Home

Jordbruksoppgjøret 2022

Jordbruksoppgjøret 2017 - Siste nytt - NR

Jordbruksoppgjøret 2017. 11. juni 2017 kl. 13:26 Enighet om årets jordbruksoppgjør. Opposisjonspartiene Ap, KrF, Sp og SV er enige om et felles opplegg for jordbruksoppgjøret, skriver VG Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hoveda.. Jordbruksoppgjøret 2017: Kom ikke til enighet Jordbruket brøt tirsdag årets jordbruksforhandlinger. - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk, sa jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes Jordbruksoppgjøret 2017: Ny landbrukspolitikk gir nye muligheter Pressemelding • apr 26, 2017 11:01 CEST. Lars Petter Bartnes er leder i Norges Bondelag, og jordbrukets forhandlingsleder i jordbruksoppgjøret 2017. Klokka 11 overleverte han landbrukets krav til staten. - Med.

Det politiske bakteppet foran Jordbruksoppgjøret 2017 preges av den nylig foreslåtte Jordbruksmeldingen. Jordbruksoppgjøret må derfor ses i sammenheng med utfallet av Stortingets behandling av Jordbruksmeldingen. Det samme må også Norturas innspill til oppgjøret. Diss Frp i mai: Uaktuelt å gi mer enn 410 mill til bøndene. Frp i juni: Greit å gi 625 mill til bøndene Jordbruksoppgjøret 2017. Publisert den 19. mai 2017 19. mai 2017 av jacobsenpaberg. I skrivende stund har jeg 233 dyr som alle trenger meg. Dag og natt. Hverdager, helgedager og røde dager. Hjerter som banker. Behov for å bli sett. Stelt. Matet fram mot jordbruksoppgjøret 2018. For kornsesongen 2017/2018 er det fastsatt følgende målpriser (tabell 2.4): Tabell 2.4 Målprisene for korn . Målpriser, kr per kg Kornslag Endret fra Endring 1.7.17 Endret til Hvete, matkorn 3,17 0,09 3,26 Rug, matkorn 2,82 0,00 2,8 Jordbruksoppgjøret i 2017 ble avsluttet med brudd 16. mai, og Landbruks- og matdeparte-mentet fremmet en proposisjon basert på statens tilbud. Partene viser til at ved behandlingen av proposisjonen om jordbruksoppgjøret (Prop. 141 S (2016-2017)) vedtok Stortinget å be regjeringen om å gjennomføre nye forhandlinger om jordbruksavtale for 2017-2018

Jordbruksoppgjøret - regjeringen

 1. Jordbruksoppgjøret 2017: Fordelingsforhandlingene gir økt inntektsgap og dårlig forutsigbarhet - Årets jordbruksoppgjør vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper med 3700 kroner. Det er synd at ikke FrP, H og V stod ved løftet fra jordbruksmeldingen om å redusere inntektsgapet, sier Geir Pollestad (Sp)
 2. 16. mai 2017 kl. 15:58 Brudd i jordbruksoppgjøret. Det er brudd i jordbruksoppgjøret mellom Staten og bondeorganisasjonene. Ifølge Bondelaget kunne de ikke skrive under på en avtale som.
 3. Jordbruksoppgjøret 2017: - Fordelingsforhandlingene gir økt inntektsgap og dårlig forutsigbarhet. POPULÆR: Arkivfoto fra Røroskuas dag i Rasmusgården. Foto: Randi Borgos - Årets jordbruksoppgjør vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper med 3700 kroner
 4. I jordbruksoppgjøret 2016 ble det bestilt flere evalueringer og utredninger til jordbruksoppgjøret 2017. Det legges til grunn at viktige strategiske valg når det gjelder innretningen av arbeidet med økologisk produksjon og forbruk må gjøres i forbindelse med det varslede arbeidet med en strategi for økologisk jordbruk
 5. Avklaring om jordbruksforhandlingene 2017: 4,7 k visninger. Relaterte videoer. 1:41. Bruk setebeltet. Landbruks- og matdepartementet (Norge) 288 k visninger · 28. oktober. 1:16. Reindriften er viktig for det samiske språket! Videoer Jordbruksoppgjøret 2017.

