Home

Motta kontant betaling

Når betaling skal skje samtidig med at varen eller tjenesten blir levert, Noen butikker kan ønske å ta gebyrer for å motta kontanter, mens det ikke er gebyr for å betale med kort. plikter å ta imot kontant betaling. Øvre grense for mynter Motta betaling . Om du har fysisk butikk eller selger dine varer på nett, selger til privat-eller bedriftskunder. Sørg for at du mottar dine oppgjør sikkert og effektivt, og sikre deg god oversikt over hvem som har betalt og når. Betale Kontant betaling til besvær; Kontant betaling til besvær. Publisert: 28.02.2017 kl 12:19. Den som betaler kontant for beløp over 10.000 kroner, mister retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift Kontant, kontanter, i rede penger, cash. Kontant kan også bety uten nøling, bestemt. Pr. kontant betyr betalbar eller mot betaling i rede penger straks varen er mottatt. I eldre tid ble kontant vanligvis tolket som betaling innen en måned, mens straks betaling ble kalt «ekstra kontant» eller «fiks kontant». Disse tilleggene har nå ingen betydning. Når det gjelder bilkjøp kontant så er det en kjennsgjering at de fleste bilbutikker jeg har vært i kontakt med de siste 4-5 år , ikke tar imot kontanter pga sikkerhet, de fleste kunder forstår dette og det er mer praktisk for begge parter å løse dette ved enten bankremisse eller overføring, men de er dog pliktig til å ta imot kontanter ref sentralbanklovens kap 3 14

Plikt til å ta imot kontanter - NH

 1. Jeg leser loven slik at mottaker kan nekte å motta kontant betaling så lenge det ikke fører til mer utgift for betaler. - Noe som gjør at det er innafor så lenge det er tilrettelagt for kortbetaling. Legene skal vel ikke straffes økonomisk for at pasienter velger å ikke bruke kort
 2. Det er ikke lov å nekte folk kontant betaling, slår Forbrukerrådet fast. Foto: 03030-tipser. eller som av andre grunner er avhengig av jevnlig å motta helsetjenester
 3. Maks betaling i kontanter: 10000 kr. vil også ramme den seriøse næringen dersom bedrifter kjøper tjenester fra underleverandører for over 10000 kroner kontant, og Backe forteller at de allerede har gått ut med informasjon til sine medlemmer om at større transaksjoner må gjøres via bank
 4. Vi snakker om en bil til 350k. Jeg sa ganske brått at jeg ikke ville ta i mot betaling i kontanter, og spurte om han ikke kunne sette de inn i banken og betale meg på den måten. Det ville han ikke. Han sa at jeg bare kunne ringe han om jeg skulle bli interessert i selge bilen til han kontant. Hva ville dere gjort
 5. Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge. Ingen er pliktig til i én betaling å ta imot mer enn femogtyve mynter av hver enhet. Sterkt skadde sedler og mynter er ikke tvungent betalingsmiddel. Banken gir nærmere forskrifter om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter
 6. Lovfestet rett til kontant betaling Den nye finansavtaleloven, som trer i kraft 1. juli 2000, inneholder en rekke viktige regler om forholdet mellom bankene og deres kunder. Loven inneholder også en regel som gir privatpersoner en absolutt rett til å gjøre opp sine pengeforpliktelser med kontante penger

Kontant betaling - ber helsemyndighetene om avklaring 1. september, 2020. Kollektivtrafikkforeningen ber helsemyndighetene om avklaring på spørsmålet om kontant betaling på buss og øvrig kollektivtrafikk. Norges Bank har forespurt Folkehelseinstituttet om smitterisiko ved bruk av kontanter Når kreditor ikke kan eller vil motta kontanter og det oppnås enighet om faktura er det forfallsdatoen på denne som gjelder. Kan jeg nekte å betale et krav med faktura? Siden kontanter er tvungent betalingsmiddel så kan kreditor i utgangspunket ikke kreve betaling på annen måte så lenge du tilbyr kontant oppgjør på forretningsstedet Du kan bli straffet for å betale kontant. Fra nyttår kan du bli stilt ansvarlig dersom du betaler over 10.000 kroner kontant til en leverandør av varer og tjenester og vedkommende ikke betaler skatt og avgift. Næringsdrivende taper retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift

