Home

Grunnboksinformasjon

Bestille gammel grunnboksinformasjon hos Kartverket. Du kan også bestille av den gamle grunnboken, ved å sende inn et bestillingsskjema til oss. Dette koster 172 kroner. Bestillingsskjemaet må sendes inn med vanlig postgang til Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum,. Du kan søke på vegnavn, adresser eller gårds- og bruksnummer . Vil du heller finne en eiendom i kartet? Gå til norgeskart.no. SØKERESULTA Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 2006/488-1/77 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 03.02.2006 VEDERLAG: NOK 1 020 000 STANDAL TROND F.NR: 220668 HEFTELSER Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning

Forklaring til Grunnboksinformasjon og regler ved tvangssalg. Altmuligfiaskomann. Fersking . 14 0. Er det noen som vet hva det betyr når under Hjemmelshavere står Hjemmel til grunn med Vederlag 100 000 kr. Dette står til personen som blir saksøkt. Hva betyr det at. Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle På den måten kan du kontrollere opplysningene om en eiendom, for eksempel ved kjøp av bolig. Du kan se hva som er tinglyst ved å finne en eiendom i kartet og klikke på Vis mer informasjon om eiendommen. Når du deretter klikker på Vis grunnboksinformasjon blir du koplet opp mot ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging Ved å fylle ut feltene ovenfor vil du kunne motta en e-post med en lenke for å laste ned et PDF-hefte som inneholder grunnboksbladene tilhørende eiendommen Søk og bestill eiendomsinformasjon - eiendomsregisteret, meglerpakker, digitale kart, plandata, nabolister med mer. Alt samlet ett sted

Nå kan du søke gratis i eiendomsregisteret. I dag ble eiendomsregisteret lagt ut åpent på nett. Her får du enkel tilgang til oppdatert eiendomsinformasjon På grunn av tekniske begrensninger er det ikke mulig å bestille utskrifter av borettslagsandeler sammen med utskrifter for fast eiendom i samme ordre Bruk av grunnboksinformasjon . Kommunen må i flere saker innhente informasjon fra grunnboken. Ved iverksettingen 1. januar 2010 vil kommunen være henvist til å bestille slik informasjon fra Norsk eiendomsinformasjon AS. Kommunen har anledning til å innarbeide kostnadene knyttet til dette i sitt gebyrregulativ Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 09.10.2019 kl. 12.35 Oppdatert per: 09.10.2019 kl. 12.35 Kommune: 1827 DØNNA Gnr: 36 Bnr: 16 gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd. Side 2 av

Historiske opplysninger fra grunnboken Kartverket

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 13.09.2017 kl. 20.46 Oppdatert per: 13.09.2017 kl. 20.41 Kommune: 0216 NESODDEN Gnr: 30 Bnr: 85 Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 2000/8834-1/5 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 04.10.2000 VEDERLAG: NOK 0 BJØRNELA VEL ORG.NR: 982 117 798 HEFTELSE ID-porten er en felles innloggingsløsning for mange offentlige tjenester og består av mange ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 14.05.2020 kl. 17.55 Oppdatert per: 14.05.2020 kl. 17.54 Kommune: 3026 AURSKOG-HØLAND Gnr: 51 Bnr: 23 Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 2013/984027-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 13.11.2013 VEDERLAG: NOK 480 00 Vær obs på at tilgang på grunnboksinformasjon krever pålogging via ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging. Her finner du også lenke til reguleringsplaner og planbestemmelser. Lenken WebPlan leder deg til planregisteret. Sist endret: 25.11.2019. arrow_upward. Postadresse Postboks 35

Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 2010/83572-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 03.02.2010 VEDERLAG: NOK 2 450 000 INDRELAND HEMING F.NR: 060569 HEFTELSER Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 29/11/2016 kl. 15:07 Registrert til og med: 25/11/2016 Kommune: 0219 BÆRUM Gnr: 35 Bnr: 45 Side 1 av 5 Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere 549403 05/07/2012 HJEMMEL TIL GRUNN VEDERLAG: 0 BÆRUM KOMMUNE ORG.NR: 935478715 Retting etter tgll.§18, jf. vedtak av 04.07.

