Home

Negotia pensjonist

Medlemskap når du blir pensjonist - Negotia

 1. Som pensjonist får du også tilsendt medlemsbladet Negotia magasin som før. Hva koster det å være pensjonistmedlem? Pensjonistmedlemmer betaler én månedskontingent tilsvarende fulltids stilling for et helt år. Fakturering skjer ved starten av hvert år. Du velger betalingsform selv - avtalegiro, e-faktura eller giro tilsendt i posten
 2. Engasjere deg i Negotia. I Negotia er det medlemmene som bestemmer! Alle medlemmer har den samme rett til å bli valgt til verv i organisasjonen, enten man er enkeltmedlem eller del av en stor klubb. Les mer om hvordan engasjere seg i de ulike leddene under . organisasjonsstruktur. Medlemskapet når du blir pensjonist
 3. Vi tenker på din sikkerhet, og har derfor innført BankID som innlogging på Min side. Du kan velge mellom BankID på mobil eller med kodebrikke fra banken din
 4. Negotia er en miljøsertifisert bedrift Negotia ble miljøsertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtån i 2008, og resertifisert i 2011 og 2014. Det vil blant annet si at vi har et spesielt fokus på miljø og klimatiltak gjennom en miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil
 5. Negotia Ung arbeider med rettigheter for unge arbeidstakere og skaper møteplasser der unge Negotia-medlemmer trives og utvikler seg. Vi bidrar til at Negotia er en attraktiv organisasjon for nye generasjoner arbeidstakere. Negotia Ung fokuserer på det unge medlemmer er opptatt av og engasjert i, og fremmer unge arbeidstakeres interesser
 6. Politisk plattform for Negotia. Negotias politiske plattform, er vårt viktigste langsiktige styringsverktøy. Dokumentet staker ut Negotias overordnede kurs i et lengre perspektiv

For deg som er medlem

Negotia. Negotia organiserer ansatte i privat sektor og har ca. 21000 medlemmer på 1600 arbeidsplasser. Bli medlem i Negotia Besøk nettsted. Share Tweet Share it on google+. Kontaktinformasjon: 815 58 100 post@negotia.no Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Hei, jeg heter Yrsa Negotia sikrer dine lønns- og arbeidsvilkår. Nyheter. Innstramminger må følges opp med økonomiske tiltak - Når regjeringen nå i praksis stenger ned store deler av samfunnet igjen, må arbeidsfolk, de som allerede er permitterte og de som nå står uten jobb sikres,. Negotia består av ca. 21 500 medlemmer fra privat sektor, representert ved flere enn 1.600 arbeidsplasser, fordelt på 855 bedriftsklubber, 36 avdelinger og 7 regioner. Administrasjonen er i Oslo. Du kan lese mer om Negotia i årsmeldingene Negotia-advokat Selma Smeby Lium. Blir fattigere som pensjonist AFP innebærer et betydelig påslag på inntekten for pensjonister. Mister du denne muligheten får du dermed mindre å rutte med i alle årene du er pensjonist. Beløpet varierer avhengig av inntekt og uttakstidspunkt, me

Negotia

SAFE hadde et møte med Negotia den 1. september om organisering og samarbeid. SAFE ønsker en tydeliggjøring av hvilke muligheter det er for organisering innen Oljeoverenskomsten land. Begge forbund organiserer i olje- og energibransjen, og forhandler på Oljeoverenskomsten land, som i år gjennomføres 16. september Negotia avd. Jotun har totalt ca 230 medl. inkl. pensjonister og medlemmer i Reichhold, og ca 200 personer har sitt daglige virke på en av Jotuns lokasjoner i Norge. Våre medlemmer er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, IT og laboratorie Negotia har differensiert kontingent slik at de som har lavere stillingsprosent også betaler en lavere kontingent. Blir du også uten inntekt en periode så kan du også søke om kontingentfritak. Og som pensjonist skal du bare betale 1 månedskontingent pr. år. Og du beholder medlemsfordelene Negotia ønsker Evy lykke til som tidlig pensjonist og Eva som en stabil og flink medarbeider på Jara feilmottak i fortsatt noen år . Negotia Forbundet har i dag cirka 21.000 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg,. • Pensjonist uten å pensjonere deg • Gjelder alderspensjon fra NAV, AFP, tjenestepensjon og fripoliser • Den ansatte skal være med i tjenestepensjonsordningen så lenge han/hun arbeider. • Mulig å ta ut delvis pensjon med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent • Mulig å endre 1 gang pr år NEGOTIA - er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS-.Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Våre medlemmer er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen Negotia.no, finner du årets »håndbok i lokale lønnsfor­ handlinger» - en for hvert avtaleområde. Her finner du tillitsvalgte blir pensjonist, slik at dere i det nye styret får en oversikt over saker som har vært behandlet. Innflytelse er ikke. Pensjonist-nytt 2/2020 ble trykket før meldingen kom om at Frogn U3A avlyser alle foredrag høsten 2020. Aktiviteter ved Frogn seniorsenter. Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn. Ring 64 90 61 85 eller kom innom seniorsenteret. Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag steng

