Home

Når fikk kvinner stemmerett i usa

100 år siden USAs kvinner fikk stemmerett ABC Nyhete

Alle kvinner i USA var nå sikret stemmerett, sju år etter at kvinner i Norge fikk stemmerett på like vilkår som menn. Kjære sønn. Reaksjonene mot Burn var sterke, og mange trodde at han var bestukket. Dagen etter vedtaket gikk han imidlertid på talerstolen og fortalte om brevet fra moren som fikk ham til å endre standpunkt Kampen for stemmerett for kvinner begynte først i Storbritannia og USA. Dette var også de landene hvor en organisert, varig kvinnebevegelse kom i gang først; i USA med et stort demokratimøte i Seneca Falls i 1848, i Storbritannia i 1850-årene. I 1880-årene fulgte kvinner i Vest- og Nord-Europa etter, og rundt århundreskiftet var en meget sterk og livskraftig stemmerettsbevegelse i gang. Alle kvinner i USA var nå sikret stemmerett, sju år etter at kvinner i Norge fikk stemmerett på like vilkår som menn. Kjære sønn Reaksjonene mot Burn var sterke, og mange trodde at han var bestukket. Dagen etter vedtaket gikk han imidlertid på talerstolen og fortalte om brevet fra moren som fikk ham til å endre standpunkt Borgerrettsbevegelsen i USA (1955-1968), også kalt for den afroamerikanske borgerrettighetsbevegelse eller kun den amerikanske borgerrettighetsbevegelse (engelsk: African-American Civil Rights Movement) var en politisk bevegelse i USA som hovedsakelig arbeidet med å skaffe USAs sorte befolkning like borgerrettigheter (som retten til å stemme ved valg) på lik linje med hvite, og fjerne.

USA I 1869 fikk kvinner for første gang politisk stemmerett. Det skjedde i Wyoming i USA. Samme år fikk også mormondistriktet Utah, og i 1883 i territoriet Washington, kvinnelig stemmerett. Siden 1881 har kvinner hatt stemmerett ved valg av skolerådsmedlemmer i staten Massachusetts Da hadde imidlertid verken svarte eller kvinner stemmerett i USA. Nå skal de ha ambisjoner om å ta over Det republikanske partiet, og i september fikk 750 mennesker viruset om dagen Allmenn stemmerett for kvinner ble i de fleste vestlige land innført i løpet av de to første tiårene av 1900-tallet; i New Zealand 1893, i Australia 1902, i Finland 1906, i Danmark 1915, i Storbritannia og Sverige 1918 og i Tyskland 1919. I Frankrike fikk kvinner stemmerett først 1944 og i Sveits så sent som 1971 Historien til slaveri i USA begynte kort tid etter at europeere først slo seg ned i det som i 1776 ville bli Amerikas forente stater.Praksisen tok slutt i 1863-65 med Abraham Lincolns Emansipasjonserklæring.Den endte med innføringen av det trettende grunnlovstillegget i 1865. Fra rundt 1619 til 1865 ble mennesker av afrikansk avstamning lovlig holdt som slaver innenfor grensene til dagens. Afrikansk-amerikanere (engelsk, African Americans), også omtalt bl.a. som afroamerikanere (Afro-Americans) eller svarte amerikanere (Black Americans), er betegnelser på den befolkningen i USA som i større eller mindre grad stammer fra den svarte befolkningen i Afrika. De fleste er etterkommere etter afrikanske slaver som ble bragt til det amerikanske kontinentet under den transatlantiske.

Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt - Store norske

100 år siden USAs kvinner fikk stemmerett - Seksualitet 2

Forslaget om inntektsbegrenset stemmerett for kvinner gikk igjennom med 96 mot 25 stemmer i Stortinget 14. juni 1907. Det betydde at over 270.000 kvinner fikk stemmerett ved neste stortingsvalg, som skulle holdes i 1909. Selv om stemmeretten fremdeles ikke omfattet alle kvinner, ble det likevel regnet som en seier Nå gjør flere stater helomvending. Stemmerett for straffedømte i USA. 5,85 millioner mennesker i USA kan ikke stemme fordi de er straffedømt. 45 prosent av disse er eksfanger som av ulike årsaker ikke får lov til å stemme. Fikk ikke stemme på Bill Clinton

Borgerrettsbevegelsen i USA (1955-1968) - Wikipedi

Starten for denne markeringen var kamp for kvinners stemmerett. I 1909 var det kvinnelig stemmerett i tre land: New Zealand, Australia og Finland. I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913, i USA i 1920 Nå er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, men det tok flere tiår å overvinne de sterke motstanderne. Se dokumentarserien «Kvinne 2013» i NRK nett-tv 96 år etter at kvinner først fikk stemmerett i USA, kan amerikanerne nå for første gang stemme på en kvinnelig presidentkandidat fra et av de to store partiene Når kvinner får stemmerett, vil de stemme for forbud, sa jeg, det er hustruene og søstrene, og mødrene, og bare dem som vil slå spikerne inn i Kong Alkohols kiste. Sitatet er fra forfatteren Jack London, og han visste hva det vil si å være underordnet Kong Alkohol Første nasjon der kvinner fikk stemmerett på samme vilkår som menn, var New Zealand i 1893. Mens enkelte aktivister i det konservative kongedømmet hyller valget som historisk, avfeier.

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken Situasjonen i USA akkurat nå minner oss på at vi kan ikke kan ta demokratiet og tilliten i samfunnet for gitt. Det gjelder også her hjemme. Det er noe som må kjempes for hver eneste dag 100 år siden USAs kvinner fikk stemmerett For hundre år siden fikk kvinner i USA for første gang stemmerett. Men presidentene og visepresidentene har i alle år siden likevel vært menn

For hundre år siden fikk kvinner i USA for første gang stemmerett. Det sørget 24-åringen Harry T. Burn for. Men presidentene og visepresidentene har i alle år Den 19. Amendment garantert kvinner stemmerett og ble undertegnet i loven i 1920. Se historien til denne monumentale endringen i Amerika Før passering av det nittende Amendment, som ga kvinnene konstitusjonelle rett til å stemme, hadde noen stater allerede vedtatt lover innvilgelse kvinner stemmerett. Wyoming var den første, passerer en lov i 1869. Endringen i seg selv ble vedtatt i Kongressen i 1919 og nådde ratifisering i 1920 Først i 1928 fikk kvinner i Storbritannia stemmerett på lik linje med menn. Vi skal her si noe om hvorfor kvinnene fikk stemmerett, hvilke midler de tok i bruk for å oppnå den, hva de ville bruke den til med særlig fokus på Emmeline Pankhurst, kvinnebevegelsens løvinne Den amerikanske grunnloven grunnla USAs demokrati. Grunnloven har blitt lovprist som den første som eksplisitt påberopte seg universelle menneskerettigheter, og for sin betydning i en av vestens fremste suksesshistorier: demokratisk kapitalisme. Men den opprettholdt også slaveriet som institusjon, ekskluderte kvinner fra borgerrettigheter og innledet en ekspansjon som skulle frata den.

