Home

Bærekraftig utvikling muntlig eksamen

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine Bærekraftig utvikling. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn Med en utvikling av sosiale sikkerhetsnettene kan dermed en ikke-bærekraftig utvikling unngås. Man vil ikke trenge å få barn for å få pensjon i fremtiden. Jeg mener at det ikke er vits i at en del verden jobber hardt for bærekraftig utvikling, mens den andre delen ikke gjør det. Det er hele verden som får lide under konsekvensene, derfor bør også hele verden samarbeide

2.5.3 Bærekraftig utvikling

 1. Bærekraftig utvikling. Avskoging har for eksempel vært et problem som har gått igjen i mange av de store sivilisasjonene i verdenshistorien. I Europa førte nedhogginga av skog på 16- og 1700-tallet til en frykt for at tømmermangel skulle bli en trussel mot verdensdelens eksistens
 2. Heisann , jeg skal ha eksamen i morgen i naturfag. Og har fått emnet : Bærekraftig utvikling. Jeg skjønner ikke en kvekk av dette å tenkte dere der ute kan hjelpe meg ? på forhånd tak
 3. En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftmål. Filmen er produsert av Animaskin, og er en del av undervisningsopplegget Bærekraft.
 4. Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Et eksempel på en ikke bærekraftig utvikling kan være at man fisker så mye at fiskebestanden man fisker etter dør ut. Dette vil ødelegge muligheten for de som kommet etter oss til å skaffe seg mat ved å fiske
 5. FN-sambandet / Tema / Fattigdom / Bærekraftig utvikling Sist oppdatert: 15.01.2019 Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov

Utdanningsforbundet mener det vil bli svært krevende å avvikle muntlig eksamen i videregående under de gjeldende omstendighetene. Det er seks gode grunner til at regjeringen snarest mulig bør avlyse eksamen for elever. 1) Det er svært krevende å planlegge for skoleledere. Skoleledere har en helt sentral rolle i planlegging av muntlig eksamen For flere videoer www.lektorhafslund.com Naturfag Eksamen Økosystem Primær Sekundær Pioner Konsolideringsfas Muntlig-praktisk eksamen. Eksamen i naturfag er en muntlig-praktisk eksamen. Du får vite hvilket fag du blir trukket ut til 48 timer før eksamen, og deretter har du 24 timer på å få forberede en presentasjon om et tema eller en problemstilling som du har fått utdelt Bærekraftig utvikling. Alle vil leve gode liv - både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler Start studying Bærekraftig utvikling og Miljøutfordringer. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Hva er bærekraftig utvikling? - Min stemm

Start studying Bærekraftig utvikling. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Siktemålet er å introdusere en metode som utforsker bærekraftig utvikling (med materialer i fokus) og som unngår forenklede tolkninger og som tilnærmer seg kompleksiteten på en systematisk måte. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen Eksamen. Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng fra NMBU. Eksamen gjennomføres som dokumentasjon av et selvstendig arbeid knyttet til utvikling av visjoner og mål, planlegging, gjennomføring og evaluering av eget hageprosjekt. For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell. Lokalgitt muntlig eksamen. Trekningen vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Etter trekningen har du som eksamenskandidat to lesedager (48 timer) til å forberede deg før selve eksamenen.. Første dag: Trekkfaget offentliggjøres og elevene bruker første dag som lesedag. Andre dag: Obligatorisk forberedelse med tema, problemstilling/er eller case som blir gjort kjent for elevene.