Negotia sentralt har sendt ut følgende brev, med informasjon og tips som det er vedt å merke seg: Vi har tilbakelagt et halvår med en del uroligheter i arbeidslivet. Finanskrisen har fått innvirkning på arbeidsmarkedet i Norge, og det har resultert i store og små omstillinger Negotia | Magadin Nr. 04 - 2015 - page 33. N E G O T I A M A G A S I N - 4 / 2 0 1 5. 3 3. Vervevinner klar for. håndball-VM. slutte da, jeg har ikke tenkt til å bli pensjonist riktig ennå, smiler Frank Trygve Larsen. Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste ble innstif-tet i 1888 den dagen Negotia inntok. YS-standen strålte sola. Det var tredje året den politiske. møteplassen Arendalsuka ble. arrangert, og andre året YS og. forbundene deltok. bli pensjonist? Kont. akt medlemsregistere. t. på . medlem@negotia.no. e. ller 815 58 100. for oppdatering. av din profil

Fordelene ved å være medlem i et YS-forbund er mange. Med 222 000 medlemmer i ryggen har vi forhandlet frem en rekke gunstige rabattavtaler innen blant annet bank, forsikring og reise Her kan du se hva du bør gjøre og hvilke rettigheter du har i forbindelse med koronaviruset Negotia har hatt flere typer kurs. om pensjon, og forhandlingsav-delingen gir daglig råd på dette. feltet. Ordningen med pensjon- pensjonist. Blomberg minner om at alle. kan logge seg inn på NAV - Din. pensjon, og få oversikt over pen-sjonen sin. NAV kan også gjøre. beregninger

Sammenlign 798 boliglån fra 151 banker og få det beste og billigste boliglånet NEGOTIA | Magasin Nr.1 - 2014 - page 16. 1 6. N E G O T I A M A G A S I N - 1 / 2 0 1 4. h o v e d o p p g j ø r 20 1 4. livet som pensjonist. Nivå, inn-hold og størrelsen av pensjonen. har stor betydning for hver. enkelt av oss. I hvilken grad er. det det da riktig at arbeidsgiver NEGOTIA-nytt Side 1 av 5 Redaktør: Merete Hersvik, tlf.: 48 31 75 43, e-post: merete@kvinnherad -energi.no NEGOTIA- NYTT MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling Nr. 3 - 17. årg. - desember 2011 Nyhende denne gang - Landsmøte - Status og helsingar frå klubbane - Portrettet - Reisebre ࡱ > D F

Om Negotia - Politiske dokumenter - Negotia er en

Negotia - fersk undersøkelse: Fortsatt mangel på pensjonskunnskap onsdag, 15 april 2015 Til tross for mye debatt om pensjon de siste årene, avslører en fersk undersøkelse utført av YS-forbundet Negotia, stor mangel på kunnskap om dette. - Det er bekymringsfullt at mange arbeidstakere fortsatt har store kunnskapshull om pensjon Negotia | Magasin Nr. 3 - 2015 - page 18. N E G O T I A M A G A S I N - 3 / 2 0 1 5. 1 8. 5 Glade pensjonister. Eli-Inger Hjelle (t.v) og Kristin. Vågnes koste seg på turen. 6 Urke Downtown - bryggekafé med god kaffe og. enda bedre mikrobrygget øl Kom og få en faglig oppdatering før årets lokale lønnsforhandlinger. Velg blant 17 konferanser godt spredt over hele landet Det var en prøveordning for å se om det ble flere deltakere når vi holdt årsmøte samme dag som julelunsjen. Da dette ikke skjedde og vi «utestengte» medlemmer hos Reichhold og pensjonister, ble styret enig om å gjøre som tidligere år. Negotia avd. Jotun har i 2015 arbeidet med flere saker og også i år hatt fokus på våre medlemmer

