Home

Praktisk matematikk småskolen

Lær matematikk 1PY på nett - med de beste metoden

 1. beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar (1); eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane (1); måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata (1
 2. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie
 3. Oppdateringer 14.08.2019: www.skolefag.no er laget, som er en side for omvendt undervisning i fysikk 1 og fysikk 2. 24.08.2018: IT2 løsningsforslag er laget. 03.01.2018: Løsningsforslag H2017 i fysikk 2 er lagt ut. Takk til Sigurd ved NTNU. 22.11.2017: Løsningsforslag V2017 i kjemi 2 er lagt ut. Takk til Erik ved Mandal vgs. 20.11.2017: Magisk kvadrat er blitt bedre

Video: Aktiviteter og læringsressurser Matematikksentere

Motivere til matematikk ved å skape variasjongjennom fysisk aktiv læring. Progresjon. En kan øke vanskelighetsgraden både på regneoppgavene og på løypene. For eksempel kan en plassere oppgavene mer utilgjengelig - kanskje må en klatre opp i et tre, eller ned en knaus, for å finne dem Vi måler tid i sekunder, minutter og timer. En time består av 60 minutter og et minutt av 60 sekunder. Basisen er i dette systemet er 60 og stammer fra babylonsk matematikk. Fra desimalsystemet er vi vant med del av 10, eller del av 100. Minutter og sekunder er del av 60. Dette skaper ofte noe forvirring. La oss se på to eksempler: Eksempe Tre matematikk apper for små- og mellomtrinn . Posted on 20. august 2011. 1. Det mangler ikke på apper til matematikkfaget. Men det er litt avstand mellom apper som både gir god følelse av kvalitet og som gir mulighet for tilpasset progresjon. Jeg har plukket ut 3 apper som fungerer bra på min 10-åring Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 3.klass

Hva er en brøk? Læringsstøtte til vegg: Brøk_læringsstøtte til vegg La en av elevene få fargelegge 3/4 av sirkelen rød før plakaten lamineres. En brøk er forholdet mellom del og helhet. En brøk er Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî BoligABC Undervisningsopplegg som belyser spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo gjennom ulike praktiske øvinger. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg Spørsmål - Svar Dere sier at diskusjon står sentralt i UOM (Utviklende opplæring i matematikk) og at stoffet presiseres og utdypes gjennom diskusjon i felleskap. Hvordan kan da opplæringen gjennomføres hvis skolene må stenge og elevene må ha hjemmeundervisning? I samsvar med Zankovs modell er oppgavene laget slik at eleven selv konstruerer kunnskap

Matematikk på hjemmebane 1. trinn Tall Tell sammen med barna: Tell til 20 forlengs og baklengs. Tell med to, fem og ti om gangen. Tell videre fra et tilfeldig tall. Hvilket tall kommer før/etter Geometri Bruk de matematiske begrepene aktivt i hverdagen. Se og beskrive Se på ting hjemme: Kjøkkensaker, møbler, blomster/planter, leker osv Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse Praktisk matematikk I følge rektor Sissel Berit Hoell er svaret enkelt. Innholdet har nemlig mye å si. Man må vise elevene at de faktisk har bruk for å kunne matematikk i dag-liglivet. - Praktisk matematikk er viktig. Hadde vi lagt opp dagen etter matematikkboka, hadde det blitt kjedelig for mange. Men det finnes jo så mange alterna-tiver

Hverdagsmatte - praktisk regning for voksne. Du kan laste ned heftet gratis. Det inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit. Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende nivå Matematikk for mellomtrinnet Side 3 Oppgavene er utviklet med tanke på elever på mellomtrinnet. I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og åpne oppgaver. Oppgavene er organisert etter emneområder. Tilrettelagt av: Ann-Britt Haavik, ILS, Universitetet i Oslo, Postboks 1099 Praktisk matematikk. Både barn og voksne har lett for å bomme når teoretisk matematikk skal testes i praksis. Elevene vet som regel at det er 1000 meter i en kilometer og 10 dl i en liter, men hvilke avstander og mengder snakker vi om i virkeligheten? Tidsbruk: Ca. 10 min. pr. aktivitet Ved å knytte praktiske aktiviteter til teoretiske betraktninger vil heftet kunne være med på å danne en gjennomtenkt holdning til faglige og didaktiske utfordringer som ligger i det å undervise i matematikk i de første årene i skolen. Del 1 gir et læringsteoretisk grunnlag for undervisning og læring i matematikk. Denne delen e

