Home

Samfunnsviterne akademikerne

Akademikerne enige med Oslo i meklingen - Samfunnsviterne

Akademikerne: kurs for tillitsvalgte i - Samfunnsviterne

Akademikerne er arbeidstakerorganisasjonen for folk med høyere utdanning. Arbeidslivets kompetanse­utfordringer forsvinner ikke av seg selv 19.10.202 Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat Som medlem av Samfunnsviterne får du ekstra gode betingelser for deg og din bedrift. Vi har dyktige rådgivere og brukervennlige løsninger som kan være med på å gjøre din hverdag enklere. Som medlem av akademikerne er renten på leasing 3,85% og det er fri etablering. Rollen som arbeidsgive

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for personer med utdannelse på masternivå eller tilsvarende. Vi ble stiftet i 1997 og representerer 218 264 medlemmer fra våre 13 medlemsforeninger Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet; Akademikerne har valgt å anbefale tilbudet fra KS i meklingen natt til torsdag 15. oktober. Legeforeningen har ikke kommet til enighet med KS om særavtalen for leger i kommunene. Etter to dagers megling kom Akademikerne til enighet med KS Samfunnsviterne er en yrkesorganisasjon / fagforening som organiserer arbeidstakere med høyere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdanning, grunnlagt 1978.Samfunnsviterne er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne og har vel 12 500 medlemmer, blant disse ca. 1000 studentmedlemmer (2018). Sekretariatet ligger i Oslo. Leder siden 2016 (konstituert 1 Akademikerne består av 13 medlemsforeninger. Skriv inn og klikk på din utdanning i feltet over og du vil få opp de foreningene som kan være aktuelle for deg. Eks: Dersom du er tannlege, søker du etter utdanningen odontologi. Dersom du har nærmere spørsmål om medlemsskap, ta direkte kontakt med våre medlemsforeninger Akademikerne. Vi har inngått samarbeidsavtaler med et stort antall bransjeforeninger, forbund og organisasjoner. Finn foreningen din under for å få ekstra gode betingelser på pensjon og forsikring

Danske Bank Akademikeravtalen - Samfunnsviterne

 1. Akademikerne Pluss' formål er å forhandle fram og følge opp medlemsfordeler for medlemmer i 12 av 13 foreninger i Akademikerne. Selskapet har mandat til å forhandle avtaler på vegne av over 200.000 medlemmer. Selskapet er stiftet 27. juni 2018, og eies av foreningene som bruker avtalene
 2. Akademikerne Pluss. På vegne av 12 foreninger i Akademikerne forhandler Akademikerne Pluss frem de beste fordelene og tilbudene for deg som er medlem. I Danske Bank er du til enhver tid sikret gode vilkår og en av markedets beste lånerenter, både som privat- og bedriftskunde. Velg din forening i oversikten under
 3. Gjeldende priser for Akademikerne I denne prislisten finner du priser og vilkår som gjelder for medlemmer i en av følgende foreninger tilsluttet Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene og Tekna. Prislisten gjelder også for medlemmenes.
 4. Samfunnsviterne har per i dag rundt 115 medlemmer på OsloMet og inngår i Akademiker paraplyen, det vel rundt 330 medlemmer totalt under Akademikerne. Leder av Samfunnsviterne sitter i styret for Akademikerne, og per i dag gir selve ledervervet et frikjøp på 15 %
 5. Også de seks styremedlemmene var på valg. Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna-president, fortsetter som nestleder i Akademikerne. Samfunnsviterne-leder Merete Nilsson, Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne, og Juristforbundets president Håvard Holm er gjenvalgt som styremedlemmer
 6. Samfunnsviterne er et fagforening som organiserer samfunnsvitere og humanister som enten har en høyere samfunnsvitenskapelig eller humanisisk utdannelse, eller studerer på bachelor eller masternivå i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.. Organisasjonen har sin opprinnelse i Statsviternes Yrkesforening (SY) fra midten av 1970-tallet
 7. Akademikerne mener at lønnssamtalen bør skilles fra medarbeidersamtalen, men her finnes det ulike modeller. Vær også klar over at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling, og skal ikke erstatte de lokale forhandlingene. De lokale forhandlingene skal skje gjennom lokale tillitsvalgte,.