Konserntillitsvalgt for YS, Bjørn Asle Teige, støtter Negotia-leder i Statoil Kristin Øverlands påstand om at Statoil truet tillitsvalgte med avskjed for å ha lekket fra interne møter om nedbemanning. Statoil avviser dette. Negotia sendte tirsdag ut en pressemelding der forbundet tok sterk avstand fra truslene.: «Tidligere i sommer avslørte VG at Statoil har planer om [ Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger YS har ansvaret for den overordnede lønnspolitikken, men det er de fem sektorene våre som forhandler om selve tariffavtalene Som YS-medlem får du minimum 20 % rabatt på alle skadeforsikringer. Er du under 30 får du 30 % rabatt på YS Innbo. Les mer om alle YS-fordelene i i Gjensidige LO Stat, YS Stat og Unio har kommet til enighet med Staten om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Her finner du ny hovedlønnstabell fra oktober 2020

Nyheter - Enighet om ekstra støttetiltak for oljenæringen

Om Negotia - Politiske dokumenter - Politisk plattform

røyk ut av stjernekamp I forslaget til revidert nasjonalbudsjett opprettholder regjeringen den høye sukkeravgiften som ble innført fra årsskiftet. Negotia frir til Kristelig Folkeparti for å få reversert avgiftsøkningen Negotia avdeling Bergen gir et bidrag, for tiden kr. 200 pr. kursdag, til alle kursdeltagere, men da må den enkelte melde fra til Bergen avdeling ved å sende en kopi av kursbeviset, og opplysninger om adresse og kontonummer. Negotia-kurs hvor medlemmene i Bergen avdeling har deltatt i 2007. Kjernekurs 1 8 medlemmer. Kjernekurs 2 6 medlemme Da den gamle AFP-ordningen er en tidsavgrenset ytelse man får mellom fylte 62 og 67 år, vil det bli stadig færre pensjonister i den gamle ordningen, og ved utgangen av 2015 avvikles den. Alle som har tatt ut AFP i gammel ordning vil gå over til alderspensjon etter fylte 67 år

Negotia — Y

- Negotia

Fleksibelt boliglån hvor du velger når du vil øke og betale ned på lånet, og du betaler renter kun på den delen av kreditten du benytter. Beregn og søk boligkreditt Vårens hovetariffoppgjør er på grunn av koronakrisen utsatt til høsten. Akademikerne forhandler for medlemmer i stat, kommune og helsesektoren

Om Negotia - Negotia

Det er ikke anledning til å avtale seg bort fra loven. Hvis en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene, selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker • Skattelette for pensjonister Regjeringen foreslår å øke minstefradraget for pensjonsinntekt med 2 prosentpoeng til 31 prosent. Forslaget gir i gjennomsnitt rundt 1 000 kroner i skattelettelse per pensjonist. • Skatteinsentivordning for oppstartsselska NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelorgrad, mastergrad eller enda høyere utdanning. Med gode medlemsfordeler og skattefradrag på kontingent, får du mer å rutte med i hverdagen. Bli medlem! Gjør som 90.000 andre ingeniører og teknologer Arne Vartdal | Oslo-området, Norge | Rådgiver | 77 forbindelser | Se Arne hjemmeside, profil, aktivitet, artikle Gratulerer med 80-årsdagen din i dag Dronning Sonja See more of Negotia - et forbund i YS on Faceboo

