Home

Likninger med brøk x i nevner

x ⋅ 1 x ⋅ (1 − x) + 1 ⋅ (1 − x) x ⋅ (1 − x) − 2 x − 1 x (1 − x) = 0. Det vi har gjort her, er å finne ut hva brøken må multipliseres med for at det skal bli fellesnevner i nevneren. Den samme faktoren multipliserer vi da brøkens teller med. Den siste brøken har allerede fellesnevneren som nevner og dermed gjør vi ikke. Her viser vi noen eksempler på løsning av rasjonale likninger, dvs. likninger som inneholder den ukjente x i nevneren på en brøk Likninger 6 - Eksempel med x i nevner UDL.no. Loading Likninger 2 - brøker og parenteser.avi - Duration: likninger med flere brøkledd - Duration:. sett parenteser rundt brøker med negative fortegn, dersom de har flere ledd i teller fjern brøkene ved å multiplisere alle ledd på begge sider av likhetstegnet med minste felles multiplum flytt og bytt slik at alle x ledd kommer på venstre side og alle ledd uten x på høyre side trekk samme

Filmen er en del av nettstedet http://campus.inkrement.n Likninger med brøk 2 Likninger Innhold. Video: Slik løser du en likning med en brøk! Prøv selv Likninger med brøk 1 Test deg selv. Video: Slik løser du en likning med en brøk! Henter innhold... Prøv selv! Henter innhold... Prøv selv! Henter innhold... Adresse. Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal DK - 2400 København NV. Suppor Når vi skal løse likninger som inneholder brøker, kan det være lurt å multiplisere hvert ledd med fellesnevneren for å få en likning uten brøker. Vi vil løse likningen 2 x - 4 = - 3 2 - 1 2 x Introduksjon til ligninger. Tar bl.a. for seg ligning med x som ledd, x som faktor, x i teller, x i nevner, prøve på svaret og dagligdags bruk. For 9. og 10. klasse

Video: Likning med x i nevneren - ingen løsnin

Vi kan utvide en brøk med både tall og bokstaver, men det er viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner.Gjør vi ikke det, vil brøkens verdi endre seg. Å forkorte brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den Når vi løser en brøklikning, gjelder det å følge de vanlige reglene for å løse en likning. Det er visse ting vi har lov til å gjøre i en likning som vi ikke kan gjøre i en brøk. Dette diskuterer vi i den første teorivideoen.I den andre teorivideoen ser vi på rasjonale likninger, som er brøklikninger med x i nevner Å utvide en brøk er nødvendig når vi skal addere eller subtrahere brøker med forskjellig nevner. Oppgave 3: Utvid brøken under slik at nevneren blir $6x^3$ $\frac{\displaystyle x^2}{\displaystyle 3}$ Se film der utregningen vises Alle tall forskjellig fra 0 har en multiplikativ invers, som multiplisert med tallet blir 1

Spill sammen med en eller flere og se hvem som er raskest og får flest riktige svar. Her skal du sammenligne brøker og finne ut hvem som er størst eller om de er like Likninger med x i nevneren - Matematikk . I oppgave 5 skal de addere to brøker med samme nevner, `(2)/(4)` og `(5)/(4)`. Resultatet av analysene tyder også her på at mange elever er i heltallstenking, i og med at 44 % av elevene på 6. trinn adderer teller med teller og nevner med nevner og svarer `(7)/(8) (x)ogfart(v)somergittvedt = x v.Viseratforenkon-stant avstand vil det ta kortere tid jo høyere farten er. Hvis det derimot er hastigheten som er konstant og vi vil vite hvor langt vi kan komme i løpet av forskjellige tidsrom må vi omforme likningen slik at det er x som ståralene: t = x v t¢v = x v ¢v x = v ¢t (1. Vi vil løse likningen 2 x - 4 = - 3 2 - 1 2 x ; Likninger med x i nevneren Spørsmål: Mina, 15. Her blir fellesnevneren 2x, og vi må gange første og tredje brøk med 2 over og under brøkstreken (vi sier ofte at vi utvider med 2 når vi gjør dette). Andre brøk må utvides med x. så dette er en ekte løsning. Vennlig hilsen, Orakle