Jordbruksoppgjøret 2017 - Matindustrie

Om jordbruksoppgjøret 2017 Venstre mener jordbruket skal styrke sysselsetting og bosetting over hele landet, og utnytte de naturgitte fortrinn vi har i Norge. Pål Farstad Foto: Richard Nergaar Prop. 119 S (2017-2018) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken) Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 30. august mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarla Jordbruksoppgjøret 2017 Staten ble 26. juni enige med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale. 24. november 2017 kl. 17:03 Dobling i salg av geitemelkkvote Avklaring i jordbruksoppgjøret. Avtale i havn med både Bondelaget og Småbrukarlaget 70 millionar kroner er ledige midler fra 2017 og 62 millioner kroner er endret verdi av jordbruksfradraget. - Den foreslåtte økninga i bunnfradraget som var foreslått i statens tilbud, er stoppa

Jordbruksoppgjøret 2017: Ny landbrukspolitikk gir nye

Jordbruksoppgjøret 2017 ; Jordbruksoppgjøret 2016 og mer korn, potet og grønt vil øke matsikkerheten, sa Bartnes til næringskomiteen under høring av jordbruksoppgjøret. Podkast - jordbruksoppgjør spesial. Publisert . 01.05.2020. Korona har preget årets jordbruksoppgjør. Hvordan har. Det forventes ingen økning i kraftfôrprisen som følge av jordbruksoppgjøret, siden prisnedskrivningstilskudd er benyttet for å skrive ned kostnadene på råvarene til kraftfôr. Frukt, grønt og potet. Jordbruksavtalen for inneværende år har en stor satsing på grøntproduksjon. Dette videreføres i den nye avtalen

16. mai 2019 kl. 17:02 Enighet i jordbruksoppgjøret . Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. Avtalen har en ramme på 1,24. Jordbruksoppgjøret 2017. Jordbruksoppgjøret 2016. Jordbruksoppgjøret: Dette har vi oppnådd for små og mellomstore bruk. Det er viktig for Norges Bondelag å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Gjennom forhandlingene har vi oppnådd flere tiltak for små og mellomstore bruk Jordbruksoppgjøret: Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale Staten ble mandag kveld enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale Bondeorganisasjonene krever 1,8 milliarder i jordbruksoppgjøret i år. Statens tilbud er på en milliard. I snitt tjener bøndene 330.000 kroner per årsverk. Det er 100.000 kroner mindre enn.

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) Vedtak 961 Stortinget ber regjeringen om at det ved bygging av industrielle anlegg for produksjon av biogass basert på bl.a. matavfall også legges til rette for mottak av husdyrgjødsel Jordbruksoppgjøret. Bøndene krever 1,92 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Tallene viser at bøndene hadde en inntektsvekst på 1 prosent fra 2017 til i fjor Jordbruksoppgjøret 2017 er i gang! - Med stortingsflertallet i ryggen ser jeg nye muligheter for å sikre mangfoldet i norsk landbruk i årets jordbruksoppgjør, sier jordbrukets forhandlingsleder,.. Partene i jordbruksoppgjøret er representert i nemnda, det vil si Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten. For 2017 budsjetteres denne inntektsposten ned igjen med 135 mill. kroner til det som forutsettes å være normale avlinger og priser

Grunnlaget for jordbruksoppgjøret er klart. Publisert 07.04.2017. Tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene viser en inntektsvekst på 5,1 prosent for bondens årsverk fra 2015 til 2016. For 2016 til 2017 er det budsjettert en nedgang på 1,3 prosent Korn, frukt og grønt prioriteres i jordbruksoppgjøret. Det blir ingen inntektsvekst for norske bønder i år. Staten og bondeorganisasjonene er enige om et forenklet oppgjør, der korn, frukt og grønt prioriteres. I 2017 holdt det på å regne vekk,. JORDBRUKSOPPGJØRET - POLITISK SPILL FREMFOR REALITETER. Morten Ørsal Johansen 25. mai 2017 Næring. DEL ARTIKKEL. Facebook. Twitter. Linkedin. Print. email. Fasiten er at i årene 2014-2017 har befolkningen for øvrig hatt en estimert lønnsvekst på 7,1 prosent,. Bøndenes krav til Jordbruksoppgjøret 2017 26. april 2017, 11:14 Som leder i Norges Bondelag og jordbrukets forhandlingsleder, overleverte han i dag næringas samla krav til årets jordbruksoppgjør til staten

