Home

Emner til en retorisk tale

Dessuten har Studienett laget en retorisk oprift, hvor vi steg for steg veileder deg igjennom en retorisk analyse. Oprift på retorisk analyse . Se Studienetts oprift. Den har vi laget med tanke på deg som vil ha gode karakterer i norsk, og som har behov for hjelp til å skrive en retorisk analyse Hva kjennetegner en retorisk god tekst? Du har vurdert hvem du skal tale til, du har brukt denne kunnskapen til å velge innfallsvinkler og momenter, og du har lagd en rekkefølge på momentene som det er lett for tilhørerne å følge. Da er du godt i gang, du har lagt forholdene til rette for at tilhørerne vil lytte med interesse

Video: Oppgaver i norsk med retorisk analyse - Studienett

Taler gir en suveren mulighet til å forme virkeligheten, fremme autentisitet og skape samhold. Talen som retorisk sjanger like relevant i dag som da Lysias skrev forsvarstalen til « mordet på Erastosthenes » i år 403 f.Kr. Denne talen er et mesterverk i seg selv og verdt en studie for alle som vil. Om du tar i bruk gode gamle retoriske virkemidler for å bygge opp under din sak, oppnår. En god taler har kontakt med publikum, både med blikket og med rytmen i talen. Memoria-fasen handler ikke nødvendigvis om å pugge talen, du må gjerne ha en huskelapp, men å lære talen godt nok til å kunne lytte til publikums respons og ta en pause når de ler. I tillegg har memoria-fasen et kroppslig element I en retorisk analyse som denne, Vi må kunne si at den lette muntlige formen i talen passer godt til denne teksten som langt på vei er et personlig vitnesbyrd om kulturministerens eget liv. Boka Norsk på 30 sider, gir deg kortfattet oversikt over sentrale emner i norskfaget

I år har de vært på reiser over hele landet og invitert til hagefester i mange byer. 1. september 2016 inviterte de 1500 representanter fra alle landets fylkes i sin egen hage, Slottsparken. Kong Olav holdt en tale som har blitt hyllet av mange. Du kan se og høre talen, lese reaksjoner på den i ulike medier og analysere den retorisk Det er en av de verste åpningene jeg har hatt på et standup-sett. Noter ned når du får folk til å le på fest, i familiebesøk, på bussen eller andre steder. Dette er en pekepinn om hva «stemmen» din er, hva som er den unike måten din å være morsom på. Og kanskje kan en av tingene du skriver ned brukes i talen din Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise. Ordet brukes også om faget som går ut på å lære denne kunsten. I bredere forstand brukes ordet retorikk om: kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og.

At talen ble sett og delt av mange, er ingen tilfeldighet, for i all sin letthet røper den også en nøye gjennomtenkt retorisk strategi. Talen er en klassisk leilighetstale, det man ifølge Aristoteles kan kalle en epideiktisk tale, dvs. en tale som angår emner som tilhører nåtiden og har til formål å rose eller rise (Aristoteles, 2006) Jeg har en stor frygt for at skulle holde taler. Vi må selv vælge hvilke emne vi vil tale om, men der skal være indledning, argumentationer, og afsluting, hvilket emne skal jeg vælge, og hvilke argumentationer skal jeg h

Retorisk sett er talen hans meget bra, og den egner seg utmerket til et studium av retoriske virkemidler. Finner du noen eksempler på gjentakelser (anafor) i denne talen? King var en stor taler som meget godt kjente til ulike språklige virkemidler og deres effekter Jeg er i vildrede! (tale - emne?) Åh nej! Jeg skulle have skrevet en engelsk tale til i mandags, men det skete ikke, så nu hænger jeg på den :s Jeg må vælge alle emner i hele verden, men mine kreative og fantasifulde evner er f.. Retoriske tale emner Formålet med retoriske taler er å overtale. Retoriske taler er best egnet for temaer som er politisk, rettsmedisinske eller seremoniell, som et argument, basert på logikk, er gjort av en person av forsvarlig karakter, for å appellere til følelser a

Opgave: Gjør en retorisk analyse av en historisk norsk tale (Haakon 7, Julehilsen 24.desember 1940) 1. jul etter tysklands invasjon av Norge. Kongen har rømt tidligere dette året til England og talen blir overført fra en radiostasjon i London Retorisk situasjon: Det er Julaften. Dette er en tid å være hjemme med familien på Oppgaven er en retorisk analyse av talen Ved et Vendepunkt av Gunnar Stålsett. Analysen tar for seg språklige virkemidler, etos, logos, patos og talens hensikt. Lærers kommentar Vis gjerne til enda flere virkemidler (motsetninger, pronomenbruk). Men mye bra her. Utdrag.

