Home

Berggrunnskart

Berggrunn Norges geologiske undersøkels

NGU har gitt ut berggrunnskart over hele Norge i målestokk 1:250.000. Mer detaljerte kart er finnes i større målestokker, vanligvis målestokk 1:50.000 Berggrunnskart. En del granitter kan inneholde høye konsentrasjoner av uran/radium. Områder med slike bergarter kan være radonutsatte. Sist oppdatert: 14. juli 2020 09:52. Radonproblemene kan bli ekstra store når uran-/radiumrike bergarter sprenges og knuses for å planere ut byggetomta Berggrunnskart : [over Norge I fysikkbygningen pryder et berggrunnskart av Finland en av gangene (bildet ovenfor), og det unike er at kartet består av bergartene det representerer. Finlands geologi består nesten utelukkende av grunnfjell. Beskrivelsen under (på finsk, men likevel noenlunde forståelig) viser de viktigste magmatiske og metamorfe bergartene vi finner i.

Berggrunnskart - E39 Stord-Os Kilde: NGU (N50, klassifisert etter N250) 1-1. Reksterentunnelen Kleppetunnelen Holmentunnelen Gjøvågtunnelen (F) Daurmålshaugtunnelen Gjøvågtunnelen (B) Uggdalsdaltunnelen Senketunnel - Bårdsundet Drangetunnelen Uggdalseidtunnelen Orefjelltunnele Norges berggrunn omfatter de bergarter som finnes i Norge og geografisk fordeling av disse. Berggrunnskart over Norge fremstiller denne fordelingen.. Den kaledonske fjellkjedesone omfatter nær 2/3 av Norges berggrunn. Nær det resterende 1/3 består av tildels enda eldre, prekambriske bergarter. Dessuten finnes to yngre berggrunnsområder: Oslofeltet med sine permiske eruptivbergarter, og. Berggrunnskart Vardø 2535-4 M 1:50 000. 01.01.2020 Magnetotelluric measurements in the Rondane region, southern Norway during two field campaigns (2017- 2018) 01.01.2020 Kongsberg - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning. Vis alle publikasjoner Geologisk kart eller berggrunnskart viser geografisk fordeling av berggrunnen eller løsmassene. Videre er gjerne markert forkastninger, malmforekomster, og strøk og fall Geologisk kart over Norge. Norges.

Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, tilgjengelighetsdata og fastmerker. Lag dine egne kart, og del på din egen nettside Nye berggrunnskart fra NGU. januar 24, 2018 21:58 Press Release 0. NGU ble prisbelønt for berggrunnskartet over Kongsberg - Modum - Hønefoss i fjor. Nylig kom to nye berggrunnskart over Asker og Oslo You need to enable JavaScript to run this app Søk på geologiske enheter i Norge. Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler

<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MR2X5P height=0 width=0 style=display:none;visibility:hidden></iframe>You need to enable. Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000. I tillegg til de seks nye kartene, publiserer NGU deler av ytterlige tre kartblad i NGUs kartdatabase. Med det er store deler av Rogaland fylke dekket av NGUs berggrunnskart i målestokk 1:50 000 Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjona Med det er store deler av Rogaland fylke dekket av NGUs berggrunnskart i målestokk 1:50 000. Viktig for byggeråstoffer og mineraler i Rogaland - Med de nye kartene vet vi mer om geologiske ressurser i Rogaland, som vil være særlig nyttig for utnyttelsen av byggeråstoffer og mineraler i fylket, forteller avdelingsdirektør for geologisk kartlegging, Øystein Nordgulen