Negotia Magasin Nr

I hele august får du 60 øre i rabatt per liter drivstoff på ditt Esso Mastercar Parat er en arbeidstakerorganisasjon for deg - Bli medlem Regjeringen holdt en pressekonferanse tidligere i dag om en krisepakken til olje- og gassnæringen. De går med på skattepakken som Safe og YS har bedt om: oljeselskapene skal betale mindre skatt nå, men mer skatt når krisen er over

Pensjonist Arne Herman har 45 år bak seg som sjåfør i kornbransjen: - Jeg har aldri opplevd streik Sterke motsetninger Negotia krevde opprinnelig en ramme på 11,5 prosent i lønnsoppgjøret for å kompensere for et mulig bortfall av rettigheter når Felleskjøpet i 2020 bytter arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til NHO Mat og Drikke Til dette svarer Negotia følgende: Pensjonist Arne Herman har 45 år bak seg som sjåfør i kornbransjen: - Jeg har aldri opplevd streik - Det tilbudet bedriften har kommet med nå er imidlertid ikke i nærheten av å innfri våre krav Partene er enige om å etablere et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå utfordringer knyttet til utarbeidelse, godkjenning, varighet og praksis av skiftplaner, opplyser Industri Energi i en pressemelding. - Vi er fornøyde med at vi har fått avsluttet forhandlingene. Vi er blitt enige om å. Vis Inger Lise Rasmussens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Inger Lise har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Inger Lises forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

Enighet på oljeoverenskomsten - SAFE

Samarbeids- og organiseringsmøte med Negotia - SAF

Om Negotia avd. Jotu

Vi har flere ulike sparetyper som passer for alle sparemål. Se oversikten og finn den sparemåten som passer deg Men vi har en flott konstituert sjef og føler oss ivaretatt, sier Kjersti Amundsen, som er hovedtillitsvalgt for funksjonærene i YS-forbundet Negotia. Publisert Publisert: 13. mars 2008 06:0

- Senest denne uken har vi bistått et medlem i en alvorlig trakasseringssak. Til tross for mye oppmerksomhet det siste året, ser vi at det fortsatt forekommer uakseptable hendelser, sier leder Monica A. Paulsen i YS-forbundet Negotia. Forbudet mener at det er behov for å iverksette flere og enkle tiltak ved norske arbeidsplasser - LO og Negotia bekrefter min påstand om at det er snikinnført et forbud mot å diskutere arbeidsmiljøloven, skriver Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i et innlegg i DN 21. juli. I 1950 var det 7 arbeidstagere bak hver pensjonist, i 2060 vil det være 1,7 Reklame / Publisert 30.11.2019 10:38:35 - Oppdatert 30.11.2019 10:38:35 Sender pensjonister på gavejakt på Finn - Alle historier, reaksjoner og gullkorn er helt ekte, sier produsent i Morgenstern Årets tarifforhandlinger mellom Negotia og arbeidsgiverforeningen Virke er ferdig og partene er kommet til enighet. Les mer. Enighet i del B for regnskaontorene. Nå kan lønnstakere og pensjonister delegere utfylling og levering av skattemeldingen til for eksempel en regnskapsfører. Les mer. Anslag for konsumprisveksten for 2017

Negotia TietoEVRY - Forside

Arbeidere kan vente seg en lønnsvekst på nesten tre prosent. 15 timer på overtid landet riksmekleren en skisse som NHO, YS og LO ble enige om c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad Faktura-adresse: Send EHF til 9908:972417971 Besøksadresse: Asbjørn Selsbanes gate Som følge av koronasituasjonen er det gjort midlertidige endringer i permitteringsregelverket. Dette påvirker ikke den enkeltes mulighet til å kvalifisere for og starte uttak av AFP Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, 2,50 kroner i lavlønnstillegg og 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene. Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst

Negotia avd. Telenor - Negotiamedlemmer hedre

Vi bygger gode ledere-En god leder løfter og legger til rette. I fire intense år var Torbjørn Buer lederen til Hanne Serck-Hanssen i Kirkens Nødhjelp Ditt hjem kan rammes av mer enn vann-, brann- og innbruddskader. En god innboforsikring er avgjørende om skade oppstår. NITO Innboforsikring er tilpasset NITOs medlemmer og har Trygs beste dekninger og forsikringsvilkår