Samfunnsviterne - Akademikerne

{{Error.message} Samfunnsviterne Oversikt over styremøter for Akademikerne-UiO fåes ved henvendelse til hovedtillitsvalgt. Publisert 1. nov. 2010 09:28 - Sist endret 24. feb. 2020 14:2 Samfunnsviterne, Oslo, Norway. 9,492 likes · 46 talking about this · 29 were here. Vi er stolte over den jobben våre medlemmer gjør og den betydning deres faglige kompetanse har i samfunns- og..

Samfunnsviterne samarbeidsavtaler - Storebran

Akademikerne ble stiftet 1997 og er en hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Henvendelser fra medlemmer av Akademikerne-UiO om saker knyttet til lønns- og arbeidsforhold ved UiO kan rettes til hovedtillitsvalgt, eller til hovedtillitsvalgte i de enkelte akademikerforeningene Også de seks styremedlemmene var på valg. Lise Lyngsnes Randaberg, Tekna-president, fortsetter som nestleder i Akademikerne. Samfunnsviterne-leder Merete Nilsson, Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne, og Juristforbundets president Håvard Holm er gjenvalgt som styremedlemmer

Samfunnsviterne Akademikerne Ui

Danske Bank kan tilby akademikere som tar opp et lån før de har fylt 34 år, en effektiv rente på lave 2,14 prosent. Disse betingelsene beholdes også av låntaker etter fylte 34. Les ogs Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole Samfunnsviterne | 1 899 følgere på LinkedIn. Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon for samfunnsvitere og humanister. Medlemmene skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse. Samfunnsviterne er tilsluttet Akademikerne. Akademikerne og Spekter kom i dag til enighet i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon for sykehusene. Les mer her

Leder for Akademikerne i NAV, Frode Svartvatn, er bekymret over at budsjettforliket i Stortinget kan føre til skjerpet innsparingskrav for NAV Akademiker-foreningen som har hatt den største veksten er Norsk Lektorlag med en økning på 10,5 prosent i perioden. Hakk i hæl følger Samfunnsviterne som vokser med 9,1 prosent. Tekna er, med sine 4178 nye medlemmer, foreningen i Akademikerne som har fått flest nye medlemmer når vi ser på absolutte tall Akademikerne er en hovedorganisasjon for yrkesorganisasjoner (fagforeninger) som organiserer personer med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne har 13 medlemsorganisasjoner og har opplevd en betydelig vekst i medlemstallet med til sammen over 200 000 medlemmer (2019). Kari Sollien fra Den norske legeforening er styreleder siden oktober 2016 Akademikerne har en kollektiv avtale på innboforsikring. Den gjelder Super-dekningen i Storebrand. Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer, som i tabellen er satt opp i millioner kroner.. Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor

Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 - Samfunnsviterne må fortsette arbeidet med å fremme og synliggjøre betydningen av både samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse. Globalisering og økende kulturelt mangfold gjør våre fag viktige for å bidra til å forstå og til å belyse forskjeller, meningsdannelse, atferd og motivasjon Avtaler og særavtaler i statlig sektor. NITO er på det statlige avtaleområdet tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne-stat og omfattes av alle sentrale avtaler der Akademikerne er part på lik linje med de andre foreningene i Akademikerne