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 11.07.2019 kl. 21.07 Oppdatert per: 11.07.2019 kl. 20.50 Kommune: 0216 NESODDEN Gnr: 30 Bnr: 119 Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 1996/952-1/5 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 08.02.1996 VEDERLAG: NOK 1 440 00 Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 03.07.2019 kl. 11.02 Oppdatert per: 03.07.2019 kl. 11.02 Kommune: 0213 SKI Gnr: 122 Bnr: 1 RETTIGHETSHAVER: KNR:0213 GNR:122 BNR:41 2013/413496-1/200 URÅDIGHET 24.05.2013 RETTIGHETSHAVER: JM NORGE AS ORG.NR: 829 350 122 HEFTER I IDEELL 1/6 AV MATRIKKELENHET TILHØRENDE: TJERNÆS ARILD OSCA Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 1956/2591-1/68 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 21.11.1956 VEDERLAG: NOK 0 SNÅSA KOMMUNE ORG.NR: 964 982 031 HEFTELSER Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 06/05/2016 kl. 15:55 Registrert til og med: 03/05/2016 Kommune: 0219 BÆRUM Gnr: 8 Bnr: 215 Side 1 av 2 Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere 600099 01/12/2006 HJEMMEL TIL GRUNN VEDERLAG: 0 WEHMER ANDERS EDVIN HAAKENSEN IDEELL: 20/106 F.NR: 12088

grunnboksinformasjon hjemmelsopplysninger hjemmelshavere 233 19/01/1963 hjemmel til grunn vederlag: 0 roll-lund ove christian ideell: 6/63 f.nr: 170441 14988 09/12/1986 hjemmel til grunn vederlag: 0 aalberg eva benedichte lund ideell: 9/63 f.nr: 170729 6241 08/06/1988. Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 1993/2044-1/48 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 03.06.1993 VEDERLAG: NOK 0 VIK ENDRE F.NR: 250760 Bestemmelser om særeie GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE HEFTELSER Eventuelle heftelser som kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som e Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 28.05.2019 kl. 16.42 Oppdatert per: 28.05.2019 kl. 16.42 Kommune: 1933 BALSFJORD Gnr: 83 Bnr: 21 Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 2007/2119-1/97 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 08.02.2007 VEDERLAG: NOK 0 BAKKE ARE INGEBRIGT IDEELL: 1/ Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Loven er fra 1961, og på flere praktiske områder er i dag andre lover mer sentrale i gjerdespørsmål. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i sammenheng. En praktisk viktig lov på dette området er plan- og bygningsloven.

MatrikkelrapportMAT0021 Grunnboksinformasjon via matrikkelen Ingen servitutter registrert Servitutter hentet fra 318/451 IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLE Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 1974/1640-1/48 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 13.06.1974 VEDERLAG: NOK 0 LÆGREID ASLAK MARTIN F.NR: 311048 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE HEFTELSER Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning Hente grunnboksinformasjon via matrikkelen. Grunnboksinformasjon kan alternativt hentes som rapporter via matrikkelen. For å få tilgang til disse kreves det at brukeren har registrert sitt brukernavn/passord mot matrikkelen under Innstillinger. Kontakt din systemansvarlige dersom du ikke har tilgang til dette Her finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon

Se eiendo

f forte (sterkt). f. født f. følgende (side) FAD Fornyings- og administrasjonsdepartementet. FD Forsvarsdepartementet. FDA Food and Drug Administration (det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter). f.eks. for eksempel ff fortissimo (meget sterkt). ff. følgende (sider) fff forte fortissimo (meget, meget sterkt). FFS for fuck's sake (Internett-slang Når du deretter klikker på Vis grunnboksinformasjon blir du koplet opp mot ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging. Digitalarkivet. Skannede tinglysingsdokumenter. Denne nettjenesten tilbyr tre ulike innganger til tinglysingsmaterialet

