Home

Er uv stråling ioniserende

Ultrafiolett stråling (forkortes UV-stråling) er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys (bølgelengder mellom 10 - 400 nm).. UV-stråling deles inn i en rekke underområder ifølge ISO standard ISO-21348: Områdene nærest synlig lys er UVA, UVB, UVC og vakuum-UV, hvor sistnevnte vanligvis bare forekommer i vakuum Ultrafiolett stråling er elektromagnetisk stråling med bølgelengder som ligger mellom synlig lys og røntgenstråler, det vil si mellom omtrent 400 og omtrent 4 nanometer. Ultrafiolett stråling kalles også UV-stråling, av engelsk ultraviolet.Ultrafiolett stråling er viktig for menneskelig helse, men kan i store doser føre til hudskader og øyeskader.UV-stråling er en del av Solens. Det er ikke bare strålene fra radioaktive stoffer som er ioniserende. Røntgenstråling og energirik ultrafiolett stråling er også ioniserende. Synlig lys er derimot ikke ioniserende. Det betyr at fotonene i synlig lys ikke har energi nok til å rive løs elektroner i stoffene de treffer

UV-stråling induserer aktivitet til følgende enzymer i flavonoidsyntesen i planter: fenylalanin ammonium lyase (PAL), 4-coumarat CoA-ligase, chalcon synthase (CHS) og chalcone-flavanon isomerase. UV-B reseptoren hos kruspersille ( Petroelinium hortense ) danner flavon-glykosider når planten utsettes for UV-B med topp 280-320 nm, og det er ingen effekt i det synlige området Ioniserende stråling, stråling som fører til at det dannes ioner når strålingen passerer gjennom materie.Ioniserende stråling skilles fra ikke-ioniserende stråling ved at den har mye høyere energi. Den kan bestå av både elektromagnetisk stråling og partikkelstråling.Absorbert dose av ioniserende stråling måles i enheten gray Ioniserende stråling er farligere enn ikke-ioniserende stråling. Ikke-ioniserende stråling har ikke høy nok energi på strålingen til å ionisere atomene i et materiale, derav navnet. Ikke-ioniserende stråling deles i to hovedområder, optisk stråling og elektromagnetiske felt

Artikkelen er basert på en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Forekomst. Ikke-ioniserende stråling omfatter blant annet UV (ultrafiolett)-stråling, radiosignaler, felt fra kraftledninger. UV-stråling omtales ikke nærmere her. Høyfrekvente felt. Inkluderer felt fra radiosendere, mobiltelefoner og mikrobølgeovner. Lavfrekvente fel Ioniserende elektromagnetisk stråling: • UV-stråling: Overganger i elektronstrukturen til atomer eller molekyler. • Røntgenstråling: Elektronoverganger i atomer/molekyler (linjer karakteristiske for stoffet), eller røntgenbremsestråling. • Gammastråling: Energioverganger i atomkjerner, etter utsending av en α- eller β-stråle Hva er ioniserende elektromagnetisk stråling? UV-stråling, røntgenstråling og gammastråling. Hvordan oppstår stråleskader i en celle? Vannmolekyler rives fra hverandre og det oppstår ioniserte vannmolekyler, frie elektroner, frie hydrogenatomer eller nøytrale OH-grupper.

Ultrafiolett stråling - Wikipedi

Dette er en prosess som også kan skje ved hjelp av UV-stråling og synlig lys (ikke-ioniserende stråling). En eksitasjon innebærer at molekylet får tilført energi. Eksitasjonsenergien kan gi seg uttrykk på flere måter; molekylet kan for eksempel få større vibrasjons- og rotasjonsbevegelse, eller det får evnen til å sende ut lys Bruk av ioniserende partikkelstråling. Ioniserende partikkelstråling kan være for eksempel alfa- og protonstråling. Alfastråling brukes i røykvarslere, protonstråling er i medisinsk behandling