Flervalgsoppgaver: Bærekraftig utvikling Hentet fra eksamen Naturfag vg1 V08 - H13 Hovedområde: Bærekraftig utvikling Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 2 - V2008 Begrunnelsen for at Norge har vedtatt å bevare ulvebestanden, er A) distriktspolitikk B) Rio konvensjonen C) Kyotoavtalen D) Landbruksavtale Hei!Går nå 3. året på vidaregåande skule, og skal på onsdag (29.04.2015) ha muntlig eksamen i Naturfag. Dette på grunn av at eg første året budde i Canada og ikkje hadde naturfag. Det eg spørr etter, er feedback og litt hjelp i forhold til kva eg bør forberede meg på. Er det noko dei legg ekstra. Muntlig eksamen er 30 minutter med inntil 30 minutter forberedelsestid. Muntlig eksamen kan inneholde ukjent tekst som lytteprøve. 12 gjøre rede for bærekraftig utvikling av en destinasjon Kunne definere begrepet bærekraftig utvikling Kunne forklare hva som kjennetegner en bærekraftig destinasjo Bærekraftig utvikling; Kurset er for deg som skal ha generell studiekompetanse og kan også tas som påbygg til yrkesfag. Målet vårt er å gi deg nødvendig oversikt og kunnskap til å mestre faget og den muntlig-praktiske eksamen. Eksempel videoforelesning 1 Sensorveiledning STM muntlig deleksamen våren 2019: Fra emneplanen om eksamen: Mappevurdering og muntlig eksamen (individuelle) Mappevurdering bestående av tre bearbeidede tekster fra arbeidskrav 4 og 5 samt et refleksjonsskriv på ca. ½ side. Muntlig eksamen med varighet på ca. 20 minutter. Kandidaten skal være forberedt på å forklare/utdype tekstene

Skriftlig-muntlig eksamen Prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i flere fag. Sentralt gitt eksamen Endre skriftlige lokalt gitte eksamener i norsk på VG2, Tre tverrfaglige temaer innføres i skolen: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring ADM725 Urban governance og bærekraftig utvikling En oppgave som leveres under kurset og presenteres muntlig i klasserommet.Oppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe Obligatorisk oppmøte de dager då studentene presenterer sine oppgaver.Oppgaven gis karakter bestått/ikke bestått. Oppgaven må være bestått før eksamen. Eksamen Bærekraftig utvikling Drøfte, forklare og gjøre rede for samfunnsfaglige problemstiller skriftlig og muntlig som er knyttet til dette området danner grunnlag for halvårsvurderingen i faget. 2FF Innlevering av en individuell skriftlig prosjektrapport, på maksimalt 5 sider, som redegjør for metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon; Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan. Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen. Eksamen. Muntlig eksamen, individuell

Bærekraftig utvikling - Udi

Hva er bærekraftig utvikling? Dette undervisningsopplegget tester hva elevene kan om bærekraftig utvikling fra før, greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig. bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte. Samfunnsfag Quiz om bærekraftig utvikling. Ta Kahoot-quiz om FN, FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling. Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon . Kompetansemål: lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner (Vg1 SF Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Emnet Bærekraftig utvikling og folkehelse (høst 3 år), er en av tre tverrfaglige temauker i studiet. I denne temauken skal studentene utdype kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra ulike fag i utdanningen med omsyn til bærekraft og folkehelse, relatert til både samfunn og natur

Prosjektet «Bærekraftig utvikling i din by» ble drevet ved hjelp av læringsmetoden pedagogisk entreprenørskap. samt en muntlig utspørring i grupper. utspørringen også som en forberedelse til en eventuell muntlig eksamen. Fag: Naturfag, Geografi, Samfunnsfag, Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, Norsk o Muntlig eksamen. Kontakt. Bærekraftig utvikling og barns medvirkning undervises tverrfaglig med undervisere fra flere fagseksjoner. For mer informasjon kan dere kontakte førsteamanuensis Marianne Presthus Heggen ved Seksjon for Naturfag: E-post: mph@hib.no. Tlf: 55 58 57 2 Muntlig eksamen i samfunn om befolkningsutvikling. Se vedlagt PowerPoint-presentasjon. Karakter: 6 (10. klasse) Bokmål Annet. Demografi. Manus Informasjon om bærekraftig utvikling. Bokmål Faktaoppgave. Derfor er jeg for miljøvern... Hvordan verden ville vært uten miljøvern... Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.Begrepet ble allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i 1987. Begrepet brukes ofte av politikere og miljøbevegelser for å begrunne at fattigdomsproblemer og miljøproblemer må ses i sammenheng, og for å argumentere for at.