Berggrunnskart - DS

kart - Berggrunnskart : [over Norge

REGIONAL GEOLOGY | Norges Geologiske Undersøkelse

Sist gang et slikt kart ble utgitt var i 1984, og mye kartlegging og forskning har blitt gjennomført siden da. Produksjonen av et nytt berggrunngeologisk norgeskart tar utgangspunkt i en modernisering og delvis oppgradering av den eksisterende berggrunnskartserien i målestokk 1:250 000, hvorav det siste kartet ble ferdigstilt i 1999 og hele serien ferdig digitalisert i 2001 711x474_Berggrunnskart FINAL med eksra tekst. 0 Torunn Carstens juli 2, 2014 Kartutsnittet viser to vidt forskjellige bergartsmassiver (skyvedekker). Det eldste er urtidsbergarter og består av kvartsitt (tre forskjellige gulfarger i tre forskjellige skyvedekker), granitt (rosa farge) og øyegneis (rød farge). Det yngste er kambro. GEO-104 Strukturgeologi/berggrunnskart. Undervisningen bygger på GEO-101 Innføring i geologi. Emnet behandler grunnleggende metoder for beskrivelse og tolkning av. Berggrunnskart viser utbredelsen av forskjellige bergarter, men inneholder også informasjon om hvordan landet vårt er dannet: Dette kartutsnittet fra Osloregionen viser 1 milliard år gamle gneiser i lyse farger; i grønt, blått og gult fossilrike sedimenter avsatt i havet da jordens fauna var i forrykende utvikling for rundt 400-500 millioner år siden; samt rester av 250 million år.

Berggrunnskart over Vestfold. Ved klikke p bildet kan du pne et st rre kart i pdf format (ca 400 kb). Bergarter danner tre hovedgrupper: Eruptive bergarter: er smeltet stein som har st rknet, enten nede i jorden eller p overflaten som vulkanlava. f.eks. larvikitt, granitt, rombeporfyr, basalt Utforming av dagens landformer i Norge og fordeling av løsmassene ved vann og is gjennom den yngste geologiske historien (kvartærtiden). Øvelser: Bli kjent med viktige mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser. Uteøvelse i nærmiljøet rundt NMBU. Lese og tolke geologiske kart (løsmassekart og berggrunnskart) F-14 Tomcat holder en toppfart på 2.485 km/t, og det er et av de raskeste flyene vi har på jorden. Med dette jagerflyet vil en flyreise fra Oslo til New York ta bortimot 3 timer Gravimetri er teknikker for studier av tyngdekraften eller tyngdens akselerasjon. Gravimetri er fagfelt innen geofysikk og geodesi. Det er også en kjemisk analysemetode. Les mer om gravimetri innen kjemi og geodesi Ved gravimetriske undersøkelser måler man størrelse og retning av gravitasjonsfeltet og variasjonene av dette innen et begrenset område Det blir færre dager med snø og mer regn. Faren for overvann, stormflo, flom og skred øker

Berggrunnskart for Etnedal Registrerte fossiltyper Graptolitter. Kartet er i hovedsak basert på følgende grunnlagsateriale/kilder: Kartet er utarbeidet av Etnedal kommune miljøkontoret. Kartdato 010300. Kartgrunnlag Statens kartverk. Tillatelse nr.: LKS8203-R70115. Rotvollst. Bakkebygda a Nordfjellstøle Søkeresultater for Berggrunnskart over Norge - Haugenbok.no Haugenbok.no Norges raskeste nettbokhande Naturfagsenteret: Forsid 22.07.2020 Åpent for publikum. Sysselmannen har åpent for publikumstjenester. Av smittevernhensyn er inngangsdøren låst inntil videre og publikum må på forhånd bestille avtale på telefonnummer 79024300. Åpningstiden er 09.00 - 15.00 alle hverdager

Velg kart fra NGU kalt Berggrunnskart vektor. Koronitt, en anortositt med korona-struktur er fylkesbergart for Hordaland, og dominerer hele dette fjellmassivet. Fra Eldsfjellet er det småkupert bort til Veten i vest. Stien er delvis merket med noen pinner med rødmaling på toppen Eidfjord kommune har ikkje hatt smitte til no. Det er veldig bra! Me har vore heldige og me har vore flinke til å fylgja dei råd og føringar me har fått Bruk av geologiske kartdata - Berggrunnskart og løsmassekart; geotekniske og Ing. geologiske rapporter; grunnundersøkelser - metoder og rapporter; virkelighetsnære situasjoner - skadebildet; NS 8141 - Vibrasjoner og støt i byggverk; beregning og fastsetting av grenseverdier basert på NS 8141; enkle beregningsmetoder ved bergsprengnin