jordbruksoppgjøret 2017 - dagsavisen

2017. Jordbruksoppgjøret i 2017 gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2018 og omdispone-ringer innenfor vedtatt budsjett for 2017. Videre om-fatter oppgjøret målpriser i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 og enkelte andre bestemmelser Jordbruksoppgjøret 2017 og rapporten kan leses her: NORSØK Rapport Vol 1 nr 6 Utredning vekstskifte grønnsaker.pdf Vi vil følge opp noe av dette arbeidet i 2017. I desember 2017 deltok prosjektleder for FF grønnsaker og potet og FF korn på Nibio Kvithamar for å få til samarbeid. Jordbruksoppgjøret 2017 er i gang! - Med stortingsflertallet i ryggen ser jeg nye muligheter for å sikre mangfoldet i norsk landbruk i årets jordbruksoppgjør, sier jordbrukets forhandlingsleder, Lars Petter Bartnes Jordbruksoppgjøret inn i innspurten Forhandlingene i jordbruksoppgjøret omtales som intense og krevende, men alle parter signaliserer vilje til å fortsette. Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (t.v.), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell Det politiske bakteppet foran Jordbruksoppgjøret 2017 preges av den nylig foreslåtte Jordbruksmeldingen. Jordbruksoppgjøret må derfor ses i sammenheng med utfallet av Stortingets behandling av Jordbruksmeldingen den 28. mars

Jordbruksoppgjøret 2017 - Jacobsen på Ber

 1. Prisnedskrivning (PNS) på potetsprit foreslås fjernet i Statens tilbud for Jordbruksoppgjøret 2017. Dette vil få store miljømessige konsekvenser og utkonkurrere norske distriktsarbeidsplasser. Statens tilbud i Jordbruksforhandlingene 2017 er lagt frem og det legges opp til at PNS for produksjon av potetsprit fjernes
 2. Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU
 3. Dokumentet Innst.445 S (2016-2017) Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) (Innstillinger) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider. Gå til dokumentet på stortinget.n
 4. Rammen i jordbruksoppgjøret 2016/2017 legger til rette for en inntektsvekst på 3,1 prosent i 2017 sammenlignet med 2016, før oppgjør. Forutsatt at prisøkningen realiseres fullt ut, vil inntekten i 2016 øke med vel 1 prosent i 2016 og ytterligere knapt 2 prosent i 2017
 5. Jordbruksoppgjøret 2017: Kom ikke til enighet Jordbruket brøt tirsdag årets jordbruksforhandlinger. - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk, sa jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes Jordbruksoppgjøret i 2017 gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2018 og omdisponeringer innenfor vedtatt.

Jordbruksoppgjøret 2017. I NHO Mat og Drikkes innspill til jordbruksoppgjøret er alltid konkurranseevne prioritert. Industrien trenger nok råvarer til riktig kvalitet og konkurransedyktige priser. I statens tilbud lå det inne en fjerning av prisnedskriving til potetsprit, med en forutsetning om at den økte kostnaden kunne tas ut i markedet Morten Ørsal Johansens utspill mot Bondelaget er det første i den politiske dragkampen om jordbruksoppgjøret, mener Nationens politiske redaktør Kato Nykvist. 18.05.2017, klokken 17:00 Jenny Dahl Bakke Jordbruksoppgjøret inn i innspurten Partene i jordbruksoppgjøret har hatt flere møter i løpet av helgen og var søndag kveld inne i en intens fase av forhandlingene. 1 min Publisert: 14.05.17 — 20.23 Oppdatert: 3 år side

Jordbruksavtale 2017-2018 og Protokoll fra

Jordbruksoppgjøret 2019: Økologisk er svaret på landbrukets utfordringer. Det er en økning på ni prosent i forhold til samme periode i 2017. Meierivarer økte med 12 prosent og en økende etterspørsel etter grønnsaker. Etterspørsel etter økologisk kraftfor økte med over ni prosent -Jordbruksoppgjøret 2017 ga føringer på innhold i noen av tilskuddsordningene i RMP. Blant annet er det krav om tilskudd til bratt areal med en minimumssats, og det er satt krav til størrelsen på setertilskuddet. Oppland er et «bratt fylke» i mye større grad enn Hedmark Jordbruksoppgjøret 2017: Ny landbrukspolitikk gir nye muligheter Pressemeldinger • apr 26, 2017 11:01 CEST - Med stortingsflertallet i ryggen ser jeg nye muligheter for å sikre mangfoldet i. LeserbrevDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Tidens Krav 27.6.17 forsøker leder i Norsk Bonde- og smårbrukarlag , Merete Furuberg, å drive partipolitikk på vegne av SV, KrF, Ap og Sp. Tilsynelatende med sikte på å sverte Venstre og Venstres forslag til jordbruksoppgjøret 2017 som nå er vedtatt i Stortinget

