Home

Morenejord jordbruk

morene - løsmateriale - Store norske leksiko

 1. Morene er en jordart som består av usortert materiale av blokker, steiner, sand, silt og leire, ført med en isbre eller direkte avleiret av den. Materialet mangler vanligvis lagdeling, og de enkelte steinene er lite rundet og kan ha skuringsstriper. Sammensetning av morenen er avhengig av kilden materialet hentes fra, transportlengde og hvor mye vann som er tilstede under avsetning.
 2. · Morenejord vil ofte bli ei tørkesterk jord, men kan være litt tett. I Gudbrandsdalen lå det kanskje et flere hundre meters tjukt isdekke. Vekta av isen kan ha komprimert jorda så mye at jorda er vanskelig å grøfte
 3. Morenejord. Denne jordtypen finner du over den marine grensa, det vil si i områder som etter siste istid lå over havnivå. Isbreene førte med seg lausmasser som blei liggende igjen da isen smelta. Det er dette vi kaller morenejord. Den inneholder materiale med ulik korn-størrelse, fra leire til store blokker

Skal du dyrke ny jord? - Norsk Landbruksrådgiving Innlande

morenejord, løst, usortert materiale som blir liggende igjen etter at en isbre har smeltet. Der morenejorda inneholder bløtere skifer, kalk og sandstein, kan den bli meget fruktbar, slik som f.eks. i området mellom Mjøsa og Tyrifjorden En morene er usortert løsmateriale av stein, avsatt av en isbre. Materialet kan være avsatt under isbreen som bunnmorene, langs siden av breen som sidemorene, eller mellom to breer som midtmorene.En særlig karakteristisk landform utgjør endemorenene, ofte benevnt som ra, store mengder morenemasse ble gjerne avsatt der breen stoppet opp. Landskapene som har vært dekket av isbreer er for en. Morenejord er den jordarten som dekker størst areal i Norge. Morenetyper Det er forskjellige morenetyper. Materiale som er blitt transportert langs bunnen av isen, sålen, kalles bunnmorene. Opptreden av pollen fra ugras og korn forteller om jordbruk i området Jord er alt løsmateriale som finnes over fast fjell. Både uorganisk løsmateriale, som sand, og organisk materiale, som for eksempel humus, regnes som jord. Hulrommene (porene) mellom de faste partiklene er fylt med jordluft og jordvann. Løsmaterialet kan inndeles i jordarter og jordsmonn. Jordarter deles inn etter kjemisk og mekanisk sammensetning, hvordan de har oppstått og opphavsmateriale

På øverste hylle: Rehab-behov for steingjerdet

Sandjord er ofte utvasket og kalkfattig, mens morenejord kan variere mye etter opphavsmateriale og klima. Myrjord med torv som er dannet av hvitmoser eller gråmose, er utprega kalkfattig. Forsurende effekt. Både i naturlige økosystemer og i konvensjonelt og økologisk landbruk opplever vi at jorda blir surere Jordbruk (dyrking og husdyrhold) oppsto 10 000 år f.Kr, og har gått gjennom en betydelig utvikling siden de første sivilisasjoner.Arkeologiske spor tyder på at et område i Midtøsten, den såkalte fruktbare halvmåne, var det stedet for de første planting av frø og høsting av planter som tidligere ble samlet i villmarken.Jordbruket oppsto deretter på flere uavhengige steder i verden. Morenejord var den beste dyrkingsjorda. Morenejord best r av sand og grus. Dette er grovt materiale som holder d rlig p fuktigheten. De fleste sand- og grusavsetninger er derfor n ringsfattige, t ler d rlig t rke, og egner seg relativt lite til oppdyrking i dag sammenlignet med andre jordarter Title: ��Jordbruket p� 1700-talet teori og praksis Author: Gudmund Balvoll Created Date: 2/13/2011 7:55:01 P

Jeg må google hva det betyr at morenejord har både fordeler og ulemper. En bonde kan gi meg gode grunner for og mot sprøyting i helning. Jeg hadde aldri før hørt at, ugresset setter smak på fôret. Dersom vi ikke prioriterer dette sier vi nei til en stor del av norsk jordbruk Morenejord Jordprofil. Der hvor regnvann, klima og organismer har fått virke gjennom lang tid, vil det være utviklet et jordsmonn som er den del av jordmassen der plantene brer røttene sine. De viktigste gruppene jordsmonn i Norge er podsol, brunjord og sumpjord med hver sin karakteriske sammensetning nedover i dypet Flomavsetninger (Romeriksmjæla) er sedimenter avsatt under tapping av Nedre Glomsjø, en bredemt innsjø i Nord-Østerdalen, helt på slutten av siste istida. Materialet består som oftest av sandig silt- og siltig finsandlag avsatt fra rolig strømmende vann vanligvis over hav- og fjordleire, men også andre avsetningstyper