Visit Samfunnsviterne.no. Trade union official at UiO: Niclas Berger . english > english > Akademikerne trade unions > Visiting address. Akademikerne-UiO Sem Sælandsvei 24 (fysikkbygget) OSLO Norway. Postal address. Akademikerne-UiO P.O. Box 1174 0318 Oslo Norway. Phone and email +47 2285714 Tidligere studentleder i Samfunnsviterne (Akademikerne) 04.11.2020, klokken 09:00 Norges største hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen, har et nokså diskutabelt bånd til politiske partier på venstresiden, men i betydelig grad gjennom sin fagpolitiske storebror, Arbeiderpartiet Akademikerne var ved opprettelsen skeptiske til denne enorme etaten. - Ingen datasystemer snakket sammen, og fortsatt sliter vi med Infotrygd fra 1978, sier Svartvatn oppgitt. Til tross for sameksistensens mange opp- og nedturer, holder de fortsatt sammen Samfunnsviterne, Oslo, Norge. 9 516 liker dette · 99 snakker om dette · 29 har vært her. Vi er stolte over den jobben våre medlemmer gjør og den betydning deres faglige kompetanse har i samfunns- og..

Photo by Vidar Nordli-Mathisen, https://unsplash.com/@vidarnm. Photo by Rikard Halvorsen. Avbry Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning, dvs. minst 60 vekttall / 180 studiepoeng Samfunnsviterne har per i dag rundt 115 medlemmer på OsloMet og inngår i Akademiker paraplyen, det vel rundt 330 medlemmer totalt under Akademikerne..

Sammenslutning av norske akademikerforeninger - Akademikerne

Samfunnsviterne - Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo, Norway - Rated 3.8 based on 5 Reviews Veldig mange gode tips, tilbud og inspirerende innlegg Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og tilsluttet Akademikerne - hovedorganisasjonen for langtidsutdannede. Vi er en ung fagforening i sterk vekst. Våre 10 000 medlemmer tilbyr sin kompetanse både i offentlig og privat sektor. Se våre nettsider www.samfunnsviterne.no Se me

Årets lønnsoppgjør - Akademikerne

 1. For eksempel mellom Samfunnsviterne og Legeforeningen? - Nei. Akademikerne-samarbeidet på UiO er veldig godt, sier Næss. Hun kan også fortelle at UiO-laget ikke har opplevd noen strøm verken av nye medlemmer eller av utmeldinger etter at Akademikerne inngikk sin egen hovedtariffavtale med staten i fjor
 2. Vis Jan Olav Birkenhagens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Jan Olav har 4 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Jan Olavs forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter
 3. Read the latest magazines about Akademikerne and discover magazines on Yumpu.co
 4. Akademikerne | 932 followers on LinkedIn | Akademikerne er Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Akademikerne består av 13 medlemsforeninger, som til sammen organiserer.
 5. Akademikerne har sett forbi hvitvaskingssak Hvitvasking i Danske Bank var ikke nok til å velte Norges største storkundeavtale i bankmarkedet. Neste uke skal 13 foreninger stemme over fornyet avtale

Akademikerne, som Econa er en del av, har vedtatt et ja til ny pensjonsordning i staten, kommunene og sykehusene. Akademikerne. 14.06.18 Kunnskapens nytte - Akademikernes høstkonferanse 2018. Norge skal leve av kunnskap, men er vi Aarbakke kommer fra Samfunnsviterne og er utdannet medieviter ved Universitetet i. Tannlegeforeningen, Norsk Lektorlag, Veterinærforeningen, AFAG, Naturviterne, Samfunnsviterne, Legeforeningen, Samfunnsøkonomene, Econa, Psykologforeningen og Tekna er nå eiere i Akademikerne Pluss. - Eierskapet gir oss rom for å forhandle avtaler gjennom Akademikerne Pluss, blant annet innen bank Akademikerne brøt årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune natt til 1. mai. I dag sendte Akademikerne varsel om plassfratredelse, som er en oversikt over hvilke medlemmer som tas ut dersom det blir streik. 140 personer vil tas ut fra rådhuset i Oslo: 119 fra byrådsavdelingene og 18 personer fra bystyrets sekretariat Akademikerne fikk fjernet lønnstabellen og lønnstrinnene i sine forhandlinger. Natt til lørdag kom det til enighet om årets lønnsoppgjør i staten. Rammen for årets oppgjør er på 2,4 prosent - et resultat partene tror vil gi reallønnsvekst