Kunnskapsdepartementet skriver i ettermiddag på sine nettsider at muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020. - Vi skulle selvsagt aller helst gjenomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere Hjelp.. Har kommet opp i muntlig eksamen i Reiseliv og Språk 2. Jeg føler presentasjonen min suger.. Problemstillingen min er Hvordan kan dagens reiseliv påvirke bærekraftig utvikling Forklarer litt hva reiseliv og bærekraftig utvikling er først, så kommer jeg med diverse tiltak reiselivsnæringen.. Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2020/2021 Studiehåndbok Emner LUP Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk MA Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (campus) 2MNF171-3 Naturfag 2, emne 3: Bærekraftig utvikling i naturfag på trinn 1- Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. forstå geofagets egenart og rolle i en bærekraftig utvikling; Opptak til emnet Emnet Bærekraftig utvikling og folkehelse (høst 3 år), Likeverdig deltaking i prosjektgruppe fram mot muntlig framlegg i gruppe, ca. 15 min. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 80% obligatorisk tilstedeværelse 80 % obligatorisk undervisning

Video: Bærekraftig utvikling Rapport - Studienett

evne til etiske utøvelse av praktisk ledelse for bærekraftig utvikling To timers individuell muntlig eksamen. Bokstavkarakter. Teller 60 % av endelig vurdering i emnet. Studentevaluering. Emneansvarlig fastsetter evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller slutt-evaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1 I lys av tema, bærekraftig utvikling, fant jeg et bilde på nett som jeg skrev ut i to eksemplarer. Mine elever skal ha muntlig eksamen til våren og med dette ønsker jeg at de skal bli enda mer bevisst på framføringer og å være en god lytter Eksamen; Eksamen; Tannhelse. Tannlegevakt; Våre klinikker. Til tannhelse; Spesialisttjenesten; Universitetsklinikker; Tannlegevakt ; Priser. Prisplakat venterom (PDF, 63 kB) Veiviser til god munn- og tannhelse. Første besøk på tannklinikken; E-læring; Max og Bronto; Skjema og brosjyrer. Helseskjema på andre språk; Om tannhelsetjenesten.

Naturfag Påbygg - Bærekraftig utvikling - NDL

Muntlig eksamen. En analyse av åtte studenters forståelse på muntlig eksamen i matematikk. by Marianne Maugesten. Marianne Maugesten, Utdanning for Bærekraftig Utvikling: To unge realfagslæreres møte med skolehverdagen. 3/7. Utdanning for Bærekraftig Utvikling:. I mappen inngår skriftlig eksamen 60 % og øvinger/arbeider 40 %. Resultatet for delene angis i prosentpoeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Obligatoriske aktiviteter: Øvinge Har kommet over noen eksempler på eksamensoppgaver i samfunnsfag og skal selv opp som privatist om tre dager. Skulle ønske jeg fant disse tidligere - håper inderlig noen har nytte av dem. INDIVID OG SAMFUNN a. Hva er typisk norsk i Norge i dag? b. I hvilken grad er det riktig å si at forskjellene.. Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2019/2020 Studiehåndbok Emner LUP Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk MA Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (campus) 2MNF171-3 Naturfag 2, emne 3: Bærekraftig utvikling i naturfag på trinn 1- Muntlig eksamen i samfunnsøkonomi (hjelp) Yrke og utdanning. Olje, politisk modell, drivkrefter i samfunnet, utdanning. Du kan gjerne starte med en liste med punkter du vil se nærmere på, og så spisse det inn mot enkelte emner slik at det ikke blir for snevert

Hjelp! Jeg har eksamen i Naturfag, emnet BÆREKRAFTIG

Norges Handelshøyskole og Norske Finansanalytikers Forening inviterer til et helt nytt fordypningsstudium i bærekraftig finansiell analyse. Målet er å skape forståelse for hvordan bærekraftsinnsikt best inkluderes i finansiell analyse av selskap og investeringsporteføljer. Der tradisjonell finans har fokus på finansiell verdsettelse, inkluderer bærekraftig finans både risikoer og.