Jordbruk er en næringsvei hvor det blir produsert planter, som blir spist av mennesker og dyr. Langs fjorder og dalfører gir morenejord og havavsetninger jordbruksjord som er veldig spredt, men veldig god. Ca. halvparten av arealet i Norge er dekket av fjell og myrer, og der er det ikke mulig å drive jordbruk. har drevet med jordbruk, samhandlet med sørligere jordbrukssamfunn, eller tatt del i ulike viser tydelig hvordan dyrkningsavsetningene fra bronsealder er overleira av morenejord og yngre dyrkningslag. Illustrasjon: Johan E. Arntzen. 24 Johann Arntzen Kokegroper og grave Norsk jordbruk har mange konkurransefortrinn og har et godt utgangspunkt for produksjon av konkurransedyktige kvalitetsprodukter. Meld. St. 31 (2014-2015) Garden som ressurs - marknaden som mål — Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringa Hvor godt egner de ulike jordartene seg for jordbruk? Fordi de ulike løsmassene har ulike egenskaper, var de ikke like godt egnet for jordbruk. Dette kan det være litt vanskelig å forstå fordi nye redskaper og dyrkingsmetoder har snudd opp ned på bildet Området består av moldrik morenejord som egner seg spesielt godt for matdyrking. Distriktssjef Løken hevder i sitt grønne alternativ at et skifte fra korndyrking til jordbruk med hageparseller, frukt-og bærdyrking samt planting av trær og busker, vil gi et mer variert og urbant landbruk

Jordarter @ Agropu

Utviklingstrekk i norsk jordbruk. Morenejord losmateriale steiner marin leire rogaland klimaet gronnsaker og poteter skogbygder dal og fjellbygder og kystbygder mekanisering spesialisering okologisk landbruk terrenget kvaliteten pa dyrkningsjorda og klimaet 3 av landet neppe mulig a oke til mer enn 5 6 fra På Kylles er det moldholdig morenejord, og produksjonen består av 30 storfe, 70-80 sauer og bringebærdyrking. Les også: Frankrike tillater glyfosat i pløyefritt jordbruk. Annonse. Bøndene som deltar i prosjektet skal arbeide etter det som heiter naturbyggjande,.

Da forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), Universitetet i Bergen (UiB) og Landbrukshøgskolen på Ås (nå UMB) startet forskningsprosjektet Kvartær stratigrafi på Jæren, var målet å finne ny kunnskap om isens bevegelser og påvirkning på landskapet i Rogaland Jordbruk, fiske og fangst samt den sentrale beliggenheten ved Sarpsfossen dannet grunnlaget for Hafslund Hovedgård, Lettdrevet, sørvendt morenejord, samt fiske og fangst i elv og skog gav grunnlag for tidlig bosetting. Gårdsnavnet nevnes første gang i et brev fra 1344. Første ledd i navnet er mannsnavnet Hafr. Kultursentrum

Geografi-vgs (2013): morenejord

 1. Morenejord dannes av løsmasser som ligger igjen etter isbreers bevegelser, torv er en slags opphoping av rester av døde planter og andre organismer på fuktige steder. FN foreslår i tillegg bruk av subsidier for å oppmuntre til mer bærekraftig jordbruk, og sertifiseringer som garanterer kunder bærekraftig mat
 2. G-06 Jordbruk ↑ Landbruk og dyrestell. 1. Hva menes med: Jordsmonn ; Humus.
 3. Nevn noen typiske trekk ved jordbruket i de enkelte jordbruksregionene. Naturgrunnlaget bestemmer hva som kan dyrkes i ulike deler av landet
 4. Her finner du alle saker som omhandler jordbruk. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter
 5. Flatt landskap som har et rikt jordbruk på dyp morenejord som ble avsatt under siste istid. Klimaet gjør regionen best egnet til husdyrhold og til grønnsak- og potetdyrking. Ikke egnet til kornproduksjon

Morenejord trenger vann. Morenejord kan ha forskjellig vannbindingsevne alt etter partikkelstørrelse, moldinnhold og steinmengde. Mye av morenejorda vi dyrker poteter på i Norge kan inneholde ca 15 % plantetilgjengelig vann. Med en rotdybde på 30 cm tilsvarer dette 45 mm vann, mens det med en rotdybde på 60 cm tilsvarer 90 mm vann i rotsonen

Morene - Wikipedi

Jordbruk - regjeringen

Istidsgeologi flasker seg på Jæren Norges geologiske

Video: Geografi kapittel 5 Flashcards Quizle

 • Sirius sandviken.
 • Hyra lägenhet göteborg korttid.
 • Aggressive mænd.
 • Kronespill til salgs.
 • Work and travel neuseeland halbes jahr.
 • Zeitmagazin mann abo.
 • Husbåt säljes.
 • Weidmuller download.
 • Ødelagte brystimplantater.
 • Forkjøpsrett privat bolig.
 • Flytebrygge forankring.
 • Legge laminat i døråpning.
 • Walisisch guten tag.
 • Jadrolinija split vis.
 • Umfragen geld verdienen erfahrungen.
 • Fritaksavtale elbil.
 • Element test.
 • Wonderwall jotun.
 • Killfrisyrer 2017.
 • Communicare latin.
 • Canesten etter fødsel.
 • Bloom trevoks.
 • Postnord utkjøring.
 • Handelsbanken växla pengar avgift.
 • Fiona gis 2016.
 • Maine coons temperament.
 • Gdansk spa tips.
 • Aserbajdsjan eurovision.
 • Gruppereiser for single.
 • Amalie betydning.
 • Albi skjenk.
 • Star wars episode 1 viaplay.
 • Erstatte salt.
 • Kfz stelle günzburg öffnungszeiten.
 • Kreative ting å gjøre.
 • Brystbein brudd.
 • Stikkontakt danmark norge.
 • Fiskebilen erfaring.
 • Panasonic lumix tz90 prisjakt.
 • Hospitalet kryssord.
 • Madrasser etter mål trondheim.