Et unikt berggrunnskart - Geoforsknin

Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din menin berggrunnskart. kart som viser geografisk fordeling av berggrunnen eller løsmassene. egenskap. hvordan noe ser ut og kjennes ut. magmatiske bergarter. prikkete steiner. Dannet ved at magma har trengt opp gjennom jordskorpen fra jordens mantel, og blitt avkjølt slik at det flytende magmaet størkner og omdannes til bergarter Figur 5: Berggrunnskart etter egen kartlegging ved fv.12. De tre viktigste bergartene er sandstein, amfibolitt og glimmerskifer i gult, brunt og grønt. De dominerende strukturene S1, F1, S2 og S3 er presenterte i hhvis svart, grønt, rødt og gult. GS-traseen markert i blått. Strukturgeologi 2.3.1 Regionale strukture Nordlandsatlas Salten . I Nordlandsatlaset finnes oppdaterte verneområdegrenser, oversikt rødlistearter, naturtyper, gjeldande arealplaner (kommuneplaner og reguleringsplaner) for en rekke kommuner, kommuneplaner og reguleringsplaner på høring, berggrunnskart, oversikt over ulike administrative grenser (politidistrikt, mattilsynets regionkontor, regionrådsgrenser, sivilforsvarsregioner m.

Regionalgeologi | Norges geologiske undersøkelse

Ellen har ikke gitt seg helt enda, her presenterer hun tre nye berggrunnskart NGU Norges geologiske undtrsøkelse 6~\*-Jxol5uiTty o' Nome. y Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 14/3664 HCHILRB/SRY/bj Vår ref.: 14/00300- {{#each values }} {{! loop through ConceptPropertyValue objects }} {{#if prefLabel }} {{#if notation }} {{ notation }} {{/if}}{{ prefLabel }} {{#ifDifferentLabelLang.

Berggrunnen i Norge; brukerveiledning til Berggrunnskart over Norge Av Ellen M.O. Sigmond Forlag Tapir ISBN 9788251907538 Utgitt 1986. Ikke riktig utgave Dette er et bilde av ei veiskjæring ved E6 i Nordland (Bleiknes, Saltdalen). Bildet dekker ca. 10 meter i høyden. Hva ser du? Hvordan tror du dette spesielle mønsteret i berggrunnen har blitt til Gardnos Meteorittkrater, Nesbyen: Se anmeldelser fra reisende, artikler, bilder og gode tilbud for Gardnos Meteorittkrater i Nesbyen, Norge på Tripadvisor Kontakt ansatte. Besøksadresse: Vei 309-6 Åpningstid: Mandag - fredag kl. 09.00 til 15.00 Sentralbord: + 47 79 02 43 00 Politiets vakttelefon: + 47 79 02 12 22 Nødnummer: 112. E-post: firmapost@sysselmannen.no Sysselmannen journalfører alle forespørsler som blir saksbehandlet Berggrunnskart over Norge er plassert i Deweysamlingen under for eksempel UBBRB, Box, 554.81. Geologiske kart er også elektronisk tilgjengelige fra Norges geologiske undersøkelse. Basen gir en oversikt over tilgjengelig data og muligheten til å laste ned kart og data i forskjellig format

GEOLOGI INNFØRING NTNU 2007 Allan Krill Navn..... Øving 4 BERGGRUNNSKART, NORGE MED HAVOMRÅDE Få NGUs berggrunnskart rett på mobilen eller iPaden! Denne appen benytter NGUs WMS-tjeneste (Web Map Service). Den gir deg tilgang til NGUs bergrunnskart som dekker hele Norge i målestokk 1:250 000. Appen viser din posisjon på kartet slik at du enkelt kan finne ut hvilke bergarter du har rundt deg. Trykk på info-knappen for tegnforklaring berggrunnskart og 5 løsmassekart. Berggrunnskartlegging er prioritert i områder med mineralpotensial, mens løsmasse-kartleggingen prioriteres ut fra nasjonal plan for skredfarekartlegging. I tillegg kartlegges løsmassene på Jan Mayen gjennom et prosjekt støttet av NFR. Det ble registrert 3000 ny Veiledet gruppearbeid med praktiske grunnvannsoppgaver hentet fra reelle eksempler. Obligatoriske øvelser gir kunnskap om bruk av 1) geologiske kart. 2) grunnvannskart 3) berggrunnskart og Granada databasen som grunnlag for vurdering av grunnvannsuttak 4) Utferd: En halv dag på NMBU-området: Grunnvann i løsmasser