ultrafiolett stråling - Store norske leksiko

UV-stråling deles inn i en rekke underområder ifølge ISO standard ISO-21348: Områdene nærest synlig lys er UVA, UVB, UVC og vakuum-UV, hvor sistnevnte vanligvis bare forekommer i vakuum Ikke-ioniserende stråling, som mikrobølger og radiobølger, har lavere frekvenser enn ioniserende stråling Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger, derfor kalles det også elektromagnetiske bølger. Eksempler på elektromagnetisk stråling er: gammastråling; røntgenstråling; ultrafiolett stråling (UV-stråling) synlig ly Ultrafiolett stråling kalles også UV-stråling, av engelsk ultraviolet.Ultrafiolett stråling er viktig for menneskelig helse, men kan i store doser føre til hudskader og øyeskader.UV-stråling er en del av Solens. Ikke-ioniserende stråling, som mikrobølger og radiobølger, har lavere frekvenser enn ioniserende stråling UV-stråling deles inn i en rekke underområder ifølge ISO standard ISO-21348: Områdene nærest synlig lys er UVA, UVB, UVC og vakuum-UV, hvor sistnevnte vanligvis bare forekommer i vakuum UV-stråling kan påvirke immunforsvaret. UV-stråling påvirker immunforsvaret

UV-stråling ligger i grenseområdet mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Den biologiske effekten av UV skiller seg fra annen IIS ved at UV har en klar kreftfremkallende effekt. Den biologiske effekten av optisk stråling er stort sett enten fotokjemisk (ved de korteste bølgelengdene) eller termisk (i IR-området), begge deler kan føre til både akutte og langsiktige skade Ultrafiolett (UV) stråling er et bestemt utvalg av lys på det elektromagnetiske spekteret. Ioniserende stråling er en form for energi som sendes ut fra kjemiske elementer eller forbindelser som har en ustabil elektrisk ladning, som kan være enten positiv eller negativ

Ioniserende (radioaktive) stråler er gammastråler fra radioaktivt materiale, kosmiske stråler fra verdensrummet, røntgenstråler og gasarten radon. Risikoen for at få kræft af ioniserende stråler er meget lille Det er denne omdannelsen som sender ut ioniserende stråling, bedre kjent som radioaktiv stråling. Fordi bananer og melk har et spesielt høyt nivå av grunnstoffet kalium, som har ustabile atomkjerner, er det disse to matvarene Nielsen fremhever når han skal svare på hvor vi mennesker gjerne møter radioaktivitet i hverdagen vår

g. Ioniserende stråling er farlig, fordi den kan endre på molekyler. Det betyr igjen at den kan føre til utvikling av kreft ; Når vi er i sola, er vi utsatt for to typer UV-stråling: UVA og UVB. I solarium får du de samme strålene, men mye mer intens stråling Det er fordi for mye UV-stråling kan skade cellene i kroppen vår - og kan forårsake hudkreft. Likevel er vi også avhengige av å motta noe UV-stråling, denne strålingen er blant er det denne av de ioniserende strålingen som har lengst rekkevidde. Ioniserende stråling kan gjøre stor skade på menneskekroppen ved for stor Ultralyd faller således utenfor. Stråling omfatter bl.a. kosmisk stråling, stråling fra radioaktive stoffer, UV-stråling, mikrobølger, radar, og felt fra høyspentledninger. Figur 1. Ioniserende stråling utgjør den energirike delen av det elektromagnetiske spekteret