Mini-undervisningsopplegg - Matematikk

 1. iatyr. De brukte tynne greiner og tau. En av bruene fikk til og med asfaltdekke
 2. Kjøp 'Tema start, matematikk for småskolen' av Kjersti Fremstad fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978824921654
 3. LAMIS, Matematikk, Sommerkurs, Ett ess i ermet, Matematikkens dag heft
 4. Praktisk kan den forklares ved at det som står til venstre for likhetstegnet har like stor verdi som det som står til høyre for likhetstegnet. (Wikipedia). I alle de lærebøkene jeg har sett står det skrevet: 4 + 5 = , men det heller burde kanskje stått: regn ut 4 + 5
 5. 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole.
 6. Praktisk matematikk består av fagene 1P på VG1 og 2P på VG2 og er det enkleste matematikkløpet du kan ta på et studieforberedende utdanningsprogram. Du får likevel nok matematikk til å få generell studiekompetanse

Praktisk matematikk gir deg mulighet til å gå videre på S-matte fra andre året på videregående. Dette er rettet inn mot samfunnsfaglig retning, og kan være aktuelt dersom du tenker å ta studiere innen samfunnsfag, journalistikk, arkitektur og lærerutdanning I tillegg til tradisjonelle oppgaver nærmer man seg de ulike temaene gjennom lek, spill og ulike praktiske aktiviteter som inviterer til differensiering, Mer informasjon om Tema Start Matematikk for småskolen . Bokmål. kr 175. På lager. Kjøp. Tema Start Matematikk for småskolen. www.aftenbladet.no 09 April 2014 FOTO: Jarie Aasland Lærer Gerd Inger Moe ved Smeaheia skole er glad for at det er blitt mer fag allerede i 1. klasse. Mange lesere kjenner henne som læreren som sammen med forskere fra grunnskolelærerutdanningen ved UiS tok i bruk metoder fra russisk matematikkundervisning i sine klasser ved Smeaheia skole i Sandnes Ren matematikk fokuserer på matematikken i seg selv, og ikke på hva man kan bruke den til. Samtidig viser historien at matematiske oppdagelser som i utgangspunktet var av ren teoretisk interesse har hatt stor praktisk betydning, særlig innenfor topoligi og algebraisk geometri

Undervisningsopplegg matematikk Nettsted for lærer

De siste ukene har flere av matematikktimene foregått utendørs. Dette gir både rom for annerledes undervisning, mer bevegelse og bruk av andre intelligenser. Alt dette kan være med på å gi økt læring og motivasjon for elevene. Her skal jeg beskrive noen av aktivitetene vi har hatt: Kortstafett: Elevene ble delt inn i to lag; svar Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trin

DragonBox gjør matematikken levende. Vi lager læreverk for skolen, barnehagen og hjemmet som gjør det å lære matematikk til en fantastisk opplevelse Hverdagsmatte - praktisk regning for voksne. Du kan laste ned heftet gratis. Det inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit. Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende nivå En dynamisk kartleggingsprøve i matematikk bidrar til å avdekke hvordan eleven tenker når han eller hun arbeider med faget. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og videre læringspotensial med støtte fra en kompetent voksen. Kartleggingsprøven er tilpasset fra 1.-5. trinn og fra 5.-10. trinn En rik oppgave er en problemløsningsoppgave som byr på muligheter til diskusjoner med andre når det gjelder ideer til løsninger og forståelse av matematiske begreper (Rike oppgaver, Matematikksenteret). I tillegg bør rike oppgaver tilfredsstille en rekke kriterier, som at de skal være lette å forstå slik at alle elevene skal kunne komme i gang, d