Forklaring til Grunnboksinformasjon og regler ved

 1. Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål
 2. Eigedomskart med grenser, gards- og bruksnummer, adresser, matrikkel- og grunnboksinformasjon for eigedommar i Noreg. Turkart - UT.no Kartløysing frå Den Norske Turistforening med turforslag, hytter og overnattingsstader i heile landet. Vegkart Statens vegvesen sin kartløysing med offentleg informasjon om vegane i Noreg
 3. Når du deretter klikker på Vis grunnboksinformasjon blir du koblet opp mot ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging. Veiviser til kartdata. Se Kartverkets oversikt og veiviser som hjelper deg å finne fram til åpne og gratis kartdata,.
 4. Matrikkelrapport MAT0021 Grunnboksinformasjon via matrikkelen G R U N N B O K S U T S K R I F T . Det kan framkomme heftelser som ikke er godkjent (tinglyst), men som senere kan forsvinne dersom de nektes tinglyst

Bostedssøk - Digitalarkive

Du kan også finne grunnboksinformasjon ved å logge deg inn. Gårdskart her finner du kart og arealtall for landbrukseiendommer, NIBIO. SeNorge.no kartportal som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge. Portalen er ett samarbeid mellom NVE, met.no og Kartverke Kartverket har skjemaer for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon. Skriv ut artikkel Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden? Åtte steg fra idé til ferdig søknad: Få oversikt over hvordan du går fram når du skal sende inn en byggesøknad; Usikker på om du må søke. Grunnboksutskrift. Grunnboksutskrift. Du kan bestille bekreftet grunnboksutskrift for en eiendom, både aktiv og historisk grunnbok. Du får ikke se innholdet i de tinglyste dokumentene når du bestiller en grunnboksutskrift En historisk grunnboksutskrift vil kun gi deg en oversikt over hva som er slettet fra grunnboken fra den ble digitalisert på 1980-tallet, frem til i dag

Se eiendom - informasjon om eiendommer Norge

 1. Analyser for finansbransjen -matrikkel- og grunnboksinformasjon. 2 Innovasjon og verdiøkende tjenester Vi utvikler løsninger for bank- og finansnæringen, eiendomsmeglere, arkitekter, takstmenn, bygg og anlegg, offentlig sektor og media. Vi samarbeider tett med våre kunder
 2. Eiendomsregisteret - Grunnboksopplysninger. Du kan se hva som er tinglyst ved å finne en eiendom i kartet og klikke på Vis mer informasjon om eiendommen. Når du deretter klikker på Vis grunnboksinformasjon blir du koplet opp mot ID-porten
 3. Anki (opprinnelig Anne-Kristine) Gerhardsen (født 14. april 1967) er en norsk journalist.Hun har blant annet arbeidet for Lofotposten, bidrar i Aftenposten, særlig med artikler med mediekritikk.. Bakgrunn. Anki Gerhardsen vokste opp på Rykkinn, hennes far var direktør i Patentstyret, mens hennes mor var kontorfullmektig. Allerede i 12-års alder var hun engasjert i kampen mot utbygging av.
 4. Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 17/06/2015 kl. 12:14 Registrert til og med: 15/06/2015 Kommune: 1648 MIDTRE GAULDAL Gnr: 45 Bnr: 10 Side 1 av 2 Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere 3532 22/08/1996 HJEMMEL TIL GRUNN VEDERLAG: 625.000 NORSK KYLLING EIENDOM AS ORG.NR: 958455186 Urådighete
 5. Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 05.05.2020 kl. 10.56 Oppdatert per: 05.05.2020 kl. 10.56 Kommune: 4614 STORD Gnr: 56 Bnr: 368 Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 2015/282983-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 30.03.2015 VEDERLAG: NOK 150 000 SKOGVOLD MARIE IDEELL: 1/
 6. Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 05.05.2020 kl. 11.00 Oppdatert per: 05.05.2020 kl. 11.00 Kommune: 4614 STORD Gnr: 56 Bnr: 173 Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 2015/282983-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 30.03.2015 VEDERLAG: NOK 150 000 SKOGVOLD MARIE IDEELL: 1/