I en retorisk analyse kan du feks gå frem slik: Innledning: Her presenterer du teksten du skal analysere med tittel, utgivelsesår, sted og tema (kort) Deretter kan du gi en kort beskrivelse av hovedsynspunktet i teksten (et slags resymé) uten å tolke. Hoveddel: Her kan du feks skrive et avsnitt om etos, et om logos og et om patos Emnet gir en innføring i klassisk retorikk (retorikk fra det gamle Hellas og Roma) med vekt på både teori og praksis. I den teoretiske delen av emnet studerer vi retorikkens faglige regler og dens teoretiske grunnlag. I den praktiske delen analyser vi antikk retorisk praksis i form av taler i. En overbevisende tale kan fokusere på viktigheten av drikkevann. Et publikum er trolig enige om at frivillig ved en hjemløs ly er en verdig forsøke. Studentene velger ofte tale emner som er knyttet til aktuelle hendelser. Overbevisende taler kan brukes under politiske hendelser for å få mer støtte Og det å lytte til en skikkelig god tale er en unik opplevelse. Hittil i sesongen så har jeg vært borti mange gode taler, men jeg har også vært borti en del dårlige. Ganske mange dårlige egentlig. Taler som ikke har en rød tråd. Taler hvor taleren hopper fra det ene poenget til det andre uten mål og mening

Her er din orift på en virkningsfuld tale. Kogt ind til 20 råd. Nemt har det ikke været at koge sit eget yndlingsemne ind. Men nu er det gjort, for jeg er selv vild med 'gode råd om' og lister med 'sådan gør du' - over emner jeg ikke selv er specialiseret i. Og det er mange! Som tale-kok har jeg selvfølgelig.. Talesjanger er i retorikk en hovedinndeling av språklige kommunikasjonstyper etter formål og innhold. En sjanger kan defineres både med utgangspunkt i formelle og funksjonelle trekk ved en tekst. I retorikken handler sjangerforståelse særlig om hva teksten skal oppnå i sosial eller politisk forstand. Hei Jeg går på VG3, og jeg har fått en oppgave om å skrive en tale knyttet til temaet sannhet. Det er første gangen jeg skal både skrive og holde en tale, og siden det er siste året på videregående skole. Ønsker jeg en god karakter i faget, dermed trenger jeg en del ideer om hva jeg kan skrive om.. Hei! Skal levere inn en norskoppgave hvor jeg skal skrive en retorisk analyse av Vidkunn Quislings tale fra 9. april 1940. Men hvordan skal jeg forme en slik analyse? -Hvordan innlede? -Burde jeg dra inn mange eksempler/quoter fra Vidkunns tale? -Hvordan forme en retorisk analyse RIKTIG? Altså hv..

Her finder du de seneste artikler om retorik på information.dk. Den italienske tænker Machiavellis råd for, hvis den folkelige opbakning svigter, var at indlede en krig eller provokér en fremmed fyrste til at angribe Da ville en retoriker med rette have sagt: Han skød forbi målet; hans tale passede ikke til situationen, han talte ikke om de mest presserende emner - ugens tre afgørende begivenheder skabte en retorisk situation som krævede en respons, og det lykkedes ham ikke at give den rette

Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker En taleanalyse består i at lave det, man kalder en retorisk analyse af en tale og dens virkemidler for at se, om afsenderen lykkes med sin tale og overbeviser sin modtager. Der, hvor du typisk kan blive bedt om at lave en taleanalyse, er i opgavegenrer som analyserende artikel , SRP eller til mundtlig eksamen Talen ble omtalt som meget god, og jeg har i denne masteravhandlingen gjort en retorisk analyse av denne talen ut fra følgende tredelte problemstilling: Hvordan er talen strukturert, hvilke innholdsmomenter og språklige virkemidler består den av?På hvilken måte kommer ethos, logos og pathos til uttrykk i talen?Hvordan forholder talens innhold og stil seg til de ytre omstendigheter