Kvinners stemmeret i ulike land på 1800-talle

 1. kvinnene stemmerett i 1913, men de finske kvinnene hadde hatt stemmerett siden 1906, i usA i 1919, i sverige 1921, i england 1928 og i Frankrike først i 1944. I sveits fikk kvinnene stemmerett så sent som i 1971. Parallelt med stemmeretten fikk kvinnene mulighet til å ta utdannelse. I Norge kunne kvinner ta eksame
 2. Forslagene ble stadig gjentatt i Stortinget, og i 1901 fikk kvinner som disponerte en viss inntekt kommunal stemmerett. I alt ca 40% av kvinner over 25 år fikk da stemmerett. Barrieren var brutt, og i 1907 fikk kvinnene statsborgerlig stemmerett på samme vilkår
 3. For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble innført i Norge i 1898, var arbeiderbevegelsen den viktigste pådriveren
 4. I sin artikkel om kvinnerollen i Norge mellom 1814 og 1920, beskriver Knut Dørum hvordan synet på kvinnen endret seg, ikke bare i én retning. - 1800-tallet begynte dårlig for kvinnene Lovverket ble gradvis endret i løpet av 1800-tallet, og kvinner fikk stort sett same rett som menn til å eie og arve
 5. Identitets- og kjønnspolitikk ble også tatt opp torsdag, passende nok siden det er 100 år siden kvinner omsider fikk stemmerett i USA. Når Kamala Harris nå offisielt er USAs første fargede, kvinnelige visepresidentkandidat - er kvinnelige velgere av alle farger og valører dermed invitert til å gjøre et historisk valg 3. november
 6. Andre mente derimot at selververvende kvinner burde ha stemmerett. Innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898 endret situasjonen, og Høire gikk nå inn for økonomisk begrenset kvinnestemmerett, som mottrekk til de mannlige arbeiderstemmene. Kvinnestemmeretten ble vedtatt steg for steg fra 1901

I 1918 fikk britiske kvinner over 30 år stemmerett. Menn kunne riktignok stemme fra de var 21, mens jevnaldrende kvinner ble ansett som for «flyktige». Først ti år senere, like før hun døde i en alder av 60, fikk Emmeline Pankhurst omsider oppleve at alle kvinner i Storbritannia fikk innvilget stemmerett på like vilkår som menn I USA argumenterte Abigail Adams for kvinnelig stemmerett alt i 1776, og i 1790 utga franske Olympe de Gouze en erklæring om kvinnes rettigheter, der stemmerett var ett av kravene. To år seinere skapte Mary Wollstonecraft debatt i Storbritannia, da hun forslo å gi britiske kvinner stemmerett

Nå fikk «svagelige kvinner over 40 aar, som ikke kunde ernære sig på anden maade» rett til å produsere egne varer for salg. Enslige kvinner inkluderer både ugifte kvinner, skilte og enker. Retten til å drive håndverk utvides gradvis: I 1860 får enslige kvinner over 25 år rett til å drive håndverk I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. En rettighet vi fikk forholdsvis udramatisk sammenliknet med andre steder i verden. Da denne kampen om stemmeretten sto, for 100 år siden var vi også ekstreme. Suffragettene i Storbritannia og USA kjempet også med denne interne motsetningen. Mange kvinner, og menn, var enige i sak Landet fikk i 1907 verdens første kvinnelige medlemmer av en nasjonalforsamling, da 19 kvinner ble valgt inn i riksdagen. Danmark innførte kvinnelig stemmerett i lokalvalg i 1908 og i nasjonale valg i 1915, mens Norge innførte det for alle valg i 1913

Når man går til valglokaler på valgdagen, tenker mange moderne kvinner ikke engang på hvor lenge og vanskelig reisen er gjort av millioner av sine forgjengere. Tross alt ofret de noen ganger alt for å bli gitt denne muligheten - stemmerett. Kvinner har tradisjonelt blitt fratatt det, og det er på ingen måte åpenbart. I likhet med andre friheter gikk denne rett gjennom en lang. Begrenset stemmerett for kvinner ved kommunevalg Stemmerett ved kommunevalg var ikke avhengig av grunnlovsforandring. Denne loven ble vedtatt i mai 1901. Kvinner på landet som hadde en inntekt på kr 300,- og kvinner i byene med en inntekt på kr 400,- kunne nå stemme ved kommunevalg Kampen i Norge for stemmerett for kvinner var nøye knyttet sammen med kampen for demokrati, arbeiderklassens framvekst og kampen for nasjonal selvstendighet. I år vil mange av de kvinnene som drev fram denne kampen bli hedret. Menn fikk allmenn stemmerett i 1898, det skulle gå 15 år før det også gjaldt kvinner Hvilken kvinne som får portrettet sitt på seddelen, er ikke bestemt, men utgivelsen av den nye seddelen sammenfaller med 100-årsmarkeringen for når kvinner fikk stemmerett i USA. - Beslutningen om å sette en kvinne på 10-dollarseddelen viser både hva vi streber etter og hva vi kan se tilbake på, sier Lew