Søk etter skanna arkiver - Skanna arkiver - Arkivverke

 1. Matrikkelrapport MAT0021 Grunnboksinformasjon via matrikkelen Det er generert en zip-fil som inneholder grunnboksutskrift for 103 / 32 og tidligere avgivere til samme areal. I trinn 2 velger bruker hvilke grunnboksutskrifter som blir med i filen
 2. informasjon 1 eiendom Eiendomsinformasjon Kartverket 2025-17/1/33 26.09.2017 (1) Type Festegrunn areal 0 Tana Arealmerknad Punktfeste Gårdsnr 17 Grunnforurensing Ne
 3. EDR inneholder informasjon om gårds-/bruksnummer, adresser, hjemmelshavere (eiere), panteheftelser og registrerte leieavtaler, bygningsinformasjon m.m. I tillegg kan du bestille bekreftet grunnboksinformasjon som sendes direkte til bestiller fra Tinglysingsmyndigheten
 4. pengeheftelser fra private registre som inneholder grunnboksinformasjon. Hensikten er at flere aktører skal få tilgang til disse opplysningene samtidig som det i større grad blir like betingelser for Kartverkets utlevering fra grunnboken og private registres utlevering av opplysninger. Departementet foreslår også endringer som innebære

Infoland - Norges største tjeneste for eiendomsinformasjo

grunnboksinformasjon - H - Hent dokumenter. Hent dokumenter fra forretning. Hent fra Grunnbok - I - Innledning. Innlogging. Innstillingene. Innstillinger - K - kartutsnitt. Kommuner - L - Legg til eiendommer og parter - M - matrikkelinformasjon. Mine saker - N - ny sak - O - OppmålingsDialog. oppmålingsforretningen. oppmålingsforretninge Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 21/05/2015 kl. 16:40 Registrert til og med: 19/05/2015 Kommune: 0301 OSLO Gnr: 149 Bnr: 160 Side 2 av 2 4525 12/04/1960 ERKLÆRING/AVTALE.edtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 981 23/01/1965 ERKLÆRING/AVTAL

MERKNAD 2: Tinglyste heftelser, grunnboksinformasjon. O: 122 Seksjoneringsplan* 123 Offentlig rettslige betingelser for drift av eiendommen: O. 125 Ferdigattest/ Midlertidig brukstillatelse O. 14 Dimensjonering (Beregninger, målinger, beskrivelser) 141 Energiberegninger. K: 142 Bærekraftsberegninger Microsoft Word - Sjå grunnboksinformasjon gjennom kommuna si kartløsning - Webinnsyn.doc Author: olefly Created Date: 9/29/2020 8:44:50 AM. 404 Beklager siden du ser etter finnes ikke

Release Notes - Version 3.15.2 Release Notes - Matrikkelen Release Notes - Matrikkelen - Version 3.15.2 Bug [] - Legge på indeks på jordskiftekrevdId i forretning-tabellen [] - Ved manuell endring av passord i matrikkelklienten, sendes det ikke ut aktiveringslink for ND-brukere [] - Mappingfeil for TinglysingsUtfallBegrunnels Skjemaer På Kartverkets hjemmesider finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon Eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon; Skjema. Tjenestebeskrivelser Dokumenter Lenker. Kontakt. Besøksadresse: Allfarveien 5 7300 Orkanger. Postadresse: Postboks 83 7301 Orkanger. Sentralbord: 72 46 73 00. Kontakt oss Intern Hente informasjon frå Grunnboka gjennom GeoInnsyn 1. Åpne kommuna si webkartløysing; GeoInnsyn i nettlesaren. 2. til ein eigedom t.d. ved å skrive Adresse eller Gnr og Bnr i søkefeltet