Anmeldelser

Norsk - Verdens beste tale? - NDL

En annen viktig faktor når du velger en overbevisende tale tema er å velge en som kan provosere publikum. Hvis du hisse opp litt følelser i dine publikum medlemmer, vil du holde oppmerksomheten. Listen nedenfor er gitt for å hjelpe deg brainstorm. Velg et emne fra denne listen eller bruke listen til å generere en idé av dine egne Er talen din på tre til fem minutter har du sannsynligvis laget en rimelig effektiv tale. Et annet godt råd: begynn aldri en tale med å si «Jeg er ingen taler..» eller «Jeg fikk sjokk da. Med taler fokusert på en hendelse, kan informative tale emner være så mange forskjellige ting. Beskrive en historisk hendelse, snakke om en kommende hendelse i samfunnet, eller diskutere en hendelse du deltok som åpningen av en bedrift, eller den første natten av county fair ; Her er din orift på en virkningsfuld tale. Kogt ind til 20 råd En retorisk analyse av: Velger du å begynne på videregående må du faktisk møte opp. Tilstede. Avsenderen av teksten Velger du å begynne på videregående må du også møte opp er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det han vil få frem med denne teksten er at det skal innføres en fraværsgrense på 10% fra neste skoleår

En retorisk analyse handler ikke først og fremst om å kåre en vinner eller si seg enig eller uenig med en taler - men om å vise hvorfor en tale er utformet på en bestemt måte. Hvis du likevel skulle vurdere innleggene ut fra argumentenes holdbarhet, hvilket innlegg synes du er best, og hvilket er du mest enig med Ja, noen satt sikkert alene i en krok. De andre fløy i trappeoppganger eller i skauen. Poenget mitt er at livet deres er regulert fra starten, og fra morran til kveld. Slik var det ikke før. Det kommer til å endre oss, helt sikkert på godt, men også litt på vondt - man mister alltid noe under 'fremskrittet' Til slutt vill jeg bare si at retorisk sett synes jeg Erna og Høyre har gjort en fantastisk valgkamp, jeg tror de har klart å nå frem hos folket ved bruk av patos, etos og logos apell. Erna har en veldig moderlig stemme og være-måte som jeg tror faller i smak hos mange. Hun vant jo tross alt valget, så så ille kan det jo umulig ha vært Sosiologene tar for seg sjangerkravene til en typisk 17. mai-tale, som gjerne omhandler 1814 og Grunnloven, 1905 og unionsoppløsningen fra Sverige, nasjonalikonene Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Wergeland, erfaringen fra andre verdenskrig og betydningen av frihet. Les også: Nå vet vi mer hva vi feirer på 17. mai; Historie, verdier og frihe Statsminister Erna Solbergs tale til folket i forbindelse med koronakrisen. I forbindelse med koronakrisen talte statsminister Erna Solberg (H) Hvor vi kan håndhilse og gi hverandre en varm klem. Vi skal tilbake til de helt normale, fine hverdagene. Men før det har vi alle sammen en jobb å gjøre. Og vi skal gjøre den sammen. Les mer om

Forslag til problemstilling: En analyse av hvordan de klassiske retoriske virkemidlene brukes i et utvalg taler og andre sakprosatekster der hensikten er å overbevise leserne. (Velg for eksempel noen av talene fra eidsvoldsmennene i 1814 (se Virksomme ord) og sammenlign med noen av talene fra Grunnlovsjubileet 2014 (f. eks Olemic Thommesens tale Hvis denne reaksjonen kan skje ved hjelp av retoriske hjelpemidler, i første rekke tale eller skrift, er det snakk om en retorisk situasjon. I følge Jens E.Kjeldsen ( 2 ) er en situasjon retorisk hvis den kan løses eller modifiseres ved hjelp av effektiv kommunikasjon Han har fått kong Haralds tale fra torsdagens hagefest på Slottet, der 1500 mennesker var invitert i anledning Kongens jubileum. - Analytikeren i meg sier at dette er en politisk tale, en såkalt deliberativ tale, som peker fremover, som skal gi råd og antyde løsninger, sier Ringdal til Aftenposten