Video: Berggrunnskart - E39 Stord-Os - Statens vegvese

Norges berggrunn - Wikipedi

 1. Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet AR50 - Arealtyper Innsender: Kartverket Eier: Norsk institutt for bioøkonom
 2. Lenke til berggrunnskart fra NGU. Publisert: 26.08.2020 15:12 Endret: 26.08.2020 15:12 Besøksadresser. Innbyggertorg i Kristiansand sentrum Rådhuskvartalet Rådhusgata 18 - 1 etasje. Inngang fra Torvet og fra Tollbodgata. Innbyggertorg på Tangvall Rådhusveien 1, 4640.
 3. Berggrunnskart over Norge BERGGRUNNSKART OVER NORGE med viktige kystnære pukkforekomster med viktige kystnære pukkforekomster Kvalsund,kvartsit
 4. Kart er det viktigste hjelpemidlet i geografi. Her arbeider elever ved Lillestrøm videregående skole med berggrunnskart både på papir og data. Foto: Helene Eide. Dette kapitlet introduserer geografifaget og omtaler kart og geografiske informasjonssystemer som er viktige hjelpemidler i arbeidet med geografiske problemstillinger

Norges geologiske undersøkels

NGU publiser seks nye berggrunnskart over deler av Rogaland i målestokk 1:50 000. Les mer, og se kartene her Øving 3 BERGGRUNNSKART, NORGE MED HAVOMRÅDER Kartmaterial som brukes er NGUs Berggrunnskart, Norge med havområder. Her er en del spørsmål for å bli bedre kjent med kartet, som er en del av pensum, og med Norges geologi. (Husk å bruk hele hjernen i.f.m. denne øvingen. Målet er ikke bare å svare men å bli kjent med kartet.) 1 BERGGRUNNSKART OVER NORGE MED VIKTIGE KYSTNÆRE PUKKFOREKOMSTER. BERGGRUNNSKART OVER NORGE med viktige kystnære pukkforekomster Kvalsund, kvartsitt. Bjørnevatn, gneis. TROMSØ. Kautokeino, kvartsit Varighet: 2019 - 2021 Prosjektleder: Torgersen, Espen Prosjekttilhørighet: Fastfjellsgeologi Prosjekbeskrivelse: Prosjektet lages et sømløst berggrunnskart over Trøndelag fylke.Prosjektet lages et sømløst berggrunnskart over Trøndelag fylke

Geologisk kart - Wikipedi

Norgeskar

Nye berggrunnskart fra NGU - Geo36

 1. Særlig nøye befattet seg Naumann med Bergensområdet. Boken, som er i to bind, inneholder blant annet det første kart av berggrunnsgeologien i Bergensområdet, som viser i øyenfallende likheter med dagens aktuelle berggrunnskart, utgitt av Norges geologiske undersøkelser (NGU)
 2. Berggrunnskart 1:250.000 : [Norge] Responsibility Norges geologiske undersøkelse. Imprint Oslo : Universitetsforlaget, [1972-Physical description maps : col. ; 47 x 62 cm. or smaller, on sheets 99 x 66 cm. or smaller. Online. Available online At the library. Earth.
 3. 1. Kopier opp forskerark 2.2 - Steinatlas til hver elev. Dette skal elevene lime inn i feltboka si, som elevene har jobbet med i Utforskning 1. De trenger det til å kartlegge bergarter i geotopen. 2. Skriv ut berggrunnskart over geotopen fra kartiskolen.no eller NGU, ett til hver elevgruppe.. 3. Finn fram steinhåndbok eller legg til rette for bruk av Internett
11 nye berggrunnkart frå NGU | Norges geologiske undersøkelse

Get this from a library! Geologisk kart over Norge : berggrunnskart 1:250,000, Mandal. [Torgeir Falkum; Norges geologiske undersøkelse. Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle Figur 2 Berggrunnskart med illustrasjon av fyllitt (rosa) som dominerende bergart. Geoteknisk beskrivelse v1 2013-11-21 Figur 3 NGU sitt kvartærgeologiske kart viser forvitringsmateriale (lilla) over hele tomta