Siden x er 20 betyr det at Thorild er 20 år, Astrid er 10 år og Knut 23 år gammel. 8.8 Operasjonenes rekkefølge . Dersom man har en ligning med både brøk og parentes kan den løses etter følgende oprift: multipliser ut parentesene; sett parenteser rundt brøker med negative fortegn, dersom de har flere led Løs en likning med brøker; Løs en likning med brøker Likninger Innhold. Oppgave - Løs en ligning med brøker Les først. Løsning til en likning Oppgave - Løs en ligning med brøker. Henter innhold... Oppsummering. Henter innhold... Adresse. Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal DK - 2400 København NV. Support +45 26 35 53 93 support@. Siden rasjonale uttrykk er brøker er det viktig å være trygg på brøkregnin likninger med parenteser. linkin park. likningssett med 3 ukjente. likninger og ulikheter. likninger med brøk x i nevner. 9d - Likning for tangent - 1T Eksamen Høst 2016 , Del 1 Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine dat

likninger med parenteser. linkin park. likningssett med 3 ukjente. likninger og ulikheter. likninger med brøk x i nevner. 9d - Likning for tangent - 1T Eksamen Høst 2016 , Del 1 ; Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen) blir vanskelig fordi elevene ikke forstår at det er generalisert tallregning. Det er viktig

Brøk kalkulator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere 2 - 6 brøker, blandede tall og heltall. Addisjon av brøker med lik nevner, addisjon av brøker med ulik nevner. Subtraksjon av brøker med lik nevner, subtraksjon av brøker med ulik nevner. Multiplisere og divisjon med brøk og heltall Et rasjonalt uttrykk er en brøk, og kan gjerne inneholde både bokstaver og tall. Vi må kunne regne med rasjonale uttrykk. Dette er nyttig for å forenkle uttrykk, finne eksakte løsninger og løse likninger. Siden rasjonale uttrykk er brøker er det viktig å være trygg på brøkregnin

Matematikk for realfag - Rasjonale likninger - NDL

 1. Likninger med x i annen Likninger med x i nevneren - Matematikk . Andre brøk må utvides med x. Vi får 2 x + 2 2 x + 3 x 2 x = 2 2 x Vi kan nå gange hele likningen med 2x for å få bort nevnerne
 2. f ′(x) = (x 2)′ sin x + x 2 (sin x)′ = 2x sin x + x 2 cos x. Oppgave 2: Deriver funksjonen f(x) = (3x 2 + 7x)(4x 5 + 2x 3) både ved å bruke produktregelen direkte, og ved å multiplisere sammen parentesene før du deriverer. Se løsningsforslag. Kvotientregelen. Så ser vi på hvordan vi deriverer en kvotient av to funksjoner
 3. Likninger med brøk (lett) Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Likninger med brøk (lett) Av Hassli, 17. oktober 2012 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet
 4. Deretter multipliserer vi teller med teller og nevner med nevner. Når vi dividerer brøk, bytter nevner og teller plass i den siste brøken ; En brøk er en del av en helhet Jobb med konkreter (for eksempel klosser) sammen med dette arket. Start med f.eks. mengden 16, som utgjør helheten. Den neste raden på arket deles i 2
 5. Andre brøk må utvides med x. Vi få ; ste tallet som alle tre nevnere går opp i, er tallet 12. Fellesnevneren er altså 12. 2) Multipliser alle ledd på begge sider av likningen med 12. x 6 ⋅ 12 − 2 − x 4 ⋅ 12 = x 3 ⋅ 12 + 1 ⋅ 12. 3) Forkort. x ⋅ 2 − (2 − x) ⋅ 3 = x ⋅ 4 + 12. 4) Løs. Nedenfor ser du et veldig enkelt.
 6. dre blir brøken. Hvis x = 1000, blir f(x) = 0,001. Når x går mot uendelig, går f(x) mot null
 7. Ligning med divisjon. Det er samme prinsipp som med multiplikasjon, x skal være alene. x / 4 = 5: Vi vil ha «x» alene på 1 side. x / 4 * 4 = 5 * 4: Da multipliserer man med 4 på begge sider. x = 20: x er løst. Ligning der den ukjent er opphøyd eller en rot ; ste tallet som alle tre nevnere går opp i, er tallet 12. Fellesnevneren er.