Slik skriver du en overbevisende tale - Retorik

Kongens tale på torsdagens hagefest ser ut til å ha truffet en nerve i den norske befolkningen.. Én million har sett kongens tale på Facebook NRKs Facebook-video av talen er delt over 22.000. Retorisk analyse af taler Du skal logge ind for at skrive en note Husk at give eksempler og begrunde dine svar til de enkelte punkter med henvisning til bestemte steder i teksten Masteroppgave i nordisk språk og litteratur- Universitetet i Agder 2013. Rette ord til rett tid : en retorisk analyse av Jens Stoltenbergs taler etter terrortragedien i Oslo og på Utøya 22. juli 201 Hei. Har et lite problem her; skal skrive en appell om et tema, men vet ikke helt hva det er. En tale som skal appellere til lytterne er det jeg tror. Er det rett? Jeg trenger også hjelp til hvordan den skal skrives. Går bare i tiende, så den trenger ikke å være mer enn 3 minutter (faktisk maks 3..

Slik skriver du en tale! - Retorikkbyråe

 1. Det finnes således mange slags kommunikasjonsformer som inneholder retoriske elementer; alt fra taler og foredrag til artikler, debattinnlegg og bannere under en demonstrasjon. De som studerer retorikk studere disse elementene. Det forskerne er enige om er at en retorisk ytring er laget av mennesker for mennesker
 2. ger og strategier som er felles for empiriske humanistiske og samfunnsvitenskapelige emner
 3. En ting er sikkert, Greta Tunbergs tale var helt fantastisk og proppfull av retoriske virkemidler som vi alle kan lære av. 1. REPETISJONAnafor eller repetisjon er noe av det mest slående med talen. Kraftuttykket how dare you gjentar hun fire ganger gjennom talen, og det er nettopp på grunn av denne retoriske figuren at hun [
 4. Malalas tale til FN Vi oppfordrer dem til å la alle fredsforhandlinger ta hensyn til kvinners og barns rettigheter. En avtale som ikke tar hensyn til kvinners verdighet og rettigheter er uakspetabel. Skriv en retorisk analyse av Malalas tale, der du bruker disse begrepene: kairos, aptum, etos, logos, patos
 5. Retorisk, stilistisk, diskursanalyse af Perikles gravtale tales der primært om to emner: det athenske samfund og demokrati og det ærefulde i at dø for Athen RESUME AF TALEN §36-37: DEMOKRATIET ATHEN. En ros til de forfædre der var med til at skabe den fantastiske stat som Athen er

Eksempel på en retorisk analyse (tekst: Hverdagsforbildene

 1. Etter terroraksjonene 22. juli 2011 mobiliserte både folket og landets ledere til en enorm markering mot grusomhetene. 25. juli 2011 holdt kronprins Haakon en tale under det såkalte Rosetoget. Klikk på lenken nedenfor. Der kan du lese hele talen og se framføringen. Se også læreboka side 16-20 og den retoriske analysen her på nettsiden
 2. Denne masteroppgaven er en retorisk analyse av Barack Obama og Donald Trumps innsettelsestaler. En innsettelsestale er den første offisielle talen den nyvalgte presidenten fremfører for folket, og er en særegen sjanger i seg selv, siden den tar sikte på å forene folket etter en lang valgkamp
 3. isterens tale ved åpningen av E6 Kolomoen-Moelv Stats
 4. Les også: Carl I. Hagen om Greta Thunberg: - Det er til å grine av. Det var en svært følelsesladet tale Greta Thunberg ga her i New York. 16-åringen var så sint og frustrert at hun måtte.
 5. Verker. 64 oratorier eller taler innenfor tre emner: juridiske, rådgivende, og epideiktisk, både taler som er framført offentlig og taler som er ment for å bli lest (høyt) privat.De to bindene med utvalg i Loeb Classical Library har viet hele første bind til Libanios' taler som omhandler Julian, det andre om Theodosius; det mest berømte i hans «Lamentation» er vanhelligelsen av.
 6. isteren med ett til høyrepolitikeren, En tale kan forme vår forståelse av virkeligheten