Samfunnsviterne, Skolelederforbundet, Skolenes Landsforbund, STAFO, Tekna og Utdanningsforbundet II FORHANDLINGSGRUNNLAGET Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene føres p Samfunnsviterne har delt en video fra afspilningslisten Akademikerne. 23. oktober kl. 07.09 · Det nye styret i Akademikerne har mange viktige saker å fokusere på de neste to årene Dette betyr at Akademikerne skal i mekling, og at man i skrivende stund ikke har en gjeldende hovedtariffavtale. Frist for å finne en løsning i mekling er satt til 14. oktober. Lokale forhandlinger etter kap. 3 og 5? Bruddet kan få betydning for gjennomføringen av de lokale forhandlingene i kommuner og fylkeskommuner

Samfunnsviterne - Akademikeravtale for bedrif

 1. Det er en ære å bli vist denne tilliten av Rådsmøtet og en glede for foreningen at vi kan bidra til Akademikerne gjennom flere viktige verv», sier Håkon Skard. Visepresident i Psykologforeningen, Rune Frøyland, ble gjenvalgt som leder av forhandlingsutvalget Akademikerne helse i utvalgsmøtet 29. oktober
 2. Anbefalt fredagslesing: Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne Kommune og forhandlingssjef i Samfunnsviterne, er intervjuet i forbindelse med Akademikernes 20-årsjubileum
 3. I 20 år har Akademikerne våget å tenke nytt. Gratulerer med jubileet

Til medlemmer av fagforeninger tilsluttet Akademikerne. Det er fra 1. mai 2016 to hovedtariffavtaler i staten. En hovedtariffavtale er inngått mellom staten og Akademikerne, og en hovedtariffavtale mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat Akademikerne . 7 . Forhandlingene skal være avsluttet innen . 31. oktober 2019. Dersom forhandlingene er delegert, avtaler partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2, størrelsen på avsetningen. Oppnås det ikke enighet, fordeles avsetningen forholdsmessig etter årslønnsmassen - Samfunnsviterne har de siste årene vært en av de raskest voksende fagforeningene i Norge og i Akademikerne. I 2019 hadde vi en medlemsvekst på 9,4 prosent, forklarer Myhren. Myhren mener at en av årsakene til veksten ligger i at foreningen har etablert seg som et naturlig valg for sentrale faggrupper i offentlig sektor Anne Folkvord meldte seg inn i Samfunnsviterne i 1994, det samme året som foreningen ble etablert. - At jeg søkte på en stilling i Akademikerne handler delvis om at jeg er opptatt av fagforeningenes rolle i samfunnet, men først og fremst var det innholdet i jobben som organisasjonssjef som tiltalte meg

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og tilsluttet Akademikerne - hovedorganisasjonen for langtidsutdannede. Vi er en ung fagforening i sterk vekst. Våre 10 000 medlemmer tilbyr sin kompetanse både i offentlig og privat sektor. Se våre nettsider www.samfunnsviterne.n Samfunnsviterne. Samfunnsviterne er en yrkesorganisasjon / fagforening som organiserer arbeidstakere med høyere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdanning, grunnlagt 1978.Samfunnsviterne er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne og har vel 12 500 medlemmer, blant disse ca. 1000 studentmedlemmer (2018). Sekretariatet ligger i Oslo