Matematikkleker Aktivitetskasse

MATEMATIKK MÅL: 4. TRINN HVA - elevene skal kunne HVORDAN/Grunnleggende ferdigheter Tall •beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar •gjere overslag over og finne tal ved hjelp a Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs. Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen. Språk/målform Bokmål/Nynorsk Utgivelsesår 2020 Læreplan Fagfornyelsen ISBN 9788202686994 Nettsted 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn. Legg i ønskeliste IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 4.klasse. Brøk har en veldig nyttig funksjon når det kommer til å dele tallene eller ting som vi vil ha delt Sosialt arbeid - læringsmiljø - praktisk Åpne/lukk menyelementet. Årsplanleggere; Sosialt arbeid; Klasseledelse og læringsmilj Matematikk 1-2. Viser 1 - 20 av 165 resultater Sorter etter Tallene 1-20, Numbers 1.

Prosessnotat i matematikk 18. desember 2014 | Print ut. Tekstoppgaver er ofte utfordrende for mange elever. Denne ressursen beskriver hvordan en systematisk kan arbeide med dette allerede fra tredje trinn. Å kunne skrive i matematikk innebærer blant annet å beskrive og forklare en tankegang Relevante nettressurser i matematikk: Skole i praksis 1.-4.trinnFilmer og undervisningsopplegg. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer elevene. M+ Dette er en nettside som lar deg lage arbeidsark og spill ti Småskolen. Montessoriskolene er kjent for sitt konkretiseringsmateriell for innlæring av matematikk, språk og andre fag. De har friheten til å jobbe med materiell i så store mengder som de vil; de kan enten fordype seg eller så kan de ta litt etter litt i små mengder. Les mer om småskolen i praktiske sammenhenger. Vårt opplegg tar utgangspunkt i kulturbasert utforskende arbeid med matematikk i skolen, slik for eksempel Fyhn et al. (2015a, 2015b) har gjennomført på Snåsa. Elevene utforsker emner fra en kjent kultur og beskriver resultatet ved hjelp av matematikk. Disse arbeidene bygger p

Dette er kurset for deg som trenger matematikk for å få generell studiekompetanse eller som vil forbedre karakteren din. Matematikk 1P og 2P er praktisk orientert. Du lærer blant annet om tall og algebra, statistikk, modellering og funksjoner i praksis. Du må ha minimum 4 i karakter for å komme inn på lærerutdanninger Praktisk matematikk. 6. og 7. trinn var ute i skolegården og hadde praktisk matematikk denne uken. Publisert: 27.02.2020 09:58 Sist endret: aldri Forfatter: Marita Linna . Temaet var vei, fart og tid. De beregnet avstand, gjennomsnittsfart og idealtid. Som. Praktisk matematikk. Kurs for elever i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. Om kurset: Med praktiske oppgaver og konkrete eksempler får elevene mulighet til å repetere og lære inn matematikk. Vi er fysisk aktive mens vi jobber med blant annet brøk, geometri og ulike regnemåter Han er også med i EU-nettverket Fibonacci hvor deltakerne utveksler erfaringer innen utematematikk for å finne de beste metodene for å formidle praktisk matematikk. - Alt er i bunn og grunn matematikk. Hele verden består av matematiske fenomener

Kjøp 'Format: Aktivitetskasse i matematikk (uten lærerveiledning og aktivitetskort), Aktivitetskasse i matematikk for småskolen' av Janus Madsen fra Fagbokforlaget Matematikk i praksis er skrevet for studenter innenfor ulike realfaglige retninger ved universiteter og høgskoler. På en lettfattelig og engasjerende måte viser forfatterne med en rekke eksempler og oppgaver hvordan matematikk kan brukes for å løse praktiske problemer både i dagliglivet og i fag som biologi, medisin, fysikk og kjemi