Kontakt påbygg: Retorisk analyse av kong Haralds tale 1

En standup-komikers råd om hvordan holde en morsommere tale

 1. «Ich bin ein Berliner» («jeg er en berliner») er et berømt sitat av USAs daværende president John F. Kennedy fra en tale han holdt for en stor menneskemengde foran Vest-Berlins rådhus i Schöneberg (Rathaus Schöneberg) den 26. juni 1963, på 15-årsdagen for luftbroen de allierte opprettet til den vestlige delen av Berlin som svar på Sovjetunionens blokade og forsøk på utsulting av.
 2. net om vekkelsespredikanter man har sett i film, der det var en mørkere, refsende kristendom. Retorikeren Kjell Terje Ringdal har derimot sammenlignet talen med Martin Luther Kings ikoniske tale der han sa: «I have a dream»
 3. Veterandagen ble innført av Stortinget i 1996, men først i 2011 ble den gjort til en stor, offentlig markering av Regjeringen. Den nye merkedagen ble lagt til frigjøringsdagen 8. mai. Denne oppgaven analyserer den årlige hovedtalen som har blitt holdt i perioden 2011-2019 på Akershus festning, som en del av Regjeringens arrangement på dagen
 4. Lese- og skriveverktøy. Elevtekst: Retorisk analyse av reklame; Skriv: Analyse av Barack Obamas tale i New Hampshir
 5. imalstat til vasalstat af Villy Søvndal - Studienet.dk
 6. Retorisk analyse av en Fjordlandreklame. Utgangspunktet for denne retoriske analysen er en reklamefilm som er laget av Fjordland, som man kunne se på norske tv-kanaler for en stund tilbake

retorikk - Store norske leksiko

 1. Og hvorfor? Anonymous poster hash: a57bf...f4b. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang
 2. Språklige og stilistiske virkemidler er også viktige når det gjelder retorisk analyse av f.eks. taler eller artikler. I en analyse av språklige og stilistiske virkemidler er det viktig at de ikke bare ramses opp, men at det redegjøres for hvilken betydning de har for teksten, samt hvilken effekt de har på leseren
 3. Det er således en teoretisk aktivitet og oppdager kunnskap. Denne kunnskapen, som inkluderer ord, argumenter og emner, blir deretter brukt av oratoren som den materielle årsaken til en tale. Det er således en teoretisk retorikkunst som står bak eller over den produktive kunsten å tale (1980, s. 63). Retorisk oppfinnelse innebærer da mer.
 4. Emner for en kort tale. 2020; En god måte å legge interessen til talen din på er å gi lite informasjon som publikum ellers ikke vil ha tilgang til. I en tale om virksomhet, for eksempel, kan du snakke om hvordan ideene til kontorer ble til, hvor de oppsto og hvordan de fungerte

Kongens tale ved hagefesten - Åpne dører mot verden - Idun

- En spesielt vakker tale, du får lyst til å klippe ut de siste strofene og legge dem på Facebook Retorikkstipendiat er imponert over Kong Haralds tale på egen hagefest Her er kongens tale, ord for ord. Kong Haralds velkomsttale på hagefesten i Slottsparken har rørt et helt folk. Her er talen

En retorisk analyse av syv TED presentasjoner der formålet er å gi publikum et nytt perspektiv og inspirasjon til å endre sitt liv. Analyse av 1400 kommentarer til presentasjonene. Type Master thesis. Not peer reviewed. Åpne. Masteroppgave_Sara Bjolverud.pdf (1.693Mb) Dato 2013-05-15 Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om pensjonist og mer enn 1200 andre emner

Her finner du et oppsett for retorisk analyse med forslag til en rekke spørsmål du kan se nærmere på Retorisk analyse av en politisk appell Kjernestoff. Diskuter og vurder kontroversielle påstander Kjernestoff. Arranger et folkemøte Kjernestoff. Hold en tale ved skolestart Kjernestoff Kildemateriale. Takk, kjære Ivar! Kjernestoff. 17 'YES WE CAN' I denne teksten ønsker jeg å lage en kort retorisk analyse av Obama sin seiers-tale ved presidentvalget i 2008. Denne talen er spesielt valgt på grunn av at den appellerer så sterkt til sine mottakere, og personlig syns jeg dette er den beste retorikken innen det 21.århundre. Retorikk handler om hvordan man overbeviser, o

