Home

Jødeforfølgelsene under andre verdenskrig

Holocaust er en betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig. I perioden 1938-1945 ble mer enn seks millioner jøder drept. Jødene selv bruker ofte betegnelsen shoah eller shoa.Veien fram til det som ble folkemordet på jødene var en gradvis prosess. Fra Adolf Hitlers maktovertakelse i Tyskland i januar 1933 til utbruddet av andre verdenskrig i september. Den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig fikk stor betydning for den jødiske minoriteten i landet. Jødene ble tidlig utsatt for kontrolltiltak, og mange flyktet ut av landet. I 1942 begynte en systematisk forfølgelse, med arrestasjon av alle norske jøder. I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert til tyske dødsleirer

Jødeforfølgelsene under den annen verdenskrig: Et mørkt kapittel i statistikkens historie? Selv om det skal handle om statistikk, må vi begynne med en bokstav. Vi starter med den tiende bokstaven i alfabetet, med J. Slik begynte Espen Søbye sitt kritiske innlegg på det 21. Nordiske statistikermøte på Lillehammer i august i år Holocaust (gresk for fullstendig brent, brukt om brennoffer), også kjent som ha-shoah (hebraisk השואה, tilintetgjørelse) (jiddisk האַלאָקאַוסט, halokaust, eller mer korrekt חורבן, khurbn) og porajmos eller samudaripen på romani, var det statsledede folkemord av jøder, i Europa og Nord-Afrika som det nasjonalsosialistiske Tyskland gjennomførte fra 1941 til 1945 Jødeforfølgelsene under annen verdenskrig Ikke register over jøder i SSB. Hadde Statistisk sentralbyrå (SSB) et «jøderegister» før og under den annen verdenskrig som ble brukt for å spore opp jødene som ble deportert? Dette har vært hevdet den siste tiden, men stemmer ikke med virkeligheten

Jødeforfølgelsene under 2. Verdenskrig: Kan ikke gi dagens Israel rett til snikmord. 20 mai 2018. 9 0. Bemerkninger om Edvard Hoem. Hoem går den andre veien i Klassekampen i dag og skriver om jødenes liv i Europa som om han var en glødende propagandist for zionistene 11. nov. 1942: Jødeforfølgelsene begynner for alvor i Norge. hadde ingen større påkjenninger enn de norske sjøfolka under krigen», Sagt om 2. verdenskrig: «Der er ting i et folks historie som ingen kan glemme, og som ingen har lov til å glemme! Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av Nasjonal Samling (NS) og den tyske okkupasjonsmaktens medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig.Oppgjøret begynte med omfattende arrestasjoner etter den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945.Arrestasjonene munnet ut i rettssaker mot 92 805 siktede hvorav rundt 46 085 ble straffet, 30 fikk dødsstraff, 17 000 fikk. Andre verdenskrig var en global krig som varte fra 1939 til 1945. På den ene siden av krigen stod Aksemaktene: Tyskland, Italia (1940-1943), Slovakia (1939-1945), Den uavhengige staten Kroatia, Bulgaria, Romania og Ungarn (alle fire 1941-1944), samt Japan (1941-1945) og Thailand (1942-1945). Finland var i årene 1941-1944 i en løs allianse med Tyskland som begrenset seg til.