Om Akademikerne - Akademikerne

 1. Kari Sollien leder Akademikerne (Foto: Akademikerne) Den Akademiker-foreningen som har hatt den største veksten er Norsk Lektorlag og rett bak følger Samfunnsviterne. Tekna er, med sine 4178 nye medlemmer, foreningen i Akademikerne som har fått flest nye medlemmer i absolutte tall. - Arbeidsliv i rask endrin
 2. Samfunnsviterne Econa TEKNA - Teknisk-naturvitenskapelig forening Spørsmål om medlemskap, medlemsfordeler, lønn og lignende rettes til den enkelte medlemsforening. Sjekk ut deres hjemmesider, eller foreningenes intranettsider. Fellestillitsvalgt for Akademikerne Anne-Marit Tangnes. Vara er Torbjørn Handseth
 3. Samfunnsviterne har flyttet sitt forsikringskontor til Storebrand. Vi bruker cookies for å forbedre ditt besøk på nettstedet vårt, og for å gi deg informasjon som kan være interessant for deg
 4. Samfunnsviterne, Oslo, Norway. 9,516 likes · 95 talking about this · 29 were here. Vi er stolte over den jobben våre medlemmer gjør og den betydning..
 5. Samfunnsviterne | 1,850 följare på LinkedIn | Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon for samfunnsvitere og humanister. Medlemmene skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse. Samfunnsviterne er tilsluttet Akademikerne.
 6. Akademikerforbundet har forhandlere i hver region som bidrar ved de lokale forhandlingene. Disse forhandlerne er dedikerte medlemmer og tillitsvalgte som gjør en innsats for at medlemmene i forbundet skal bli forhandlet for, også der det ikke er lokale tillitsvalgte
 7. Akademikerne består av 13 foreninger og har i alt over 200 000 medlemmer. Ved NMBU har vi ca 475 medlemmer fra følgende Akademikerforeninger: Tekna, Naturviterne, NITO, Samfunnsviterne, Juristforbundet, Den norske veterinærforening, Samfunnsøkonomene, Arkitektenes fagforbund, Econa og Norsk Lektorlag Akademikerne vil særlig arbeide for

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og tilsluttet Akademikerne - hovedorganisasjonen for langtidsutdannede. Vi er en ung fagforening i sterk vekst. Våre 10 000 medlemmer tilbyr sin kompetanse både i offentlig og privat sektor. Se våre nettsider www.samfunnsviterne.no Sjå mei Tillitsvalgt Marcela Douglas, Samfunnsviterne (20%) Siri Johnsen er i permisjon for å utføre vervet som nestleder av Samfunnsviterne, samt være omstillingstillitsvalgt for Akademikerne i stat. Innleggsnavigasjo akademikerne Oslo, den 12. august 2015 Deres ref. 14/5076 SL EF/KR Horingsuttalelse — forslag om overforing av forvaltningsoppgaver til Skatteetaten, herunder ny ordning for merverdiavgift ved innforsel Generelt Samfunnsviterne, Samfunnsokonomene og TEKNA. Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune. Foto: Samfunnsviterne - Akademikerne har over flere år jobbet for å endre lønnssystemet for lektorene i videregående skole. Skolens kvalitet er i stor grad avhengig av læreren i klasserommet. Da er det.

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for personer med utdannelse på masternivå eller tilsvarende. Organisasjonen ble stiftet i 1997 og representerer gjennom 13 medlemsforeninger 220 000 medlemmer i staten, kommunene, helsesektoren, privat sektor - og næringsdrivende og studenter. Medlemmer i Akademikerne fordelt på medlemsforeninge Akademikerne på vegne av Den norske tannlegeforening, Econa, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Juristforbundet, Samfunnsøkonomene og Tekna og Arbeidsgiverforeningen Spekter om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronavirusepidemien Avtalen omfatter virksomheter i overenskomstområdene 10 og 13 Bakgrunn og intensjo Samfunnsviterne er et fagforening som organiserer samfunnsvitere og humanister som enten har en høyere samfunnsvitenskapelig eller humanisisk utdannelse, eller studerer på bachelor eller masternivå i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.. Organisasjonen har sin opprinnelse i Statsviternes Yrkesforening (SY) fra midten av 1970-tallet. SY ble medlem av Akademikernes. Samfunnsviterne - Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo - Rated 3.8 based on 5 omtalar Veldig mange gode tips, tilbud og inspirerende innlegg