Kartkataloge

Berggrunnskart er vist i vedlegg 1 4.2.2 Bergmasseklasse Bergmasseklasse er anslått for planområdet, dette for å få en indikator for sikringsomfang av nye utsprengte skjæringer. Berget i området er av middels kvalitet, stedvis er det båre bedre og dårligere berg, jevnt over er berget anslått å tilhøre bergmasseklasse C det vil s Søgemaskine over alle forskere fra Københavns Universitet. Vulkanudbrud kan være løsningen på mysterium om danske kæmpekrystalle Berggrunnskart over Norge og forventet varmeledningsevne 2,1-4,0 W/m,K. Grunnvannsbevegelse? Effektiv varmeledningsevne er varmeledningsevne i fjellet (mineralogisk) + eventuell grunnvannsbevegelse (konveksjon) Sammenligning av labmålinger og resultater fra termiske responstester l eff / Berggrunnskart fra NGU må gjennomgås slik at du kan gjøre en overordnet vurdering av berggrunnen i de potensielle løsneområdene. Det landsdekkende berggrunnskartet N250 er i målestokk 1:250.000, og i tillegg finnes Berggrunn N50 i målestokk 1:50.000 som også dekker store deler av landet Get this from a library! Geologisk kart over Norge : berggrunnskart 1:250,000, Svolvær. [Einar Tveten; Norges geologiske undersøkelse.

Norges geologiske undersøkelse - NG

NGUs Løsmassekart og berggrunnskart Analyserapport fra kornfordeling sand- og grusprøver Grunnlag fra Oppdal kommune ifm kommunalt anlegg for infiltrasjon av sanitært avløpsvann på avsetningen Planbeskrivelse, utkast 20.7.2018. Plan-ID: NO1634 2016012 inkludert VA-plan, Plankart, bestemmelser til plane Norsk Geologisk Ordbok. 252 liker dette. Norsk geologisk ordbok er forfattet av: Ellen M. O. Sigmond, Inge Bryhni og Knut Jordet. Boken har blitt til gjennom samling av ord og betegnelser gjennom..

Studie giver ny viden om, hvordan tordenstorme og skybrud opstår. 25.09.2020. Hviderussisk nobelpristager får Sonningprise Figur 4: Berggrunnskart over området med eksiterende BAMA-bygget avmerket (NGU, 2018a). Ved befaring ble berget i området vurdert å være kalkrik skifer. Orienteringen på lagdelingen til skiferen ble kartlagt å ha fallretning/fall 322º/50ºN, noe som tilsvarer strøk tilnærmet parallelt med dalen. Det e Sudoc Catalogue :: - Livre / BookGeologisk kart over Norge : berggrunnskart 1:250,000 / Norges geologiske undersøkelse ; F. Chr. Wolf

Figur 2 - NGUs berggrunnskart Berget under løsmassene er i følge NGUs berggrunnskart, figur 2, granodioritt og tonalitt, massiv og foliert. Dette er normalt berg av god kvalitet. Rosa: Granodioritt og tonalitt, massiv og foliert Grønn: Overveiendegranat-muskovittgneis, stedvis med disten og/eller silli manitt, og med kalksilikatlinse Kunnskapen om oslofeltets bergarter ble underbygd ved grundige feltstudier i samarbeid med Jacob Schetelig. Samarbeidet førte i årene 1917-26 til utgivelse av et geologisk oversiktskart i målestokk 1:250 000 over oslofeltet, samt en rekke fargetrykte, detaljerte geologiske berggrunnskart (gradteigskart) i målestokk 1:100 000 Berggrunnskart over Norge. Kilde: Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) 6 park & anlegg - Temahefte: Jord til grøntanlegg - sammensetning, egenskaper og vekstenes vitalitet JORD jordsmonn, som er dominert av jords-monntypen podsol, er lyngvegetasjon av typene blåbærgranskog og blåbærbjørke Figur 3: Berggrunnskart for aktuelt område (www.ngu.no ). 8 Sprekkeforhold Det er ikke gjennomført noen detaljert sprekkekartlegging i området, men det ble registrert 4 ulike sprekkesystemer.. I tilegg til disse er det kortere sprekker og stikksom kan skape lokal Her kan du lære mer om hvordan Hardangervidda, som en gang var havbunn, har blitt til Europas største høgfjellsplatå