Praktisk matematikk - matematikk

 1. Praktisk matematikk på Hjuksebø skole. Stafett i addisjon, subtraksjon eller multiplikasjon. Addisjonsstafett Stafett for addisjon passer godt til småtrinnet. For å se eksempler på brett tilpasset addisjon med to 6-er terninger se i høyre spalte under Vedlegg
 2. Matematikk ved Danielsen Intensivgymnas Praktisk matematikk, 1P og 2P. 1P +2P oppfyller kravet til generell studiekompetanse, og er et mer praktisk rettet matematikkfag. Det passer for de som bare skal ha matematikk fellesfag og ikke ønsker å gå videre med matematikk programfag
 3. Læreplan i matematikk fellesfag Vg1 praktisk (matematikk P) Læreplankode: MAT08-01 Side 3 av 18 modellene i lys av de opprinnelige situasjonene og vurdere om de kan brukes i andre situasjoner. Anvendelser i matematikk P handler om at elevene skal få innsikt i hvordan de skal bruke matematikk i ulike situasjoner, både i og utenfor faget
 4. BNL har initiert igangsettingen av prosjektet med praktisk matematikk gjennom byggfag. Målet er å skape varig samarbeid mellom skole og næringsliv. Elevene bygger et lite hus i tre. For å gjennomføre dette, involverer de faglærer, bedrift og lærling. Her jobber de med Pytagoras, volumberegninger, areal og konstruksjonsteknikk mm
 5. dre, men det betyr jo noe annet enn færre, og derfor blir betydningen feil. Færre, flere,

Tre matematikk apper for små- og mellomtrinn iPad i skole

Med Format - aktivitetskasse i matematikk kan elevene utforske matematikken på ulike måter. I kassen finnes konkreter og organiseringsmateriell som passer sammen med Format: Aktivitetskort og Format: Lærerveiledning. Kassen inneholder: - 1 aktivitetstavle - 72 tavlekort - 4 ark med skolepenger -. Lærermangelen i småskolen kan nå 20 prosent om få år Debatt: Krav om karakteren 4 i matematikk (H, 2016). fordi det utdannes svært mange lærere gjennom fagstudier og praktisk-pedagogisk utdanning; disse har formell kompetanse for trinn 5 - 13 GetSmart Kids - Regning med sedler og mynter er spesielt utviklet for småskolen, men egner seg også for større og mindre barn. De vanlige kortene i kortstokken har bilde av ekte sedler og mynter. Det er store muligheter for differensiering. Man kan for eksempel ta ut alle kort med beløp over kr 110 og spille uten disse Matematikk Norsk; Drill; De fire regnearter; Praktisk divisjon; Tilbake. Del godteri; Del godteri med rest; Del godteri Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget.

Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 3

Matematikk S. Uketimer: 5 Kompetansemål S1 Kompetansemål S2. Forutsetter matematikk 1T eller 5+ i matematikk 1P. Programfaget matematikk for samfunnsfag skal gi elevene anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder +Maker (maker som i skomaker!) er et tilleggsprodukt til M+. Her får du ferdige matematikk-opplegg med ulike typer aktiviteter. Det viktigste er at +Maker inneholder mange spennende og annerledes opplegg. Ved å bruke virkemidler som lek og bevegelse kan man motvirke matteangst og fremme motivasjon hos elevene matematikk.net Matematikk.net er et matematikk-nettsted som drives av privatpersoner. Her kan du finne både matematikkleksikonet Per, samt diskusjonsforum mest beregnet for matematikk på ungdomsskolen og vgs. matte.no matte.no - portalen for matematikkressurser på Internett. matematikk.org Et nytt matematikknettsted for lærere, elever og.