Kontaktløs betaling er veldig sikkert og følger internasjonale standarder, og er underlagt sertifiseringer osv. Maks tillatt beløp uten PIN-kode er 500 kroner per transaksjon (eller tilsvarende i andre land). Fra tid til annen blir du spurt om å taste PIN-koden din for å verifisere at du er riktig eier av kortet Kontaktløs betaling. Hvis kortet ditt har kontaktløs betaling legger du det oppå terminalen - uten kode. Les mer her! Se etter dette skiltet med kontanttjenester i butikk i din butikk. Ofte stilte spørsmål. RÅD. Hva er kontanttjenester i butikk?. Det er ikke tvilsomt at retten til kontant betaling hos betalingsmottaker etter tredje ledd gjelder uavhengig av betalingsmottakers anvisningsrett etter annet ledd, jf. Ot.prp. nr. 41 (1998-1999) s. 49. Forbrukerrådet har stilt spørsmål om mulighet til å betale med mynter, men ikke sedler, tilfredsstiller kravet i § 38 tredje ledd

Betaling med kontanter - 25 mynter er maks Mange mynter av samme sort? Butikken kan si nei til å ta dem imot Vi tipper du ikke var klar over denne regelen for betaling av kontanter. BETALE KONTANT? Har du tømt sparegrisen før du gikk på butikken, kan butikken takke nei til betalingen din. Vis me Dermed er det ikke slik at det må gis adgang til kontant betaling på ethvert sted betalingsmottakerens forretningsvirksomhet utøves, påpeker han Betaling for løpende eller periodiske ytelser ses samlet for alle kostnader som kommer til fradrag samme år. Hvis betalingen er gjort kontant slik at fradragsretten bortfaller, skal beløpet verken inngå i eiendelens skattemessige avskrivningsgrunnlag eller i den skattemessige inngangsverdi ved senere realisasjon Regler for kontant betaling: Hotellene vil at du skal betale med kort Stadig flere hoteller i Sverige og Norge er blitt kontantfrie. KONTANTFRITT HOTELL: Nordic Choice-hotellene er i hovedsak kontantfrie, som Clarion Collection Hotel Havnekontoret i Bergen. Men de nekter deg ikke å betale cash

Da betaling av giro på postkontor og Post i Butikk opphører må uttak og innskudd nå gjøres med et bedriftskort. Bedriftskortet har en egen pinkode og kommer med eller uten Visa. Husk at hver og en ansatt som skal benytte tjenesten må ha et personlig kort For betalinger som gjøres delvis via bank og delvis kontant, gjelder fradragsrett kun for den delen som ble betalt via bankoverføring. Kontantsummen er ikke fradragsberettiget, uavhengig av beløp, så lenge den samlede summen for betalingen er over 10 000 kroner. Kom i kontakt med en regnskapsfører Avrundingsregler ved kontant betaling i norsk mynt. Fra 1. mai 2012 skal det ved betaling i norsk mynt av ørebeløp som ikke er delelig med 100 avrundes slik ved det endelige oppgjør: Ørebeløp som ender på 1 - 49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp. Motta varsel på e-post..