Her kan hente ut matrikkelinformasjon og grunnboksinformasjon på eiendommen. Grunnboksinformasjonen krever innlogging med BankID. * Bedre navngivning på trinnoppdeling Tidligere var feltene i trinnoppdeling begrenset til 10 karakterer, grunnet shapefil-begrensning. Dette har vi nå laget en utvidet funksjonalitet Grunnboksinformasjon Hj I re 943569 14/10/2016 PENGEHEFTELSER GRUNN VEDERThG: 83. gag HELGE F.NR: 270664 Ingen heftelser registrert FOR SERVITUTTER ELDRE ENN EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER HA FOR HOVEDBRCKET/ . FOR HENVISNINGEN ENN FESTEKONTRAKTEN. Ingen servitutter regigtrert GRUNNDATA FESTENmNER GITT BRUKSNUw.fER DENNE ERA: KNR:0522 CNR: 107 BNR: Holtålen kommune ligger i Trøndelag fylke, ca 3 mil nord for Røros. Kommunen er kjent for sine mange kulturminner, gruvehistorien og Hessdalsfenomenet Release Notes - Version 3.13.0 Release Notes - Matrikkelen Release Notes - Matrikkelen - Version 3.13.0 Sub-task [] - Raskere konfigurering og kompilering i byggereaktor [] - Endre geointegrasjon til å bruke mat-api [] - Feil i NedlastningService for objekter som hører til flere kommuner [] - Geometri for Krets skilles ut til en ny boble Kretsflat Kart for Midt-Gudbrandsdalen Kommunekart for geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal er en komplett innsynsløsning for kart med mulighet for egne påtegninger av areal, lengder, figurer og tekst, utskriftsmuligheter med o

Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket

Nå kan du søke gratis i eiendomsregisteret - E2

Ambita står bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon og geografiske data. Vår tjeneste Infoland tilbyr en rekke ulike informasjonstjenester, og du får raskt tilgang på den eiendomsinformasjonen du trenger.. Meglerpakke fra kommune; Meglerpakke fra forretningsfører eller borettsla Grunnboksinformasjon og -tjenester: Se Ambitas informasjon om overgangen her. Oppslag mot pantebok og opplisting av tinglyste dokumenter skal støtte 2020-kommunestruktur 04.01.2020. Kontakt oss

Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Seeiendom.no er et godt forslag for å finne ut hvem som eier eiendommen. Dersom du trykker på linjen Vis mer informasjon om eiendommen vil det komme opp et nytt vindu med eiendomsinformasjon. Her kan du trykke på linja Grunnboksinformasjon og du kommer inn til et innloggingsvindu hvor du bruker BankId

Eiendomsportale

Boligbyggelag Nå leverer også Halden Boligbyggelag sin informasjon gjennom Ambita Infoland. I tillegg til informasjon fra Halden Boligbyggelag finner du Grunnboksinformasjon fra Tinglysingsmyndigheten samt kommunal kart- og eiendomsinformasjon. Kommuner Fra 1. januar 2016 ble Vindafjord kommune i Rogaland og Hadsel kommune i Nordland nye leverandører til Ambita Infoland Eiendoms- og grunnboksinformasjon Eiendomsinformasjon og grunnbok, gårds- og bruksnummer.; Rauma kommunes kartløsning (Romsdalskart) Innsyn i kommunale kart og planer Kjøp av kart til byggesak Kart som folk flest benytter i byggesaker o.l.; Kjøp av kart med digitale data For profesjonelle søkere og andre med behov for digitale data.; MinSide - eiendomsinformasjon (krever innlogging grunnboksinformasjon og bestill utskrifter fra grunnboken . For å gå direkte til eiendomsregisteret for søk i grunnboken og Matrikkelen klikk på fanen på toppen av skjermbildet. Tilsvarende går du direkte til bestillingsbildet for bestilling av utskrifter fra grunnboken. Tegnforklaring for kar