Ioniserende stråling er farlig, fordi den kan endre på molekyler. Det betyr igjen at den kan føre til utvikling av kreft. Den farligste strålingen - gammastråling - brukes for eksempel til å desinfisere mat, og kan i praksis bare stoppes av tykke blyplater Ionisert stråling. Ioniserende stråling er stråling som i motsetning til ikke-ioniserende stråling har stor nok energi per kvant til å ionisere et atom eller molekyl.Det kan enten være elektromagnetisk stråling eller partikkelstråling (for eksempel elektroner, protoner, nøytroner eller andre partikler).Røntgenstråling er ioniserende stråling og det samme er stråling fra. Hvis man er utendørs og tror man har vært i nærheten av et område hvor det er frigjort radioaktivt støv/partikler: Komme seg innendørs så raskt som mulig, kle av alt tøy (spesielt yttertøy) og dusje grundig (spesielt grundig for langt hår og skjegg) Ioniserende stråling er stråling fra radioaktive kilder som omfatter alfa-, beta- og gamma-stråling, nøytronstråling eller røntgenstråling Merke radiofrekvent stråling Trådløst skaper miljøkatastrofe 7. 19/09/2017 26/09/2017 Einar Flydal

Ioniserende stråling er høyenergetisk fotonstråling (røntgenstråling, som er en del av spektrumet av elektromagnetisk stråling) eller elementærpartikler Ikke-ioniserende stråling omfatter blant annet UV (ultrafiolett)-stråling, radiosignaler, felt fra kraftledninger. UV-stråling omtales ikke nærmere her. Høyfrekvente felt UV-stråling ligger i grenseområdet mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Den biologiske effekten av UV skiller seg fra annen IIS ved at UV har en klar kreftfremkallende effekt von lateinisch: ultra - jenseits Synonyme: Ultraviolettstrahlung, UV-Licht, Ultraviolettes Eine klare Einteilung der UV-Strahlung, die auch im täglichen Leben Anwendung findet.

Det er ikke bare radioaktiv stråling som er ioniserende. Røntgenstråling og ultrafiolett stråling er også ioniserende. Synlig lys er ikke ioniserende fordi fotonene i synlig lys ikke har nok energi til å rive løs elektroner i stoffene de treffer Hva er UV-stråling? Ultrafiolett bestråling er sterilisering av enten vann, luft eller objekter ved bruk av en bestemt bølgelengde av ultrafiolett lys. Dette er en vanlig måte å desinfisere avløpsvann og drikkevann for hus og institusjoner. Denne metoden for desinfeksj Det er også kjent som UV-stråling, ultrafiolett lys, eller bare UV. Ultrafiolett stråling har en bølgelengde som er lengre enn den for røntgenstråler, men kortere enn for synlig lys. Selv om ultrafiolett lys er energisk nok til å bryte noen kjemiske bindinger, er det ikke (vanligvis) betraktes som en form for ioniserende stråling UV-stråling er en kreftframkallende (ioniserende) form for elektromagnetisk stråling. På grunn av UV-strålingens lave gjennomtrengningsevne er det hud og øyne som i største grad utsettes for UV-strålingens helseskadelige effekter Energien i ikke-ioniserende stråling er for lav til å kunne trenge inn i kroppen og ødelegge genetisk materiale. Ioniserende stråling er for eksempel UV-stråling fra sola og stråling fra radioaktive stoffer. Ioniserende stråling er kreftframkallende fordi det kan bryte kjemiske bindinger (for eksempel i DNA) i det bestrålte materialet

Naturfag Påbygg - Ioniserende stråling slår løs elektroner

Ultrafiolett stråling - Institutt for biovitenska

 1. Dvs. vejer man 70 kg, er der i alt afsat 140 J. Dette er en meget lille energimængde - det afgørende for skadevirkningerne er, at energien er afsat på den særlige måde, nemlig som ioniserende stråling. Til din orientering er nedenfor opremset nogle af følgerne af kraftige dose
 2. Bakgrunnsstråling er små doser av stråling som kommer fra verdensrommet, murveggene, kroppen vår, berggrunnene. Over alt. Bakgrunnsstrålingen er stråling som har vært der til alle tider, og som alle levende organismer er utsatt for. Bakgrunsstrålingen i Norge tilsvarer omtrent 5 mSv, som er en svært liten stråledose . Ioniserende.
 3. Ioniserende stråling er høyenergetisk fotonstråling (røntgenstråling, som er en del av spektrumet av elektromagnetisk stråling) eller elementærpartikler (UV-stråling) er elektromagnetisk stråling med bølgelengde 200−400 nm. UV-stråling har lavere bølgelengde enn synlig lys