Likninger 6 - Eksempel med x i nevner - YouTub

Likninger av første grad - matematikk

Start studying Kap 1 - Regnerekkefølge; overslag; brøk og likninger. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 4 LIKNINGER MED EN UKJENT 4.1 NOTATER En likning med en ukjent har en variabel, ofte kalt x. x er et ukjent tall, og vi løser likningen for å finne hvilket tall x representerer. Det ukjente tallet kan også kalles y, z, osv.Det har ikke noe å si hva vi kaller den ukjente Likninger med to ukjente - innsettingsmetoden Når vi bruker innsettingsmetoden til å løse et likningssett med to ukjente, finner vi enten x uttrykt med y eller y uttrykt med x i den ene likningen. Deretter setter vi uttrykket inn i den andre likningen. Eksempel 1 (video): y = x + SPOR IV. Oppgave 1. Drøft følgende påstand med en medelev: «Divisjon med brøk er det samme som multiplikasjon med brøk». Oppgave 2. I oppgaver om divisjon med brøk, pleier vi å gjøre om til multiplikasjon og snu om på teller og nevner i divisor.Forklar hvorfor dette er riktig Brudden brøk med X i nevner. Halvard » 05/11-2014 18:58 . Hei, jeg sliter litt med å regne ut en brøk jeg har fått i en oppgave, og oppgaven går ut på å skrive brøken som enklest mulig. Slik ser brøken ut. Jeg klarer å regne ut at 4X og 4 er fellesnevner,. Brøk er et matematisk uttrykk for en del eller flere like store deler av en.

4 4 Likninger med brøk med flere ledd i tellerne 1b

Fun pictures, backgrounds for your dekstop, diagrams and illustrated instructions - answers to your questions in the form of images. Search by image and phot Forelesningsnotater i matematikk - repetisjon.Løsing av likninger.Ulikheter med brøkfunksjoner som har x i nevner, eller ulikheter som inneholder potenser avx, løses slik:1. Alle ledd samles på venstre side av ulikhetstegnet.2. Venstre side faktoriseres.3. Sett opp et fortegnsskjema der hver faktor får sin fortegnslinje Lag en program der du kan skrive inn teller og nevner til en brøk og la programmet gjøre det om til desimaltall og prosent. Tips: Du trenger en variabel t for teller. Du trenger en variabel n for nevner. Du må printe ut teller / nevner; Du må printe ut teller/nevner*10 forbindelsen mellom desimalt all og brøk, at et desimaltall er en brøk med nevner 10, 100 Hvordan kan vi arbeide for å skape bedre forståelse? Når man måler en lengde med en målestav, uansett om det er et metermål eller en hvilken som helst stav, er sannsynligheten stor at det blir en rest

Likninger med brøk 2 - Likninger - MatteMester

Hvordan løse likninger med variabler og rasjonale uttrykk Rasjonale uttrykk er polynomfunksjoner brøker med variabler i nevnerne. Løsningen på rasjonelle uttrykk likninger er en forenklet svar med domenet definert. Domene stater som nummer variabelen ikke kan være lik eller andre nevner ville lik null, no Likning med x på begge sider av likhetstegnet Likninger 4 - Eksempel Likninger 5 - Eksempel med parenteser Likninger 6 - Eksempel med x i nevner Likninger 7 - Eksempel Hva er en formel? Formler, eksempel Grafer 1 - Fra likning til graf (rette linjer Oppgaver om brøk, desimaltall og prosent. Gjør om mellom brøk, desimaltall og prosent. Oppgaver med fire ulike nivåer, kalt spor Utvidelse av brøk Brøkregning Innhold. Video: Utvid en brøk Prøv selv! Prøv selv! Les først. Uekte brøk Ensifret ganger ensifret Lær mer. Skriv om 0,2 til brøk Fellesnevner Likninger med brøk 1 Forenkling med brøker og bokstaver 1 Forenkling med brøker og bokstaver 2. Brøk. I dette kapittelet møter elevene brøk for første gang

Hvis du skal gange to brøker med hverandre, ganger du teller med teller og nevner med nevner. Eksempel 1. Regn ut. 1 3 ⋅ 2 5 =. Hvis du derimot multipliserer en brøk med et helt tall, gjør du først heltallet om til en brøk, det vil si nevneren blir 1 Jeg har fått en mattelekse jeg ikke skjønner Lag et Python-program som gir deg tilfeldige brøker med teller mellom 1-10, og en nevner som hele tiden er større enn telleren. La programmet skrive ut de tilfeldige brøkene. Gjør brøkene om til desimaltall. Tips: from fractions import Fraction from random import randint t = randint(1,10) n = t + (randint(1,10) 00103: Likninger med flere brøkledd (også flerleddete tellere) I denne videoen viser jeg hvordan man løser førstegradslikninger med flere brøkledd. Flere av tellerne i brøkene har flere ledd. X inngår i nevner flere steder