T-5/09 Ikraftsetting av lov om eigedomsregistrering

formidlingsavtale eiendomsinformasjon statens kartverk side 3 07.06.2017 7.9. overdragelser av registerenhetsrett.. 11 7.10. tidligere overdragelser av. Grunnboksinformasjon 1149-83/28 0M VEG RETTIGHETSHÄVER: KNR:1149 GNR:83 102 Bestemmelse om vannrett 0M RETTIGHETSHÀV£R: KNR:1149 GNR:83 2NR:87 Bestemmelse om vannledning ERRLZRING/AVTAIX Byggeforbud pa nærmere angitt avstand ERRI.,EUNG/AVTAI.E Byggeforbud på narmere angitt avstand BESTEWELSE 0M VANNRETT Rettighetshaver: Leif Tore Andreasse Dersom grunnboksinformasjon skal hentes som rapporter fra matrikkelen må man krysse av for dette for aktuell saksbehandler og legge inn brukernavn og passord mot matrikkelen. Man kan også slette en saksbehandler dersom vedkommende ikke eier saker Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk. Dette står til personen som blir . Som en oppfølging av utredningen om den fremtidige organiseringen av tinglysingen ble det bestemt at. Norsk institutt for skog . For å se grunnboksinformasjon om hver enkelt matrikkelenhet trykker du på pluss -knappen foran ønsket matrikkelenhet

Altinn - ID-porten/MinID/BankI

Her finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysning, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon . Mer detaljer om hvordan du søker. Behandlingstid. En søknad om fradeling skal normalt avgjøres av kommunen innen 12 uker Sjekker om en bruker gitt ved BrukerId kan ta ut grunnboksinformasjon i en kommune gitt ved KommuneId. Benytter seg av kobling via BrukerRettighetListe. Kan kun kalles med sanntidscontext, det genereres ingen historikk knyttet til bruker. Input. brukerId - Id for brukeren vi ønsker å sjekke om kan ta ut grunnboksinformasjon i en gitt kommune Boligbyggelag. Nå leverer også Halden Boligbyggelag sin informasjon gjennom Ambita Infoland. I tillegg til informasjon fra Halden Boligbyggelag finner du Grunnboksinformasjon fra.

Reglar og skjema Andre skjema: Søknad om avkjørsle - dispensasjon frå byggjegrensa. elektronisk søknad Søknad om avkjørsle - dispensasjon frå byggjegrensa.pdf Krav om retting av feil og manglar i matrikkelen (PDF, 87 kB) Her finner du eigedomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon Søknad om dispensasjon. Grunnboksinformasjon 477,2 Bestill Tilleggsnavn Grunnkrets Sentrum 2 S ta tus Tatt i bruk Adresser (1) Valgkrets Sentrum Adresse Storgata 17 Postnummeromrade 8006 aodø Kirkesogn Bodø Domkirke Bygninger (2) Bygnlngsnummer 186971299 186971299-1 Teiger (1) Type 322 Fredet Nei Nei Nænngsgruppe Varehandel, reparasjon av motorvogne Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund

Lyngdal kommune - Kar

Ifølge grunnboksinformasjon fra Statens kartverk betalte Forsvarsbygg 9.282.712 kroner for eiendommen, som har adressene Nordgrandveien 13 og Nordgrandveien 15. Gården er kjent som Grandgården. Eiendommen består av to teiger Du trykker på vis mer informasjon om eiendommen, så trykker du på vis ved siden av grunnboksinformasjon (ikke bestill på bekreftet grunnboksutskrift, og så logger du inn med minID (samme som på altinn).Jeg antar i alle fall det holder med grunnboksinformasjon lastet ned som pdf, og at man ikke trenger å bestille en bekreftet versjon Release Notes - Version 2.7 Release Notes - Matrikkelen Release Notes - Matrikkelen - Version 2.7 Bug [] - Systemfeil ved sortering av enkelte lister[] - Feil tekst i egenskap for bygning i objektinformasjon[] - Ulovlige kall mot Swing i main()[] - Feil sortering av etasjenr for kjeller og underetasje[] - Det er ikke mulig å evicte fra oldSessio