Motta betaling med kontanter og sjekk Nordea

Betaling, frister og endringer. Personalliste. Serveringssteder, levere skattemeldingen og motta et skatteoppgjør. Utenlandsk selvstendig næringsdrivende. Driver du et enkeltpersonforetak i Norge, må du registrere foretaket, rapportere oppdrag, betale inn skatt, levere skattemeldingen og motta skatteoppgjør.. Det synes å være en relativt utbredt holdning i norsk offentlighet at sentralbankloven § 14 eller finansavtaleloven § 38 (3) gir nordmenn rett til å handle varer og tjenester mot kontant betaling. Artikkelen inneholder en nærmere analyse av disse bestemmelsene, og konkluderer med at en slik generell rett ikke eksisterer Hvor langt retten til kontant betaling bør gå, og hvilke unntak som bør gjelde, er det derfor behov for å se nærmere på, legger han til. Behandling. Departementet jobber i dag med et forslag til en ny finansavtalelov. Dagens finansavtalelov ble vedtatt i 1999. Annonsørinnhol Gå til Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger - Butikkdatainnstillinger og velg Interimskonto for kontant betaling av faktura. Det er viktig at det blir opprettet en unik konto som bare skal brukes til dette formålet. Å sette inn for eksempel konto 1900 i Systeminnstillinger her vil ikke fungere bra siden det kontonummeret er i bruk til kasse/kontant og har en annen. Hvis en kunde gjør opp for et salg med en gang kan du lage en kontantfaktura slik at kunden får kvitteringen sin. Eksempler på når dette er brukt er salg i butikk eller oppgjør ved levering til kunde. Det passer da bedre å sende ut en kontantfakt..

Kontant betaling til besvær - verdtavite

Betaling for helsetjenester skal fortsatt være mulig å gjøre med kontanter. Sykehus og legekontor er lovpålagt å ta imot kontanter. Forbrukerrådets rapport om kort og kontant. Maren Van Buren Struksnæs. Fungerende leder for kommunikasjonsenheten (+47) 404 91 804. maren.struksnaes@forbrukerradet.no. Abonner på vårt nyhetsvarsel Det kan virke som om dette for tiden er et litt uavklart rettslig spørsmål, og at mange butikker nekter å ta imot kontant betaling. I denne artikkelen fra Forbrukertilsynet, tar de til orde for at bestemmelsen i finansavtaleloven bør presiseres slik at kravet om å ta imot kontanter gjelder på alle faste fysiske salgssteder der varer og tjenester selges til forbrukere Les hva han skriver: I disse korona-tider har vi fått flere spørsmål om krav til betaling med kort eller smarttelefon. Noen føler seg diskriminert om man ikke kan betale med kontanter og spør om det kan være lov å ha slike ordninger der selger krever betaling over elektroniske medier Folketinget har vedtaget at stramme garnet i forbindelse med kontant betaling. Fra 1. januar 2019 er grænsen for, hvornår betaling skal ske elektronisk, sænket til 8.000 kroner inklusive moms. Tidligere lå grænsen på 10.000 kroner. Flere betalinger, som vedrører samme leverance eller ydelse, anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Ved løbende ydelser elle En lovmessig likestilling av kontant og elektronisk betaling er en god start for en gradvis og forsvarlig overgang til et kontantløst samfunn, sier Kreutzer. Kontanter overflødig - Kontanter får en stadig mindre plass i norsk økonomi. Vi betaler med kort, med nett- og mobilbank, og kjøper på internett

kontant - Store norske leksiko

UnePunes Ukeplan: Mine, dine, våre

Forskrift om gaver mv. til helsepersonell. § 4. Nærmere om begrepet gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse. Begrepet gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse i § 2 og § 3 omfatter også godtgjørelser for utført arbeid og lignende der godtgjørelsen overstiger det som står i rimelig forhold til det utførte arbeidet, og andre gjensidige disposisjoner som inneholder et. Forbrukere må ha rett til å betale kontant 05.02.2019 — I et brev til Finansdepartementet 31. januar mener Norges Bank at retten til å betale kontant bør presiseres. De foreslår også at Forbrukertilsynet skal følge opp kravet, og ilegge næringsdrivende som nekter å ta imot kontant betaling overtredelsesgebyr

Hvis Izak og Mabel kunne ha tilbudt kontant betaling for soveværelsesmøblementet, ville de kanskje ha kunnet prute og oppnådd ti prosent eller kanskje 20 prosent avslag. Derved kunne de ha spart over 50 eller 100 rand : vi har mottatt Deres brev vi har mottatt Deres brev / motta belønning motta belønning / motta en pris, en utmerkelse motta en pris, en utmerkelse / hun ville ikke motta betaling hun ville ikke motta betaling