ioniserende stråling - Store norske leksiko

Ioniserende stråling kommer fra både subatomære partikler og den kortere bølgelengden av det elektromagnetiske spektret. Eksempler inkluderer ultraviolett (UV) stråling, røntgenstråler og gammastråler fra det elektromagnetiske spektrum og subatomære partikler som alfa partikler, beta partikler og nøytroner Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling kommer naturlig fra sola, men det finnes også kunstige UV-kilder som solarium ; En annen type bølger er elektromagnetisk bølger som oppstår når elektriske ladninger svinger fram og tilbake

Stråling - Arbeidstilsyne

UV stråling er elektromagnetisk stråling som har kortere bølgelengde enn synlig lys. Vi har tre typer UV stråling er delt inn i tre typer: UVA, UVB, og UVC stråling. UVA har den lengste korteste bølgelengden, lavest frekvens og kommer seg gjennom atmosfæren og ozonlaget uforstyrret Det er ikke grunnlag for å revidere de advarsler som er gitt fra internasjonale rådgivende Dette er en hovedkonklusjon fra en workshop som nylig ble arrangert av Den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende strålevern (ICNIRP noe som ikke forekommer ved UV-bestråling. UV-stråling har derimot den ulempen at den.

Stråling forsøg - Naturfag - Opgaver

Ikke-ioniserende stråling - NHI

Dette er en av mange ioniserende strålinger, og dette gjør at strålingen fra sola treffer huden din og slår løs materie fra kroppen din. Når store doser UV-stråling trenger ned i underhuden, blir hudens elastitet dårligere og vi blir fortere rynkete Ioniserende stråling er stråling fra radioaktive kilder som omfatter alfa-, Slik kan du beskytte ansatte mot UV- og IR-lys: Skjerm ansatte fra kilden . Vi kan verne oss mot stråling fra radioaktive kilder på tre måter: Stor avstand fra kilden; Kort tid nær kilden;. Ultrafiolett ( UV) er en form for elektromagnetisk stråling med bølgelengde fra 10 nm (med en tilsvarende frekvens på omtrent 30 PHz) til 400 nm (750 THz), kortere enn synlig lys, men lengre enn røntgenstråler.UV-stråling er tilstede i sollys, og utgjør omtrent 10% av den totale elektromagnetiske strålingseffekten fra solen.Den produseres også av elektriske buer og spesialiserte lys. Ioniserende stråling er farlig, fordi den kan endre på molekyler. Det betyr igjen at den kan føre til utvikling av kreft Ultrafiolett stråling er elektromagnetisk stråling med bølgelengder som ligger mellom synlig lys og røntgenstråler, det vil si mellom omtrent 400 og omtrent 4 nanometer

Ioniserende stråling Flashcards Quizle

Infrarød stråling (IR) er elektromagnetisk stråling som har længere bølgelængde end synligt lys men kortere end mikrobølgestråling.Navnet infrarød betyder under rød (fra latin infra, under). Rød er den synlige lysfarve med den længste bølgelængde. Infrarød stråling spænder over 3 dekaders bølgelængder og er mellem ca. 0,7 μm og 1000 μm Ozonlaget er livsviktig for oss på jorda, fordi det absorberer ultrafiolett stråling. I små doser er slik UV-stråling sunt, fordi det den har en positiv innvirkning på biologiske systemer. I for store doser vil imidlertid strålingen føre til svekkelse av immunforsvaret, hudkreft, elding av huden og skader på øynene hos oss mennesker Det er tre typer stråling som kommer ut fra en eksploderte kjerne, dette er alfa, beta og gammastråling. Disse tre typene stråling er ioniserende stråling, annet ioniserende stråling er UV-stråling og rønkenstråling. Ioniserende stråling har evne til å rive løs elektroner i de molekylene eller atomene strålingen treffer