Øv på talen. Les høyt, til deg selv, og det er slett ikke dumt å sette på litt høy musikk, eller annen støy, slik at du blir nødt til å heve stemmen for å høre deg selv. En fest-tale er jo ikke annet enn fest-tale. I verste fall er den glemt i morgen:- Lederskap Tale Emner. Evnen til å lede er en kraftig, da den gir deg muligheten til å forme fremtiden og kontrollere andres handlinger. Når du velger et talemne, velg en som fokuserer på konseptet ledelse. Diskuter kvaliteter som gjør noen til en god leder i talen din Du er her: Skole > En retorisk analyse av Men størst av alt er friheten og Det norske sett med nye øyne En retorisk analyse av Men størst av alt er friheten og Det norske sett med nye øyne En omfattende komparativ retorisk analyse av de to bøkene i tittelen, med hovedfokus på etos, logos og patos

Skal holde Tale, hvilket emne skal jeg vælge? - Dansk

Og hvilke emner, pointer og træk er Orla Lehmanns Casino-tale Overgangen fra enevælde til demokrati foregik fredeligt i Danmark - i modsætningen til mange andre europæiske landes blodige revolutioner. Jeg vil foretage en retorisk nærlæsning af argumentation og insinuationer i Orla Lehmanns Casino-tale for at undersøge,. Slik bruker du spørsmålstegn. Spørsmålstegn er et tegn som ikke vekker sterke følelser hos folk. Bruk av komma og semikolon kan avstedkomme opprivende diskusjoner på landets kontorer, men hvem har kranglet med sjefen om et spørsmålstegn? I mange tilfeller vil ordstillingen vise at det er et spørsmål Læren om å tale godt, virkningsfullt og passende. Aristoteles: Evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale. Fra forelesningen Retorikk i tale og skrift av Norunn Askeland ved Høgskolen i Vestfold: Retorikk er en erkjennelsesteori. Mennesket har både tanke og følelse, og disse kan ikke så lett skilles

Kjeldsen er blant annet forfatter til Hva er retorikk (2014), av Retorikk i vår tid (Spartacus forlag), som er en innføring i (moderne) retorisk teori, samt Virksomme ord (2005, med Anders Johansen) som er en kommentert antologi med norske politiske taler fra 1814-2005. Forfatterne har også utviklet en nettside med politiske taler Dersom en student har en favoritt musikk-gruppe , for eksempel , en tale om at konsernets bidrag til samfunnet eller til og med konsernets notorisk voldelige rykte oppfordrer eleven til å gi uttrykk for sine personlige interesser gjennom logisk mening , mens deler hennes kompetanse eller kunnskap med sine jevnaldrende Vis enkel innførsel. Kairos. Rette ord i rette tid: En retorisk analyse av Jens Stoltenbergs tale under «Høymesse for sorg og håp» i Oslo domkirke 24. juli 201

VGSkole: Retoriske virkemidle

- Dette er det vi bør kalle en ikonisk tale, sier førstelektor i retorikk ved Høgskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, til TV 2. Bakgrunn: Greta Thunberg tok til tårene under FN-tale. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om glede og mer enn 1200 andre emner En informativ tale er ment å levere en bestemt melding til et publikum. En tale består av tre hoveddeler: introduksjon, kropp og konklusjon. Hvis du blir bedt om å gi en informativ tale om et forretningsmessig emne, må du først vurdere publikum. Lær hva selskap de jobber for, og hvilket marked selskapet betjener

Emne til tale? - Skrevet af ssbs - HesteGaller

Offisielle taler og innlegg. Dette er en oversikt over taler holdt ved ulike offisielle anledninger, i tillegg til enkelte skriftlige innlegg. Oversikten omfatter taler og innlegg holdt av Kongeparet og Kronprinsparet, samt taler holdt av Prinsesse Märtha Louise og Prinsesse Astrid, fru Ferner i deres offisielle virke Skriv en kreativ tekst med tittelen «Skolegang foran alt!» Bestem sjanger selv, og planlegg virkemidlene dine. Skriv en retorisk analyse av Malalas tale, der disse begrepene får ett avsnitt hver (i tillegg til innledning og avslutning/konklusjon): kairos, aptum, etos, logos, patos Marte Sklet Johansen bestemte seg for å snakke om selvmord da hun ble bedt om å holde tale for kongeparet og 600 gjester på Maihaugen. Talen rørte dronningen til tårer