Maks lovlig betaling i kontanter - Økonomi - Diskusjon

Husleien er det beløpet en leietaker betaler for å kunne bruke leieobjektet. Dette er et fast beløp, som vanligvis innbetales forskuddsvis for en måned av gangen. Les mer om hva som skal være inkludert, hvordan du kan øke den og hva du gjør om leietaker ikke betaler Tar viruskrisen knekken på kontant betaling? Cap Gemini utgir World Payments Report 2020. Frank Johnsen. frank.johnsen@cw.no. Publisert: mandag 12. oktober 2020, kl. 11:27 Endret: 12. oktober 2020, kl. 11:27 - Covid-19 har akselerert innovasjonstakten innenfor betalingsløsninger. Selskapene som.

Kontant betaling på sykehus og hos lege - problemer med

Skal du motta betaling fra f.eks USA er det mulig at du må oppgi flere opplysninger. Her er et oppsett som kan brukes: Pay by SWIFT/Telegraphic Transfer in USD to: Beneficiary: Mottakernavn Address: Mottakers adresse Account/IBAN: Mottakers IBAN Beneficiary's bank (Account with institution): Sparebanken More, Keiser Wilhelmsgt 29/33, 6003 Aalesund, Norway SWIFT/BIC: SPARNO22 CHIPS UID: 17920 Betaling > Kontanttenester i butikk. Kontanttenester i butikk. No kan du sette inn og ta ut kontantar i daglegvarebutikkar over heile landet. Tenesta er eit samarbeid med Vipps, og er førebels tilgjengeleg i dei fleste av NorgesGruppen sine butikkar

Dette er ulovlig - nå lover fylkeskommunen å ordne opp - NR

Betaling, identifisering og signering. Vipps - laget i Norge med kjærlighet for forenklin Kontant betaling ‎10-04-2017 20:38. Hei. Er (snart) ny bruker. Skal føre regnskap for min kone. Alt salg er kontant/kort (Frisør) - Hvordan skal jeg løse dette. Flere kunder pr. dag - Finner det tungvint å måtte legge inn navn på alle kunder - Er jo ikke snakk om faktura når alt salg skjer direkte Forbrugerrådet Tænk mener: Det skal være muligt at betale med kontanter Kontanter er stadig nødvendige for især de børn, ældre og socialt udsatte borgere, som ikke har mulighed for at betale med kort Reglen kan ikke omgås ved fx at skilte med, at man ikke tager imod kontant betaling eller frabeder sig kontant betaling, og ej heller ved at undlade at have byttepenge. Herudover vurderer Forbrugerombudsmanden, at det vil være i strid med kontantreglen, hvis en virksomhed fx indfører et system, hvor kontantkunderne skal indbetale et beløb i kontanter på et elektronisk kort, som derefter. Betaling med AutoPASS-brikke. Med AutoPASS-avtale får du faktura tilsendt fra bompengeselskapet som du har inngått avtalen med. Bompasseringene registreres automatisk på avtalen din. Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for passeringen

Sommersesong på Leirfall i Hegra

Endringstakten skyter fart for selskaper som leverer betalingsløsninger, i takt med veksten i antall transaksjoner, tøffere konkurranse, samt alle de utfordringene som ble forsterket med covid-19-krisen, ifølge World Payments Report 2020 som Capgemini publiserte forrige uke. «Covid-19 har akselerert innovasjonstakten innenfor betalingsløsninger Vis me Kan butikk nekte kontant betaling betaling - Store norske leksiko . Betaling, juridisk frigjørende oppfyllelse av en forpliktelse ved overgivelse av penger eller pengerepresentativer. Bare penger er tvungent betalingsmiddel, mens kreditor kan nekte å motta for eksempel sjekker som betaling. Telenor Kontant

kontant betaling | Conecto AS blogger om trender innenfor adferdsøkonomi og nye betalings- og finansieringsløsninger For å kunne motta penger fra utlandet må du oppgi IBAN-nummeret ditt og korrekt SWIFT-kode til avsender eller avsenderbank. IBAN-nummeret ditt finner du under kontoinformasjon når du er innlogget i nettbanken