USA-valg 2020 - NTB: Høyeste valgdeltakelse på 120 å

Dette førte til at kvinner over 30 år fikk stemmerett i 1918,. som takk for innsatsen. I november 1918 stilte også kvinner til valg, men de måtte være over 30 år og eie hus/eiendom. I 1928 kom loven The Representation of People Act og britiske kvinner hadde da stemmerett på lik linje med menn Retten til å stemme ved valg i Norge regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Flest stemmeberettigede er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, mens det ved sametingsvalg bare er en liten promille av befolkningen som har stemmerett

Kvinner fikk også stemmerett. Det er kanskje ikke mye i et land hvor det bare er én å stemme på. Men i nabostatene er det heller ikke demokrati, og den illusoriske stemmeretten er bare for menn. Så stemmeretten hadde stor symbolsk betydning. Kvinnene i Irak fikk også morspermisjon og trygderettigheter Da kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge, hadde de allerede hatt stemmerett ved menighetsmøter i Den norske kirke og i Det Norske Misjonsselskap i ti år. Ingrid Bjerkås blir Norges første kvinnelige prest i 1961

Dette er damene som kjempet fram kvinners stemmerett På slutten av 1800-tallet våknet virkelig norske kvinners politiske engasjement. Som fjerde land i verden innførte Norge allmenn stemmerett for kvinner i 1913, ikke minst takket være disse glødende ildsjelene Når fikk kvinner stemmerett i Norge? Hvem var vår første kvinnelige statsminister og når kom hun til makten? Gå til statistisk sentralbyrå sine hjemmesider (ssb.no) og se om du klarer å finne informasjon om hvordan menn og kvinners arbeidsoppgaver i hjemmet har endret seg de siste tiårene

stemmerett - Store norske leksiko

Imidlertid var New Zealand, som er underlagt Storbritannia, enda tidligere ute, og fikk stemmerett for kvinner allerede i 1893, fulgt av Australia (også underlagt Storbritannia) i 1902 og Finland (underlagt Russland) i 1906 Kvinner hadde rett nok stemmerett i over halvparten av landets delstater fra før, men ingenting tydet på at de øvrige ville få det med det første, aller minst i. Sveitsiske kvinner fikk for eksempel stemmerett først i 1971. Men mest av alt var dette bemerkelsesverdig fordi landet skilte seg så fullstendig ut fra resten av de europeiske landene og USA. I 1907 studerte over 1 000 kvinner medisin i Sveits Kvinner fikk stemme, men ikke bestemme . Kvinner fikk stemme, Norske kvinner hadde fått stemmerett seks år tidligere, og dermed tatt skrittet fra den hjemlige, private sfæren og ut i samfunnet og offentligheten for fullt. Likevel var det mye som gjensto. - Utviklingen reverseres etter 1913 og når toppen på 1950-tallet

150 år siden kvinner fikk bli lærere - men de måtte ofte godta halv lønn Det er i år 150 år siden kvinner fikk lovfestet rett til å utdanne seg til lærere. Kvinner måtte betale utdanningen selv, mens menn fikk den betalt og ofte fikk dobbel lønn når de var ferdigutdannede Når det gjelder terrorhandlinger blir også kvinner arrestert. Et eksempel er pakistanskfødte Tashfeen Malik, som sammen med ektemannen skjøt og drepte 14 personer i San Bernadino i 2015. Blee påpeker at det pågår en stor diskusjon i USA om hva som skal kalles terrorisme Stemmerett for kvinner ble et tema i Norge i 1880-årene, og stemmeretten for kvinner ble innført gradvis.Kvinner med skattbar inntekt fikk stemmerett ved kommunevalg i 1901, og stemmerett ved stortingsvalg i 1907.Det ble innført kvinnelig stemmerett på like vilkår som menn ved kommunevalg i 1910 og så til slutt ved