Brøk UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

Praktisk norsk 2 er en øvingsbok i norsk grammatikk med enkle forklaringer. Boka gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene Kjennetegn på måloppnåelse - matematikk fellesfag 1P - Vg1 praktisk. Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i matematikk 1P . De er veiledende for standpunktvurdering. Artikkel Sist endret: 17.08.2020 Last ned som PDF Skriv ut 25 redigerbare arbeidsplaner for en artig vri på arbeidet. De kan skrives ut og føres på oppgaver manuelt før kopiering, eller redigeres digitalt før utskrift. Instruksjoner ligger i den redigerbare filen. Arbeidsplanene kommer på både bokmål og nynorsk. Bruk disse malene til å differensiere arbeidsplaner! Til dette v Matematikk er et sentralt fag for å kunne forstå mønster og sammenhenger i samfunnet og naturen gjennom modellering og bruk. Matematikk skal bidra til at elevene utvikler et presist språk for resonnering, kritisk tenking og kommunikasjon gjennom abstraksjon og generalisering Matematikk P skal førebu elevane på eit samfunn og arbeidsliv i utvikling gjennom praktisk bruk av matematikk. Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Kritisk tenking i matematikk omfattar kritisk vurdering av resonnement og argument og kan ruste elevane til å gjere eigne val og ta stilling til viktige spørsmål i sitt eige liv og i samfunnet

Måling - skolekassa

Matematikk er en viktig del av vår kulturhistorie, både som eget fag og som redskap innenfor en rekke andre fagområder. KJE-1003 Praktisk organisk kjemi (fag 2) 4. semester (vår) MBI-1002 15 stp (biologi fag 2) FYS-1002 Elektromagnetisme (fysikk fag 2 Sterkt praktisk rettet matematikk, der stoffet er systematisert etter anvendelse, ikke regneart. Det fremgår likevel relativt tydelig hva slags matematikk som anvendes. Pris: 225 kroner 1PY er praktisk matematikk. For å kunne ta yrkesfag og fagbrev trenger du Matematikk 1PY. I matematikk 1PY lærer du praktisk matematikk du får bruk for i hverdagen og i ditt fremtidige yrke. 1PY er praktisk matematikk og et obligatorisk fellesfag på Vg1 yrkesfaglig retning. For å få generell studiekompetanse trenger du Matematikk 1PY og 2PY Matematikk i skolen er et begrep som brukes for å omtale undervisning av matematikk i grunnskolen og i videregående skoler, både som eget undervisningsfag og som del av andre fag.Matematikk i skolen beskrives i læreplanen, og beskrivelsen skal være en mal for undervisningen.. Matematikk har vært et eget fagområde i norsk skole i over 300 år, og internasjonalt har faget også lange. Praktisk matematikk og naturfag. Publisert: 10.9.2019 . Elevene på Elverhøy jobber praktisk Praktisk jobbing er viktig for å lære. Gul gruppe har jobbet med å lage klesklypesprettert og en katapult for å se hvor langt de klarer å sende ting avgårde. De har.

Moava.org : Undervisningsoppleg

Anvend og utrekningsorientert matematikk er eit felt der matematikk brukast til å løyse praktiske og teoretiske problem frå forskjellige område Matematikk 5-7 Fagfornyelsen er et digitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger får elevene innføring i fagstoff på en lettfattelig måte. Matematikk 5-7 er utviklet for fagfornyelsen med vekt på dybdelæring

En effektiv og spennende modell for

Praktisk matte på yrkesfag er i grunn repetisjon fra matematikken dere har på ungdomskolen. Det er ikke noe vanskeligere. De læreplanmålene som ungdomskolen har i matte skal forbedrede ungdommer på å gå både yrkesfaglig linje og matematikk for de som skal ta realfag og T- matte VG1 studiespesialisering log 2= 0.301 . log 200 = 2.301 . log 2000 = 3.301 . 200 = 102 ·100.301. 2000 = 103 ·100.301. Regneoperasjoner med logaritmer . Prinsippet for regneoperasjonene blir like enten man bruker Briggske logaritmer me Rike oppgaver Dette er matteoppgaver som blir presentert som hverdagsproblemer og elevene må finne ut hva de lurer på, og hvordan de løser problemet.. Dette er sterkt inspirert av 3 acts undervisningen til Dan Mayer.En samling av alle hans opplegg finnes her