Definisjon av kontantbetaling i Online Dictionary. Betydningen av kontantbetaling. Norsk oversettelse av kontantbetaling. Oversettelser av kontantbetaling. kontantbetaling synonymer, kontantbetaling antonymer. Informasjon om kontantbetaling i gratis engelsk online ordbok og leksikon. kontantbetaling. Oversettelser. English: cash World Payments Report 2020: Tar covid-19 knekken på kontant betaling? Facebook. «Pandemien har virkelig satt fart på kontaktløs betaling og utviklingen av online betalingsløsninger i Norge

Vil fjerne kontant-kravet. Nå lufter Forbrukerrådet offentlig at de ønsker å avvikle kontanter som eneste tvungne betalingsmiddel. - Når det gjelder kontant betaling,. Foto: Colourbox KONTANT betaling rådes ikke når du skal betale for håndverkstjenester - ved skattesnusk kan du også straffes ved summer over 10 000 kroner. Dersom du som privatperson kjøper tjenester av en næringsdrivende kan du i prinsippet betale dette med kontanter (sedler og mynter)

Maks betaling i kontanter: 10000 kr - Aftenposte

Tilbydd kontanter for bil - Bil - VG Nett Debat

Kort og betaling; Nyheter; Nyttig. Selvbetjening; Priser og renter; Nyttige sider; Ofte stilte spørsmål; Personvern og cookies; Kundeservice: 75 11 90 00 mandag - fredag 08:00 - 20:00. Facebook Twitte Hvis for eksempel utgifter til forsikring, kommunale avgifter, vedlikehold og strøm beregnes til 40 000 kroner per år, og den ansatte bruker 10 prosent av boligen sin til hjemmekontor, vil han eller hun kunne motta 4000 kroner i skattefri godtgjørelse fra arbeidsgiver

Betalingsmidler kan brukes til å betale for og motta betaling for varer og tjenester. Eksempler på betalingsmidler. Betalingsmidler er i hovedsak pengesedler og mynter, samt kontopenger. Andre midler som også kan brukes som et betalingsmiddel kan være aksjer, obligasjoner, eiendom, metaller som gull og sølv, eller edelstener som diamanter Vil nekte deg å betale kontant på hotell og restaurant. Hoteller og restauranter ønsker med loven i hånd å kunne nekte folk å gjøre opp regningen med kontanter. NHO Reiseliv vil endre loven for å kunne godta kun kort ved betaling STAVANGER: i 18-tiden fredag kveld er problemet løst, og kunder kan igjen gjøre opp for seg ved kort-betaling. Så vel var det ikke tidligere fredag. Da møtte et stort skilt, med beskjedem om at kun kontant betaling ville bli akseptert, kundene på Helgø Matsenter ved Kristianlyst Hev grensen for kontantløs betaling. Det kan bidra til redusere smittefaren. Kortterminalene er en av de felles kontaktflatene flest er borti, skriver innsenderen. Foto: Syda Productions / Shutterstock / NTB scanpix. Les mer om. Koronaviruset. Få full oversikt over BTs saker

[Løst] Er butikker pliktig til å ta i mot kontant

Vinmonopol nekter betaling i kontanter Snart følger butikkene etter. PLASTIKK: Kontantnekten er ikke noe problem for Marius Egeland (22), Aleksander Skjold (21) og Fredrik Moe Mikkelsen (22). For. NOME (NRK): Flere legesentre her i landet vil ikke ta imot kontant betaling. Eldre fortviler, og vet ikke hvordan de skal betale for seg