Kirkekampen er betegnelsen på kirkens kamp mot nazismen under andre verdenskrig, særlig i Norge og Tyskland. I Norge I Den norske kirke ble den såkalte kirkefronten forberedt høsten 1940 gjennom rådslagsningsgruppen Kristent samråd , men trådte frem første gang gjennom biskopenes hyrdebrev i februar 1941, om kirken og rettsordningen Holocaust i Norge var folkemordet på norske jøder i det okkuperte Norge under andre verdenskrig.Av totalt rundt 2 100 jødiske personer ble over 770 deportert til utryddelsesleirer på det tyskokkuperte kontinentet, der det store flertallet av dem ble drept Forsøket på å gjera norsk politi til ivrige nazistar under andre verdskrig lukkast berre delvis. Politiet bidrog likevel sterkt til forfølging av utsette grupper. Frå første dag av den tyske okkupasjonen samarbeidde norsk politi tett med okkupanten for å oppretthalda lov og orden og minska konfliktar mellom befolkninga og okkupasjonsstyrkane Handlingen skjer under andre verdenskrig. Bokmål Annet. Kjære Martine. Skribenten fikk i oppgave å skrive brev om klasseturen. Godt Jødeforfølgelsene og konsentrasjonsleirene. Litt om det forferdelige som skjedde med jødene like før og under 2. verdenskrig. Bokmål Temaoppgave. Jødene. Krystallnatten - opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland blant annet internering av flere titusen jødiske menn: 15. mars 1939 Tyskland okkuperte resten av Böhmen-Mähren, Slovakia ble vasallstat Mai 1939 Der Stürmer krevde utryddelse av jødene i Sovjetunionen: 1. september 1939 Tyskland invaderte Polen - andre verdenskrig begynt

Jødeforfølgelsene i Norge. Omtale i årene 1942-1948 Framstilling og erindring av jødeforfølgelsene i Norge under andre verdenskrig, i et utvalg aviser og illegal presse. Av Ingjerd Veiden Brakstad Masteroppgave i historie Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier UNIVERSITETET I OSLO Våren 200 Tidslinje for holocaust i Norge i forbindelse med andre verdenskrig, inkludert bakgrunn (hendelser i det nasjonalsosialistiske Tyskland og det okkuperte Polen) og etterspill. Tid: Hendelse: «Jødeforfølgelsene under andre verdenskrig: Et mørkt kapittel statistikkens historie?» Trailerpremiere: «Den største forbrytelsen» - om jødeforfølgelsene i Norge under krigen. Redaksjon. 15. oktober 2020. Nyheter. I år er det 75-år siden frigjøringen av Norge etter andre verdenskrig. I et jubileumsår for freden kommer den første norske storfilmen som skildrer jødeforfølgelsen i Norge.. Søkeresultater for Jødeforfølgelsene i Norge under 2. verdenskrig - Haugenbok.n Flere andre temaer er blitt viet mindre oppmerksomhet, blant dem massedeportasjonen av norske jøder i 1942 og 1943. Den beskjedne plassen viet jødeforfølgelsene i det norske minnet om krigen, kontrasteres av omtalen deportasjonen fikk i den illegale pressen under krigen, og delvis i pressen like etter frigjøringen

Når innvandringsminister Sylvi Listhaug blir med politiet for å jakte ulovlige innvandrere gir det assosiasjoner til jødeforfølgelsene under andre verdenskrig. Det mener Ingebrigt Steen Jensen Jødeforfølgelsene i Norge under 2. verdenskrig Selv om det var mye antisemittisme i Tyskland (og i andre europeiske land) under annen verdenskrig, påstår ikke Goldhagen at «majoriteten av tyskere var aktive antisemitter som ønsket å drepe. Norge opplevde andre verdenskrig. I tillegg forteller den om dramatiske hendelser som senkingen av Blücher og jødeforfølgelsene. Med kildehenvisninger. Skjønsberg, Harald; Historier om krigen Boka inneholder 13 historier om mennesker som levde under den andre verdenskrigen. Du kan blant annet lese om flukten til kongen o

Holocaust - Store norske leksiko

Andre verdenskrig er en av Men sett under ett får Det gjør også Gunnar Vikenes film om en krigsseiler fra Bergen og filmatiseringen av Marte Michelets bok om jødeforfølgelsene. Kjøp 'Norge under andre verdenskrig, 1939-1945' av Ole Kristian Grimnes fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok | 978820329752 Andre verdenskrig - Kongens nei Publisert 19. feb. 2019 11:40 Drøft påstanden: Kongens nei og Elverumsfullmakten hadde stor betydning for Norge både under og etter 2. verdenskrig Jødeforfølgelsene i Norge : omtale i årene 1942-1948 : framstilling og erindring av jødeforfølgelsene i Norge under andre verdenskrig, i et utvalg aviser og illegal presse dc.date.accessioned 2013-03-12T11:09:36

