Home

Lønnsglidning definisjon

Lønnsglidning FriFagbevegelse

 1. Lønnsglidning kalles også glidning. Dette er forskjellen mellom den lønnsveksten som er avtalt i et lønnsoppgjør og den som faktisk blir realisert (målt i ettertid).. Lønnsglidningen kan blant annet omfatte lønnstillegg som er gitt ved lokale forhandlinger på de enkelte arbeidsplassene, personlige tillegg, ansiennitetstillegg, økt fortjeneste på grunn av økt akkord eller økt bruk.
 2. Begreper og definisjoner i lønnsoppgjøret. Til hovedinnhold Hovednavigasjon og hjelpeverktøy. Globale verktøy Økningen i månedslønnen over denne 12-månedersperioden deles i tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning. Tariffmessig lønnsøkning anslås på grunnlag av tariffavtaler og kan fordeles på bestemte tidspunkter i 12.
 3. Lønnsglidning er lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt ved de sentrale tariffoppgjørene. Eksempelvis lønnsutvikling på grunn av lokale forhandlinger og personlige tillegg.. Størrelsen på lønnsglidningen varierer. For lønnstakere som ikke har lokale lønnsforhandlinger, er lønnsglidningen vanligvis meget liten

Begreper og definisjoner i lønnsoppgjørene - regjeringen

Lønnsglidning - Wikipedi

 1. Årslønnsveksten kan bestå av følgende deler: - Lønnsoverheng fra året før - Bidrag fra årets tarifftillegg - Lønnsglidning gjennom året. NB: Overheng og glidning er tema i sentrale forhandlinger, ikke lokale
 2. Se Lønnsglidning. Grunnlønn Lønn som er beregnet uten faste og variable tillegg. Gå sakte-aksjon Se dagsing. Hengeavtale Se Direkte avtale. Hovedavtale Hovedavtalene tar for seg de grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, og er første del av alle tariffavtaler som opprettes mellom de organisasjoner som hovedavtalen omfatter
 3. Lønnsglidning: Lønnsglidning er forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. ville lønnsoverhenget per definisjon være null og slike beregninger dermed overflødige. Kontakt. Christopher Tønnessen

Lønnsglidning. Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt ved de sentrale tariffoppgjørene, f.eks. lønnsutvikling etter lokale forhandlinger og personlige tillegg. ville lønnsoverhenget per definisjon være null Glidning/lønnsglidning Lønnsutvikling som skyldes andre tillegg enn de som blir avtalt/forhandlet frem som en del av et tariffoppgjør, f.eks Hvis alle lønnstillegg ble gitt med virkning fra 1. januar, ville lønnsoverhenget per definisjon være null. Lønnstillegg som gis sent i året,. Tvungen lønnsnemnd er i norsk arbeidsliv et tvangstiltak som myndighetene kan iverksette for å stoppe en pågående arbeidskonflikt.. Tvungen lønnsnemnd iverksettes ved særlover etter forslag fra regjeringen til Stortinget.Samtidig oppfordres partene til å avslutte aksjonene (streik eller lockout) umiddelbart, selv om det kan ta litt tid før Stortinget får behandlet loven

Her finner du svar på de vanligste problemstillingene rundt lønn og bonus, som minstelønn, bonusordninger og trekk i lønn Denne situasjonen varte helt til oktober. Da fikk du enda en lønnsøkning gjennom lokale forhandlinger (også kalt lønnsglidning). Nå gikk du opp 6.000 kroner og din nye lønn var da 258.000 kroner tilsvarende en månedslønn på 21.500 kroner. Før vi regner ut overhenget ser vi på definisjonen av lønnsoverheng En arbeidstakerorganisasjon kan føre forhandlinger og inngå tariffavtale med arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon. Tariffavtalene regulerer medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og blir inngått for en viss periode (tariffperioden) Tariffguide for nybegynnere. Utdanningsforbundet har over 170.000 medlemmer i hele utdanningssystemet. Vi arbeider for å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønn og arbeids­vilkår og i spørsmål om vår profesjon og utdanningspolitikk En skyldner som er kommet i økonomiske vanskeligheter, kan gjennom en akkord oppnå visse lettelser av sin gjeldsbyrde, som gjør det mulig for ham å unngå konkurs eller annen tvangsavvikling av den virksomhet han driver. Akkorden kan gå ut på en betalingsutsettelse (et moratorium), en ettergivelse av en del av gjelden, og (vanligst) en kombinasjon av disse to former: skyldneren slipper f.

Lønnsoverheng og overheng - hva er det? NIT

Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunkt for sentralt tillegg, altså 1.5.2019, gis først sentralt tillegg basert på ansiennitet pr. 30.4.2019, deretter gis tillegg for ansiennitet tarifftillegg og lønnsglidning i beregningsåret. På nåværende tidspunkt kjenner vi ikke bidraget fra lønnsglidningen i 2018. Som det framgår av tabell 1.2, varierer lønnsglidningen mellom tariffområdene. Det er redegjort nærmere for lønnsglidning i vedlegg 2 Definisjoner av en del lønnsbegreper m.m. i NOU 2018: 8

lønnsglidning - definisjon - norsk bokmå

ABC om lønnsoppgjør - Forskerforbunde

Lønnsoppgjør, arbeidstvister og tvungen lønnsnemnd

 • Hvit sopp på planter.
 • Jarabacoa mountain hostel.
 • Compostela beach tenerife playa americas.
 • Una giske.
 • P sprøyte vekt.
 • Peder are nøstvold jensen.
 • Tidsforskjell california oslo.
 • Små sure pris.
 • Sirs.
 • Rip youtube.
 • Sicherheit slack.
 • Sirs.
 • Høyskoler i bergen.
 • Labbe zickzack bilder.
 • Korvbröd korvbrödsbagarn.
 • Schweinebraten gasgrill weber.
 • Skatt aksjer.
 • Walisisch guten tag.
 • Weinbau im mittelalter.
 • Fransgård vinsj manual.
 • Family guy emmy winning episode watch online.
 • Momentmagnitude.
 • Oksygentank dykking.
 • Prüfungsamt fh bielefeld öffnungszeiten sozialwesen.
 • Røykvarsler wifi.
 • Sølvberget særemne.
 • Utdanning i new york.
 • Landhotel burg im spreewald.
 • God psykisk helse barn.
 • Karbohydrater oppbygging.
 • Erstes passagierflugzeug deutschland.
 • Hvorfor vil han gøre mig jaloux.
 • Gammeldagse babysokker oppskrift.
 • Ski manager tv2.
 • Golden circle ståplass.
 • Rødøyløva tursti.
 • Monatshoroskop schütze frau.
 • Taksonomisk mangfold.
 • Flytte til utlandet nav.
 • Universum bremen shop.
 • Kokosolja i ansiktet över natten.