Akademikerne, Oslo, Norway. 6.8K likes. Akademikerne er Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede Akademikerne har over 200.000 medlemmer (30.000 i staten), fordelt på 13 foreninger der den største er Tekna. Vi forhandler også for 15.000 medlemmer (5.000 i staten) i tre tilsluttede foreninger (NITO, Jordmorforeningen og Norges Farmaceutiske Forening). NTNU har over 3000 Akad-medlemmer (8% av Akad stat)

Akademikerne - billån, banktjenester, bilforsikring, betalingstjenester, betalingsformidling, boliglån, bank, avtalegiro, bankkort, bankån, betaling, bankgiro. Read the latest magazines about Samfunnsvitere and discover magazines on Yumpu.co Fra Akademikerne har vi foreløpig oppnevnt følgende personer: Campus Narvik, Asbjørn Førlie, IT-avdelinga, NITO; Campus Harstad, Thomas Gressnes, Økonomi, organisasjon og ledelsesutdanning, Samfunnsøkonomene; Campus Alta, Yngve Engkvist, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Samfunnsviterne Hvis du trenger å ta kontakt med noen av de hovedtillitsvalgte i Akademikerne ved UiT, så har du oversikten her: Styret. Rådgiver Siri Johnsen, hovedtillitsvalgt, Samfunnsviterne (50% frikjøpt

FOTO: Hagen, Fredrik / NTB scanpix Forhandlingsleder Erik Graff (f.v.), Ingvild Fasting Furulund, tillitsvalgt Samfunnsviterne i byrådsavdelingene, Halvor Røsbak Feragen, Hovedtillitsvalgt Akademikerne Oslo og leder for Akademikerne Kari Sollien. 140 ansatte i Oslo rådhus, flesteparten i byrådsavdelingen, er ute i streik etter at Akademikerne brøt meglingen i lønnsoppgjøret Read the latest magazines about Samfunnsviterne.no and discover magazines on Yumpu.co 3.-7. februar var Akademikerne med og markerte Arbeidslivets klimauke - et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig og privat sektor. Hensikten med denne årlige markeringen er å skape engasjement og samarbeid om gode klimaløsninger på norske arbeidsplasser, og målet å være Norges største klimadugnad Permisjon 1.4 - 31.12.14: frikjøp Akademikerne. Assisterende fylkeslege Buskerud Fylkesmann i Buskerud. des. 2011 - jul. 2015 3 år 8 måneder. Medisinske vurderinger i tilsynsaker mot primær- og spesialisthelsetjenesten. Klagesaksbehandling etter lov om Psykisk Helsevern. Samhandlingstematikk

En stor del av dagens medlemmer i Samfunnsviterne jobber i statlig sektor. For denne medlemsgruppen har medlemsveksten bidratt til at Akademikerne Stat ved nyttår i år ble nest størst i statlig. Danske bank akademikerne Akademikerne Pluss - Danske Bank . Akademikerne Pluss. På vegne av 12 foreninger i Akademikerne forhandler Akademikerne Pluss frem de beste fordelene og tilbudene for deg som er medlem. I Danske Bank er du til enhver tid sikret gode vilkår og en av markedets beste lånerenter, både som privat- og bedriftskunde Hovedstyremedlem i Samfunnsviterne Akademikerne jan. 2008-des. 2011 4 år. Oslo Area, Norway Boardmember Leader of Fylkesstyret Trøndelag Samfunnsviterne 2006-mai 2012 6 år. Har vært både styremedlem og nestleder i Fylkesstyret. Universitetssykehuset i Nord-Norge 4 år.