Video: Lovfestet rett til kontant betaling • Kommunal Rappor

Kontaktløs betaling er en betalingsmåte hvor kunder betaler for varer og tjenester ved å legge enten betalingskortet sitt eller mobiltelefonen sin inntil betalingsterminalen. Denne formen for betaling benytter seg av nærfeltskommunikasjon, som er en form for trådløs teknologi som etablerer toveis kommunikasjon mellom to enheter når avstanden er mindre enn 4 cm. Både mobilen og. Enkelt og greit kontantkort. Et kontantkort-abonnement koster kr 0/mnd. Du betaler kun for bruk av mobilen Skatteloven § 6-51. Reglene om tap av skattemessig fradrag ved kontant betaling på minst kr 10 000 gjelder alle kostnader som er pådratt fra 1. januar 2011. Se lovforarbeidene i Prop. 1L (2009-2010) Skatter og avgifter 2010 kap. 5.3.6. Reglene omfatter all type kontantbetaling uavhengig av hvem som er betalingsmottaker

Kontant betaling - ber helsemyndighetene om avklaring

Motta betaling anonymt 38 13942 Tinapia. 2 0. 21. november 2017. Hei! Jeg er ikke så erfaren med slikt, så håper noen her kan hjelpe meg Jeg har begynt salg av camshow/snapchats/truser o.l. (intet ulovlig her, bare merkelig i noens øyne Avbetaling, avdragsvis betaling. Etter kjøpekontrakten skal kjøperen betale en del kontant og resten av kjøpesummen avdragsvis etter å ha mottatt gjenstanden, og den gir selgeren rett til å ta varen tilbake hvis avdragene ikke betales i rett tid (salgspant). Selgeren overdrar normalt sine rettigheter etter avbetalingskontrakten, sammen med eventuelle gjeldsbrev eller veksler utstedt for. selge mot kontant betaling selge mot kontant betaling / kontant oppgjør kontant oppgjør: selge mot kontant betaling selge mot kontant betaling / kontant oppgjør kontant oppgjør. 2 rask og bestemt. et kontant svar et kontant svar / være.

Når kreditor nekter å ta i mot kontant betaling

Motta versus betaling er en oppgjørsprosedyre der en institusjonell salgsordre ledsages av kravet om at kontanter bare aksepteres i bytte for levering ved avvikling av den finansielle transaksjonen. Levering av verdipapirer og levering av betaling må med andre ord skje samtidig. Motta versus betaling (RVP) - algoritmisk handelLes Me Det er ingen gode grunner for at håndverkere skal kreve kontant betaling. Få en ordentlig faktura på beløpet og betal via bank til et kontonummer oppgitt på fakturaen, understreker han og fremhever videre at det å ringe på dører og tilby sine tjenester er ikke vanlig for seriøse firma Av Grethe Ettung Seks av ti nordmenn kjenner ikke til de nye reglene om kontant betaling som trådte i kraft 1. januar i år, viser en spørreundersøkelse gjort av Synovate for rørleggerkjeden Varme & Bad. Oslo-folk på topp Hver femte av de spurte (18 prosent) har i løpet av de siste fem årene betalt e

Lokaler | Hadeland Catering og Selskapslokaler

Du kan bli straffet for å betale kontant - Infotjeneste

Brevdato: 08.01.2015 Finansavtaleloven § 39 b - adgang til å kreve gebyr for betaling med kort i betalingsautomat hos fastlege 1. Innledning Vi viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 9. september 2014 og etterfølgende korrespondanse v.. Kontant betaling skal indberettes til SKAT. Staten kan ikke lide kontanter. Derfor har Staten indført to regler, vi er nødt til at huske, nemlig både et forbud mod at modtage kontant betaling for beløb over 50.000 kr. og en regel om indberetning af kontant betaling over 8.000 kr