Stråling og helse - Fysisk institut

Naturfag Påbygg - Bruk av ioniserende elektromagnetisk

Er uv stråling ioniserende stråling - schau dir angebote

 1. økende toleranse for UV-stråling, opp til hudtype VI som er brun/sort og som er svært ufølsom for UV-stråling og aldri blir brent i sola. Høytrykkslamper: lamper som drives under høyt trykk. Disse er vanligvis brukt over ansikt. UV-strålingen fra lampene er svært høy og spesielle filtre er nødvendig for å dempe noe av strålingen.
 2. Elektromagnetisk stråling - vår tids epedemi? Vitenskap og forskning. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n
 3. Læs mere Hvad er ioniserende stråling og hvorfor er det farligt? Hvordan vises farver for os? Model, fysik, biologi, stråling Universitetet i Boulder, Colorado har fremstillet animationen Farvesyn Animationen viser hvordan farver sammensættes (additivt) eller frafiltreres (subtraktivt) Du kan evt. udskrive nogle eksempler fra denne animation Teori Forklar subtraktiv og additiv.

Elektromagnetisk stråling - Wikipedi

 1. Ikke-ioniserende stråling. Ikke-ioniserende stråling kan være optisk stråling som UV-stråling, synlig lys og infrarød stråling (varmestråling). Det kan også være elektromagnetiske felt. UV-stråling brukes blant annet i renseprosesser som vannrensing, og i solarier. Lasere bruker optisk stråling i svært konsentrerte stråler med.
 2. Spørsmål: Henvendelse fra lege: Jeg har et spørsmål angående medikamenter som er angitt som fotosensitiviserende. Når vi generelt snakker om medikamenter som er fotosensitiviserende så er dette ved vanlig UV-stråling (ikke-ioniserende). Strålebehandling i kreftbehandling har mye større energi, og er derfor ioniserende. Kan man forvente at medikamenter som er merket.
 3. Ioniserende stråling er radioaktiv stråling som på flere måter kan føre til at molekyler i kroppen får endret sin valensstruktur. Dette kan skje ved elektrostatiske interaksjoner mellom en alfapartikkel og et valenselektron, eller ved kollisjoner mellom en betapartikkel og et valenselektron, eller ved at et valenselektron absorberer et gamma-foton og løsrives
 4. Stråling og radioaktivitet (elektromagnetisk stråling (UV-stråling (UVA,: Stråling og radioaktivite
 5. Ioniserende stråling er stråling som bærer nok energi til å frigjøre elektroner fra atomer eller molekyler. Dette betyr at ioniserende stråling kan ionisere ting. Andre typer stråling inkluderer UV-stråling, synlig lys, gammastråling, X-stråling, etc
 6. Ioniserende stråling eksempel Ioniserende stråling - Wikipedi . Ioniserende stråling er stråling som i motsetning til ikke-ioniserende stråling har stor nok energi per kvant til å ionisere et atom eller molekyl.Det kan enten være elektromagnetisk stråling eller partikkelstråling (for eksempel elektroner, protoner, nøytroner eller andre partikler)
 7. Radioaktiv stråling er ioniserende Radioaktiv stråling deles inn ofte i tre typer: alfa-, beta- og gammastråling. Alfastrålingen er den farligste, men den stanses lettere, enn de to andre. Alfastråling består av kjernene i helium­atomer som farer gjennom lufta med en fart på 10 000-20 000 km/