Holocaust i Norge - Store norske leksiko

Det oppstod en feil under lasting av mediainnholdets metadata. Hjelp. Dette er NRKs videoavspiller. (1:6) En spennende og interessant serie om andre verdenskrig, basert på unikt og restaurert arkivmateriale.1933-1940: Adolf Hitler tar makten i Tyskland og inntar etter hvert Østerrike, Tsjekkoslovakia og Polen JØDEFORFØLGELSENE OG DET NORSKE RETTSOPPGJØRET. Foredrag hold i Jødisk Museum i Oslo den 1. desember 2011. Jødeforfølgelser og kollektive erindring Nordmenn som deltok i arrestasjonene og deportasjonene av jødene under den andre verdenskrig forsvarte seg etter krigen med at de ikke kjente til gasskamrene. Men de visste a

Mellom 30 og 40 % av den jødiske befolkningen i Norge ble drept under andre verdenskrig. Av de 771 jødene som ble sendt til konsentrasjonsleire, kom bare 34 tilbake. For de fleste overlevende jødene i Norge, bestod redningen i å flykte til Sverige Jødeforfølgelsene i Norge : omtale i årene 1942-1948 : framstilling og erindring av jødeforfølgelsene i Norge under andre verdenskrig, i et utvalg aviser og illegal press Jødeforfølgelsene og konsentrasjonsleirene Litt om det forferdelige som skjedde med jødene like før og under 2. verdenskrig. Sjanger Temaoppgav På denne siden publiserer vi bilder fra Norge under andre verdenskrig, 1940-1945. Alle våre bilder som blir lagt ut på vår nyhetside blir overført hit. Siden oppdateres derfor regelmessig. Klikk på en kategori for å se våre bilder fra Norge, 1940-1945. Har du bilder fra krigsårene i Norge som du øns.. 9. april er det 80 år siden andre verdenskrig brøt ut i Norge, og med det starten på et fem år langt mørkt kapittel som er blitt skildret utallige ganger og fra de forskjelligste innfallsvinkler

SSP9804: - Jødeforfølgelsene under den annen verdenskrig

Norden under andre verdenskrig. Mens Danmark ble okkupert av tyskerne, beholdt Sverige sin nøytralitet. Finland på den andre siden ble angrepet av Sovjetunionen. Vis flere relaterte artikler. Lukk. Regler for bruk av bildet. Innholdet er så gammelt at du kan bruke det som du vil ANDRE VERDENSKRIG PÅ SVALBARD. Svalbard har sin egen krigshistorie. å bygge landstasjoner til bruk i værtjenesten etter at flere tyske værskip og -fly var blitt senket og skutt ned under oppdrag med å skaffe til veie viktig meterologisk informasjon. Kulturminner fra 2. verdenskrig på Svalbard. Fra evakueringen Frontkjemper: Under andre verdenskrig var frontkjempere nordmenn som frivillig deltok i tysk krigstjeneste under andre verdenskrig, først og fremst i Nordland og i NS. Landssvikeroppgjøret: Etter Hitler ble utnevnt til rikskansler i 1933 startet jødeforfølgelsene Under andre verdenskrig utførte han ekstreme og umenneskelige eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Versaillestraktaten En av avtalene som avsluttet den første verdenskrigen

Holocaust - Wikipedi

Jødeforfølgelsene under annen verdenskrig - Ikke register

Jødeforfølgelsene under 2

Tidens Krav - Kort sammendrag av diverse hendelser under

Med denne boken foreligger for første gang på flere tiår en samlet fremstilling av Norge under andre verdenskrig. I tid spenner den fra krigsutbruddet på kontinentet i september 1939 til Japans kapitulasjon høsten 1945, med hovedvekt på den tyske okkupasjonen av Norge. I lys av nyere forskning og med sterk faglig auto Målet med denne boken er å gi et samlet bilde av hva som skjedde i Norge under andre verdenskrig. Her får vi hele historien, fremstilt i sin sammenheng og på leservennlig vis. I lys av nyere forskning tar forfatteren for seg hele bredden av temaer innen Kjøp Norge under andre verdenskrig fra Tanum Med denne boken foreligger for første gang på flere tiår en samlet fremstilling av Norge under andre verdenskrig. I tid spenner den fra krigsutbruddet på kontinentet i september 1939 til Japans kapitulasjon høsten 1945, med hovedvekt på den tyske okkupasjonen av Norge