Fraksjon kalkulator kan beregne matematiske operasjoner med brøker og blandede tall, for eksempel legge til, trekke fra, multiplisere, subtraksjon og redusere fraksjoner. For å beregne sum, subtraksjon, multiplisere og dividere med to fraksjoner, skriv teller, nevner, heltall delen av brøk, og velg drift fra listen. Skriv negativt fortegn i heltall delen av brøk, hvis det er nødvendig Likninger 3 - med brøker. Opp-ned regelen; Likninger med brøker; Parenteser i likninger; Sammensatt felles nevner, FN; Ulikheter. Vi regner med ulikheter. Ulikheter - Grafisk løsning. Vi løser ulikheter ved hjelp av grafisk løsning. Vi lager funksjoner ut av hver side på ulikheten, og plotter hver funksjon inn i et koordinatsystem

Matematikk for samfunnsfag - Førstegradslikninger - NDL

Kapittel 3 - Formler og likninger. I dette kapitlet ser vi på formler, likninger og ulikheter. Vi lærer oss å visualisere likninger i form av graf, og vi lærer også å bruke digitalt verktøy (Geogebra) for å tegne disse Likninger i matematikken er å jobbe den ukjente. Det møter du på mellomtrinnet og oppover. Det hender vi bruker likninger i hverdagen, på jobb og mer. Under hver film er det nå ekstraoppgaver du kan jobbe med, klikk på så få du tilgang til dem. tips til hvordan du bør jobbe med filmene! (klik add, med, legge, nevner, brøker, trekke, trekker, ulik, nevneren, fraksjon, skjema, Brøker med ulik nevner In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school. Click HERE to Log in Sortere brøker Finn hvilken brøk som er størst Gå 8 Adding fractions Addisjon (pluss) Addere brøker med ulike nevnere. (Husk å forkorte) Gå 9 Subtracting fractions Subtraksjon (minus) Subtrahere brøker med ulik nevner (Husk å fortkorte til slutt) Gå 91 Multiplying fractions 0.5 Multiplikasjon (ganging

matematikk.net :: 9.klasse :: Ligninger med en Ukjen

Det vi egentlig gjør er å multiplisere teller og nevner med samme tall, i dette tilfellet 2. Vi kan utvide en brøk med både tall og bokstaver, men det er viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner. Gjør vi ikke det, vil brøkens verdi endre seg. Å forkorte brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den Hei. Har 1 T matte, og sliter veldig med brudden brøk med x. Kan noen hjelpe meg med dette stykket: (x/5-2/25)/(x/10-3/5) På forhånd takk

Brøkregning - matematikk

Ligninger kom inn som fast innslag fra og med innføring nr. 23 på 4. trinn, og det er ikke mange av innføringene fra da av som IKKE har med ligninger ;-) Cirka midt i rekken av innføringer på 5. trinn begynte vi å jobbe med ligninger på en litt annen måte enn å gjøre regnestykker hvor de skulle finne den ukjente Likninger med brøker. Vi tenker oss at Simen har x kroner. Han bruker halvparten av pengene til en. kinobillett, og en tredel til bussen fram og tilbake til kinoen. Til sammen. bruker han 125 kr. Fra filmen Harry Potter og ildbegeret. Halvparten av x er x 2 , og tredjeparten av x er x 3 . Da kan vi sette opp denne likningen: x. 2 + x 3 = 125.

Mattevideo Optimal videolæring Rasjonale likninger fra 1

I videoene under forklarer vi hva brøk er, og hvorfor vi skriver brøk på den måten vi gjør. Vi tar et dypdykk i hva fellesnevnere er, og selvfølgelig hvordan vi skal regne med fellesnevnere. Under hver film er det nå ekstraoppgaver du kan jobbe med, klikk på så få du tilgang til dem. tip En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte Brøk med brøk. Når to brøker skal multipliseres (ganges) med hverandre, multipliserer vi teller med teller og nevner med. Mens addisjon av brøk kan være litt innviklet ved at vi må finne en fellesnevner, er multiplikasjon av brøk liketil Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