Video: Uv stråling bruksområder ultrafiolett stråling er

hva avgir uv-stråling - notmywar

Er ikke akkurat ioniserende stråling inni der heller da. Ikke at det er sunnt å bo foran en kraftig radar eller noe slikt, som bruker ca. samme frekvensområde. Hvis du kan noe om det elektromagnetiske spekteret, så går det et skille mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling mellom UV-stråling og synlig lys Frøene er sået d. 11.11.2016 Det er også muligt at måle spirernes højde og røddernes længde. Fotos fra d. 16.11.2016 Kontrol Ubestrålede frø Bestrålede frø 500 Gy Observation Kontrol 500 Gy 1.500 Gy 5.000 Gy 40.000 Gy 13.11.2016 To frø spirer Et frø spirer Intet Intet Inte UV-stråling med kortere bølgelengde enn 124nm er ioniserende Hvordan kan UV-stråling skade DNA? UV-stråler med bølgelengde lengre enn 124nm, som altså ikke er ioniserende, kan skade DNA ved at det oppstår feil under kopieringen av DNA-et (mutasjoner

Ioniserende stråling - Kræftens Bekæmpels

Geigertelleren er et apparat som teller partiklene i ioniserende stråling. Det består av et rør med vindu som er koplet til en høyttaler eller til et elektronisk telleapparat Infrarød stråling er elektromagnetisk stråling med bølgelengde mellom 0,7 μm (mikrometer) og cirka 1 mm (millimeter) Forebygging UV Stråling / solbeskyttelse . Innledning/bakgrunn • Non-melanom hudkreft er den hyppigst observerte kreftformen blant kaukasiere • Viktigste risikofaktorer er UV stråling, ioniserende stråling immunsupprimerende behandling samt genetisk disposisjo Bequerel-enheten er ekvivalent med inverst sekund, s −1, slik at 1 becquerel = 1 Bq = 1 spaltning per sekund. Aktiviteten oppgis ofte i enheter som kBq, MBq, GBq osv. for måling av radioaktiv forurensning. Sievert er en avledet SI-enhet for ekvivalent strålingsdose, som er et mål på den biologiske virkningen av ioniserende stråling Ioniserende stråling er stråling som fjerner elektroner fra atomer og molekyler, og dermed skape positive ioner. Denne stråling kan være partikler, som protoner, nøytroner, eller kjerner av atomer, eller det kan være elektromagnetiske bølger. I tilfelle av elektromagnetiske bølger, er det mer energiske bølger som ioniserende

Hvor farlig er radioaktiviteten vi har rundt oss

Ioniserende stråling er stråling som i motsetning til ikke-ioniserende stråling har stor nok energi per kvant til å ionisere et atom eller molekyl.Det kan enten være elektromagnetisk stråling eller partikkelstråling (for eksempel elektroner, protoner, nøytroner eller andre partikler) Ioniserende stråling refererer til stråling som kan finnes i medisinske innstillinger, som inkluderer røntgenstråler. Anskaffe for mye stråling avhenger av din eksponering for strålekilder. Miljøeksponerings . Du er utsatt for stråling naturlig i miljøet. Eksponering for stråling i miljøet kan være på grunn av UV-stråling

Hvorfor er uv stråling farlig — uv-stråling er farlig, og

 1. UV-stråling kan beskadige levende celler og forårsage hudkræft. Ikke-ioniserende stråling indeholder ikke tilstrækkelig energi til at kunne beskadige DNA på samme måde som ioniserende stråling, men den overfører energi til væv eller materiale, f.eks. ved opvarmning. Det er på den måde, en mikroovn fungerer
 2. Energien i ikke-ioniserende stråling er for lav til at kunne trænge ind i kroppen og ødelægge genetisk materiale. Ioniserende stråling er for eksempel UV-stråling fra Solen og stråling fra radioaktive stoffer. Ioniserende stråling er kræftfremkaldende, fordi det kan bryde kemiske bindinger (f.eks. i DNA) i det bestrålede materiale
 3. produksjon. I Norge er mangel på D-vita