Det norske landssvikoppgjøret - Wikipedi

 1. Logg inn. Cart. 0 Handlekur
 2. Andre verdenskrig. Fordyp deg i de store dramaene fra andre verdenskrig. Få alle beretningene om krigens største slag og de dristigste operasjonene, og kom krigens hovedpersoner nærmere innpå livet. Det er her du får oversikten over begivenhetenes gang under andre verdenskrig
 3. Jødeforfølgelsene under den annen verdenskrig: Et mørkt kapittel i statistikkens historie? Selv om det skal handle om statistikk, må vi begynne med en bokstav. Vi starter med den tiende bokstaven i alfabetet, med J. Det er en moderne bokstav, det rike og presise latinske spr åket trengte den ikke, og den fantes ikke i den engelske Bibelen.
 4. Norge under andre verdenskrig : 1939-1945 Ole Kristian Grimnes. Bok Andre som så på denne, bestilte. Deling.
 5. Pris: 432,-. innbundet, 2018. Sendes innen 3-4 virkedager. Kjøp boken Norge under andre verdenskrig av Ole Kristian Grimnes (ISBN 9788203297526) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri
 6. Sjekk Sverige under andre verdenskrig oversettelser til Svensk. Se gjennom eksempler på Sverige under andre verdenskrig oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

andre verdenskrig - Store norske leksiko

Sjekk Sverige under andre verdenskrig oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på Sverige under andre verdenskrig oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk 1,7 millioner allierte soldater ble drept under fem av de største slagene under første verdenskrig. Til sammenligning mistet USA, Storbritannia og Frankrike i overkant 1.1 millioner mann på slagmarken i Europa - under hele andre verdenskrig. Maskingeværet - en ny oppfinnels Andre verdenskrig. Home Emner JØDEFORFØLGELSEN Krigen mot jødene begynte allerede våren 1933. Den 1. april, begynte nazistene og ødelegge jødiske butikker og legekontorer. Dette var starten på en statlig forfølge lse. Loven om gjenopprettelsen av yrker med embetsstatus. 7. april ble alle.

kirkekampen - Store norske leksiko

 1. Det bodde rundt ni millioner jøder i landene som under 2. verdenskrig ble okkupert av nazistene eller var alliert med Tyskland. Av dem overlevde tre millioner til mai 1945. Nazistenes egen politikk var en del av årsaken til at dødstallet ikke ble enda større
 2. Over 44 000 nordmenn satt i tysk fangenskap under andre verdenskrig, i leirer og fengsler spredt over hele Norge, og i konsentrasjonsleirer, fengsler og tukthus i Europa
 3. Arkivverket oppbevarer omfattende arkiver fra andre verdenskrig, men det er ikke mulig å søke etter «Ola Nordmann» i hele materialet under ett.For å kunne hjelpe deg må vi vite hva du leter etter. De mange arkivene og seriene har ulike innganger
 4. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner

Holocaust i Norge - Wikipedi

 1. Men andre så det heller som et knefall for Hitler og et varsel om en ny krig. Da Hitler våren 1939 brøt forliket og rykket inn i Tsjekkoslovakia med store hærstyrker, var tålmodigheten slutt. Det sto nå klart for de fleste at Hitlers ekspansjonspolitikk ikke var slutt med dette, og at nye områder i øst sto for tur
 2. Okkupasjonshverdagen, det var den krigen flertallet av nordmenn opplevde i årene 1940-45. Det var slagene på kjøkkenfronten folk flest måtte parere efter beste evne. Oppfinnsomhet var veien til redning. Aller mest besto redningen i poteten - uten den hadde hungersnød brutt ut i Norge
 3. Hverdagslivet under andre verdenskrig var preget av smalhans, kontroller og frykt for hva framtida ville bringe. Men krigstid vekker også kreativitet hos folk, i forhold til alt fra matlaging til motstandskamp
 4. Andre verdenskrig i Asker og Bærum er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten

Norsk politi under andre verdskrig - Norgeshistori

Andre verdenskrig. Veiledninger og artikler som presenterer kilder og historier fra andre verdenskrig. Hva gjorde våre besteforeldre under krigen? Veiledninger for å finne opplysninger om hva en person gjorde i forbindelse med andre verdenskrig. Landssvikarkivet - hvordan få tilgang Den norske kirke under andre verdenskrig er basert på en artikkel publisert eller bearbeida av medarbeidere ved Statsarkivet i Oslo som videreføring av prosjektet Statsarkivet i Oslo - 100 år i 2014 og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen Hovedforløpet under andre verdenskrig. Året 1941 ble avgjørende for utfallet av andre verdenskrig. Det var 22. juni at Nazi-Tyskland og dets allierte iverksatte verdens største militæroperasjon; Operation Barbarossa. Hele 4,5 millioner soldater fra aksemaktene gikk til angrep på Sovjetunionen Tyske byggverk i Norge fra andre verdenskrig. Under andre verdenskrig bygget den tyske krigsmakten dag og natt i fem år, 1940-1945. Kystfort, fjellanlegg, stridsanlegg, veier, jernbane, tuneller og militære leire ble bygget fra nord til sør. Norge ble rustet til krig av en fremmed okkupasjonsmakt. D.. · Fangeleirer og brukt av krigsfanger som slaver var også vanlig under andre verdenskrig. Tyskerene og Russerene tok krigsfanger til fangeleirer, der de måtte bygge krigsannlegg for fienden. I Norge var det titusenvis av Russiske fanger, og mange døde på norsk jord

Konsentrasjonsleire og jøder i 2

Andre Verdenskrig - sammendrag. Hører til Strategisk betydning . De første steg mot verdenskrig tas når Tyskland trosser Versailles-traktaten og begynner å ruste opp, dette skjer ved Hitlers maktovertagelse i 1933. Deler av Tsjekkoslovakia legges også inn under Tyskland Skolen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig - Kildeoppgave Et overordnet formål med historiefaget er å fremme evnen til å vurdere og bearbeide historisk materiale. Dette innebærer ofte å fortolke skriftlige kilder, en metode som kalles hermeneutikken Marte Ree Nolet har forsket på historien til jødene i Halden og deres skjebne under andre verdenskrig. Hun vil fortelle om familiene Hammerschlag og Jaffe, deres forhold til Halden, og hvordan de ble rammet av jødeforfølgelsene under krigen Oversikten over krigens kulturminner i Oslo er et pågående arbeid, så den er på ingen måte uttømmende. Oversikten dekker først og fremst kulturminner fra andre verdenskrig ettersom dette er de mest tallrike, men også andre krigsminner er tatt med fordi mange som er interessert i dette også interesserer seg for krigshistorie generelt, og ikke bare siste krig

Tidslinje for holocaust - Wikipedi

Denne boken gir en kortfattet og lett tilgjengelig fremstilling av hva som skjedde i Norge under andre verdenskrig. I lys av nyere forskning tar forfatteren for seg okkupasjonshistorien med temaer som: bakgrunnen for og årsakene til angrepet på Norge, Quislings statskupp og «Kongens nei», den sivile motstanden,. Oslo under andre verdenskrig var preget av en massiv tysk tilstedeværelse i byen og i området. Antall. Den tyske tilstedeværelsen var stor, både i form av antall individer, men også som følge av et utsrakt byggevirksomhet. Hvor mange tyske personer som oppholdt seg varierte,. .Danske tilstander. og .Norske Tilstander. var holdepunkter når dansker og nordmenn under annen verdenskrig sammenlignet sin situasjon med forholdene i andre okkuperte land.På mange måter kunne det ha gått i Danmark som det gikk i Norge, og i Norge som det gikk i Danmark