Jeg fikk beskjed om at skjøtet skulle legges + egenerklæring fra begge og et eget brev som forklarer boforholden Grunnboksinformasjon fra Statens Kartverk pr. 01.06.2018. De markerte tinglysingene er de som artikkelen ser videre på. Gammel grunnbok. Hvis du vil finne frem til dokumenter tinglyst før 1951, må du gjøre et oppslag i Gammel grunnbok. Gammel. Innhenting av elektronisk grunnboksinformasjon pr. stk. Innhenting av tinglyste heftelser, pr. stk Kr. 200,-Kr. 200,- Informasjon fra eventuell forretningsfører PBBL Kr. 3870,-Innhenting av offentlig informasjon Fra 2074,- Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring Andelsbolig Kr. 430,- Selveier Kr. 525,

Grunnboksinformasjon - Bæru

Skal du bestille opplysningar om eigedomar i Sande kan du bruke dette bestillingsskjemaet. Prisliste for denne tenesta er slik: Eigedomsopplysningar prisliste 2020 Opplysningar /kopiar Pris eks mva MAtrikkelbrev inntil 10 sider 185 Matrikkelbrev over 10 sider 365 Situasjonsplan 1:1000 A4 farge 65 Situasjonsplan 1: 1000 A3 farge 115 Utgreiing av uklare eigedomsforhold for å finne storleik. Innhenting av elektronisk grunnboksinformasjon Kr 250,- Informasjon fra eventuell forretningsfører Eierskiftegebyr Fra kr 500,- - 5.000,- Fra 1.720,- - 5.750,- Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring Kr 430,- / 525,- Fotografering Kr 2.639,- - 3.864, - MAT0021 Grunnboksinformasjon via matrikkelen - Dokumentstatus skrives ikke ut for grunndata Improvement - Rapport MAT0012: Kommunegrenser med MPID skal ikke alltid legges i liten kø - Vis rapportjobber: Gi penere feilmelding hvis objekter slettes mens rapporten produsere Geodata er et norsk IT-selskap som hjelper bedrifter å visualisere egne fag- og forretningsdata i kart, eller berike dem ved hjelp av geografiske analyser og data som f.eks. befolkningsstatistikk, risikoområder, plandata, eiendoms- og grunnboksinformasjon Grunnboksinformasjon Eiendomsinformasjon (1) Type Kommune Gårdsnr Bruksnr Festenr Seksjonsnr Bruksnavn Koordinater Kulturminne Grunneiendom 1913 Skånland 56 Vollan 811122.77 7625996.31 (32632) Ikke registrert 12 681,1 Nei Nei Bestill Vis vartn +17/ + 17 4 +17 1 + 22 +17 / 56

Release Notes - Version 2.6 Release Notes - Matrikkelen Release Notes - Matrikkelen - Version 2.6 Bug [] - Systemfeil ved hent rapport som akkurat er ferdig[] - Feil i WMS-tjenesten for sefrakminne ved målestokk mindre enn 1:1500[] - Systemfeil eller heng ved innlogging med bruker som kun har rolle Rapporter med Matrikkelbre Grunnboksinformasjon Bestill Vis Hjemmelshaver: Sandefjord kommune Sandefjord kirke: Type Grunneiendom Areal/Oppgitt areal 1 320,4 Kommune 0706 Sandefjord Arealmerknad Gårdsnr 172 Grunnforurensing Nei Bruksnr 227 Tinglyst Ja Festenr Seksjonert Nei Seksjonsnr Har festegrunner Nei Bruksnavn Punktfeste Nei Koordinater 569914.5 Du kan også finne grunnboksinformasjon ved å logge deg inn. Gardskart her finn du kart og arealtal for landbrukseigedomar, NIBIO SeNorge.no kartportal som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge. Portalen er et samarbeid mellom NVE, met.no og Kartverke Grunnboksinformasjon Hopp over liste Journalpostens korrespondanse. Journalpostens korrespondanse; Avsender/Mottaker Hoved/kopi Type; Christer Best Gulbrandsen Hoved Avsender Knut Kvale Hoved Mottaker. Release Notes - Version 2.6.1 Release Notes - Matrikkelen Release Notes - Matrikkelen - Version 2.6.1 Bug [] - Rapport MAT0026: Massivuttrekk hjemmelshaver - manglende ';' når det ikke er poststed/krets [] - Rapport MAT0021: Systemfeil ved grunnboksinformasjon når bruker ikke har tilgang til andre rapporter enn Grunnboksdata uten fn