26. mai 2017 Kvæfjord Arbeiderparti har på sitt møte 24.mai 2017 behandlet saken om jordbruksoppgjøret 2017. Landbruket er den største private næringa i Kvæfjord. Derfor er vi svært opptatt av rammebetingelsene for denne næringa 14.05.2017 Jordbruksoppgjøret inn i innspurten Partene i jordbruksoppgjøret har hatt flere møter i løpet av helgen og var søndag kveld inne i en intens fase av forhandlingene Partene i jordbruksoppgjøret satt sammen gjennom hele helgen for å gå gjennom krav og tilbud. Reelle forhandlinger starter trolig mandag

Tilsynelatende med sikte på å sverte Venstre og Venstres forslag til jordbruksoppgjøret 2017 som nå er vedtatt i Stortinget. Dersom Furuberg hadde tatt seg tid til å sette seg inn i Venstre sitt forslag ville hun se at det absolutt ikke er noe i det forslaget som hindrer at geit kommer godt ut eller at det legges til rette for drift i vanskelig terreng i jordbruksoppgjøret 2017 Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for. Jordbruksoppgjøret 2020 Oppdatert: 19.03.2020 10:06 av Johan Warlo Staten og jordbruksorganisasjonene, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag er i uformell dialog om hvordan jordbruksoppgjøret kan håndteres i den ekstraordinære situasjonen vi er i (14.03.18) Nortura er markedsregulator for egg- og kjøtt i Norge. Samtidig er Nortura en av landets største virksomheter innenfor matvareindustrien. Norturas innspill til avtalepartene i jordbruksforhandlingene i 2018, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag ble vedtatt av konsernstyret i Nortura den 9. mars 2018

Jordbruksoppgjøret 2018 - Norturas innspill til faglagene side 6 Nortura gjennomførte følgende innfrakttrekk i 2017, og for storfe og småfe er trekket høyere enn normert egenandel: Storfe 1,52 kr/kg (differanse 0,14 kr/kg), Småfe 2,68 kr/kg (differanse 0,75 kr/kg) Staten selger ikke innkjøpt grunnkvote i 2017. Det ble vedtatt i jordbruksoppgjøret 2017 at ku- og geitemellkkvote som blir solgt gjennom den statlige ordningen ikke skal selges ut igjen i 2017. Det innebærer at det ikke kan kjøpes grunnkvote fra staten i 2017 (Oppdatert 05.05.20) Nortura har som vanlig skrevet et innspill til Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag i forkant av jordbruksoppgjøret. Men på grunn av korona-situasjonen er mange av forutsetningene for dokumentet endret. Det blir heller ikke et sedvanlig oppgjør i år. Partene har blitt enige om forenklede forhandlinger om priser og ramme Nå blir den sluttbehandlet først dagen før jordbruksoppgjøret starter. NTB; 23. mars 2017. Artikkelen er over tre år gammel - Lite tilfredsstillende for å si det forsiktig,. Forskriften ble revidert med nye tilskuddssatser etter jordbruksoppgjøret i 2017. Landbruksdirektoratet åpner for å kunne trekke allerede innvilgede søknader for arealer som ennå ikke er grøftet, for så å innvilge tilskudd på nytt til økte satser

Jordbruksoppgjøret 2017: Fordelingsforhandlingene gir økt

 1. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon
 2. 2017-2021 Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 24.10.2017 - 30.09.202
 3. Jordbruksoppgjøret. Årets jordbruksavtale har en ramme på 1 270 millioner kroner og gir bøndene et betydelig inntektsløft. Avtalen innebærer økte bevilgninger på 500 millioner kroner i 2014, når en ser bort fra engangsbevilgningen på 275 millioner kroner i 2013 til Landbrukets utviklingsfond

Nå går jordbruksoppgjøret mot brudd Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell (t.v.), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Foto: NTB scanpi 12. juni 2017 19:59 - Oppdatert 12. juni 2017 19:59. Del (1) 1 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! Utsiktene til at jordbruksoppgjøret kan tenkes å ikke bli sendt tilbake til Stortinget for en ny behandling, overrasker ham. - Det er en merkelig håndtering