Den andre verdenskrig står igjen som den mest omfattende og dødeligste krigen i historien. Estimerte sivile og militære dødsfall varierer mellom 50 millioner til over 80 millioner. I tillegg pågikk det et brutalt og systematisk folkemord av jøder og andre minoritetsgrupper, deriblant romfolk, funksjonshemmede og homofile Med unntak av Das Boot, har de andre tema som er basert på virkelige hendelser. LES OGSÅ: 14 gode filmer på HBO. Pianisten (16+) Pianisten er en biografisk film som handler om pianisten Wladyslaw Szpilman og hans liv i Warszawa i Polen under andre verdenskrig Teknikk - Våpen under andre verdenskrig 10 vanvittige våpen fra 2. verdenskrig Få den ultimate Topp 10 over 2. verdenskrigs mest vanvittige våpen Fredag ble det kjent at regjeringspartiene legger 1,7 millioner kroner på bordet for å få på plass et digitalt register over alle norske fanger som satt i fangenskap under andre verdenskrig

Boka «Norge under Andre verdenskrig 1939-1945» utkommer på Aschehoug Forlag og er skrevet av professor Ole Kristian Grimnes. Grimnes er den ubestridte nestoren blant norske okkupasjonshistorikere, og han har tidligere utgitt en rekke historiske referanseverk om Norge under okkupasjonsårene Med denne boken foreligger for første gang på flere tiår en samlet fremstilling av Norge under andre verdenskrig. I tid spenner den fra krigsutbruddet på kontinentet i september 1939 til Japans kapitulasjon høsten 1945, med hovedvekt på den tyske okkupasjonen av Norge. I lys av nyere forskning og..

Steinkjer under den andre verdenskrig (1939-1945),Steinkjerleksikonet - et oppslagsverk om Steinkjer kommune Selv om det har vært en økende oppmerksomhet rundt kvinnene under andre verdenskrig, er denne delen av krigshistorien underkommunisert i forhold til mennenes innsats. Én opplagt grunn er at det var et lavere antall kvinner som var aktive Les om Norden under andre verdenskrig før du svarer på oppgavene. NB! Disse oppgavene krever litt ekstra av deg, og du må også finne informasjon selv. Oppgave 1 Sverige. Mange syntes både under og etter krigen at svenskene hadde vært altfor tyskvennlige, og at de burde gjort mer for å hjelpe nordmenn og dansker

 • Majones laktosefri.
 • By på grønland.
 • Kattefamilien levetid.
 • Abba sanger.
 • Grid autosport.
 • Feil på motorstyreenheten golf.
 • Bleibender eindruck synonym.
 • Displayport kabel til hdmi.
 • Chirurg duisburg süd.
 • Atypical netflix.
 • Uke 12 2018.
 • Il patio riga.
 • Krigens pris dokumentar.
 • Rikard deler net worth 2017.
 • Åpningstider vinmonopolet romjul.
 • Contura i50 pris.
 • Musik 60er deutschland.
 • Deutsche interpreten 90er.
 • Tulipanløk.
 • Haus zu mieten in holzweiler.
 • Garn mekka.
 • Nve vindkraft kart.
 • Røros vindu koblet.
 • Omnia ovnen.
 • Rettsaker molde.
 • Boxspringbett 140x200 höffner.
 • Hvordan leve et godt liv.
 • Ål wikipedia.
 • Stellengesuche frankfurter rundschau.
 • Drag tysfjord.
 • Hoven ankel blodpropp.
 • Romfartens historie snl.
 • Maskerad tema tusen och en natt.
 • Jugendherberge würzburg bahnhof.
 • Tanzstation köln.
 • Lys sjokoladekake med vaniljekrem.
 • Parkplätze stadthalle cloppenburg.
 • Prüfungsamt fh bielefeld öffnungszeiten sozialwesen.
 • Finni.
 • Rothschild fortune net worth.
 • Felix immler.