Nye geologiske kart over Rogaland - Forskning

 1. NGUs berggrunnskart indikerer at bergarten i området består av: «Grønnstein, amfibolitt» [7]. 3.3 NVE Atlas, definerte faresoner og hensynssoner De aktuelle tomtene ligger under marin grense, men ikke innenfor en allerede definert kvikkleiresone, se figur 3.2. Tidligere undersøkelse
 2. Fra NGUs berggrunnskart [3] finner vi at bergarten i området er: «Granodiorittisk til tonalittisk gneis. Som regel migmatittisk med slirer, linser eller små kropper av granitt og pegmatitt». 3.4 Grunnvann / poretrykksituasjon Avlesning av poretrykksmålerne 15.01.16 ga følgende resultater: igur 2 - Kvartærgeologisk løsmassekart [2
 3. Sigmond, Ellen M. O., Gustavson, Magne og Roberts, David Berggrunnskart over Norge målestokk 1:1 mill. 1984 Norges geologiske undersøkelse. Med brukerveiledning av Ellen M. O. Sigmond. Kart og brukerveiledning er også en del av Nasjonalatlas for Norge, hovedtema landformer, berggrunn og løsmasser
 4. 3.1 Berggrunnskart I følge 1:250000 berggrunnskart er det hovedsakelig massiv granitt, porfyrgranitt (middels- til grovkornet), grov granittisk-granodiorittisk gneis og biotittrik gneis som opptrer rundt Valle. I området rundt Hylestad opptrer hovedsakelig finkornet granitt, biotittrik gneis og gneis, migmatitt eller granitt

subst. geological map, bedrock map. Norsk-engelsk ordbok. berggrunnskart Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeidet berggrunnskart og hydrologiske kart som kan brukes til å undersøke mulighetene for boring av en energibrønn. Du finner mer informasjon om dette her: www.ngu.no . Spørsmål 2. Den vestlige delen av Agder tilhører det svekonorvegiske grunnfjellsskjoldet, og består av to geologiske hovedformasjoner av proterozoiske bergarter som er dannet under de gotiske og senere svekonorvegiske fjellkjedefoldingene, med sterk metamorfose under den sistnevnte. Et underlag av 1 600 - 1 450 millioner år gammel skifer, kvartsitt, marmor og amfibolitt med noe hornblendegneis, og.

NGU Open Archive: Herdla

 1. I henhold til NGU sitt berggrunnskart består berggrunnen i området av glimmerskifer og glimmergneis. Kartet er i målestokk M 1:250 000, som betyr at det ikke foreligger detaljert berggrunnskart over området (M 1:50 000). Berggrunnskartet må derfor ansees som en overordnet kategorisering av bergarter i området
 2. 2a Berggrunnskart NGU 1:50 000 1 2b Kvartærgeologisk kart NGU 1:250 000 1 2c Aktsomhetsområder for skred 1 2d Radon-aktsomhetskart NGU 1 2e Fjellskyggekart med lineamenter 1 3 Beregning av rystelseskrav iht. NS8141 1 4 Sprekkerose og stereogram 4 5 Ingeniørgeologiske kart V001-V003 3 6 Tverrprofiler
 3. Vinje er en kommune i Øvre Telemark i Vestfold og Telemark fylke, som historisk lå i Bratsberg amt og Telemark fylke. Den grenser i nord til Nore og Uvdal, i øst til Tinn og Seljord, i sør mot Tokke og Bykle, og i vest mot Suldal og Ullensvang.Vinje er den eneste norske kommunen med grense mot fire fylker. Høyeste punkt er Nupsegga, 1 674 moh. Kommunen er den tredje største i utstrekning.
 4. Sudoc Catalogue :: - Livre / BookGeologisk kart over Norge : berggrunnskart 1:250,000 / Norges geologiske undersøkelse ; K.Ø. Bryn, M. Gustavson og Ø. Gvei

Fra NGUs berggrunnskart [4] finner vi at bergarten i området er: «Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt». 3.4 Grunnvann / poretrykksituasjon Det er ikke satt ut piezometer for måling av grunnvanstand på tomta, men måling av vannstand i en prøvesjakt på tomta antyder grunnvannstand på kote +200,9. 3.5 Telefarlighe observeres i feltet og vises på 1. utgave av NGU sitt berggrunnskart blad Lillesand 1:50 000, Padget, P.: 1994. Beskrivelse av påviste bergarter: Båndgneisen Båndgneisen i områder er representert med en finkornet granoblastisk kvarts-, feltspat-, glimmergneis. Gneisen er oppsmuldret langs korngrensene med svake mineralhinner Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen) . Deltaet er bygd opp der Hydalsåni og Smådøla løper sammen til Grunka i innløpet til Larsgardstjern (872 m.o.h.), Vestre Slidre og Vang kommuner