Hva er bærekraftig utvikling? - YouTub

Her nevnes: Plan- og bygningsloven, landskapsstudier, eiendomsutvikling, bærekraftig utvikling, verdien av blå-grønne strukturer, GIS-analyser, arkitektur- og byplanhistorie, klimautfordringene, kartlegging og utforming av det offentlige rom, med mer. Gjennom undervisning og i gruppe arbeid vil en få anledning til å utvide og dele egen kunnskap og får innsikt i annen relevant kunnskap Bærekraftig utvikling; Identitetsutvikling og fellesskap; Endring: Elevene skal få større forståelse for faget gjennom økt vekt på metode. Det vil bli tydeligere sammenheng mellom geografi, historie og samfunnskunnskap. Sentralt innhold tar utgangspunkt i tverrfaglige tema, særlig demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling Muntlig-Praktisk eksamen Naturfag. » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; God sommer! O E) prinsippet om bærekraftig utvikling . 4. Livsgrunnlaget for urbefolkningen i tropiske regnskogområder i Amazonas kan bli borte . på grunn av

bærekraftig utvikling - Store norske leksiko

bærekraftig utvikling i fremtidens skole Den naturlige skolesekken Blindern fredag 9. februar 2018 •ofte i muntlig form •kort (under en side) •rett på sak •fengende overskrift •Og bakom det hele: eksamen. Det kan være vanskelig å få elevene til å snakke engelsk i klasserommet. Men, med denne måten opplever jeg engasjerte elever som bruker språket for alt det er verdt. Opplegget passer kanskje best for elever på ungdomstrinnet. Med litt tilpasning kan man nok bruke det på de øverste barnetrinnene også. Du kan bruke dette p Har inngående kunnskap om etiske prinsipper og mål for bærekraftig utvikling av næringsvirksomhet, analytisk vitenskapelig arbeid i tråd med bedriftsøkonomisk tradisjon for akademisk formidling både skriftlig og muntlig. I tillegg gjelder progresjonskrav gitt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet Bærekraftig utvikling I religion og etikk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal utforske eksistensielle spørsmål og delta i etisk refleksjon over naturen og menneskets plass i den. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt Eksamen skal synliggjøre studentens kunnskaper, utøvelse og utvikling i det å ta utgangspunkt i læreplaner og legge til rette for læring og vurdering i faget og yrket. Eksamen i pedagogikk Består av en langsgående med en skriftlig og en muntlig del. Skriftlig del er et pedagogisk refleksjonsnotat som beskriver studentens kompetanser ved avslutningen av studiet

Bærekraftig utvikling - F

Bærekraftig utvikling kan knyttes til barnehagens verdigrunnlag, Gruppen (3 stk, evt. 2-4 om gruppene ikke kan deles i tre) presenterer forslaget i et muntlig fremlegg (ca. 30 minutter). Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen Utvikling, organisering og problematiske sider ved alliansebygging blir diskutert. Endringsprosesser, konfliktstyring og roller blir viktige faktorer her. Del 4: Bærekraftig markedsføring i varehandel. Bærekraftig utvikling er sentralt i varehandelsstrategi Avlyser muntlig eksamen i Svenske helsemyndigheter holder pressekonferanse klokka 14 om den siste utviklingen av ved å redusere fossile brennstoffer på en vedvarende og bærekraftig.