Meklingen mellom KS og Akademikerne er - Samfunnsviterne

Velkommen til Samfunnsviterne NTNU - bli med i vårt fellesskap for samfunnsvitere og humanister! Samfunnviterne NTNU er et lokallag i vekst, og vi har 177 medlemmer (mai 2020). For deg som er medlem har Samfunnsviterne NTNU en egen meldingskanal på Innsida -NTNU sitt intranett (krever innlogging). Samarbeid i Akademikerne Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen åpner Akademikernes konferanse om fremtidens arbeidsliv. Hvordan ser arbeidslivet ut i morgen - og hva er suksessopriften på et samarbeid mellom menneskelig og kunstig intelligens? 13. februar åpner vi dørene til Menneske + maskin. Pressen er hjertlig velkommen Foreningene som omfattes av uttaket er Juristforbundet, Samfunnsviterne, Econa, Samfunnsøkonomene, Naturviterne, Afag, Tekna og Nito. Akademikerne krevde i forhandlingene at disponible midler skulle fordeles gjennom lokale forhandlinger.Oslo kommune avviste dette, og fordelte all lønn sentralt Birkenhagen er forhandlingssjef i Samfunnsviterne og utdannet cand.polit. fra Universitet i Oslo i 2001. Erik Graff er ny nestleder i Akademikerne kommune og leder av Akademikerne i Oslo kommune. Graff er spesialrådgiver i Juristforbundet og sosiolog av utdanning. - Vi er godt fornøyd med den nye ledelsen av Akademikerne kommune Norges Juristforbund, Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene er alle arbeidstakerorganisasjoner tilknyttet hovedorganisasjonen Akademikerne. Medlemsundersøkelser, statistikk og analyse er et område organisasjonene nå skal samarbeide om. Felles statistikk- og analyseressurs Norges Juristforbund - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene Vil du være med på å styrke statistikk- og.

Samfunnsviterne - Store norske leksiko

 1. Disse organisasjonene er med i Akademikerne, Unio, og YS. Disse er med i Akademikerne: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna Selvstendig næringsdrivend
 2. Utvalgsmedlemmer Akademikerne -næringsdrivende Leder Nestleder Sekretariatsleder Arkitektenes Fagforbund-repr. Arkitektenes Fagforbund-vara Den norske legeforening-repr
 3. Vestre Viken HF o Akademikergruppen o Den norske legeforening o Norsk Psykologforening o Samfunnsviterne. Spekter og Akademikerne viser til protokollene fra de lokale forhandlingene, og godkjenner.

Finn din forening - Akademikerne

Akademikerne brøt årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune natt til 1. mai. Onsdag 15. mai sendte Akademikerne varsel om plassfratredelse, som er en oversikt over hvilke medlemmer som tas ut dersom det blir streik. 140 personer vil tas ut fra rådhuset i Oslo: 119 fra byrådsavdelingene og 18 personer fra bystyrets sekretariat

 • Radisson værnes.
 • Lustige sprüche endlich freitag.
 • Psoriasis inversa ursachen.
 • Hjemmelshaver død.
 • Coca cola smart water.
 • Form og innhold i novelle.
 • Kleine rote punkte auf der haut an den beinen.
 • Volvo v50 dab radio upgrade.
 • Induksjonstopp med ventilator.
 • Crocs voksne.
 • Reiseeksperten.
 • Tanzschule velbert velbert.
 • Overføre bilder fra icloud til ekstern harddisk.
 • Kreml bilder.
 • Internasjonal politikk stater og strukturer.
 • Varmelampe til kyllinger.
 • Ötzi referat.
 • 20xx installation.
 • Størrelsene kryssord.
 • Bismo hotell.
 • Små sure pris.
 • Al franken wikipedia.
 • Skal vedlegg ha sidetall.
 • Oljeproduksjon i nigeria.
 • Pergo lister.
 • Bathory band.
 • Chromecast com se.
 • Capilla colegio vizcainas.
 • Canned heat woodstock.
 • Asker kommune postliste.
 • Kommunikasjon, medieproduksjon.
 • Sledgehammer games email.
 • Vape norge regler.
 • Gassgrill spirit e 310 original.
 • Λουλουδια φωτο facebook.
 • Downhill rhön.
 • Hvor ofte betaler man kommunale avgifter kristiansand.
 • Live nation beyonce.
 • Miethäuser kreis nordhausen.
 • Ost i håndbagasje.
 • Osa lønnsmatrise 2017.