Grunnboksinformasjon - baerum

Vi er et norsk IT-selskap som hjelper bedrifter å visualisere egne fag- og forretningsdata i kart, eller berike dem ved hjelp av geografiske analyser og data som f.eks. befolkningsstatistikk, risikoområder, plandata, eiendoms- og grunnboksinformasjon Ifølge grunnboksinformasjon fra Statens kartverk ble bygården kjøpt for 15 millioner kroner. Kjøpet ble registrert i grunnboken 1. januar 2015. Les også: Universitetet solgte to leiegårder . Bygården har et areal på 545 kvadratmeter fordelt på 4 etasjer og rommer 7 leiligheter Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 29/03/2015 kl. 13:07 Registrert til og med: 26/03/2015 Kommune: 1848 STEIGEN Gnr: 107 Bnr: 8 Side 1 av 1 Grunnboksinformasjon HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere 743093 04/09/2013 HJEMMEL TIL GRUNN VEDERLAG: 200.000 BARTHOLSEN ELIN MARGRETHE IRENE IDEELL: 1/2 F.NR: 29024 Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dm I tillegg kan du bestille bekreftet grunnboksinformasjon som sendes direkte til bestiller fra Tinglysingsmyndigheten. Oppdatering av registeret skjer daglig fra Tinglysingsmyndigheten, mens oppdateringen av den tekniske informasjonen skjer fra kommunene/Statens kartverk med noe varierende frekvens

Grunnboksinformasjon - dmz

Eiendomsmegleren er utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og kommer ut i 11 utgaver årlig I tillegg kan det også bestilles andre produkter som Grunnboksinformasjon fra Tinglysingsmyndigheten, forvaltningsinformasjon fra boligbyggelag, Omsetningsrapport fra Eiendomsverdi as, Nabolagsprofiler fra Eiendomsprofil as, og analyseprodukter fra Geoinsight as Spørring elektronisk grunnboksinformasjon Kr 990 Sikkerhetsstillelse Kr 350,- + 0,02% av salgssum Andre mulige kostnader Takst/boligsalgsrapport Priser fra ca. kr. 5 500,-Faktureres direkte fra takstmann, pris avhenger av medgått tid og type takst selger velger. Digital annonsering Fra kr. 9 900,

 • Brynhild saltpastiller.
 • Silvester in cottbus und umgebung.
 • Hvorfor er historie og kunnskap om historie viktig bedriften.
 • Aserbajdsjan korrupsjon.
 • Bismo hotell.
 • Arbeitslos mit 60.
 • Upload from computer to instagram.
 • Hvordan bygge marsvinbur.
 • Jødiske matretter.
 • Tilsvarende finn danmark.
 • Dödsolycka örebro.
 • Iditarod 2018 route.
 • Bobilsalg.
 • Avsatt president usa.
 • Sunprime atlantic view suites & spa.
 • C vitamin frukt.
 • Kompakt suv test 2017.
 • Julequiz 2017 med svar.
 • Kon tiki fakta.
 • Garn mekka.
 • Blommor hornstull.
 • Rockefeller dead.
 • Mockingjay bird.
 • Siegessäule münchen.
 • Kongsberg skifabrikk.
 • Våpenloven 2017.
 • Pink panther comic.
 • 90210 stream burning series.
 • Familiefotografering skien.
 • Räkna ut grader per meter.
 • Indigo wiki.
 • Skat erhverv årsopgørelse.
 • Sjokoladekaker til barnebursdag.
 • Oa npo.
 • Mietwohnung bad saarow ebay kleinanzeigen.
 • Kahoot quiz.
 • Francesca mozer wikipedia.
 • Pink panther comic.
 • Hvordan arrangere garasjesalg.
 • Polizeibericht möhringen.
 • Studentenwerk münchen wohnheim bewerbung.