brøk med algebraiske uttrykk - nkhansen

I denne videoen viser jeg hvordan man løser førstegradslikninger med flere brøkledd. Flere av tellerne i brøkene har flere ledd. X inngår i nevner flere steder. I denne videoen sjekker jeg ikke om løsningen av likninginger er den samme verdien som gjør at vi får null i nevner, men det er opplagt at x=0 gir null i nevner her. Course topics. tall, lengde, uttrykk, multiplikasjon, kvadrat, multiplisere, tid, desimal, rektangel, trekant, diagram, divisjon, penger, kroner, areal, sum, antall. Du får bruk for det når du skal løse likninger, ulikheter, forkorte brøker eller analysere uttrykk. Faktorisering er også viktig i alle sikkerhetsalgoritmer som finnes i dataverdenen. Kommuniserer du med nettbanken eller krypterer innholdet på mobiltelefonen din, så bygger sikkerheten på at det er vanskelig å faktorisere store tall Vi lærer oss å visualisere likninger i form av graf, og vi lærer også å bruke digitalt verktøy (Geogebra) for å tegne disse. 3.1 - Likninger 1 - Hva er ei likning? 3.1 - Likninger 2 3.1 - Likninger 3 - x på begge sider 3.1 - Likninger 4 - x i nevner 3.2 - Formler 1 3.2 - Formler 2 - Eksempel 3.3 - Rette linjer 1 - Fra likning til graf 3.3 - Rette linjer 2 - Stigningstal Likninger med brøk og parenteser. Blandede oppgaver 2. Uoppstilte likningssett. Likninger med flerleddete brøker . Likninger med brøker . Likninger med to ukjente. Prøve 6 Likninger (kan redigeres) Nivå 8 Nivå 9 Nivå 10. Fasit; Video; Oppg. Test deg selv i. hele fagemnet. her

Likninger oppgaver 7 trinn. Likninger Innhold.Video: Løs likningen 2x + 4 = 34 - 3x Prøv selv! Prøv selv! Prøv selv! Les først. 2x = 10 - 3x Lær mer. Likninger med brøk 1 Andregradslikninger 1 Likninger med kvadratrøtter Likningssett - Sett høyresidene lik hverandre 1 Likningssett - Substitusjon 1 Likninger med. Ofte stilte spørsmål, kategori: Algebra (likninger, faktorisering. • løse likninger med brøker med to ledd i telleren • løse likninger med brøker med to ledd i nevneren • skille mellom behandling av et algebrauttrykk og behandling av en likning I det røde kurset er det lagt vekt på problemløsing med likninger. Bruk eksem-plet side 66 for å få elevene til å tenke seg grundig om når de velger. 2.7 To likninger med to ukjente OPPGAVE 2.70 23 5 2 4 Velger addisjonsmetoden for å slippe å jobbe med brøk. 3 2 21 3 4 6 2 13 65 5 2 5 3 1 3 9 6 63 I II II I xy xy x I I y 10 3,7 6,3 6,3dl skummet melk blandes med 3, 7dl helmelk. xy xy xy x y y y y y I I y II II y I x.

Matematikkens Verden: Fellesnevne

La oss prøve å huske ideen med likninger først! Så her kommer litt teori først! Navnet likninger kommer fra at det er noe likt, på begge sider av likhetstegnet.. Når det står 2x+4=13x, betyr det at 2x+4 for en eller annen x skal bli like mye som 13x Vi deler altså tallet over brøkstreken med tallet under brøkstreken. Tallet under brøkstreken i en brøk kaller vi for nevner. Nevneren forteller hvor mange like deler som fins i alt. Huskeregel: t elleren står på t opp, n evneren finner vi n ede. Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde elle Nord/hvit, syd/gult, øst/rødt, vest/svart, samt et sentrum i midten som var assosiert til livets tre-(Mayaspråk: Whack Chan) Potenser Standardform Store tall Negative tall Negative tall - 2: Brøk: Uekte brøk og blandet tall Fra brøk til prosent - 1 Fra brøk til prosent - 2 Fra brøk til prosent - 3 Fra prosent til brøk - 1 Fra prosent til brøk - 2 (med tids-limit) Fra prosent til. Dersom Q(x) er av høyere grad enn P(x) prøver vi med delbrøkoppspalting som går ut på å skrive nevneren som en sum av flere brøker der nevner er av første grad. Eksempel: Enkelte funksjonsuttrykk kan være vanskelige å integrere og noen er umulige. Datamaskiner kan avhjelpe situasjonen i kombinasjon med numerisk integrasjo Regne med brøk, utføre divisjon av Løse likninger og ulikheter av første grad og enkle likningssystem med to ukjente. algebrauttrykk, og regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner. Bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger. Likevektsprinsippet Arbeide med oppstilte ligninger o