Retoriske tale emner - gtgrafics

Utfordringene som høyrebølgen bar med seg utgjorde det Bitzer (1968) omtaler som et påtrengende problem som kalte på en retorisk respons. Frihetskampanjen og Førdes tale til landsmøtet i 1987 var responsen på denne utfordringen Det går ikke en dag uten at du forsøker å påvirke andre eller andre forsøker å påvirke deg, derfor går det ikke en dag uten retorikk. I denne boken forklarer Norges eneste professor i retorikk hva retorikk er, og hvorfor retorisk innsikt og evne ikke bare er et vesenstrekk ved mennesket, men også en forutsetning for det gode samfunnet

Atter en gang ønsker jeg dere hjertelig velkommen til Slottet, og til denne tradisjonsrike middagen. Jeg skal hilse så varmt fra Dronningen, som dessverre er syk. Valget er over, og det har satt sitt preg på hele Norge. Kommune- og fylkestingsvalget er en hjørnestein i vårt folkestyre LAT101 eller tilsvarende eller oppmeldt til dette i samme semester. Anbefalte forkunnskaper. God kjennskap til (nytestamentlig) gresk eller andre europeiske fremmedspråk (tysk, fransk, engelsk) er en fordel. Relevans i studieprogrammet. Valgemne i bachelor i teologi. Innlednin New Yorks guvernør setter inn nasjonalgarden: - Dette er bokstavelig talt et spørsmål om liv eller død. Det er ikke en overdrevet retorisk uttalelse. USA forbereder seg på en kraftig økning i antall smittede fra koronaviruset - og dødsfall. Kina mener USA og verden må rette en takk til landet for å ha begrenset utbruddet Mot slutten av sin tale la han inn en retorisk blomst ved å sammenligne kong Georg III og [] ulike historiske figurer som ble revet ned av sine fiender, blant andre Karl I av England, Julius Cæsar, og i en del redegjørelser av talen, også Tarquinius Kongen har en enorm troverdighet og gjennomslagskraft når han taler til oss slik i plenum på årets siste dag. Vi merker oss hans budskap - og tar det med oss videre! Og ikke engang Carl I Hagen og hans Frp dristet seg til å opponere, da Hans Majestet allerede i sine første nyttårstaler snakket varmt om våre nye landsmenn som en stor og viktig ressurs for vårt land

 • The legend of spyro: dawn of the dragon.
 • Timeline powerpoint.
 • Furunkel i underlivet.
 • Arbeitslos mit 60.
 • Bedrifter leknes.
 • Valg 1949.
 • Arbeidsdag i norge.
 • Dominos pinneberg.
 • Botox pris bergen.
 • Kreative ting å gjøre.
 • Kort til sjefen.
 • Sykkeltur i frankrike med barn.
 • Reveenka eventyr.
 • Feilmedisinering definisjon.
 • Næringsstoffer i egg.
 • Staudebed.
 • Tic tac toe trennung.
 • Mandarin klementin.
 • Verdens største seilbåter.
 • Kreative ting å gjøre.
 • Svømmehall råholt.
 • Hva vil det si at en ladning er bevart.
 • Kutte micro sim til nano sim.
 • Logo tv drag race all stars.
 • Artikler på spansk.
 • Oppussing gamle hus.
 • Bayern städte.
 • Nathan der weise junges theater göttingen.
 • Kristent fellesskap egersund.
 • Tanzschule heide.
 • Carly jepsen songs.
 • Conjugaison du verbe voir en anglais.
 • Conjugaison du verbe voir en anglais.
 • Wetter marienberg aktuell.
 • Arbeitslos mit 60.
 • Norsk legevakt gran canaria.
 • Freunde finden in karlsruhe.
 • Danske mynter i bruk 2017.
 • Målestokk engelsk.
 • Hvor mange kanoner er det i sveits.
 • Hp notebook 15 bs014no.