- Da kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge, hadde kvinner allerede hatt stemmerett ved menighetsmøter i Den norske kirke og i Det Norske Misjonsselskap i ti år, sa Ådnøy som innsettes som biskop 17. mars. Og kvinner fikk som kjent stemmerett på like vilkår som menn her i landet i 1913 Demonstrasjon for kvinnelig stemmerett i New York i 1912 accessdate. 164 relasjoner Kvinner fikk adgang til universiteter i 1882 og stemmerett i 1913, men hvilken plass kvinner flest hadde i friluftslivet inn i det nye århundret, er lite utforsket, ifølge Gurholt. Fra 1920-tallet og fram til 2. verdenskrig ble det gitt ut tre store bøker om friluftsliv i Oslomarka og to om Oslofjorden

Stemmerett for kvinner. Den 11. juni 1913 ble universell stemmerett enstemmig vedtatt av Stortinget. Dermed fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår med menn. De første kravene om kvinnestemmerett i Norge ble reist i 1880-årene, og kvinner begynte da å organisere seg for sine rettigheter Skråblikk og generaliseringer; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Kjøre bil har de gjort lenge, men det er først i løpet av de siste 50 årene at de virkelig har stilt inn førersetet, festet beltet. stemmerett • Ca. 100.000 registrerte (av 3.6 mill) - Omtrent 80 % av alle 16-17-åringer • Ca. 71 % stemte for uavhengighet Usually the older generation see us as being the 'tallywags' who don't care about politics at all. But I do think this referendum has taught the younger generation a lot about politics. (Erin Fyfe McWilliam, 16 Statsminister Jens Stoltenberg gikk i sin nyttårstale i samme felle som mange aviskommentatorer de siste dagene; å snakke om kvinnestemmerettsjubileet som et jubileum for kvinnene. Egentlig var de

Kvinner i Quebec fikk ikke full stemmerett før i 1940. I 1884 ble kommunal stemmerett gitt til å eie enker og spinstere i provinsene Quebec og Ontario ; i 1886, i provinsen New Brunswick , til alle kvinner som eide eiendommer bortsett fra dem hvis ektemenn var velgere; i Nova Scotia , i 1886; og på Prince Edward Island , i 1888, til å eie enker og spinstere Når mennene var i krig, arbeidet kvinnene på fabrikkene. Hvorfor fikk kvinner stemmerett i større grad, i flere europeiske land. Kvinnenes innsats under krigen ble lagt merke til, så både under og kort tid etter krigen fikk kvinnene stemmerett i flere europeiske land. OTHER SETS BY THIS CREATOR. Ordbank. 9 terms. quizlette350937

Kun kvinner til bords

Slaveri i USA - Wikipedi

Når kvinner ikke får delta i arbeidsmarkedet, mister samfunnet både arbeidskraft, skatteinntekter og verdifull kjøpekraft. Likestilling er derfor ikke bare en kamp for kvinners rettigheter, det gir også en stor samfunnsøkonomisk gevinst. Mindretall av kvinner i lederposisjoner Norge var ikke en sinke når det kom til å gi kvinner stemmerett. Fire år etter at den første internasjonale kvinnedagen ble arrangert, fikk norske kvinner stemmerett. 12 år senere - i 1925 - fikk Norge sin første kvinnelige ordfører. Det var Åsa Helgesen, ordfører i Utsira kommune i Rogaland. Valget av Åsa Helgesen som ordfører.