Brudd i jordbruksoppgjøret - Siste nytt - NR

 1. Jordbruksoppgjøret. Publisert: 09.05.2017 15.21.40. Oppdatert: 09.05.2017 15.21.40. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har krevd ei ramme på 1,4 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Det vil gi en inntektsøkning på 31.700 kr per bruk
 2. Brudd i jordbruksoppgjøret. Det er brudd i jordbruksoppgjøret. Av Stine Strander Tirsdag 16.05 2017. Del. Det har lenge vært stor avstand mellom partene, og staten og bondeorganisasjonene har ikke klart å bli enige. Det ble klart på en pressekonferanse for kort tid siden
 3. Jordbruksoppgjøret mot avklaring. En avklaring i jordbruksoppgjøret kan komme i løpet av dagen. Av NTB 15. mai 2017, 10:40. Forhandlingene fortsatte mandag, etter at staten og bondeorganisasjonene hadde hatt flere møter gjennom helgen. Søndag pågikk forhandlingene til over midnatt
 4. En avklaring i jordbruksoppgjøret kan komme i løpet av dagen. 15 mai 2017 10:41. Skrevet av NTB Forhandlingene fortsatte mandag, etter at staten og.
 5. Nye forhandlinger i jordbruksoppgjøret 21. juni 2017, 09:11 NTB: Fredag 16. juni sørget regjeringspartiene og Venstre for at årets havarerte jordbruksoppgjør ble sendt tilbake til regjeringen med føringer om at rammen økes fra det opprinnelige tilbudet på 410 millioner kroner til 625 millioner

Brudd i Jordbruksoppgjøret 2017. Stormarkering i Oslo.Vestfoldingene marsjerer opp Karl Johans gate Protesttog i forbindelse med Jordbruksoppgjøret 2017. Norsk Gartnerforbund. 23. mai 2017 · Norges Bondelag samlet i dag bønder og venner av norsk landbruk og matproduksjon til stormønstring, etter at årets jordbruksforhandlinger ble brutt sist uke. Mer på våre nettsider:.

Jordbruksoppgjøret 2017: - Fordelingsforhandlingene gir

 1. Bare drøyt 4 prosent av sauebøndene tjente mer enn 400.000 kroner på gården i 2017. Det var den laveste andelen av alle driftsformene. På gårder med produksjon av melk og kjøtt veier gårdsdriften mye tyngre i bondens samlede regnskap. Innen melkeproduksjon og svin/fjørfe var overskuddene i gjennomsnitt mer enn 400.000 kroner pr. bonde
 2. Bonden | 7. november 2017 Episode 3: - Jordbruksoppgjøret er viktig. Fra mars til oktober har vi fulgt tre bønder i Rogaland og deres gårdsdrift. Mens vi får se at at arbeidet på gården endrer seg i takt med sesongen, tar serien opp relevante tema for landbruket i Norge
 3. Jordbruksoppgjøret 2017: - Staten bruker manipulering og kreativ bokføring. Bondelaget mener staten teller penger to ganger. Ansvarlig redaktør. Iver Gamme. Redaksjonssjef. Karl Erik Berge. Desksjef. Sven Ove Sørhus. Journalister. Linda Sunde. Stian Eide. Anders Sandbu
 4. Regjeringen vil komme tilbake til innretningen ved jordbruksoppgjøret i 2017. Publisert av Finansdepartementet. Nettredaktør Kari-Anne Røisgård. Ansvarlig redaktør Therese Riiser Wålen. Finansdepartementet. Postboks 8008 DEP 0030 Oslo Tlf: 22 24 90 90. Epost postmottak@fin.dep.no
 5. Oppdatert 16. mai 2017 Artikkelen er over tre år gammel Jordbruksorganisasjonene har forhandlet med staten siden 5. mai, og varslet tirsdag at de bryter årets jordbruksforhandlinger
 6. Forhandlingene om jordbruksoppgjøret er på overtid. Partene i jordbruksoppgjøret gikk mandag fra hverandre tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018. Det gir for eksempel inntektsmuligheter på cirka 569.000 kroner for et gårdsbruk med 15 kyr.