Brudd i lønnsoppgjøret - SAFE

Ferske tall fra SSB i dag avdekker at 7 % av unge mennesker i alderen 15-29 år hverken er i arbeid eller utdanning. - Dette er et alvorlig varsko til oss alle. Norge har i lang tid levd med lav ledighet i flere grupper, men nå nærmer vi oss bekymringsfulle tilstander, sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia og etterlyser nasjonal dugnad Temaområder og ny næringsmelding. Du kan være med på å teste og dermed påvirke morgendagens skattemelding. I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er utgangspunktet for moderniseringen at alle skjema skal fjernes og erstattes med temaområder Mange lurer på om arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å ta ut ferie nå, under koronakrisen. Her finner du svar på dette og andre spørsmål omkring ferieavvikling og pandemien SAFE/Negotia ønsket en eller annen form for automatikk for ikrafttreden av tariffavtalen på den enkelte bedrift. Det ble i den anledning pekt på slike bestemmelser i øvrige landsomfattende overenskomster. samt at staten yter et bidrag knyttet til den enkelte pensjonist. Staten yter tilskott til AFP

Arbeidstakere som jevnlig jobber ved en dataskjerm har rett til å få synsundersøkelse og databriller dekket av arbeidsgiver. Arbeidstilsynet presiserer at dette ikke gjelder bare typiske kontorplasser, men også andre typer skjermer Organisasjonssekretær i SAFE, Øyvind Olsen, ble i statsråd i dag oppnevnt som medlem av et utvalg under banklovkommisjonen som skal utrede endringer i sjømannspensjonen. - Det er en utfordrende oppgave utvalget står overfor, men jeg ser fram til å delta i et arbeid som er meget viktig for mange av våre medlemmer, sier Olsen Sjømannspensjonsutvalget [

Det har skjedd en feil. Trykk her for å komme tilbake til www.skatteetaten.no for å komme tilbake til www.skatteetaten.n Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme Alle foretak som ikke er små i henhold til definisjonen i regnskapsloven skal regnskapsføre alle. Innskuddspensjonsloven - innskpensjl: Kapitteloversikt: Kapittel 1. Virkeområde Ansatte over 64 beholder dagens ytelsesbaserte pensjon. Nåværende og fremtidige pensjonister, samt varige uføre, meldes ut av ytelsesordningen får utstedt fripolise. Av andre detaljer settes det av en pott på 25 millioner til kompensasjon som utbetales mellom 1. september i år og 31. desember 2019, der partene blir enige om fordeling

Bilag 3. Bilag til overenskomst av 2016 NHO - YS/Negotia. § 4. Likestilling. Partene er enige om både sentralt og lokalt å fortsette arbeidet med å tilrettelegge forholdene slik at kvinner og menn gis like muligheter til å ta del i de forskjellige arbeidsoppgaver Ubekymret: De fleste unge ønsker å gå av med tidligpensjon, men de fleste er ikke klar over at det kan bety dårlig økonomi som pensjonist. Foto: ANB-arkiv (ill. foto) Publisert: 13. august 2012, kl. 10:52 Sist oppdatert: 13. august 2012, kl. 13:1 Fire av ti NITO-medlemmer forventer minimum fire prosent i årets lønnsoppgjør. Etter flere moderate år er medlemmenes forventninger store. NITOs medlemmer vil ha betydelig økt kjøpekraft. Fjorårets lønnsøkning ble i stor grad spist opp av Vis Christian Stabells profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Christian har 2 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Christians forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

SAFE, Industri Energi, Parat og Negotia møtte i formiddag til forhandlinger på oljeoverenskomsten for landanlegg hos Oljeindustriens Landsforening på Forus i Stavanger. Forbundene er innstilt på å forhandle sammen. Etter raske sonderinger ble det besluttet at de fire forbundene skulle utpeke representanter til et engere forhandlingsutvalg, og delegasjonene fra YS-forbundene SAFE, Parat og. Lønnsoppgjøret 2019: Forventer kraftig lønnsvekst Dette sier fagforeningene og ekspertene om årets lønnsoppgjør. MER KJØPEKRAFT? Det kan bli tilfellet, om lønnsveksten blir på over 3 prosent i 2019