Afrikansk-amerikanere - Wikipedi

Misjonsforeningene kom til å bli skoler for kvinner i organisasjonsdemokratiet, selv om de i foreningene først fikk stemmerett og ble valgbare til styrer først etter 1900, forteller Dørum. - Det kom mye spennende forskning om veien til kvinners stemmerett i løpet av jubileumsåret 2013, men den var til dels litt nærsynt I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. For å stille til valg må et parti oppfylle visse krav om oppslutning Retten til å stemme for kvinner var en jevn bevegelse som varte i mange tiår i leting etter like demokratiske rettigheter. Den 19. tilslutning til den amerikanske forfatningen tillot kvinner stemmerett - en rett kjent som kvinners stemmerett. Den første landsdekkende konvensjonen for kvinners stemmer ble avholdt i 1848 i New York, Seneca Falls En historie om stemmerettigheter i USA . Det er viktig for studentene å lære historien om stemmerett og tenke kritisk om regjeringens og samfunnets rolle i å undertrykke avstemningen. Det er opp til disse fremtidige lederne å fortsette denne kampen slik at alle amerikanere har stemmerett og er i stand til å få sin stemme hørt

Det fryktelige kan skje alle – også den perfekte - Vårt Land

Stemmerett - Wikipedi

Den første kvinnedagen ble arrangert i USA i 1909, og da var målet å kjempe for stemmerett for kvinner. Norge fulgte raskt opp her, og vi fikk stemmerett for kvinner i 1913. Norge fikk også sin første kvinnelige ordfører allerede i 1925, noe som fikk internasjonal oppmerksomhet Dette viser at også i USA fikk kvinnene stemmerett og ble akseptert som juridiske personer for ca. 90 år siden. Frankrike fikk sin nye demokrati i 1848, men selv da hadde kvinner ingen rett til å stemme. Denne retten fikk de i 1944. I Australia fikk kvinnene stemmerett i 1921, og den første kvinnen ble valgt gjennom dette valget Norske kvinner i kampanje for at amerikanske kvinner skal få full stemmerett, slik de selv fikk i 1913. Foto: Arthur Gran. Eier: Norsk Folkemuseum. Tilgjengelig under CC BY 3.0. Norge var ett av de første landene som innførte allmenn stemmerett, men kampen dit var lang. Kvinnebevegelsen kjempet for stemmeretten 30 år Languages. Čeština; Deutsch; Españo Stemmerett for kvinner ble enstemmig vedtatt i Stortinget i 1913. Vedtaket (side 1599) ga stemmerett til kvinner over 25 år, som hadde vært Fram mot 1913 hadde det vært en gradvis innføring av stemmerett for kvinner. I 1901 fikk kvinner begrenset kommunal stemmerett, mens noen kvinner.. Norge var et av de første landene i verden som.

Video: Hun ble født to år før kvinner fikk stemmerett i USA

Stemmerett hadde de ikke. Det var noe de ikke kunne drømme om engang. Kvinnen er den svake, den uberegnelige, den ondskapsfulle og løgnaktige sånn ble det sagt om kvinner i Antikken. Kvinner hadde som viktigste oppgave å føde barn og oppdra mannlige avlinger, som kunne overta de politiske rettighetene Kvinner var ikke engang vurdert som potensielle velgere. Det var bare menn som var statsborgere og som kunne stemme i 1814, gitt at de oppfylte visse krav. Allmenn stemmerett for menn ble innført først i 1898, og kun i 1901 begynte prosessen som gradvis ga kvinner stemmerett på lik linje med menn USA-ledigheten stuper. Når fikk kvinner stemmerett i Norge? 1912 1914 1913 1915. Før kvinner fikk stemmerett i 1913 hadde kvinnebevegelsen kjempet for denne retten i over 30 år. Når ble.