Nye geologiske kart over Rogaland Norges geologiske

 1. Et nytt berggrunnskart for Vinje kommune illustrerer hvorfor kartlegging er verdifullt for beslutningstakere og innbyggere. Norsk Geologisk Ordbok. December 5, 2018 · Artikkel om det nye Vinjekartet. Vinje kommune er en sjelden perle i forståelsen av behovet for bergrunnskartlegging
 2. berggrunnskart 2018) som stort sett gir opphav til nøysom og artsfattig vegetasjon. Vegetasjonen veksler mellom skog og sump/myr. Det er ingen tjern eller større vassdrag innenfor området, men en liten bekk og små fuktsig forekommer. Geologisk framstår området som del av ei «øy» i det store løsmasseområdet, som omfatter store deler a
 3. Berggrunnskart [2]. 3.2 Grunnforhold Terreng varierer på planområdet og ligger på mellom kote +71 og +76 m. Totalsonderingene har boret til 25 m under terreng uten å treffe berg. Resultater fra laboratorieundersøkelsene og CPTu viser et topplag av leire, sand eller silt ned til ca. 12 m dybde under terreng.
 4. Ut fra tilgjengelig berggrunnskart har driftsselskapet vurdert det som sannsynlig at steinkvaliteten er tilsvarende som for Lerkehaug Pukkverk. 2. RETTIGHETER 2.1 Tillatelser som ligger til grunn for driften Det er i forbindelse med masseuttaket igangsatt reguleringsplanarbeider for «Rokkberge
Høyren kvarts i pegmatitter i Sveio | Norges geologiske

Berggrunnskart over Hessdalsdistriktet - ab-it

Har der fått andre ideer til feltnøtter Vurdering i Geofag 1 og X Hva sier planen om vurdering Jorda i forandring gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter forklare. Tillitt eller morenekonglomerat er ein bergart som har oppstått ved forsteining av ei usortert blanding av leire, sand, grus og stein.Tillitt, som namnet morenekonglomerat tilseier, stammar frå isbrear og vi kjenner tillitt frå tidlegare istider, som t.d Varangeristida.Det finst òg mykje tillitt på Svalbard.. Kjelder. Tillitt. (2009, 23. april). I Store norske leksikon

Berggrunn | Norges geologiske undersøkelseNytt 1:1 million berggrunnskart over Norge | NorgesKommer arealplanlegging og forskning til gode
 • Karbon kryssord.
 • Mühlenpokal gifhorn 2018.
 • Reziprozität adjektiv.
 • Smal kommode til entre.
 • Löwensaal nürnberg boxen.
 • Grønne tanker glade barn film.
 • Rugetemperatur høns.
 • Bonsai ikea.
 • Haare schneiden an skorpiontagen.
 • 3 tage flusskreuzfahrt donau.
 • Twilight wikia.
 • Fiskerestaurant stockholm.
 • Uni jena.
 • Kodein biverkningar.
 • Bokontroll lånekassen.
 • Mountainbike 27 5 zoll.
 • Overnatting valdres.
 • Baustellen a81.
 • Kylling quinoa salat.
 • Arthrose en arabe.
 • Hva spiser kattugle.
 • Pierre louis martine.
 • Skattumgården legesenter gjøvik.
 • Imdb matrix revolutions.
 • Streitkräftebasis uniform.
 • Kinetisk energi snl.
 • Winston bishop daisy.
 • Dødehavsrullene esseerne.
 • Ukontrollert risting på hodet hund.
 • Zwd to usd.
 • Vegstenging sogn og fjordane.
 • Hva er kjøpte medier.
 • Team ulsrud.
 • Madagaskar auswärtiges amt.
 • Audi a3 2003.
 • The legend of spyro: dawn of the dragon.
 • Selvhogst juletre sørkedalen.
 • Gå på tredemølle med stigning.
 • Hochzeitssängerin rheinland pfalz.
 • Train narita ueno.
 • Sketcher norge.