Gælder også ved delvis digital og kontant betaling. Det gælder både, hvis du betaler det hele eller en del af beløbet kontant. Betaler du en del af beløbet kontant, skal du give os besked om den del af købet, der er betalt kontant. Du skal indberette det senest i forbindelse med din oplysningsfrist 1. juli Høringssvar om kontant betaling Oppdatert: 9.04.2015 10:28 Stig Flesland Fra og med 1. januar 2011 kommer det nye regler som gjør at man kan bli ansvarlig for selgers manglende betaling av skatt når du kjøper tjenester - dersom beløpet er over 10.000 kroner og du betaler kontant de krever at jeg betaler med kort kontantkrav kreve å betale kontant lov om kontant betaling Tvungent betalingsmiddel. Les mer om tjenesten her: (Barnerettstelefonen) Dersom du er medlem hos Frisk3 får du en halvtimes gratis konsultasjon. Informasjonsarkiv. august 2020 (1) juli 2020 (2) juni 2020 (6 Kontant betaling til besvær; Kontant betaling til besvær. Publisert: 28.02.2017 kl 12:19. Den som betaler kontant for beløp over 10.000 kroner, mister retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ; For betalinger som gjøres delvis via bank og delvis kontant, gjelder fradragsrett kun for den delen som ble betalt via. nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at vi kan gi deg ei betre brukaroppleving. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta til trafikkmåling og til å optimalisere tenesta

Platform game is on in shippingInnbetaling og Kasseregulering - Vest SystempartnerFranske makroner | FARDAL AS

SMS og e-post blir ofte benyttet i svindel og har lenker du bør unngå å åpne. Slike meldinger har ofte krav til betaling, gjerne små beløp. Posten og Bring sender aldri ut krav til betaling via lenker i SMS/e-post. Venter du ingen pakke vær ekstra mistenksom. Vi anbefaler at du sletter meldingen. Har du trykket på lenken, bytt passord Bank- og kredittkort Visa og Mastercard kan brukes til å starte solene direkte fra hovedautomaten. Har du ikke med deg bankID, kan du ringe telefonnummeret på skjermen så hjelper vi deg! SolPass-appen SolPasset er tilgjengelig som Brun og blid Solpass-app. Last ned appen i AppStore og Google Play. Kontanter Ny forskrift fra 1. januar 2017 gjør at Brun og blid har endret betalingsløsninger. Stortinget sier bestemt nei til kontant-krav. Stortinget vendte torsdag tommelen ned for Senterpartiets forslag om å slå fast retten til å betale med kontanter Dette flertallet viser til at ordningen med kontant betaling ved skattekontorene og skatteoppkreverkontorene ble avviklet fra 1. januar 2017, og at en samlet finanskomité sluttet seg til denne endringen i Innst. 4 L (2016-2017)

 • Separate boliglån.
 • Blå hjelm byggeplass.
 • Teateret i halden.
 • Keynesiansk arbeidsledighet.
 • 1800 tallet kvinner.
 • Sandnes merino extra fine.
 • Stau b14.
 • Toten metall brann.
 • Tage am strand kritik.
 • Jaguar xkr s preis.
 • Die jungs wg in barcelona folge 8.
 • Konferanse eller seminar.
 • Gemeiner blauzungenskink.
 • Pistol nybegynner.
 • We are the world usa for africa.
 • Mundwinkel bläschen.
 • Genitiv 2.
 • Objektiviteten kryssord.
 • Øvelseskjøring app.
 • Oberlippen piercing zuwachsen lassen.
 • Metronom ticket 19 euro.
 • Zumba tanzwelle rheinbach.
 • Ortoreksi kjennetegn.
 • Furulund aremark.
 • Damms leseunivers nivå 5.
 • Skottevik kart.
 • Valg 1949.
 • Samsung 55 4k uhd smart tv ue55mu8005.
 • Verdens lengste land chile.
 • Scholarship usa soccer.
 • Bilder von nemo zum ausdrucken.
 • Bayern städte.
 • Gode brudesko.
 • Internasjonal politikk stater og strukturer.
 • Nmg t skjorte.
 • Atv traktor hastighet.
 • Terrassenüberdachung polycarbonat stegplatten.
 • Tanzen lippstadt.
 • Joti k sluk.
 • Gopro inc.
 • Far east levering.