Kvinners rettigheter i Storbritannia - Store norske leksiko

Kvinner fikk ikke lov til noen av de kritiske rettighetene de likte sine mannlige kolleger. For eksempel kunne kvinner ikke eie eiendom og hadde ingen lovlig årsak til penger de måtte få, og ingen kvinner hadde stemmerett. Kvinner var pålagt å konsentrere seg om husarbeid og moderskap, ikke lovgivningsmessige problemer Spanske kvinner fikk stemmerett i 1931, men mistet den i 1939. I Sør-Afrika fikk hvite kvinner stemmerett i 1930. Samtidig ble både svarte menn og svarte kvinner nektet å stemme. Kvinner i Frankrike fikk først stemmerett i 1944, deretter fulgte Italia i 1946, Hellas i 1952 og Sveits i 1971 Begrenset stemmerett for kvinner ved kommunevalg. Dette fikk mange kvinner til å stille spørsmål ved sin egen situasjon. Kvinner som ville snakke mot slaveriet på møter, ble tidlig tvunget til å forsvare sin egen rett til å snakke. Det var en antislaverikongress i London i 1840. Da det ble kjent at et dusin kvinner var på vei fra USA, ble det en viss oppstandelse Avisen Dagen.no skriver at det på årsmøtet den 10. juli i år, var knyttet stor spenning til forslaget om å få frata kvinner stemmerett. Forslaget fikk ikke tilsrekkelig flertall, noe som. Når grunnloven ble laget fikk ikke kvinner lov til å være med, og de hadde ikke stemmerett.det er litt dumt at kvinner ikke får være med på å bestemme. 1826. kvinneforening Det ble stifte er kvinneforening i Trondheim, som antas er.

Om stemmerett for kvinner Kvinner i Norge fikk stemmerett i 1913. Det første landet i verden som innførte stemmerett for kvinner, var New Zealand. Dette skjedde i 1893. I Europa var både Sveits og Liechtenstein sent ute med å innføre stemmerett for kvinner (1971 og 1984). Det finnes fremdeles noen få land i verde Når vi i Norge i 2013 skal feire at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett, har vi også et ansvar for å synliggjøre at det internasjonalt er langt igjen før vi oppnår likestilling og kvinners mulighet til å delta i politiske prosesser. Der hvor kvinner er medlem av politiske partier vise Kvinner hadde ikke stemmerett i det hele tatt. Valgdeltakelsen var lav i de første stortingsvalgene. I de siste valgene har vi sett at kvinner stemmer i større grad enn menn Valg i Norge vedrører den demokratiske staten Norges valg og valgordning, samt historisk perspektiv og nærliggende forhold. Stemmerett for kvinner var en rettighet som kvinner ble innført etappevis i Norge. I 1901 fikk kvinner begrenset kommunal stemmerett men det var først i 1913 hvor det ble gitt allmenn stemmerett til kvinner i Norge ved stortingsvalg

 • Diett lastebilsjåfør.
 • Arbeidskapital visma.
 • Rotated pdf.
 • Henriette marø.
 • Iran tv live.
 • Kända bloggare killar.
 • Fahrrad siegen.
 • Olympia coswig feuerwerksverkauf.
 • Bilder einer ausstellung promenade.
 • Radio hamburg möbel kraft gewinner.
 • Cain.
 • Durchschnittliche nebenkosten pro qm 2017.
 • Primark g3 online shop.
 • Hur fungerar hårbalsam.
 • Camelbak prisjakt.
 • Sorbenweg erfurt wohnung.
 • Strupeventil symbol.
 • Cashew samen kaufen.
 • Kvartil formel.
 • Mark i magen kjerringråd.
 • Brownies langpanne med kakao.
 • Follokart ski.
 • Der westen oberhausen.
 • Kart på nett.
 • Wandpaneele küche.
 • Claudia spa.
 • Aap flytting.
 • Knocked up trailer.
 • Pallegaffel traktor.
 • Västgötaspets till salu.
 • Südfinder kontakt.
 • Lindsay lohan søsken.
 • Lett mc bergen.
 • Parapsoriasis en plaques petite.
 • Hjertekrampe kryssord.
 • Element test.
 • Dermalogica no.
 • Boligbygg leiepriser.
 • Wood group mustang.
 • Heterogen definisjon.
 • Hercules disney phil.