Generelt om stråling - FH

 1. Hvad er ioniserende stråling. Ioniserende stråler. Ioniserende. Absorption af stråling. Forsøg med uv stråling. Forsøg med radioaktiv stråling. Hvad er alfa stråling. Stråling problemstilling. Problemstilling stråling. Hvordan påvirker radioaktiv stråling naturen. Mutationer stråling
 2. Ioniserende stråling er stråling fra radioaktive kilder som omfatter alfa-, beta- og gamma-stråling, nøytronstråling eller røntgenstråling ; Strålebehandling - helsenorge . Behandling mot hjernen gir for eksempel andre virkninger enn de du får ved behandling mot stemmebåndene. Følgende er en generell orientering
 3. Stråling (Ozonlaget -jordas UV-filter (Deler UV-stråling i tre kategorier: Stråling (Ozonlaget -jordas UV-filter, Nordlys (Sola har med jevne mellomrom utbrudd --> høy aktivitet på sola --> partikler fra sola (elektroner, protoner og heliumkjerner) slynges ut i verdensrommet - solvind (solstorm) -kastes solvinden riktig vei kan den treffe jorda på sin vei utover i verdensrommet.

2.2.2. Uv-stråling. 2.2.2.1. Mennesker har brug for UV-lys til at få D-vitamin, men for meget UV-stråling kan medføre kræft. 2.2.2.2. UV-stråling kommer fra solen. 2.2.2.3. UV-stråling er en elektromagnetisk stråling. 2.2.2.4. UV-stråling har evnen til at dræbe mikroorganismer og bruge dem til sterilisation af medicinsk udstyr. 3. Selv fargede frontruter er ingen effektiv beskyttelse, fordi de bare filtrerer omtrent 40 prosent av UV-A-strålingen. Les mer om de forskjellige typene UV-stråling her. Derfor er UV-stråling ikke bare en bekymring når du koser deg i solen på stranden - den finnes nesten overalt uansett når på dagen Strålingssyge er betegnelsen for de akutte symptomer, der følger umiddelbart efter, at hele kroppen eller store dele af den er blevet udsat for stor radioaktiv stråling. Den radioaktive stråling måles i gray, forkortet Gy. Tærsklen for strålingssyge ligger omkring 0,5 til 1 Gy. Overskrides den, får man symptomer som: Kvalme; Appetitløshe Ioniserende stråling kan forandre og ødelegge cellevev i planter og dyr Betastråling er stråling som består av elektroner. Betastråler er den delen av stråler fra radioaktive stoffer som lettest lar seg avbøye i magnetiske felter.Det var Henri Becquerel som påviste i 1900 at partiklene i betastrålene (beta-partiklene) var elektroner

 • Sveits eu.
 • Berlin tag und nacht folge 2.
 • Wuppertal café ada.
 • Funchal portugal.
 • San agustin gran canaria kart.
 • Dykking bodø.
 • Uelzen shoppen.
 • Stigmatisering goffman.
 • Nussgartl öffnungszeiten.
 • Uvacin.
 • Leopard 1 stridsvogn.
 • B2 mündliche prüfung redemittel.
 • Danske mynter i bruk 2017.
 • Primi piatti meaning.
 • Felix chang hong grant tabitha grant.
 • Trafikkforsikringsavgift satser 2018.
 • Fortnite free download.
 • Ma etter uke 12.
 • Afrikanske land i fn.
 • Nyhavn copenhagen.
 • Blindspot season 2.
 • Best z370 motherboard for gaming.
 • Hughes hercules aircraft.
 • Sanering av oljetank pris.
 • Internet polizei.
 • Fosterutvikling hest.
 • Ms marc chagall bewertung.
 • Gjøre lettere synonym.
 • Elgvotter oppskrift.
 • Color line buss.
 • Kalkulatoriske kostnader.
 • Øvre eiker energi.
 • Hallo wie geht es dir russisch.
 • Dovre fønix.
 • Poirot nrk.
 • Klassifisering biologi.
 • Invasive planter.
 • Kjøpe eierskifteforsikring.
 • Partyboot bodensee.
 • Mark tuan kim yugyeom.
 • Trauer bilder mit sprüchen.