Mellom stasjonene Ulsteinvik og Volda er det funnet 0 direktnih ruter. Hvis det finnes muligheter for bytte av transportmiddel underveis, vil de være listet nedenfor. Alternativt, se etter ruter mellom større byer i nærheten av Ulsteinvik eller fra Ulsteinvik mot større byer i nærheten av Volda Pensjonist som jobber deltid Generalsekretær hos Negotia - Et YS-Forbund. Oslo. Hege Nilssen. Hege Nilssen Direktør hos Utdanningsdirektoratet, direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT. Oslo. Helle Gjetrang. Helle Gjetrang Styremedlem hos Oslo produksjon og tjenester. Ski kommune En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Tariffavtaler deles normalt inn i hovedavtaler og overenskomster. Hovedavtalene er avtaler mellom hovedorganisasjonene og regulerer de overordnede rammene mellom hovedorganisasjoner. Overenskomster inngås normalt.

Høy sats (enslig pensjonist eller pensjonist med ektefelle som har inntekt under 2G) øker fra 175 739 til 179 748 kroner. Særskilt sats (forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkåra for rett til ektefelletillegg) øker fra 274 085 til 280 337 kroner Lønnsoppgjøret 2010 nærmer seg Selv om det kun er desember 2009, og forhandlingene først avholdes i mai - juni neste år, må vi starte forberedelsene nå.Vi ber derfor alle medlemmer i YS i Equinor komme med innspill om krav, gjerne via lokale tillitsvalgte, til sin SAFE eller Negotia klubb/forening innen midten av januar De to siste oppgjørene for LO-medlemmene i Felleskjøpet Agri har gitt henholdsvis kroner 6,50 og 5,70 i generelt tillegg per time. Konserntillitsvalgt og NTF-organiserte Pål Rostad sa før forhandlingene startet at de ville ha et vesentlig bedre oppgjør enn i fjor for å bli fornøyd. Kun 30 øre mer enn i 2016 frambragte derfor ingen stor jubel Ubekymret: De fleste unge ønsker å gå av med tidligpensjon, men de fleste er ikke klar over at det kan bety dårlig økonomi som pensjonist. Foto: ANB-arkiv (ill. foto) Publisert: 13. august 2012, kl. 12:11 Sist oppdatert: 13. august 2012, kl. 12:1 Negotia vedtok 7. april å justere opp satsene fra 700 kroner dagen til 1050 kroner dagen. Om du er medlem i Safe, får du 113 kroner timen. Men du får ingenting for den første arbeidsdagen - 7,5 timar om du jobbar på land og 12 timar om du jobbar offshore

 • Nominalnivå ordinalnivå.
 • Mc lappen billig.
 • Viaplay gratis.
 • Pension in der nähe.
 • Jordbær smoothie oppskrift.
 • Der herr der ringe die gefährten hdfilme.
 • Kino bochum union.
 • Tlf jbf.
 • Ermordete staatsoberhäupter.
 • Feuerwehr raithaslach.
 • Oppussing gamle hus.
 • Tev miesbach spielplan.
 • Sjømat tønsberg.
 • Hamburg wiadomości dzisiaj.
 • Queen youtube don t stop me now.
 • Annandag påsk 2018.
 • Pite havsbad öppettider höstlov.
 • Pokemon omega rubin team.
 • Taktisk jakke.
 • Hoteller i szczecin polen.
 • How to pay with bitcoin cash.
 • Tegnekurs stavanger barn.
 • Sjalskrage oppskrift.
 • Stau b14.
 • Coca cola innhold.
 • Ski manager tv2.
 • Jazz im kurpark eckernförde.
 • Mitsubishi outlander 2.2 di d probleme.
 • Normalflora definition.
 • Canadisk dollar.
 • Family guy emmy winning episode watch online.
 • Kløyve ved uten øks.
 • Kvd bilpriser.
 • Wandpaneele küche.
 • Jahrmarkt heute bayern.
 • Harry boy resultat.
 • Coolest restaurants new york.
 • Smarte penger pensjon.
 • Utsikt til paradiset analyse.
 • Hvor godt passer vi sammen test.
 • Arbeidsmiljøloven prøvetid.