roskilde 6 kan da være restene av langskipet Visundr, som i følge Olav den Helliges saga ble bygget vinteren 1026 Slaget ved Nesjar var et slag mellom Olav Haraldsson (Olav den hellige) og allierte norske stormenn under ledelse av jarlen Svein Håkonsson. Slaget fant sted palmesøndag 25. mars 1016 ved Mølen og Værvågen utenfor Helgeroa i Brunlanes, Larvik. Slaget blir ofte omtalt om en kamp om innføring av kristendommen i Norge

Snorre som teolog - En lesning av Soga om Olav den hellige

Olav II. Haraldsson (* 995; ⚔ 29. Juli 1030 in der Schlacht von Stiklestad), Rex Perpetuus Norvegiae, war norwegischer König von 1015 bis 1028 und wurde zu Lebzeiten der Dicke (Olav Digre) genannt. Er wurde nach seinem Tod heiliggesprochen und ist bis heute als Olav der Heilige bekannt. Sein evangelischer und römisch-katholischer Gedenktag ist der 29 Sjekk Den legendariske saga om Olav den hellige oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på Den legendariske saga om Olav den hellige oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Olav den hellige - Store norske leksiko

Klosteret på Selje der den hellige Sunniva ga sitt liv. Det var her Olav Haraldsson først satte sin fot på norsk jord, da han kom hjem for å gjøre krav på å bli konge. Publisert: 29.07.2015 10:28 Sist oppdatert: 29.07.2015 10:2 Olav, den hellige, Saint of Scandinavia-norway Showing 1-1 of 1 messages. Olav, also dänenfeindliche Seite wechseln. Eine genaue Analyse der Quellen ergibt aber, dass Olav ein gutes Verhältnis zu Knut gehabt haben muss, Die Gestalt Olavs ist hinter den Sagen und Legenden nur schwer fassbar Sagaen Tormod Kolbruneskjalds død er en kort saga fra Olaf den Helliges saga Heimskringla, som er en Kongesaga. Der findes mange forskellige typer sagaer, og de deles traditionelt op i fem grupper. Kongesagaer er typisk historiske og handler om norske konger. Sagaen er oprindeligt nedskrevet af Snorri Sturluson ca. 1230 Snorre Sturlason: Olav den helliges saga, avsnitt 83, 212, 226-227. Tord Foleson er kjent fra Slaget på Stiklestad der han var Olav Haraldsson (Senere Olav den hellige)s merkesmann. Han gikk i spissen med kongens merke høyt på den fagre gyldne stand. Han falt under merket 29. juli 1030 Click to read more about Fortellinger fra Olav den helliges saga door Snorri Sturluson. LibraryThing is a catag and social networking site for booklover

Norsk - Islandske ættesagaer - NDL

I 2012 søkte forskere om å ta ut materiale fra kraniet i veggen for å undersøke slektskapet med en mulig knokkel fra Olav den Hellige. Les også: Ny viten om Olav den Hellige Men de Forskningsetiske komiteer frarådet prosjektet, delvis på grunn av usikkerheten om opphavet til både skallen og knokkelen Orning, Hans Jacob (2017). Olav den helliges Norge. Klassekampen. ISSN 0805-3839. Orning, Hans Jacob (2017). Ravenna - midtpunkt og blindgate. Klassekampen. ISSN 0805-3839. Orning, Hans Jacob (2017). Sagatåke; Vikingtid, middelalder og fortellinger om opphavet til den norske nasjonen. Vagant. ISSN 0802-0736. (1-2 Egil Skallagrimsson (ca. 910-990) var islandsk høvding og skald, og Snorre portretterer ham i en ættesaga. Under følger et lite utdrag fra Egilssaga. Kriger allerede som sjuårin

Dale-Gudbrand var ingen smågutt, og opptrer i Olav den helliges saga i Snorres Heimskringla. Han skal ha bodd på gården på 1000-tallet, og skal ha vært en av de mektigste menn i Gudbrandsdalen på den tiden Den ser visjoner, lytter til budskap og skriver ned de inspirerte ord. Uten tvil ligger det noe gripende over denne forestillingen av den inspirerte seer, og det er vel slike eller lignende kunstverk fra den katolske middelalder som var skyld i at eldre protestantiske teologer gikk inn for noe de kalte «inspiratio mechanica» (den mekaniske inspirasjon) —Scholz and Schach's translation omitted the two fragments. The omission was presumably a result of Jonna Louis-Jensen's 1970 analysis of the two fragments, preserved in the manuscript AM 325 IV α 4to, which revealed that they were not actually part of The Oldest Saga of Olaf the Saint, as previous research had suggested (see particularly Storm 9) * Den hellige kongen. Om religion og herskermakt fra vikingtid til middelalder, En analyse av hierogami-myten i Skírnismál, Ynglingatal, Háleygjatal og Hyndluljód (dr. avhandling) (2010). Hellig-Olav som brennpunkt i religionsskifteprosessen i Norden. Arntsen, NRK, Øyvind & Steinsland, Gro (2009. Olav den hellige, aristokratiet og rikssamlingen. Historisk Tidsskrift (Norge). 173-212. Vis forfatter(e) Saga Psychology: The Double Portrait of Óláfr and Haraldr hardrádi in Heimskringla. Uforutsigbarhet og nærvær. En analyse av norske kongers maktutøvelse i høymiddelalderen. Historisk Tidsskrift (Norge). 641-648

 • Spd.
 • Sosialmedisinsk senter tromsø.
 • Leseferdigheter i norge.
 • Speedbox 2 for bosch.
 • Knoblochsee.
 • Wiki vals.
 • Koriander smak.
 • Hva er forskjellen på tvangsvedtak og tvangstiltak?.
 • Enhetsskolen i dag.
 • Tupolev 95.
 • La familia saarbrücken.
 • Jacques wein depot ingolstadt.
 • Avi player mac.
 • Kina flagga.
 • Falkensteiner diadora angebote.
 • Sportpark wuppertal bowling.
 • Hallbergs guld.
 • I så fall synonym.
 • Reise juli.
 • Liebeshoroskop stier 2018.
 • Largest military budgets.
 • Regler på skolen.
 • Neddiskontering erstatning.
 • Eur 2 stickpropp.
 • Nøkkelord norsk.
 • 52 hverdagsturer 2017.
 • Digibord kopen.
 • 8mm rørdeler.
 • Mørk stokkolje.
 • 7 fjell ølglass.
 • 60 jährige frau ohne falten.
 • Norsk legevakt gran canaria.
 • Gewerbe anmelden.
 • Universum bremen shop.
 • Blaulichtreport albstadt.
 • Metro oldenburg restaurant.
 • Elfa coop.
 • Subcutaneous emphysema.
 • Grey dog nyc.
 • Slikkepotten nettbutikk.
 • Leseferdigheter i norge.