Læringsressurser - Matematikk

Gratis ressursser for elever og lærere. Finn Apps. Matematikk skal være gøy å lære og gøy å undervise i Nå har vi fått snust på EnTo (med elev i 3.) og kommentaren fra henne var : eg ELSKE det!. Det var gøy å jobbe med, og hun fikk god mestringsfølelse Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 2.klasse. Elevene må møte oppgaver der de kan forstå hva symmetri er. Dette kan også kobles med det samme emne i kunst og håndverk Elevene får arbeide mer praktisk og får uttrykke seg matematisk på en annen måte. Det begrenser seg ikke til å sortere gjenstander som kongler, steiner, pinner osv ute, men også å gjøre oppgaver av utforskende art ute. Her er noen tips som kan lette forberedelsene av matematikk i uteskolen: Undervisningstips i uteskole FRITIDSPEDAGOGIKK FOR SMÅSKOLEN PR. 19.05.16 ENKLE RÅD FOR HVORDAN DU KAN STØTTE DITT BARNS SKOLEGANG. Lesing ALT VI TRENGER ER Å TENNE DEN» Roald Dahl. 2 Noen kompetansemål lærer elevene best gjennom praktisk erfaring i et realistisk miljø - også kjent som «det virkelige livet MATEMATIKK: Matematikk er språk og symboler

Pr Praktisk realfag tilbyr praktisk tilrettelegging og gjennomføring av pedagogisk opplegg og aktiviteter innen matematikk, naturfag og teknologi. Vi ønsker å inspirere til økt interesse for realfagene Kompetansemålene i matematikk, 8.-10- trinn. En del av læreplanen med mål for hva elevene skal lære. Eksamensveiledning 2017 (MAT0010) Gir utfyllende informasjon om skriftlig eksamen. Vil også være nyttig i forbindelse med standpunktprøven og tentamener. Praktisk informasjon om eksame Årsstudiet i matematikk gir et godt grunnlag for videre studier i matematikk og andre realfag. Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU Velkommen til nettstedet til Praktisk norsk 1. Her finner du fasit til oppgaver i boka, interaktive oppgaver og lytteoppgaver. I tillegg har vi en rekke lytteøvelser som gir deg god og realistisk trening i forkant av norskprøvene Matematikk. Om du velger fordypning i matematikk tilegner du deg en dyp og avansert forståelse for matematiske problemer og metoder. Du lærer å anvende teoretiske og praktiske kunnskaper i matematikk, og får inngående kunnskap i forskning på matematikk Praktisk matematikk. I forrige uke flyttet 7ab matematikkundervisningen fra klasserommet og ut i skolegården. Når temaet for undervisningen var statistikk og oppgaven var at elevene skulle kaste papirfly, var det mest praktisk å flytte undervisningen ut i skolegården. Elevene skulle denne timen: Brette sitt eget papirfl

 • Date locations münchen.
 • Www spin dehttps www google de /? gws_rd ssl.
 • Ekstra bladet ekstra login.
 • Specialized elite shop.
 • Deadpool film'.
 • Hvordan bygge marsvinbur.
 • Beatmungsparameter normwerte.
 • Bewerbung höheres fachsemester medizin jena.
 • Sandviper wüste.
 • Dhl freight spåra.
 • Siames band.
 • Uni bremen e mail einrichten.
 • Fakturamal excel.
 • Aserbajdsjan eurovision.
 • Polar klokke m430.
 • Metronom ticket 19 euro.
 • Hvordan redder man et forhold.
 • Freizeitgruppe augsburg.
 • Sammenleggbart campingbord.
 • Minker.
 • Lyse etter krabbe flo fjære.
 • Cannondale trail 3 2017.
 • Hallo wie geht es dir russisch.
 • Ganondorf.
 • Magnetclip brille.
 • Brysom person kryssord.
 • Freiraum aachen cream.
 • Mensen nrk.
 • Burgerhouse ål.
 • Kokebanan engelsk.
 • Mørkekjøring pris bergen.
 • Wilhelm england.
 • Shtypi ditor.
 • Hva står ppt for.
 • Messerschmitt top speed.
 • Boot camp support software.
 • Klp utbetalinger 2018.
 • Kindergeburtstag video whatsapp.
 • The ritz london christmas afternoon tea.
 • Gewerbe anmelden.
 • Vagifem samleie.