Innst. 445 S (2016-2017) - stortinget.n

Venstres forslag til løsning på jordbruksoppgjøret. 09.06.2017 - Publisert av Venstre - Venstres forslag til jordbruksoppgjør gir godt grunnlag for en god økonomisk utvikling av norsk jordbruk i årene som kommer, sier Trine Skei Grande Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige om å forhandle med staten om jordbruksoppgjøret. NTB. 20. juni 2017 22:57 - Oppdatert 20. juni 2017 22:57. Del (1) Tweet Epost Kopier lenke Kopiert! Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon I jordbruksoppgjøret 2017 ble det bestemt at det skal være felles nasjonale retningslinjer, og nå er det nye nasjonele miljøprogrammet lansert. Med en lik standard over hele landet, vil det bli lettere å sammenlikne og vurdere effekten av de ulike miljøtiltakene som gjøres på gårdsbruk over hele landet Kvæfjord Arbeiderparti har på sitt møte 24.mai 2017 behandlet saken om jordbruksoppgjøret 2017. Landbruket er den største private næringa i Kvæfjord. Derfor er vi svært opptatt av rammebetingelsene for denne næringa Regjeringspartiene og Venstre er enige om å sende jordbruksoppgjøret tilbake til partene med føringer om at budsjettstøtten kan økes til 625 millioner kroner. Nyheter Publisert: 12 juni 2017.

Jordbruksoppgjøret 2017 - Facebook Watc

Jordbruksoppgjøret Merete Furuberg. Bli med hjem på gården til Norturas nye styreleder Trin Jordbruksoppgjøret 2017 starter i dag klokka 11. Da overlever landbruket vårt krav til staten i lokalene til Landbruks- og matdepartementet. I lenka under kan du følge kravoverleveringa direkte.. Oppdatert 28. juni 2017. Det første synlige resultatet av strategien, som trådte i kraft i slutten av mai, kom under forhandlingene om jordbruksoppgjøret tidligere i juni Ekstern id: 68925 Sist oppdatert: 2017-06-15 22:00:00 Status: Behandlet Komité: Næringskomiteen Type: budsjett Dokumentgruppe: proposisjon Henvisning: Prop. 141 S (2016-2017), Innst. 445 S (2016-2017) Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) Kategorier: LANDBRUK; HUSDYR. jordbruksoppgjøret norges bondelag 20 jordbruksoppgjøret 20 landbruk 15 matproduksjon 15 lars petter bartnes 6 jordbruk 2 inntekt 2 jordbruksforhandlinger 1 norsk mat 1 nils t bjørke 1.

Om jordbruksoppgjøret 2017 - rbnett

Brudd i jordbruksoppgjøret. Ingen satsing, skriver Bondelaget. Klar for aksjoner: Flere traktorer rykket ut for spontanaksjon fra bakgården til Norges Bondelag i Oslo da det ble klart at forhandlingene endte i brudd tirsdag ettermiddag. som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2017 BØNDENE og staten har i jordbruksoppgjøret sin årvisse styrkeprøve. Der avgjøres både næringspolitiske retningslinjer og inntektsmarginer. Har det fortsatt livets rett, eller er det en levning fra en svunnen tid, spør artikkelforfatteren 2017/1763 Sakstittel : Prop. 141 S (2016-2017) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m. Venstre svikter verken geit eller drift på vanskelige arealer. I Nationen 21. juni forsøker leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, å drive partipolitikk på vegne av SV, KrF, Ap og Sp.Tilsynelatende med sikte på å sverte Venstre og Venstres forslag til jordbruksoppgjøret 2017 som nå er vedtatt i Stortinget Dessverre ble det brudd i forhandlingene i år og da er det vanlig at statens første tilbud i jordbruksoppgjøret vedtas av Stortinget. så mye mer. Det er verdt å minne om at jordbrukets inntektsvekst har vært på formidable 18,1 pst. fra 2014 til 2017

2017. 1 500 000. 1 995 000. Storhusholdning/ produktutvikling. Nofima AS. Økomat 2017 2017 3 000 000. 3 000 000. Annet/ utredninger. Norsk senter for økologisk landbruk. Tett liggeareal til sau - praktiske løsninger. Utviklingstiltak innen økologisk landbruk - midler over jordbruksoppgjøret Hei. Det inviteres til medlemsmøte den 6. februar kl 20.00 på Felleskjøpet, Kokstad. Temaet på møtet er jordbruksoppgjøret. Vi vil bruke kvelden på å gå igjennom heftet til jordbruksoppgjøret Dokumentet Innst.404 S (2017-2018) Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.) (Innstillinger) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO. Gå til dokumentet på stortinget.n Innspill til jordbruksoppgjøret 2017 Arkivsak-dok. 17/110 Saksbehandler Torleiv Olavson Momrak Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 31.01.2017 17/7 Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak 1. Aust-Agder fylkeskommune mener at markedsreguleringsordningen, finansiert o