Seks grunner til å avlyse muntlig eksamen

Stoff om nasjonsbygging finner du i temasaken Muntlig eksamen i historie: nasjonalisme og nasjonsbygging. Viktige elementer i en presentasjon om demokratiutvikling er: Formannskapsloven som åpnet opp for lokalt selvstyre, bøndenes vei inn på Stortinget, medbestemmelse gjennom organisasjoner, parlamentarismen i 1884, partidannelser, utvidelser av stemmeretten, og ikke minst kvinners vei til. Muntlig eksamen. Eksamensresultat . Informasjon om privatisteksamen. drøfte hvordan utvikling i fattige land kan utfordre levestandarden i den rike delen av verden; forklare begrepet bærekraftig utvikling og drøfte miljøutfordringer som følger av økonomisk globalisering Utdanning for Bærekraftig Utvikling: To unge realfagslæreres møte med skolehverdagen av Astrid T. Sinnes og Kirsti Marie Jegstad Kirsti Marie Jegstad, stipendiat i Realfagsdidaktikk, Universitetet for miljø- og biovitenskap .E-post: kirsti.jegstad@umb.n

Frem mot påskeferien skal vi jobbe med et tverrfaglig tema i alle fag. Aktuelle tema: Klær. Mat. Avfal Læreplan i reiseliv og språk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplankode: RSP1-01 Side 4 av 6 Å kunne uttrykke seg muntlig i reiseliv og språk innebærer å bruke norsk/samisk og andre språk i ulike sammenhenger og på tvers av kulturer Opplæring i faget skal stimulere til å se sammenhenger mellom produksjon og forbruk og drøfte konsekvenser som areal- og ressursbruk har på miljøet og ei bærekraftig utvikling. Faget dekker områdene geografiske kilder og verktøy, landskap og klima, ressurser og næringsvirksomhet og demografi og utvikling. Årstimer 56 Eksamen. Muntlig. Eksamensform: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen Politikk og menneskerettigheter (2POM) Hvis du er nysgjerrig på hva som skjer i Norge og i verden, så er politikk og menneskerettigheter faget for deg. Politikk og menneskerettigheter er faget som tar opp og forsøker å forstå aktuelle og viktige temaer som demokrati, makt, menneskerettigheter, krig og konflikt og. En kommentar til Utdanningsdirektoratets høringsforslag til muntlig eksamen i norsk Publisert tirsdag 12. mars 2013 - 05:30 Aftenposten var ute med en reportasje om muntlig eksamen ved noen ungdomsskoler i Oslo i fjor

 • Ausmalbilder topmodels kostenlos ausdrucken.
 • Landhotel burg im spreewald.
 • Etsy wax seal.
 • Cvv kode.
 • Bremen 4 weihnachtsmärkte.
 • Varmelampe til kyllinger.
 • Nigeria information.
 • Arrkorreksjon mage.
 • Elgvotter oppskrift.
 • Tyska popgrupper 1998.
 • Radio spendenaktion.
 • Gekko spania.
 • Askim stenindustri ab töcksfors.
 • Studieteknikk kurs oslo.
 • Fiskebilen erfaring.
 • Abu garcia excellence.
 • Biltema huske.
 • Whatsup gold pricing.
 • Aristoteles filosofi.
 • Deloitte kontakt.
 • Carolina reaper coop.
 • Kul i underlivet.
 • Scholl produkter.
 • De fire store revisjon.
 • Verkstedhåndbok polaris.
 • Parakitt til salgs.
 • Kjente norske humanister.
 • Kløyve ved uten øks.
 • Gästewohnung zwickau marienthal.
 • Jennifer rostock haarspray mp3.
 • Parkeringshus tønsberg.
 • Fettkräuter.
 • Wetter chiemsee 30 tage.
 • Toyota yaris verso registerreim.
 • Plitor i ansiktet vuxen.
 • Sledgehammer games email.
 • Dekkspesialisten skien.
 • Mostranda camping til salgs.
 • Sopp i huden kjerringråd.
 • Fledermaus vorlage zum ausschneiden.
 • Chromecast com se.