Derivere brøk med x i nevner, den deriverte til en brøk

Samle alle x-ledd på den ene siden, alle tall-ledd på den andre siden ved å trekke fra eller legge til på begge sider. 4. Alltid Trekk sammen alle ledd slik at du har bare ett ledd på hver side. 5. Er det et tall foran x? Divider med tallet på begge sider. 6. Er x telleren i en brøk? Multipliser med nevneren, forkort bort brøken. 7 Rasjonale likninger er likninger med x i nevner, eller det vi kan kalle rasjonale uttrykk. Du lærer hvordan man løser slike likninger, og hva det er viktig å huske på her. Irrasjonale likninger er noe helt annet. Dette er likninger med rotuttrykk 2.2 Brøk Brøk i hverdagen, på tallinjen, forkorte og utvide brøker. 2.3 Desimaltall og prosent Brøk med nevner lik 10, 100, 1000 osv., desimaltall, fra brøk til prosent. 7.8 Addisjon og subtraksjon med brøk Minste felles nevner, addisjon og subtraksjon av brøker, brø ker og blandete tall, eksempler fra dagliglivet Forkorte/forenkle brøkuttrykk. Det viktigste når du skal forkorte/forenkle brøker er å huske på at du ikke kan gange i nevneren for å bli kvitt den. Det kan bare gjøres i likninger.Ganger du nevneren med noe, må du gange telleren med det samme uttrykket. Når teller og nevner består av et produkt, dvs når det bare er tall/bokstaver som skal ganges med hverandre i teller og nevner Vansker med brøk henger ofte sammen med elevenes tidligere erfaringer med de hele tallene, og mange elever bruker denne «heltallstenkingen» når de løser oppgaver med brøk En slik brøk, som består av brøker i teller og nevner, kalles en brudden brøk. Vi skiller mellom hovedbrøken og småbrøkene

Det er viktig $5$ x $ =25 + 25$ Ligning med x som ledd . Man flytter alle ledd med x på venstre side og alle ledd uten x på høyre side av likhetstegnet. Husk å bytt fortegn på de ledd som flyttes Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger. Mattemestern. brøker og forenkle brøkuttrykk. med brøk 2.2 Brøk Brøk i hverdagen, på tallinjen, forkorte og utvide brøker. 2.3 Desimaltall og prosent Brøk med nevner lik 10, 100, 1000 osv., desimaltall, fra brøk til prosent. 7.8 Addisjon og subtraksjon Minste felles nevner, addisjon og subtraksjon av brøker, brøker og blandet Forenkling med pluss og potenser Lær mer. Forenkling med brøker, parenteser og potenser Cosinussetningen. Kapittel 1 . Potensregning Side 12 Eksempel 7 3 3 1 4 4 5 5 1 4 4 1 2 2 1 10 10 1 n 1 n a a a a a n betyr 1 an for alle verdier av a (unntatt 0) og n Likninger av første grad En likning av første grad er en likning som kan forenkles til typ ax b=0 Hvis a≠0 har denne likning en og kun en løsning x= −b a Hvis vi etter forenkling fikk a=0,b≠0 har vi ingen løsning. Hvis vi etter forenkling får a=b=0 har vi uendelig mange løsninger og opprinnelig likhet gjelder for alle x

 • Havanna lyrics.
 • Nr 1 trafikkskole stathelle.
 • Hvor mye kan jeg låne nordea.
 • Pfu basen.
 • Hvordan møte en ny klasse.
 • Wilder kaiser schneehöhen.
 • Oberstdorf ski jump record.
 • Nyttårsfeiring sarpsborg.
 • God psykisk helse barn.
 • Luxaflex partner.
 • Tyska popgrupper 1998.
 • Søken kryssord.
 • Abu garcia excellence.
 • Kjente forskere og oppfinnere.
 • Uni bremen e mail einrichten.
 • Bjørneparken overnatting.
 • Dragon ball super ep 110.
 • Party morgen düsseldorf.
 • Caroline berg eriksen fødselshistorie.
 • Katt i bånd dyreplageri.
 • Signaler fra aliens.
 • Gjerde bergen.
 • Hochzeitssängerin rheinland pfalz.
 • Ol maskoter 1994.
 • Maxikjole bryllup.
 • Blockhaus sauerland.
 • Øvre eiker energi.
 • Mayor palo alto.
 • Zahnspange kosten österreich.
 • Marlù la prima coccola.
 • Calahonda spain.
 • Treningssentre majorstuen.
 • Grand chess tour live.
 • Chirurg duisburg süd.
 • Nevropsykolog lønn.
 • The killers merchandise.
 • Spanske flagg.
 • Kuleramme engelsk.
 • Minimale par øving.
 • Forkjøpsrett privat bolig.
 • Sympatisk betydning.