Dokumentarkiv - Landbruksdirektorate

Jordbruksoppgjøret 2016 Skrevet 23. March 2016. Publisert i Fagligpolitisk utvalg «I helgen ba Norges Bondelag Regjeringen og landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) om å dra til helvete. Jordbruksoppgjøret kom aldri i gang. Bøndene gadd ikke en gang å forhandle.» Ordne er Frithjof Jacobsens, politisk kommentator for VG i 2012 Publisert: 14. mai 2017, kl. 19:51 Sist oppdatert: 14. mai 2017, kl. 20:30 Artikkelen er over 3 år gammel Partene i jordbruksoppgjøret har hatt flere møter i løpet av helgen og var søndag kveld inne i en intens fase av forhandlingene Jordbruksoppgjøret må sikre at de fortsette med det.AN mener at bøndene må være fornøyd med tilbudet Vederlag til både arbeid og egenkapital per årsverk i jordbruket i 2017 er budsjettert til kr 324 800, mens gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 452 517 Oppdatert: 08.05.2017 15.52.07 Jordbruksoppgjøret er et inntektsoppgjør for bonden, men det er viktig for langt flere enn oss som er bønder. Hva inntekta til bonden er og hvordan den fordeles, angår alle som bor i Norge

Orienterer om jordbruksoppgjøret - Siste nytt - NR

Korn, frukt og grønt prioriteres i jordbruksoppgjøret. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er eng med Småbrukarlaget og Lars Petter Bartnes i Bondelaget om jordbruksoppgjøret. Bildet er fra enigheten i fjor. I 2017 holdt det på å regne vekk,. Ifølge Aftenposten/E24 er tallet på spørsmål til 2021-budsjettet 35 prosent høyere enn til 2020-budsjettet. Selv toppåret 2017 er passert, med nær 300 flere spørsmål. Bare til saksbehandleren som har ansvar for bilavgifter, har det kommet over 100 spørsmål. Fra spørrefristen 19. oktober. Dokumentet Innst.412 S (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.) (Innstillinger) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Gå til dokumentet på stortinget.no. Det originale dokumentet er tilgjengelig her Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse. I 2017 holdt det på å regne vekk, Jordbruksoppgjøret: - I år tar vi en for laget, oppgjøret i 2021 blir veldig, veldig viktig. Foreslår «frikort» for permitterte hvis de tar jobb i landbruket. Tidligere ordfører kan miste tilskudd til naustet

 • Tanzen für kinder weiden.
 • Mydays gutschein gültigkeit prüfen.
 • Musik 60er deutschland.
 • Pixword scenes atsakymai 2017.
 • Klorofyll funksjon.
 • Tilbud jord plantasjen.
 • Vegstenging sogn og fjordane.
 • Pflegestufe 0 bei kindern adhs.
 • Medisinsk honning pris.
 • Adiamo oberhausen öffnungszeiten.
 • Adjektiv på h norsk.
 • Flyndrefiske.
 • Sony xperia z5 prisjakt.
 • Timeline powerpoint.
 • Slovakia naboland.
 • Olympia coswig feuerwerksverkauf.
 • Kong ball hund.
 • Angelina jolie früher.
 • New york nails kassel preise.
 • Dng file format.
 • Valencia y sus fallas.
 • Red bull vs flying power.
 • Sende gods med tog.
 • Skildpadde ønskedukke.
 • How long does trees take to grow osrs.
 • Lene interiør spisebord.
 • Hjemmelaget burger potetmel.
 • Frityrkoker best i test 2016.
 • Burgerhouse ål.
 • Roots netflix.
 • Staples skolestart.
 • Western von gestern fuzzy youtube.
 • Saturn v first stage.
 • Canal digital hd box problem.
 • Metronom ticket 19 euro.
 • Rockefeller center.
 • Jadrolinija split vis.
 • Altibox eller canal digital.
 • Strupeventil symbol.
 • Vaccibody vg.
 • The call of cthulhu.